10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 2
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Duruş mesafesini
B
Fren mesafesini
C
İntikal mesafesini
D
Takip mesafesini
Soru 3
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Patinaj zinciri
B
Lastik basınç sensörü
C
Çekme halatı
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 4
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
C
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Yakıt sisteminin hava yapması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Yakıt deposunun delinmesi
D
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
Soru 6
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin alt kısmı
B
Diz kapağının olduğu bölge
C
Diz ile kalça arası
D
Ayak bileğinin üst kısmı
Soru 7
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?     Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
A
Hızlandırma işareti
B
Dur işareti
C
Geç işareti
D
Yavaşlatma işareti
Soru 8
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 9
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Minibüs, otomobile
C
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
D
Otomobil, minibüse
Soru 10
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
yol daralıyor tabelası
B
havalimanı alçak uçuş levhası
C
trafik yandan rüzgar tabelası
D
gevşek malzemeli yapı levhası
Soru 12
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

kavşakta yapılması gereken

   

A
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
C
Hızlanıp kavşağa girmeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 13
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
100
C
90
D
80
Soru 14
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Bujilerin eskimesi
Soru 15
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
tali yol bağlantısı tabelası
B
dur levhası
C
anayol tali yol kavşağı
D
tali yol çıkışı tabelası
Soru 16
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç imalat belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Kaza tespit tutanağı
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
Soru 17
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Solunumu düzensiz olan
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Solunum sayısı azalan
Soru 18
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

tünel

A
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
B
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
C
Araç içi ışıkları yakmak
D
Duraklamak
Soru 19
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 20
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?     seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Hızın artırılması gerektiğini
C
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Boyun korsesi
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Engel işareti
Soru 22
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Hızlanma şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Yavaşlama şeridi
D
Orta şerit
Soru 23
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
B
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 24
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Üçgen reflektör
B
Teneke veya bidon gibi malzemeler
C
Yangın tüpü
D
Beyaz renkte taş
Soru 25
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

sivastan konya üzerinden uşaka gitmek

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Batı-Doğu
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Kuzey-Güney
D
Güneybatı-Kuzeybatı
Soru 26
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
C
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
D
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
Soru 27
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
C
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Soru 28
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Bildirme
B
Müdahale
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 29
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Sindirim işlevinin rahat olması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Kanamanın durdurulması
Soru 30
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

n ısıtma bujileri

A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
D
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
Soru 31
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası
B
El fren lambası
C
Park lambası
D
Şarj lambası
Soru 32
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Mide
C
Beyin
D
Kalın bağırsak
Soru 33
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

emme zamanı

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Ateşleme (İş) zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Emme zamanı
Soru 34
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
B
Motorun ısınarak stop etmesi
C
Gürültü kirliliğinin artması
D
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tehlikeli eğim iniş
A
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
B
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D
Kaygan yola yaklaşıldığını
Soru 36
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
B
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
C
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
D
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan ekleme turnike uygulanması
D
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   sesli ikaz cihazı yasak
A
Durmanın yasak olduğunu
B
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
C
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
D
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymaya özen göstermek
B
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Hırslı ve kızgın olmamak
Soru 40
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Hisset
B
Bak
C
Dinle-Hisset
D
Dinle
Soru 41
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

hangi şerit sürekli işgal edilemez

A
1
B
3
C
1 ve 3
D
2
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Sürücü belgesi
B
Mali sorumluluk sigortası
C
Araç imalat belgesi
D
Motorlu araç trafik belgesi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Mesleki başarının artırılması
B
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
C
Trafik kazalarının önlenmesi
D
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
Soru 44
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorka yük konulması
Soru 45
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Bacak yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Rölanti devrinin yüksek olması
C
Soğutma suyuna antifriz katılması
D
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
Soru 47
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
II ve IV
B
II ve III
C
I ve II
D
III ve IV
Soru 48
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,30
B
0,50
C
0,20
D
0,40
Soru 49
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Araç lastiği
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 50
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   takip mesafesi uymalı
A
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Karşı şeride geçilebileceğini
D
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyet Çıkmış Soruları

Ehliyet Ana Sayfa