10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan ekleme turnike uygulanması
B
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
D
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
Soru 2
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Üçgen reflektör
B
Yangın tüpü
C
Teneke veya bidon gibi malzemeler
D
Beyaz renkte taş
Soru 3
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 4
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
B
Fren hidroliğinin tamamlanması
C
Soğutma suyuna antifriz katılması
D
Rölanti devrinin yüksek olması
Soru 6
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Kalın bağırsak
C
Beyin
D
Mide
Soru 7
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Bujilerin eskimesi
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafik kazalarının önlenmesi
B
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
C
Mesleki başarının artırılması
D
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
havalimanı alçak uçuş levhası
B
yol daralıyor tabelası
C
gevşek malzemeli yapı levhası
D
trafik yandan rüzgar tabelası
Soru 10
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, minibüse
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Minibüs, otomobile
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 11
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Dolaşım sisteminin
C
Sindirim sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 12
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,40
B
0,20
C
0,30
D
0,50
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   sesli ikaz cihazı yasak
A
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
B
Durmanın yasak olduğunu
C
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
D
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
Soru 14
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?     Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
A
Yavaşlatma işareti
B
Dur işareti
C
Geç işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 15
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

kavşakta yapılması gereken

   

A
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B
Hızlanıp kavşağa girmeli
C
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Başkalarının haklarına saygı göstermek
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 17
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Zihinsel aktivitenin korunması
C
Şokun engellenmesi
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 18
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

tünel

A
Duraklamak
B
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
C
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Araç içi ışıkları yakmak
Soru 19
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Araç lastiği
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tehlikeli eğim iniş
A
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 21
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
C
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
D
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
Soru 22
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

hangi şerit sürekli işgal edilemez

A
1 ve 3
B
1
C
2
D
3
Soru 23
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
İntikal mesafesini
B
Duruş mesafesini
C
Fren mesafesini
D
Takip mesafesini
Soru 24
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
70
B
80
C
100
D
90
Soru 25
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
B
Sürücü belgesi
C
Kaza tespit tutanağı
D
Araç imalat belgesi
Soru 26
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

n ısıtma bujileri

A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
C
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
D
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
Soru 27
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

emme zamanı

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Emme zamanı
Soru 28
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?     seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 29
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle
B
Hisset
C
Bak
D
Dinle-Hisset
Soru 30
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz kapağının olduğu bölge
C
Ayak bileğinin alt kısmı
D
Diz ile kalça arası
Soru 31
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Tırmanma şeridi
B
Hızlanma şeridi
C
Yavaşlama şeridi
D
Orta şerit
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Yakıt sisteminin hava yapması
C
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
D
Yakıt deposunun delinmesi
Soru 33
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
B
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
C
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
D
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Soru 34
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Mali sorumluluk sigortası
D
Motorlu araç trafik belgesi
Soru 36
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Motorun ısınarak stop etmesi
B
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
C
Gürültü kirliliğinin artması
D
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
Soru 37
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Kalbi duran
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 38
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Park lambası
B
Şarj lambası
C
Sinyal lambası
D
El fren lambası
Soru 39
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Çekme halatı
B
Boyun korsesi
C
Engel işareti
D
Emniyet kemeri
Soru 41
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun farlarının yakılması
B
Römorkun üzerine branda çekilmesi
C
Römorka yük konulması
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru 42
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
C
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
D
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Soru 43
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Patinaj zinciri
B
Lastik basınç sensörü
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Çekme halatı
Soru 44
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Bildirme
B
Koruma
C
Müdahale
D
Kurtarma
Soru 45
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   takip mesafesi uymalı
A
Hiçbir sebeple durulamayacağını
B
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
C
Karşı şeride geçilebileceğini
D
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Soru 46
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
tali yol bağlantısı tabelası
B
dur levhası
C
tali yol çıkışı tabelası
D
anayol tali yol kavşağı
Soru 47
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Dolaşım sistemi
B
Solunum sistemi
C
Hareket sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 48
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
III ve IV
C
II ve IV
D
II ve III
Soru 49
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

sivastan konya üzerinden uşaka gitmek

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Güneybatı-Kuzeybatı
B
Kuzey-Güney
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Batı-Doğu
Soru 50
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
B
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
C
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
D
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyet Çıkmış Soruları

Ehliyet Ana Sayfa