10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?     Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
A
Hızlandırma işareti
B
Geç işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Dur işareti
Soru 2
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Yavaşlama şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Orta şerit
D
Hızlanma şeridi
Soru 3
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaza tespit tutanağı
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 4
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle
B
Hisset
C
Bak
D
Dinle-Hisset
Soru 5
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 6
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 7
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
B
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymaya özen göstermek
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 9
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

sivastan konya üzerinden uşaka gitmek

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Güneybatı-Kuzeybatı
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Batı-Doğu
D
Kuzey-Güney
Soru 10
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Akü elektroliti
B
Araç lastiği
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
100
B
90
C
70
D
80
Soru 12
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
dur levhası
B
anayol tali yol kavşağı
C
tali yol bağlantısı tabelası
D
tali yol çıkışı tabelası
Soru 13
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Üçgen reflektör
B
Teneke veya bidon gibi malzemeler
C
Yangın tüpü
D
Beyaz renkte taş
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
havalimanı alçak uçuş levhası
B
trafik yandan rüzgar tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
gevşek malzemeli yapı levhası
Soru 15
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
İntikal mesafesini
B
Fren mesafesini
C
Takip mesafesini
D
Duruş mesafesini
Soru 16
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Kalın bağırsak
B
Beyin
C
Karaciğer
D
Mide
Soru 17
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?     seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Hızın artırılması gerektiğini
B
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
C
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru 18
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

emme zamanı

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 19
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 20
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
C
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   sesli ikaz cihazı yasak
A
Durmanın yasak olduğunu
B
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
C
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
D
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Yakıt sisteminin hava yapması
C
Yakıt deposunun delinmesi
D
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Mesleki başarının artırılması
B
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
C
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D
Trafik kazalarının önlenmesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Fren hidroliğinin tamamlanması
B
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
C
Rölanti devrinin yüksek olması
D
Soğutma suyuna antifriz katılması
Soru 25
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
II ve III
B
III ve IV
C
I ve II
D
II ve IV
Soru 26
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 27
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,50
B
0,20
C
0,40
D
0,30
Soru 28
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunumu düzensiz olan
D
Kalbi duran
Soru 29
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   takip mesafesi uymalı
A
Karşı şeride geçilebileceğini
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Engel işareti
B
Çekme halatı
C
Boyun korsesi
D
Emniyet kemeri
Soru 31
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

hangi şerit sürekli işgal edilemez

A
1
B
3
C
2
D
1 ve 3
Soru 32
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 33
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Sindirim işlevinin rahat olması
B
Şokun engellenmesi
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Kanamanın durdurulması
Soru 34
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
D
Bujilerin eskimesi
Soru 35
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz ile kalça arası
C
Ayak bileğinin alt kısmı
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 36
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
B
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
C
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
D
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tehlikeli eğim iniş
A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
C
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Araç imalat belgesi
B
Motorlu araç trafik belgesi
C
Mali sorumluluk sigortası
D
Sürücü belgesi
Soru 39
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Koruma
B
Müdahale
C
Kurtarma
D
Bildirme
Soru 40
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorka yük konulması
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru 41
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
B
Otomobil, minibüse
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Minibüs, otomobile
Soru 42
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

tünel

A
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
B
Duraklamak
C
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Araç içi ışıkları yakmak
Soru 43
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Gürültü kirliliğinin artması
B
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
C
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
D
Motorun ısınarak stop etmesi
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
B
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan ekleme turnike uygulanması
D
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 45
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Park lambası
B
Sinyal lambası
C
El fren lambası
D
Şarj lambası
Soru 46
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Bacak yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 47
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

n ısıtma bujileri

A
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
B
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 48
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Çekme halatı
B
Lastik basınç sensörü
C
Patinaj zinciri
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 49
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sinir sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Sindirim sisteminin
Soru 50
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

kavşakta yapılması gereken

   

A
Hızlanıp kavşağa girmeli
B
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyet Çıkmış Soruları

Ehliyet Ana Sayfa