10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Burkulan ekleme turnike uygulanması
D
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru 2
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Koruma
D
Müdahale
Soru 3
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
III ve IV
B
II ve III
C
I ve II
D
II ve IV
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymaya özen göstermek
B
Hırslı ve kızgın olmamak
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 5
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?     seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru 6
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası
B
Park lambası
C
Şarj lambası
D
El fren lambası
Soru 7
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Lastik basınç sensörü
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Çekme halatı
D
Patinaj zinciri
Soru 8
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Yavaşlama şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Hızlanma şeridi
D
Orta şerit
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Rölanti devrinin yüksek olması
B
Soğutma suyuna antifriz katılması
C
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
D
Fren hidroliğinin tamamlanması
Soru 10
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Sinir sisteminin
C
Dolaşım sisteminin
D
Hareket sisteminin
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Engel işareti
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Boyun korsesi
Soru 13
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?     Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
A
Yavaşlatma işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Dur işareti
D
Geç işareti
Soru 14
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

hangi şerit sürekli işgal edilemez

A
2
B
1
C
3
D
1 ve 3
Soru 15
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Omurga yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   sesli ikaz cihazı yasak
A
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
B
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
C
Durmanın yasak olduğunu
D
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
Soru 17
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
D
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 18
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Zihinsel aktivitenin korunması
B
Kanamanın durdurulması
C
Sindirim işlevinin rahat olması
D
Şokun engellenmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Araç imalat belgesi
B
Mali sorumluluk sigortası
C
Motorlu araç trafik belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Minibüs, otomobile
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Otomobil, minibüse
D
Şeridi daralmış olan, diğerine
Soru 21
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Beyin
B
Karaciğer
C
Kalın bağırsak
D
Mide
Soru 22
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

kavşakta yapılması gereken

   

A
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
B
Hızlanıp kavşağa girmeli
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 23
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Bujilerin eskimesi
D
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
B
Trafik kazalarının önlenmesi
C
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
D
Mesleki başarının artırılması
Soru 25
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
C
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 26
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Yakıt deposunun delinmesi
C
Yakıt sisteminin hava yapması
D
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
Soru 28
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Beyaz renkte taş
B
Yangın tüpü
C
Üçgen reflektör
D
Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 29
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

tünel

A
Araç içi ışıkları yakmak
B
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
C
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
D
Duraklamak
Soru 30
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   takip mesafesi uymalı
A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Karşı şeride geçilebileceğini
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Hiçbir sebeple durulamayacağını
Soru 31
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
70
D
100
Soru 32
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Fren hidroliği
B
Araç lastiği
C
Akü elektroliti
D
Motor yağı
Soru 33
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
tali yol bağlantısı tabelası
B
dur levhası
C
tali yol çıkışı tabelası
D
anayol tali yol kavşağı
Soru 34
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
B
Gürültü kirliliğinin artması
C
Motorun ısınarak stop etmesi
D
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
Soru 35
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

emme zamanı

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Ateşleme (İş) zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Emme zamanı
Soru 36
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 37
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
İntikal mesafesini
B
Takip mesafesini
C
Fren mesafesini
D
Duruş mesafesini
Soru 38
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,50
B
0,40
C
0,30
D
0,20
Soru 39
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

sivastan konya üzerinden uşaka gitmek

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Batı-Doğu
B
Kuzey-Güney
C
Güneybatı-Kuzeybatı
D
Kuzeybatı-Güneydoğu
Soru 40
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

n ısıtma bujileri

A
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
B
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
Soru 41
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 42
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Bak
B
Hisset
C
Dinle
D
Dinle-Hisset
Soru 43
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorka yük konulması
B
Römorkun üzerine branda çekilmesi
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
havalimanı alçak uçuş levhası
B
trafik yandan rüzgar tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
gevşek malzemeli yapı levhası
Soru 45
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaza tespit tutanağı
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
C
Araç imalat belgesi
D
Sürücü belgesi
Soru 46
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Kalbi duran
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 47
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
B
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tehlikeli eğim iniş
A
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 49
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru 50
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin alt kısmı
B
Diz ile kalça arası
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Ayak bileğinin üst kısmı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyet Çıkmış Soruları

Ehliyet Ana Sayfa