10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

Tebrikler - 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
B
Motorun ısınarak stop etmesi
C
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
D
Gürültü kirliliğinin artması
Soru 2
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Park lambası
B
Sinyal lambası
C
Şarj lambası
D
El fren lambası
Soru 3
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Kalın bağırsak
C
Beyin
D
Mide
Soru 4
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Omurga yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 5
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Lastik basınç sensörü
B
Patinaj zinciri
C
Çekme halatı
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 6
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Sinir sisteminin
D
Dolaşım sisteminin
Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 8
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Takip mesafesini
B
İntikal mesafesini
C
Duruş mesafesini
D
Fren mesafesini
Soru 9
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Yangın tüpü
B
Teneke veya bidon gibi malzemeler
C
Üçgen reflektör
D
Beyaz renkte taş
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
B
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
B
C
D
Soru 12
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
80
C
70
D
100
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Mesleki başarının artırılması
B
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
C
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D
Trafik kazalarının önlenmesi
Soru 14
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Karşı şeride geçilebileceğini
C
Hiçbir sebeple durulamayacağını
D
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
Soru 15
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Sindirim işlevinin rahat olması
D
Zihinsel aktivitenin korunması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Mali sorumluluk sigortası
B
Sürücü belgesi
C
Motorlu araç trafik belgesi
D
Araç imalat belgesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Hava filtresinin kirlenmesi
B
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
C
Yakıt sisteminin hava yapması
D
Yakıt deposunun delinmesi
Soru 18
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
II ve IV
C
III ve IV
D
II ve III
Soru 19
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?    
A
Yavaşlatma işareti
B
Hızlandırma işareti
C
Geç işareti
D
Dur işareti
Soru 20
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 21
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 22
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Bujilerin eskimesi
B
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
C
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 23
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Emme zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 24
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 25
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Batı-Doğu
B
Güneybatı-Kuzeybatı
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Kuzey-Güney
Soru 26
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Kaza tespit tutanağı
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Rölanti devrinin yüksek olması
B
Soğutma suyuna antifriz katılması
C
Fren hidroliğinin tamamlanması
D
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
Soru 29
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Araç lastiği
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 30
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
B
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
D
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
Soru 31
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

A
3
B
1
C
2
D
1 ve 3
Soru 32
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
C
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, minibüse
B
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Minibüs, otomobile
Soru 34
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,50
B
0,40
C
0,30
D
0,20
Soru 35
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Kurtarma
B
Bildirme
C
Koruma
D
Müdahale
Soru 36
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

A
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
B
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
C
Duraklamak
D
Araç içi ışıkları yakmak
Soru 37
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
B
C
D
Soru 38
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 39
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

   

A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
Hızlanıp kavşağa girmeli
Soru 40
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Bak
B
Dinle-Hisset
C
Dinle
D
Hisset
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Boyun korsesi
B
Engel işareti
C
Çekme halatı
D
Emniyet kemeri
Soru 42
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
B
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
D
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
Soru 43
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Solunum sistemi
B
Hareket sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 44
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Yavaşlama şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Hızlanma şeridi
D
Orta şerit
Soru 45
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?    
A
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
B
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Soru 46
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorka yük konulması
B
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorkun üzerine branda çekilmesi
Soru 47
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz kapağının olduğu bölge
B
Ayak bileğinin üst kısmı
C
Diz ile kalça arası
D
Ayak bileğinin alt kısmı
Soru 48
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 49
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
C
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
D
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
Soru 50
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
B
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
C
Durmanın yasak olduğunu
D
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet Ana Sayfa