10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 2
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

emme zamanı

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Egzoz zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Emme zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 3
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,40
B
0,50
C
0,30
D
0,20
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   sesli ikaz cihazı yasak
A
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
B
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
C
Durmanın yasak olduğunu
D
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
Soru 5
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 6
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 7
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
70
D
100
Soru 8
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
C
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
D
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tehlikeli eğim iniş
A
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
B
Kaygan yola yaklaşıldığını
C
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
D
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
Soru 10
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?     seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D
Hızın artırılması gerektiğini
Soru 11
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Patinaj zinciri
B
Çekme halatı
C
Lastik basınç sensörü
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 12
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Duruş mesafesini
B
Fren mesafesini
C
İntikal mesafesini
D
Takip mesafesini
Soru 13
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Beyin
B
Karaciğer
C
Kalın bağırsak
D
Mide
Soru 14
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Sinyal lambası
B
El fren lambası
C
Şarj lambası
D
Park lambası
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Mali sorumluluk sigortası
D
Motorlu araç trafik belgesi
Soru 16
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Koruma
B
Müdahale
C
Kurtarma
D
Bildirme
Soru 17
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
trafik yandan rüzgar tabelası
B
yol daralıyor tabelası
C
havalimanı alçak uçuş levhası
D
gevşek malzemeli yapı levhası
Soru 19
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

n ısıtma bujileri

A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
C
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
D
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
Soru 20
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz kapağının olduğu bölge
C
Ayak bileğinin alt kısmı
D
Diz ile kalça arası
Soru 21
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Solunumu düzensiz olan
C
Kalbi duran
D
Solunum sayısı azalan
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Mesleki başarının artırılması
B
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
C
Trafik kazalarının önlenmesi
D
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Soru 23
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
anayol tali yol kavşağı
B
tali yol çıkışı tabelası
C
dur levhası
D
tali yol bağlantısı tabelası
Soru 24
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
Soru 25
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Bak
B
Dinle-Hisset
C
Dinle
D
Hisset
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan ekleme turnike uygulanması
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Minibüs, otomobile
B
Otomobil, minibüse
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 28
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Bujilerin eskimesi
D
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru 29
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
B
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
C
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
D
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Soru 30
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

hangi şerit sürekli işgal edilemez

A
1 ve 3
B
3
C
1
D
2
Soru 31
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

kavşakta yapılması gereken

   

A
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
B
Hızlanıp kavşağa girmeli
C
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Yakıt deposunun delinmesi
B
Yakıt sisteminin hava yapması
C
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 33
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
B
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
C
Gürültü kirliliğinin artması
D
Motorun ısınarak stop etmesi
Soru 34
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Araç lastiği
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Akü elektroliti
Soru 35
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 36
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
C
Römorkun farlarının yakılması
D
Römorka yük konulması
Soru 37
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

sivastan konya üzerinden uşaka gitmek

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Kuzey-Güney
B
Kuzeybatı-Güneydoğu
C
Güneybatı-Kuzeybatı
D
Batı-Doğu
Soru 38
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Kurallara uymaya özen göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 40
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   takip mesafesi uymalı
A
Karşı şeride geçilebileceğini
B
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Hiçbir sebeple durulamayacağını
Soru 41
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Üçgen reflektör
B
Yangın tüpü
C
Teneke veya bidon gibi malzemeler
D
Beyaz renkte taş
Soru 42
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Zihinsel aktivitenin korunması
C
Kanamanın durdurulması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Boyun korsesi
B
Çekme halatı
C
Emniyet kemeri
D
Engel işareti
Soru 44
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

tünel

A
Duraklamak
B
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
C
Araç içi ışıkları yakmak
D
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Soğutma suyuna antifriz katılması
B
Fren hidroliğinin tamamlanması
C
Rölanti devrinin yüksek olması
D
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
Soru 46
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?     Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
A
Hızlandırma işareti
B
Geç işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Dur işareti
Soru 47
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
D
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
Soru 48
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
II ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve II
Soru 49
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Orta şerit
B
Yavaşlama şeridi
C
Hızlanma şeridi
D
Tırmanma şeridi
Soru 50
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaza tespit tutanağı
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
C
Sürücü belgesi
D
Araç imalat belgesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyet Çıkmış Soruları

Ehliyet Ana Sayfa