10 Ekim 2015 Ehliyet Sınavı

10 Ekim 2015 Ehliyet soruları

Tebrikler - 10 Ekim 2015 Ehliyet soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
A
Soğutma suyuna antifriz katılması
B
Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
C
Fren hidroliğinin tamamlanması
D
Rölanti devrinin yüksek olması
Soru 2
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
A
Patinaj zinciri
B
Çekme halatı
C
Hız sınırlayıcı cihaz
D
Lastik basınç sensörü
Soru 3
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Solunumu düzensiz olan
C
Kalbi duran
D
Solunum sayısı azalan
Soru 4
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 5
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A
Duruş mesafesini
B
Fren mesafesini
C
Takip mesafesini
D
İntikal mesafesini
Soru 6
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.  

  Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
A
Güneybatı-Kuzeybatı
B
Batı-Doğu
C
Kuzeybatı-Güneydoğu
D
Kuzey-Güney
Soru 7
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  

A
Duraklamak
B
Uzağı gösteren ışıkları yakmak
C
Araç içi ışıkları yakmak
D
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
Soru 8
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
A
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
B
Motorun ısınarak stop etmesi
C
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
D
Gürültü kirliliğinin artması
Soru 9
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Hareket sistemi
B
Solunum sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 10
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Bildirme
B
Kurtarma
C
Müdahale
D
Koruma
Soru 11
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
A
B
C
D
Soru 12
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
A
Beyaz renkte taş
B
Üçgen reflektör
C
Yangın tüpü
D
Teneke veya bidon gibi malzemeler
Soru 13
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle-Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Hisset
B
Dinle-Hisset
C
Dinle
D
Bak
Soru 14
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
A
Römorkun üzerine branda çekilmesi
B
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
C
Römorka yük konulması
D
Römorkun farlarının yakılması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
A
Boyun korsesi
B
Engel işareti
C
Emniyet kemeri
D
Çekme halatı
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
B
Trafik kazalarının önlenmesi
C
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D
Mesleki başarının artırılması
Soru 17
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Mide
C
Beyin
D
Kalın bağırsak
Soru 18
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
B
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
C
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
D
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
Soru 19
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Ayak bileğinin üst kısmı
B
Diz ile kalça arası
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Ayak bileğinin alt kısmı
Soru 20
Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
C
Hiçbir sebeple durulamayacağını
D
Karşı şeride geçilebileceğini
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
A
Yakıt deposunun delinmesi
B
Hava filtresinin kirlenmesi
C
Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
D
Yakıt sisteminin hava yapması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan ekleme turnike uygulanması
B
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru 23
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
A
Park lambası
B
Sinyal lambası
C
Şarj lambası
D
El fren lambası
Soru 24
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
D
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
Soru 25
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.    

  Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
A
Ateşleme (İş) zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Emme zamanı
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
A
Sürücü belgesi
B
Motorlu araç trafik belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Mali sorumluluk sigortası
Soru 27
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
100
B
70
C
90
D
80
Soru 28
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Minibüs, otomobile
C
Otomobil, minibüse
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 29
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaza tespit tutanağı
B
Araç imalat belgesi
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
D
Sürücü belgesi
Soru 30
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
A
Hızlanma şeridi
B
Tırmanma şeridi
C
Orta şerit
D
Yavaşlama şeridi
Soru 31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
B
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
C
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
D
Kaygan yola yaklaşıldığını
Soru 32
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?  

A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
C
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
D
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
Soru 33
  • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Sindirim işlevinin rahat olması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Şokun engellenmesi
Soru 34
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Bacak yaralanmalarında
D
Göğüs yaralanmalarında
Soru 35
  • I. Traktörler
  • II. Otomobiller
  • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
  • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
A
III ve IV
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
Soru 36
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sindirim sisteminin
B
Dolaşım sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 37
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa
C
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Soru 38
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
B
Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
C
Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
D
Durmanın yasak olduğunu
Soru 40
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?    

A
2
B
3
C
1 ve 3
D
1
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
A
B
C
D
Soru 42
Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

   

A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
Hızlanıp kavşağa girmeli
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 43
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 44
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Bujilerin eskimesi
D
Hava filtresinin kirlenmesi
Soru 45
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?    
A
Yavaşlatma işareti
B
Dur işareti
C
Hızlandırma işareti
D
Geç işareti
Soru 46
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
B
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
C
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 47
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
0,20
B
0,30
C
0,40
D
0,50
Soru 48
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
A
Fren hidroliği
B
Motor yağı
C
Araç lastiği
D
Akü elektroliti
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Kurallara uymaya özen göstermek
B
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
C
Hırslı ve kızgın olmamak
D
Başkalarının haklarına saygı göstermek
Soru 50
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?    
A
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Sürücü Adayları ehliyet alabilmeleri için öncelikle girmeleri gereken bir sınav vardır. Eskiden ehliyet sınavları yazılı olarak yapılmakta ve sonuçları sonra alınmakta idi. Şimdiki yeni ehliyet sisteminde sınavlar bilgisayar üzerinden online yapılmakta ve sonuçları hemen alabilmektedirler. Yukarıda 10 Ekim 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı soruları bulunmaktadır. Burada adaylar online olarak çözebilir ve cevaplarını sonuçları al butonundan görebilirler. Şimdiden sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

Ehliyet Ana Sayfa