V. Ünite: Roman

Roman

 • Olmuş veya olabilecek bazı olayların yer, zaman, mekan ve karakterler çevresinde kurmaca bir şekilde ele alınan uzun anlatım türüdür.

1. Tanzimat Dönemi

 • Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden 20 yıl sonra 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından başlatılan edebiyat dönemidir.
 • Roman dili sadedir ve halkın anlayabileceği şekildedir.
 • Romanların konusu genellikle günlük yaşamı konu edinir ve yaşamdaki sorunlara değinir örneğin yanlış evlilikler, yanlış batılılaşma.. Bu dönemdeki romanlarda olaylar rastlantılarla kurulur ve tasvirlerle roman süslenmiştir.
 • Karakterler genellikle tek yönlüdür.
 • Roman teknik bakımdan zayıftır.
 • Bu döneme ait romanlar romatizm akımının etkisindedir.
 • Bu dönemde roman ilk çeviri şeklinde olup daha sonradan eserler yazılmıştır.
 • İlk yerli roman: Şemseddin Sami-Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat.
 • İlk edebi roman: Namık Kemal-İntibah.
 • Bu dönemdeki her roman romantizm akımına ait olmayıp realizm ve natüralist romanlarda vardır. Örneğin: Recaizade Mahmut Ekrem- Araba Sevdası, Sami Paşazade Sezai-Sergüzeşt, Nabızade Nazım-Karabibik.

2. Servet-i Fünun

 • 1896-1901 yılları arasınd Servet-i Fünun Dergisi etrafında toplanan kişiler oluşturmuştur. Bu kişiler: Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halid Ziya Uşaklıgil, Mehmed Rauf, Hüseyin Cahid Yalçın, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayp, Hüseyin Suat Yalçın..
 • Bu döenm Hüseyin Cahit Yalçın’ın ‘’Edebiyat ve Hukuk’’ adlı makalesini yayınlamasıyla sona ermiştir.
 • Bu döneme ait en öenmli tema: Hayal-Hayal Kırıklığı’dır..
 • Bu dönem siyasi ve sosyal koşullar yönüyle daha içe dönük ve karamsardır.
 • Bu dönemde dil süslü ve ağırdır ayrıca sanatlı ve süslü bir anlatım görülmektedir.
 • Bu döneme ait bazı eserler: Halid Ziya Uşaklıgil- Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar, Nemide; Mehmet Rauf- Eylül. Ferday-ı Garam, Bir Aşkın Tarihi; Hüseyin Cahit Yalçın-Nadide, Hayal İçinde.

3. Milli Edebiyat

 • 1911-1923 yılları arasında, ‘’Türkçülük’’ akımının etkisinde oluşmuş edebiyat dönemidir.
 • Bu dönemde dil sadedir, halkın anlayabileceği derecededir.
 • Arapça-Farsça kelimeler azaltılıp, Türkçe kelime kullanımı ağırlıktadır.
 • Bu dönemde olaylar İstanbul dışına çıkmıştır ve yerli hayat konu edinilmeye başlanmıştır.
 • Bu döneme ait bazı sanatçılar şu kişilerdir: Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz..

DİL BİLGİSİ

Sıfatlar Devam..

a. Küçültme Sıfatı:

Niteleme sıfatlarına gelen bazı ekler ile oluşur, bu ekler: -cık, -cik, -ce, -ca, -ımtrak, -msi…

 • Yemeğine azıcık yağ koydu.
 • Küçücük ellerini annesine uzattı.

b. Pekiştirme Sıfatı:

 • Masmavi deniz çok güzel gözüküyor.
 • Yemyeşil bir orman burası.
 • Genç kız, mavi mavi gözleriyle etrafı süzdü.