VIII. Ünite: Haber Metni

1. Haber

 • Bir olayın bir olgunun üzerinde elde edilen bilgidir, haber metni; bu elde edilen bilgilerin yayın organlarına yaymak amacıyla yazılmasıdır.
 • Haber metnini yazan kişi tarafsız olmalıdır, nesnel bir anlatımla anlatmalıdır aynı zamanda açık ve anlaşılır nir dili olmalıdır.
 • Haberin konusu güncel olmalıdır ve haberin başlığının konuyu kapsayıcı ve ilgi çekici olması gerekir.
 • Haberin giriş bölümünde haberin ne olduğuna dair açıklayıcı özellikte cümleler olmalıdır.
 • Haber metinler yazılırken uyulabilecek ili yöntem vardır bunlar: Piramit (habere ilişkin ayrıntının haberin sonunda verilmesidir.) ve Ters Piramit (Haberdeki can alıcı noktaların başta verilip, ayrıntıların önem sırasına göre sıralanmasıdır.).
 • Bir haber metni yazılırken kaynağının güvenilir olması çok önemlidir. En doğru kaynağa ulaşma safhasına uygulanacak en güzel metot 5N1K’dır.

** 5N1K

 • Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kiminle sorularının tümüne denir.

Bazı önemli Habercilik Terimleri

 • Ajans: Haber toplama, yayma ve üyelerine yayma işleriyle uğraşan kuruluştur.
 • Asparagas: Şişirme haber.
 • İktibas: Başka bir kaynaktan elde edilmiş yazının gazetede olduğu gibi yayımlanması.
 • Dekroşe: Gazete ve dergilerde yan sütunlara taşan yazılar.
 • Stop Press: En son gelen haber.
 • Sürmanşet: Gazetenin ön sayfasındaki, logonun üstündeki başlık.
 • Spot: Haber metinlerinden daha büyük bir şekilde yazılmış başlık.
 • Tekzip: Yalanlama.
 • Tiraj: Baskı sayısı.

2. Dergi:

 • Konuları siyasi, edebi, hukuki, ekonomi gibi belli aralıklarla çıkan yayınlardır.
 • Araştırma, inceleme, deneme ve gezi yazısı gibi türleri bünyesinde barındırabilir.
 • Dergilerde yer alan haberler gazetedeki haberlere oranla daha uzun olabilirler.
 • Dergiler de gazetelerde olduğu gibi haberleri güçlendirmek için fotoğraflardan yardım alabilir.

3. Genel Ağ

 • 1990’lı yıllarda Türkiye’de kullanılmaya başlamıştır.
 • Zamanla dergi ve gazeteler içeriklerini genel ağlarda yayınlamaya başlamıştır.
 • Burada amaç kitlesine göre okunacak haberin en kısa sürede o kitleye ulaştırılmasıdır.
 • Yazılı ve görsel şekilde erişim mevcuttur.
 • Burada yazılan veya bulunan haberler haberin gidişatına göre hemen güncellenebilir niteliktedir.
 • Kişi bu yöntem sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun istediği habere hemen ulaşabilir.
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
8. Ünite: Haber Metni