11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?
A
Kamyonlar için öndeki aracı geçemez levhası
B
kamyon giremez levhası
C
tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez levhası
D
kamyon araba sollayamaz tabelası
Soru 2
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?  
A
kontrolsüz kavşak
B
trafik yandan rüzgar tabelası
C
gevşek malzemeli yapı levhası
D
havalimanı alçak uçuş levhası
Soru 3
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyabet
B
Hipertansiyon
C
Şok
D
Sara krizi
Soru 4
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 6
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
C
Akünün şarj olmasını sağlamak
D
Aracın dönüşlerini sağlamak
Soru 7
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?  

araç geçiş sıralaması

A
2 - 3 - 1
B
1 - 3 - 2
C
3 - 2 - 1
D
1 - 2 - 3
Soru 8
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?   azami hız resmi
A
30
B
90
C
50
D
70
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
İlk yardım çantası
B
Yangın söndürme cihazı
C
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
Üçgen reflektör
Soru 10
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
Öfke
B
Engellenme
C
Bastırma
D
Empati
Soru 11
“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
B
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
C
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
D
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
B
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
C
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
D
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
Zorunluluk dışında park etmek
B
Hızına uygun şeritte gitmek
C
Geriye dönmek
D
Geri gitmek
Soru 14
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 15
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Hidrolik yağı
B
Akü elektroliti
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 16
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Sabır
D
Öfke
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
B
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
Akciğer
B
Pankreas
C
Böbrek
D
Mide
Soru 19
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
Teknik değişiklik yaptırılması
B
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
C
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
D
Hurdaya ayrılması
Soru 20
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Hava kirliliğini
B
Gürültü kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Görüntü kirliliğini
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
B
Güvenli sürüşün sağlanması
C
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D
Fren mesafesinin artması
Soru 22
 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 23
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   yaya geçidi tabelası
A
Öndeki aracı geçmesi
B
Yolu kontrol etmesi
C
Geçiş hakkını yayalara vermesi
D
Aracının hızını azaltması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
B
Kan basıncında yükselme
C
Bilinç seviyesinde azalma
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 25
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
park lambası işareti göstergesi
B
n sis lambası göstergesi
C
sı ikaz ışığı
D
benzin ikaz ışığı
Soru 26
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
D
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
Soru 27
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
B
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Motor yüksek devirde kullanılır.
Soru 28
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Şok pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Alt-çene pozisyonu
Soru 29
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
B
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
C
Kural ihlallerinin azalmasına
D
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
Soru 30
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oksijensizlik
B
Su kaybı
C
Karbonmonoksit eksikliği
D
Beslenme yetersizliği
Soru 31
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
sis ışıklarının
B
park ışıklarının
C
yakını gösteren ışıkların
D
uzağı gösteren ışıkların
Soru 32
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
alternatör
B
distribütör
C
amortisör
D
radyatör
Soru 33
 • I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 • II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 34
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

Kalp masajı - Suni solunum

A
40 - 2
B
10 - 1
C
30 - 2
D
20 - 1
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A
Araç tescil belgesi
B
Sürücü belgesi
C
Araç bakım kartı
D
Nüfus hüviyet cüzdanı
Soru 36
Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
Yağlama
B
Soğutma
C
Yakıt
D
Fren
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
B
Kırıklara yerinde müdahale etmesi
C
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
Soru 38
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
Açık camlar varsa kapatılır.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Motorun devri artırılır.
Soru 39
 • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
İleri ve sola mecburi yönü
B
Ada etrafında dönüleceğini
C
Dönel kavşak yaklaşımını
D
Sağa ve sola mecburi yönü
Soru 41
 • I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
 • III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
III - I - II
B
III - II - I
C
II - I - III
D
II - III - I
Soru 42
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Aşırı tepki göstermeye
B
Bencil davranmaya
C
Öfke duygusuna
D
Yardımlaşmaya
Soru 43
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Muayene istasyonu
B
Akaryakıt istasyonu
C
Araç tartı istasyonu
D
Servis istasyonu
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 45
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Yakıt filtresinin
B
Geri vites müşirinin
C
Fren balatasının
D
Polen filtresinin
Soru 46
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
B
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
C
Araç uzunluğunun üç katı kadar
D
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
Soru 47
Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?
A
trafik polisi işareti geceleyin geç
B
trafik polisi işareti hızlan
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 48
 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
U dönüşü yapma
B
Park etme
C
Durma
D
Geri gitme
Soru 49
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?   vücut bölgeleri
A
Köprücük kemiği üzeri
B
Kasık
C
Koltuk altı
D
Boyun
Soru 50
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Yaz lastiği
B
Polen filtresi
C
Cam suyu antifrizi
D
Kış lastiği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Eskiden adaylar, ehliyet almak için ehliyet sınavı, yine çoktan seçmeli olup ancak kağıt üzerinde cevaplardı. Şimdi ehliyet sınavları online ehliyet sınavı olup soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 11 Şubat 2017’de çıkmış Ehliyet sınavı sorularıdır. 2017 ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Soruları ve Cevapları

Ehliyet Ana Sayfa