11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı

11 Şubat 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 2
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?   azami hız resmi
A
50
B
90
C
30
D
70
Soru 3
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Yardımlaşmaya
B
Bencil davranmaya
C
Öfke duygusuna
D
Aşırı tepki göstermeye
Soru 4
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yakını gösteren ışıkların
B
sis ışıklarının
C
park ışıklarının
D
uzağı gösteren ışıkların
Soru 5
“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
A
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
B
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
C
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
D
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
A
Araç bakım kartı
B
Araç tescil belgesi
C
Nüfus hüviyet cüzdanı
D
Sürücü belgesi
Soru 7
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
A
Öfke
B
Bastırma
C
Engellenme
D
Empati
Soru 8
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Gürültü kirliliğini
B
Su kirliliğini
C
Görüntü kirliliğini
D
Hava kirliliğini
Soru 9
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
A
park lambası işareti göstergesi
B
n sis lambası göstergesi
C
benzin ikaz ışığı
D
sı ikaz ışığı
Soru 10
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Akaryakıt istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Servis istasyonu
D
Araç tartı istasyonu
Soru 11
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Akü elektroliti
D
Hidrolik yağı
Soru 12
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Sara krizi
C
Hipertansiyon
D
Diyabet
Soru 13
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?  

araç geçiş sıralaması

A
1 - 3 - 2
B
3 - 2 - 1
C
2 - 3 - 1
D
1 - 2 - 3
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
C
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
D
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Soru 15
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akünün şarj olmasını sağlamak
B
Yakıt tüketimini azaltmak
C
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
D
Aracın dönüşlerini sağlamak
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması
B
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
C
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
D
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması
Soru 17
Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 18
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
A
alternatör
B
radyatör
C
distribütör
D
amortisör
Soru 19
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?   vücut bölgeleri
A
Koltuk altı
B
Kasık
C
Köprücük kemiği üzeri
D
Boyun
Soru 20
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?  

Kalp masajı - Suni solunum

A
20 - 1
B
40 - 2
C
30 - 2
D
10 - 1
Soru 21
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 22
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A
Hurdaya ayrılması
B
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
C
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D
Teknik değişiklik yaptırılması
Soru 23
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   yaya geçidi tabelası
A
Geçiş hakkını yayalara vermesi
B
Öndeki aracı geçmesi
C
Aracının hızını azaltması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
A
Güvenli sürüşün sağlanması
B
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
C
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D
Fren mesafesinin artması
Soru 25
 • Motor durdurulur.
 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
A
Durma
B
Park etme
C
U dönüşü yapma
D
Geri gitme
Soru 26
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Araç uzunluğunun üç katı kadar
C
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
D
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
Akciğer
B
Böbrek
C
Mide
D
Pankreas
Soru 28
 • I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
 • II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
 • III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
A
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
B
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C
Kırıklara yerinde müdahale etmesi
D
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
Soru 30
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
A
Kural ihlallerinin azalmasına
B
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
C
Kazaya karışma olasılığının azalmasına
D
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına
Soru 31
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
A
Geri vites müşirinin
B
Polen filtresinin
C
Fren balatasının
D
Yakıt filtresinin
Soru 32
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?
A
kamyon giremez levhası
B
kamyon araba sollayamaz tabelası
C
Kamyonlar için öndeki aracı geçemez levhası
D
tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez levhası
Soru 33
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Motorun devri artırılır.
C
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
D
Açık camlar varsa kapatılır.
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
B
Bilinç seviyesinde azalma
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Kan basıncında yükselme
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
D
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
Soru 36
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
A
Sabır
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 37
 • I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
 • II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
 • III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - I - III
B
III - I - II
C
III - II - I
D
II - III - I
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
Geriye dönmek
B
Geri gitmek
C
Hızına uygun şeritte gitmek
D
Zorunluluk dışında park etmek
Soru 39
 • I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
 • II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
İlk yardım çantası
C
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
Üçgen reflektör
Soru 41
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
B
Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
C
Motor yüksek devirde kullanılır.
D
Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır.
Soru 42
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
A
Cam suyu antifrizi
B
Kış lastiği
C
Polen filtresi
D
Yaz lastiği
Soru 43
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
B
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru 44
 • I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
 • II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
A
II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 45
Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
A
Soğutma
B
Fren
C
Yakıt
D
Yağlama
Soru 46
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.” Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?  
A
havalimanı alçak uçuş levhası
B
kontrolsüz kavşak
C
gevşek malzemeli yapı levhası
D
trafik yandan rüzgar tabelası
Soru 47
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Sağa ve sola mecburi yönü
B
Dönel kavşak yaklaşımını
C
Ada etrafında dönüleceğini
D
İleri ve sola mecburi yönü
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 50
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beslenme yetersizliği
B
Oksijensizlik
C
Karbonmonoksit eksikliği
D
Su kaybı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Eskiden adaylar, ehliyet almak için ehliyet sınavı, yine çoktan seçmeli olup ancak kağıt üzerinde cevaplardı. Şimdi ehliyet sınavları online ehliyet sınavı olup soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 11 Şubat 2017’de çıkmış Ehliyet sınavı sorularıdır. 2017 ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Soruları ve Cevapları

Ehliyet Ana Sayfa