12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Kayıp
B
Trafik kazası
C
Tahribat
D
Hasar
Soru 2
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
Trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 3
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
25
C
40
D
35
Soru 4
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 5
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
B
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 6
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Aralık - 1 Nisan
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
B
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
C
Öksürmesi engellenir.
D
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Soru 9

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Radyatör hortumlarının su sızdırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 11
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
B
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
C
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 12
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Diferansiyel
B
Kavrama
C
Vites kutusu
D
Volan
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Taşıtın giremeyeceğini
B
Azami hız sınırını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 14
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Önemli değildir.
C
Daha büyük
D
Aynı
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Batan cismin çıkarılması
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Ana yol - tali yol kavşağına
B
Dönel kavşağa
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Açılan köprüye
Soru 17
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Geçme sırasında hızını artırması
B
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
C
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
D
Bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 18
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha hızlı döner.
B
Motor daha yavaş döner.
C
Marş dişlisi zarar görür
D
Motor daha iyi yağlama yapar.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 20
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
B
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
C
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
D
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
Soru 21
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Umum servis aracı
C
Kamp taşıtı
D
Taşıt katarı
Soru 22
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 23
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
Arka sis lambası ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
ABS fren sistemi ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Havalı korna
B
Güneş gözlüğü
C
Emniyet kemeri
D
Stepne
Soru 25
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
30
B
50
C
40
D
60
Soru 26
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 27
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 28
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Koruma
D
Bildirme
Soru 30
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Emme zamanı
B
Ateşleme (İş) zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 31
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Yeşil ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Sarı ışık
D
Kırmızı ışık
Soru 32
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Soru 33
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Çıkık
B
Burkulma
C
Donma
D
Kırık
Soru 34
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D
Bujilerin kurum bağlaması
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 36
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Koma pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 37
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinci yerinde olmayan
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Açık karın yarası olan
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
B
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
C
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
D
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
Soru 39
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
alışma var
B
virajlı tabelası
C
Gidiş geliş yön tabelası
D
yol daralıyor tabelası
Soru 40
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
B
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
C
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 41
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
30
B
15
C
7
D
10
Soru 42
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
15
C
50
D
40
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Aşırı hızdan kaçınmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 44
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 45
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 46
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
Trafikten men
C
Trafik kazası
D
İşaretleme
Soru 47
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
II - III - I - IV - V
B
III - II - IV - V - I
C
V - I - IV - II - III
D
I - II - III - IV - V
Soru 48
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
B
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
C
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 49
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiği hızlandırma işareti
B
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
C
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
D
Trafiği yavaşlatma işareti
Soru 50
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa