12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
B
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
Soru 2
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği yavaşlatma işareti
D
Trafiği hızlandırma işareti
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Aşırı hızdan kaçınmak
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 4
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Yeşil ışık
B
Kırmızı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Sarı ışık
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
B
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
C
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
D
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 7
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Aynı
B
Daha küçük
C
Önemli değildir.
D
Daha büyük
Soru 8
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Burkulma
B
Kırık
C
Çıkık
D
Donma
Soru 9
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
C
Geçme sırasında hızını artırması
D
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
Soru 10
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
B
Öksürmesi engellenir.
C
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
D
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Soru 12
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 13
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Batan cismin çıkarılması
B
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Dönel kavşağa
B
Ana yol - tali yol kavşağına
C
Açılan köprüye
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 16
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
50
C
40
D
15
Soru 17
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 18
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Volan
B
Kavrama
C
Vites kutusu
D
Diferansiyel
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Isıtma bujilerinin arızalanması
B
Hararet göstergesinin arızalanması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Radyatör hortumlarının su sızdırması
Soru 20
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Hasar
B
Kayıp
C
Tahribat
D
Trafik kazası
Soru 21
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
Trafikten ömür boyu men edilir.
C
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
D
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
Soru 22
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
ABS fren sistemi ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Arka sis lambası ikaz ışığı
Soru 23
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
B
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
C
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 24
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Park etme
B
İşaretleme
C
Trafik kazası
D
Trafikten men
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Taşıtın giremeyeceğini
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Azami hız sınırını
Soru 26
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
15
B
7
C
10
D
30
Soru 27
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
B
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
C
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 28
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
Gidiş geliş yön tabelası
B
yol daralıyor tabelası
C
alışma var
D
virajlı tabelası
Soru 29
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru 30
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 31
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
B
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 33
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileğinde çıkık olan
B
Açık karın yarası olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Solunum zorluğu çeken
Soru 34
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 35
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru 36
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
30
B
40
C
50
D
60
Soru 37
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Aralık - 1 Nisan
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 38
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Marş dişlisi zarar görür
B
Motor daha iyi yağlama yapar.
C
Motor daha hızlı döner.
D
Motor daha yavaş döner.
Soru 39
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
V - I - IV - II - III
B
III - II - IV - V - I
C
II - III - I - IV - V
D
I - II - III - IV - V
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
B
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
C
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
D
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Tedavi etme
B
Kurtarma
C
Koruma
D
Bildirme
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
B
Bedensel aktivitede artma
C
Saç dökülmesi
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 43
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 44
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Alt-çene pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Havalı korna
C
Emniyet kemeri
D
Stepne
Soru 46
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
B
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
C
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 47
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 48

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 49
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
25
C
35
D
50
Soru 50
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Umum servis aracı
B
Taşıt katarı
C
Kamp taşıtı
D
Arazi taşıtı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa