12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
B
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
C
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
D
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Soru 2
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
B
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
Soru 3
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
ABS fren sistemi ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Arka sis lambası ikaz ışığı
Soru 4
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Geçme sırasında hızını artırması
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 5
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Arazi taşıtı
D
Umum servis aracı
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Sarı ışık
B
Kırmızı ışık
C
Yeşil ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 7
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Ekim - 1 Şubat
B
1 Aralık - 1 Nisan
C
1 Eylül - 1 Ocak
D
1 Kasım - 1 Mart
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
C
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
D
Öksürmesi engellenir.
Soru 9
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
7
B
10
C
30
D
15
Soru 10
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Ağzından bol sıvı verilmesi
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 12
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
alışma var
B
Gidiş geliş yön tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
virajlı tabelası
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Tedavi etme
B
Kurtarma
C
Bildirme
D
Koruma
Soru 14
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Marş dişlisi zarar görür
B
Motor daha yavaş döner.
C
Motor daha hızlı döner.
D
Motor daha iyi yağlama yapar.
Soru 15
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
B
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
C
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
D
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
Soru 16
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Kayıp
B
Hasar
C
Tahribat
D
Trafik kazası
Soru 17
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Saç dökülmesi
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 19
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
B
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
D
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
Soru 20
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
Soru 22
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
B
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 23
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru 24
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Heimlich manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 25
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
50
C
35
D
15
Soru 26
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 27
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Egzoz zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Emme zamanı
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Aşırı hızdan kaçınmak
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 29
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Dönel kavşağa
B
Kontrollü demir yolu geçidine
C
Ana yol - tali yol kavşağına
D
Açılan köprüye
Soru 31
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
30
B
60
C
40
D
50
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Isıtma bujilerinin arızalanması
B
Radyatör hortumlarının su sızdırması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 33
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 34
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafikten men
B
İşaretleme
C
Trafik kazası
D
Park etme
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Güneş gözlüğü
B
Stepne
C
Havalı korna
D
Emniyet kemeri
Soru 36
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
B
Trafiği hızlandırma işareti
C
Trafiği yavaşlatma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
Soru 37
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Vites kutusu
B
Kavrama
C
Diferansiyel
D
Volan
Soru 38
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Şok pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
B
Batan cismin çıkarılması
C
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
Soru 40
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 41
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 42
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 43
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
35
C
25
D
50
Soru 44
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
B
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
C
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
D
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
Soru 46
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Çıkık
B
Kırık
C
Donma
D
Burkulma
Soru 47

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 48
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Daha küçük
C
Önemli değildir.
D
Aynı
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Azami hız sınırını
B
Geçme yasağı sonunu
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Taşıtın giremeyeceğini
Soru 50
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
III - II - IV - V - I
B
I - II - III - IV - V
C
II - III - I - IV - V
D
V - I - IV - II - III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa