12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
40
B
35
C
25
D
50
Soru 2
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Aynı
C
Daha büyük
D
Önemli değildir.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Aşırı hızdan kaçınmak
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 4
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 5
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Solunum zorluğu çeken
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak bileğinde çıkık olan
D
Açık karın yarası olan
Soru 6
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Koma pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 8
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 9
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
B
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
C
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
D
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
Soru 10
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 11
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Trafikten men
C
Park etme
D
İşaretleme
Soru 12
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 13
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
B
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
C
Öksürmesi engellenir.
D
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
Soru 15
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
B
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
C
Geçme sırasında hızını artırması
D
Bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Bildirme
D
Koruma
Soru 17
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
B
Trafiği yavaşlatma işareti
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 18
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Vites kutusu
B
Kavrama
C
Volan
D
Diferansiyel
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Ana yol - tali yol kavşağına
B
Dönel kavşağa
C
Açılan köprüye
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
B
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
C
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
D
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Saç dökülmesi
Soru 22
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
60
B
50
C
30
D
40
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Geçme yasağı sonunu
B
Taşıtın giremeyeceğini
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Azami hız sınırını
Soru 24
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 25
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
B
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
C
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Isıtma bujilerinin arızalanması
B
Fren balatalarının aşınması
C
Radyatör hortumlarının su sızdırması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 27
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha iyi yağlama yapar.
B
Marş dişlisi zarar görür
C
Motor daha hızlı döner.
D
Motor daha yavaş döner.
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
B
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
C
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
D
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 29
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Kamp taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Arazi taşıtı
D
Umum servis aracı
Soru 30
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
10
B
15
C
7
D
30
Soru 31
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
B
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
C
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 32
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
50
C
15
D
40
Soru 33

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 34
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Heimlich manevrası
B
Rentek manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 35
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
D
Ağzından bol sıvı verilmesi
Soru 36
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
Hava yastığı ikaz ışığı
B
Akü şarj ikaz ışığı
C
Arka sis lambası ikaz ışığı
D
ABS fren sistemi ikaz ışığı
Soru 37
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
D
Bujilerin kurum bağlaması
Soru 38
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Donma
B
Burkulma
C
Kırık
D
Çıkık
Soru 39
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Sıkıştırma zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Emme zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 40
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
II - III - I - IV - V
B
III - II - IV - V - I
C
I - II - III - IV - V
D
V - I - IV - II - III
Soru 41
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 42
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 43
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Sarı ışık
B
Yeşil ışık
C
Kırmızı ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 44
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Kayıp
B
Hasar
C
Trafik kazası
D
Tahribat
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Emniyet kemeri
B
Stepne
C
Güneş gözlüğü
D
Havalı korna
Soru 46
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
alışma var
B
virajlı tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
Gidiş geliş yön tabelası
Soru 47
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
B
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 48
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Eylül - 1 Ocak
B
1 Aralık - 1 Nisan
C
1 Kasım - 1 Mart
D
1 Ekim - 1 Şubat
Soru 49
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
B
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
C
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
D
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa