12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
B
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
C
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
D
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
Soru 2

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 3
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiği yavaşlatma işareti
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 4
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Koma pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Alt-çene pozisyonu
Soru 5
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 6
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Diferansiyel
B
Kavrama
C
Volan
D
Vites kutusu
Soru 7
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha küçük
B
Önemli değildir.
C
Aynı
D
Daha büyük
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
B
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
C
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
D
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 9
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
30
B
50
C
40
D
60
Soru 10
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
35
B
40
C
15
D
50
Soru 11
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 12
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
B
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
C
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
Soru 13
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
B
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
C
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 14
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Eylül - 1 Ocak
B
1 Aralık - 1 Nisan
C
1 Kasım - 1 Mart
D
1 Ekim - 1 Şubat
Soru 15
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Solunum zorluğu çeken
D
Bilinci yerinde olmayan
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Havalı korna
C
Güneş gözlüğü
D
Emniyet kemeri
Soru 17
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
C
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
D
Bujilerin kurum bağlaması
Soru 18
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
ABS fren sistemi ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
Akü şarj ikaz ışığı
D
Arka sis lambası ikaz ışığı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Radyatör hortumlarının su sızdırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Bedensel aktivitede artma
B
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
C
Saç dökülmesi
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
B
Öksürmesi engellenir.
C
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
D
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
Soru 22
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
B
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Soru 23
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
30
B
7
C
15
D
10
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
B
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 25
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 26
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Burkulma
B
Kırık
C
Donma
D
Çıkık
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Kontrollü demir yolu geçidine
B
Açılan köprüye
C
Ana yol - tali yol kavşağına
D
Dönel kavşağa
Soru 28
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
V - I - IV - II - III
B
III - II - IV - V - I
C
I - II - III - IV - V
D
II - III - I - IV - V
Soru 29
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Şoka karşı önlem alınması
B
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
C
Ağzından bol sıvı verilmesi
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 30
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Marş dişlisi zarar görür
B
Motor daha iyi yağlama yapar.
C
Motor daha hızlı döner.
D
Motor daha yavaş döner.
Soru 31
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Taşıt katarı
B
Arazi taşıtı
C
Umum servis aracı
D
Kamp taşıtı
Soru 32
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 33
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
İşaretleme
B
Trafikten men
C
Trafik kazası
D
Park etme
Soru 34
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
B
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 35
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 36
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
Trafikten ömür boyu men edilir.
D
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru 37
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
25
B
35
C
40
D
50
Soru 38
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Emme zamanı
B
Egzoz zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 39
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 40
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
B
Geçme sırasında hızını artırması
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Bulunduğu şeritte seyretmesi
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Taşıtın giremeyeceğini
B
Azami hız sınırını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 42
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
virajlı tabelası
B
yol daralıyor tabelası
C
Gidiş geliş yön tabelası
D
alışma var
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Aşırı hızdan kaçınmak
Soru 45
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
B
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
Soru 47
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Hasar
B
Tahribat
C
Kayıp
D
Trafik kazası
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Tedavi etme
B
Koruma
C
Kurtarma
D
Bildirme
Soru 49
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Sarı ışık
C
Kırmızı ışık
D
Yeşil ışık
Soru 50
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
B
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa