12 Aralık 2015 Ehliyet Sınavı

12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamp taşıtı
C
Taşıt katarı
D
Umum servis aracı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
C
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 3
 • I. Aşınmayı azaltmak
 • II. Sürtünmeyi azaltmak
 • III. Yakıt tüketimini artırmak Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 4
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
A
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
B
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
D
Kazazedeye "iyi misiniz?" diye sorulması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır
B
Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur.
C
Öksürmesi engellenir.
D
Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.
Soru 6
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?     benzin ikaz ışığı
A
Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
B
Araç kapılarından birinin açık kaldığını
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini
Soru 7
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?     akü ikaz ışık
A
Arka sis lambası ikaz ışığı
B
Hava yastığı ikaz ışığı
C
ABS fren sistemi ikaz ışığı
D
Akü şarj ikaz ışığı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
A
Fren balatalarının aşınması
B
Radyatör hortumlarının su sızdırması
C
Hararet göstergesinin arızalanması
D
Isıtma bujilerinin arızalanması
Soru 9
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
A
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
B
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
C
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
A
Kurtarma
B
Koruma
C
Bildirme
D
Tedavi etme
Soru 11
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?     diferansiyel nedir
A
Vites kutusu
B
Kavrama
C
Volan
D
Diferansiyel
Soru 12
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?  

yol verme

A
2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği
B
2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı
C
1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
D
1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
A
Saç dökülmesi
B
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
C
Bedensel aktivitede artma
D
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
Soru 14
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
A
40
B
50
C
60
D
30
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 16

ilk yardım acil tedavi arasındaki fark

  İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?  
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 17
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?  

emme zamanı

A
Sıkıştırma zamanı
B
Emme zamanı
C
Egzoz zamanı
D
Ateşleme (İş) zamanı
Soru 18
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
A
Daha büyük
B
Aynı
C
Daha küçük
D
Önemli değildir.
Soru 19
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
A
Trafik kazası
B
Trafikten men
C
Park etme
D
İşaretleme
Soru 20
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?   trafik levhası min
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 21
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
A
15
B
7
C
10
D
30
Soru 22
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
A
Donma
B
Burkulma
C
Kırık
D
Çıkık
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Aşırı hızdan kaçınmak
Soru 24
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?
A
virajlı tabelası
B
Gidiş geliş yön tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
alışma var
Soru 25
 • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
 • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
 • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 26
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Kırmızı ışık
C
Yeşil ışık
D
Sarı ışık
Soru 27
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  

hatalı sollama

A
3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
B
2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
C
1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
D
3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
A
Stepne
B
Emniyet kemeri
C
Havalı korna
D
Güneş gözlüğü
Soru 29
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Bujilerin kurum bağlaması
D
Lastiklerin hava basıncının fazla olması
Soru 30
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Aracını ve aracının etrafını kontrol etmesi
B
Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
C
Işıkla veya kolla çıkış işareti vermesi
D
Sakıncalı bir durum olmadığında manevraya başlaması
Soru 32
 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 33
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  

takip

A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
C
Geçme sırasında hızını artırması
D
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?     anayol tali yol kavşağı
A
Açılan köprüye
B
Dönel kavşağa
C
Ana yol - tali yol kavşağına
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
A
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
B
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
D
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
Soru 36
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
A
Açık karın yarası olan
B
Ayak bileğinde çıkık olan
C
Bilinci yerinde olmayan
D
Solunum zorluğu çeken
Soru 37
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
15
C
50
D
35
Soru 38
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Motor daha hızlı döner.
B
Motor daha yavaş döner.
C
Marş dişlisi zarar görür
D
Motor daha iyi yağlama yapar.
Soru 39
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?    

trafik yandan rüzgar tabelası

 
 • I. Hızını artırmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 40
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
A
Kayıp
B
Trafik kazası
C
Tahribat
D
Hasar
Soru 41
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
A
1 Aralık - 1 Nisan
B
1 Kasım - 1 Mart
C
1 Ekim - 1 Şubat
D
1 Eylül - 1 Ocak
Soru 42
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
B
Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.
C
Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.
D
Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.
Soru 43
 • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
 • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 44
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?  

koma pozisyonu aşamaları

A
Koma pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 45
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?   trafik istikametlere kapali
A
Trafiği yavaşlatma işareti
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru 46
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Ağzından bol sıvı verilmesi
B
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Şoka karşı önlem alınması
Soru 47
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
35
C
40
D
25
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

azamir hız sınırı min

A
Taşıtın giremeyeceğini
B
Azami hız sınırını
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Geçme yasağı sonunu
Soru 49
 • I. Jant kapağı çıkartılır.
 • II. Kriko ile araç kaldırılır.
 • III. Bijon somunları sökülür.
 • IV. Bijon somunları gevşetilir.
 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.
Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV - V
B
V - I - IV - II - III
C
II - III - I - IV - V
D
III - II - IV - V - I
Soru 50
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
A
Trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücü belgesi varsa geri alınır.
C
6 ay hapis cezası verilir.
D
Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavlarına yeni sistemde bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Yukarıda önceki sınav sistemine göre yazılı olarak yapılmış 12 Aralık 2015 tarihinde yapılmış ehliyet sınavı bulunmaktadır. Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları yukarıda çıkmış sorular üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Özellikle ehliyet sınavlarında çıkmış sorular tekrar tekrar karşımıza gelmektedir. Şimdiden sürücü adaylarına sınavlarında başarılar dilerim…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa