VII. Ünite: Söylev/Nutuk

SÖYLEV

 • Amaç; dinleyenleri belli bir amaca yönelmek, onlara bir duyguyu ve düşünceyi aşılamak, onları coşturmaktır.
 • Hitabet; bir topluluk karşısında söz söylemenin ilke ve kurallarını belirleyen sanata denir.
 • Burada etkili, inandırıcı olmak samimi olmak ile bağlantılıdır.
 • Bu anlatım türünde açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlama anlatım biçimleri kullanılır; örnekleme, tanık gösterme, benzetme, tanımlamadan da yararlanılır.
 • Daha çok komutanların askerlerini cesaretlendirmek; politikacıların siyasi söylevleri; camide dinsel konuşmalarda kullanılır.
 • Bu türde yazan yazarlar: Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ömer Naci, Selim Sırrı Tarcan, Mehmet Akif Ersoy. Behçet Kemal Çağlar, Halide Edip Adıvar, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Emin Yurdakul Cumhuriyet dönemi yazarlarıdır.

TÜRK EDEBİYATINDA İLK ÖRNEKLERİ

 • Kök Türk Kitabeleri hem Türk edebiyatının ilk örneğidir, ilk yazılı belgesidir ve Türk adının geçtiği ilk metindir.
 • Bu kitabelerde Bilge Kağan onlara Türk halkını birleştirmek ve halkı, başta Çinliler olmak üzere düşmanlara karşı güçlendirmek için nasıl mücadele verdiğini anlatmıştır.
 • Kitabe  38 harften oluşan Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır.
 • Tonyukuk 724, Kül Tigin 732, Bilge Kağan 735’te dikilmiştir ve şuan Moğolistan sınırları içerisindedir.
 • İlk kez Wilhelm Thomsen tarafından okunmuştur.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı