12. Sınıf

12. Sınıf Coğrafya Üniteleri

12. Sınıf Coğrafya dersi ile ilgili konuları bu sayfada bulabilirsiniz. 12. Sınıf Coğrafya Dersi 4 üniteden oluşmaktadır. Aşağıdaki Üniteler listesinden çalışacağınız konuyu seçebilirsiniz…

1. Ünite: Doğal Sistemler

1. Bölüm: Ekstrem Doğa Olayları

2. Bölüm: Küresel İklim Değişikliği

2. Ünite: Beşeri Sistemler

1. Bölüm: Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi

2. Bölüm: Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri

3. Bölüm: Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

4. Bölüm: Küresel Ticaret

5. Bölüm: Türkiye Turizmi

3. Ünite: Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler

1. Bölüm: Jeopolitik Konum

2. Bölüm: Ülkeler Arası Etkileşim

4. Ünite: Çevre ve Toplum

1. Bölüm: Çevre Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yaklaşımlar

12. Sınıf Coğrafya Konuları