13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 2
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 3
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Kanamanın durdurulması için
B
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru 4
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Demir yoluna
B
Tali yola
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 5
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
C
Takip mesafesi kuralına uyulması
D
Hızın azaltılması
Soru 6
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
tali kusur
B
yol kusuru
C
kusuru paylaştırma
D
asli kusur
Soru 7
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
140
C
50
D
70
Soru 8
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 9
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
D
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Soru 11
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Sesli dürtülere tepki vermek
B
Yutkunmak
C
İdrar kaçırmak
D
Öksürmek
Soru 12
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Şarj sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 13
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Böbrek
C
Bağırsak
D
Akciğer
Soru 14
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
B
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru 15
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 16
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 17
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Saf su
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 18
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Şok
C
Havale
D
Epilepsi
Soru 19
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Konuşma üslubu
C
Beden dili
D
Trafik adabı
Soru 20
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 21
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Silecek motorunun
C
Marş motorunun
D
Far ampulünün
Soru 22
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Bağlantı yolu
B
Tali yol
C
Geçiş yolu
D
Bölünmüş yol
Soru 23
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Beden dili
C
Mizaç
D
Trafik adabı
Soru 24
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Mopet yolunu
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Bisiklet yolunu
D
Motosikletin giremeyeceğini
Soru 26
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
90
B
70
C
50
D
80
Soru 27
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Ambulans
B
Polis imdat
C
İtfaiye
D
Jandarma imdat
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 29
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Otoyol
B
Demir yolu
C
Uluslararası yol
D
Devlet yolu
Soru 30
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Minibüs
C
Tramvay
D
Kamyonet
Soru 31
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Zorunlu deprem sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 32
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun eğimi
C
Yolun genişliği
D
Lastiklerin durumu
Soru 33
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 34
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 35
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
B
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
C
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
D
Motor kaputunun tam kapanmadığını
Soru 36
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Kasisli yola girileceğini
Soru 37
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 38
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
trafik polisi işareti yavaşla
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
Soru 39
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 40
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 41
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 42
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Motoru durdurmasını
C
Harekete hazırlanmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 43
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
taşıt giremez levhası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
yol ver levhası
D
dur levhası
Soru 44
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
5 ------------ 4
B
2 ------------ 1
C
7 ------------ 6
D
3 ------------ 2
Soru 45
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
Değiştirilir
C
Bantlanır
D
İple sarılır
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Egzoz susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 48
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Ampul
C
Sigorta
D
Buji
Soru 49
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Ülke ekonomisini
C
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Ters yönden yola girilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa