13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
trafik polisi işareti geceleyin geç
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
C
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
D
trafik polisi işareti yavaşla
Soru 2
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Trafik adabı
C
Beden dili
D
Konuşma üslubu
Soru 3
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
D
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Soru 5
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Mizaç
D
Trafik adabı
Soru 6
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
Bantlanır
C
Değiştirilir
D
İple sarılır
Soru 7
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Ülke ekonomisini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 8
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
7 ------------ 6
B
3 ------------ 2
C
5 ------------ 4
D
2 ------------ 1
Soru 9
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Ambulans
B
İtfaiye
C
Polis imdat
D
Jandarma imdat
Soru 10
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
B
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
C
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru 11
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Demir yolu
B
Devlet yolu
C
Uluslararası yol
D
Otoyol
Soru 12
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Marş motorunun
B
Fren pedalının
C
Silecek motorunun
D
Far ampulünün
Soru 13
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
B
dur levhası
C
yol ver levhası
D
taşıt giremez levhası
Soru 14
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 15
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Arazi taşıtı
C
Kamyonet
D
Minibüs
Soru 16
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 17
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 18
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Egzoz supabı
C
Egzoz susturucusu
D
Emme manifoldu
Soru 20
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Epilepsi
C
Bayılma
D
Şok
Soru 21
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
70
C
50
D
140
Soru 22
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 23
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
D
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
Soru 24
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
asli kusur
C
tali kusur
D
kusuru paylaştırma
Soru 25
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Motoru durdurmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Geri dönmesini
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 26
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
Öfke
C
İnatlaşma
D
Sabır
Soru 27
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Hızın azaltılması
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Soru 29
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Tali yola
B
Köprüye
C
Kavşağa
D
Demir yoluna
Soru 30
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Ampul
B
Sigorta
C
Soket
D
Buji
Soru 31
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 32
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 34
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Geçiş yolu
B
Bölünmüş yol
C
Bağlantı yolu
D
Tali yol
Soru 35
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Kasko sigortası
C
Hırsızlık sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 36
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Motosiklet
B
At arabası
C
Otomobil
D
Kamyonet
Soru 37
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Yalnız I doğru
C
Yalnız II doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 38
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Mopet yolunu
B
Bisiklet yolunu
C
Motosikletin giremeyeceğini
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 39
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Motor kaputunun tam kapanmadığını
B
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
C
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
D
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 41
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Yolun genişliği
C
Aracın hızı
D
Lastiklerin durumu
Soru 42
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 43
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
B
Kanamanın durdurulması için
C
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Soru 44
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
D
Araç dengesinin korunması
Soru 45
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 46
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 47
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
C
Yolda çalışma olduğunu
D
Kasisli yola girileceğini
Soru 48
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Yutkunmak
B
Öksürmek
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
İdrar kaçırmak
Soru 49
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Bağırsak
C
Böbrek
D
Akciğer
Soru 50
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
70
B
80
C
90
D
50
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa