13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Soket
C
Sigorta
D
Ampul
Soru 2
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Trafik adabı
C
Konuşma üslubu
D
Beden dili
Soru 3
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Devlet yolu
B
Demir yolu
C
Otoyol
D
Uluslararası yol
Soru 4
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 5
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Motor kaputunun tam kapanmadığını
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
B
Geri dönmesini
C
Harekete hazırlanmasını
D
Motoru durdurmasını
Soru 7
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 8
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Kavşağa
B
Köprüye
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 9
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
D
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Mopet yolunu
Soru 11
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
C
Kasisli yola girileceğini
D
Yolda çalışma olduğunu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
D
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Soru 14
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
trafik polisi işareti yavaşla
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
D
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
Soru 15
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Tali yol
B
Bağlantı yolu
C
Geçiş yolu
D
Bölünmüş yol
Soru 16
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Şarj sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 17
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Bağırsak
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 18
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Silecek motorunun
B
Marş motorunun
C
Fren pedalının
D
Far ampulünün
Soru 19
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
yol ver levhası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
taşıt giremez levhası
D
dur levhası
Soru 20
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Ülke ekonomisini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
B
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
C
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 23
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Jandarma imdat
C
Ambulans
D
Polis imdat
Soru 24
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
Bantlanır
C
İple sarılır
D
Değiştirilir
Soru 25
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun genişliği
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun eğimi
Soru 26
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
35
C
140
D
70
Soru 27
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Konuşma üslubu
D
Mizaç
Soru 28
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Kasko sigortası
D
Zorunlu deprem sigortası
Soru 29
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Şok
C
Bayılma
D
Epilepsi
Soru 30
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 31
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Motosiklet
B
Kamyonet
C
Otomobil
D
At arabası
Soru 32
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Öksürmek
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
İdrar kaçırmak
D
Yutkunmak
Soru 33
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 34
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
B
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Adı ve soyadının öğrenilmesi
Soru 36
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Yalnız II doğru
D
Yalnız I doğru
Soru 37
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 38
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
5 ------------ 4
B
3 ------------ 2
C
7 ------------ 6
D
2 ------------ 1
Soru 39
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
Soru 40
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Kanamanın durdurulması için
B
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
C
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Soru 41
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
90
B
50
C
80
D
70
Soru 42
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Korkutmak veya şaşırtmak
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 43
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği
D
Saf su
Soru 44
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 45
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Emme susturucusu
D
Egzoz supabı
Soru 47
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 48
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
yol kusuru
C
asli kusur
D
tali kusur
Soru 49
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Arazi taşıtı
C
Minibüs
D
Kamyonet
Soru 50
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa