13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 2
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Hızın azaltılması
Soru 3
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
7 ------------ 6
B
2 ------------ 1
C
5 ------------ 4
D
3 ------------ 2
Soru 4
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 5
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 6
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Tramvay
B
Kamyonet
C
Arazi taşıtı
D
Minibüs
Soru 7
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 8
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
B
Motor kaputunun tam kapanmadığını
C
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 9
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Hırsızlık sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Kasisli yola girileceğini
Soru 11
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
Sabır
Soru 12
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
B
dur levhası
C
yol ver levhası
D
taşıt giremez levhası
Soru 13
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 14
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 15
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Soğutma sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 16
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik adabı
B
Mizaç
C
Beden dili
D
Konuşma üslubu
Soru 17
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
trafik polisi işareti geceleyin geç
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
Soru 18
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Beden dili
Soru 19
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Geri dönmesini
D
Motoru durdurmasını
Soru 20
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Devlet yolu
B
Demir yolu
C
Otoyol
D
Uluslararası yol
Soru 21
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Polis imdat
B
Ambulans
C
Jandarma imdat
D
İtfaiye
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 23
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Şok
B
Havale
C
Bayılma
D
Epilepsi
Soru 24
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
50
B
70
C
80
D
90
Soru 25
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Demir yoluna
B
Köprüye
C
Tali yola
D
Kavşağa
Soru 26
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Egzoz susturucusu
C
Egzoz supabı
D
Emme manifoldu
Soru 28
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Saf su
Soru 29
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Silecek motorunun
B
Marş motorunun
C
Fren pedalının
D
Far ampulünün
Soru 30
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
B
Başı sıcak su ile yıkanır.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Adı ve soyadının öğrenilmesi
Soru 32
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Ampul
C
Sigorta
D
Buji
Soru 33
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
Soru 34
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
tali kusur
C
asli kusur
D
kusuru paylaştırma
Soru 35
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
B
Dolaşımın değerlendirilmesi için
C
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
D
Kanamanın durdurulması için
Soru 36
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Ülke ekonomisini
C
Kasko sigortasının önemini
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Soru 37
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Öksürmek
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
İdrar kaçırmak
D
Yutkunmak
Soru 38
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
70
B
50
C
35
D
140
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
B
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 40
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 41
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Lastiklerin durumu
B
Aracın hızı
C
Yolun genişliği
D
Yolun eğimi
Soru 42
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
At arabası
D
Kamyonet
Soru 43
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız II doğru
D
Yalnız I doğru
Soru 44
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Kavşağa 50 m kaldığını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 45
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
B
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
C
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
D
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
Soru 46
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 47
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Bantlanır
B
Değiştirilir
C
Yapıştırılır
D
İple sarılır
Soru 48
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Bağırsak
D
Akciğer
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
B
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 50
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Mopetin giremeyeceğini
B
Mopet yolunu
C
Bisiklet yolunu
D
Motosikletin giremeyeceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa