13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Far ampulünün
C
Silecek motorunun
D
Marş motorunun
Soru 2
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 3
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Başı sıcak su ile yıkanır.
Soru 4
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Akciğer
B
Karaciğer
C
Böbrek
D
Bağırsak
Soru 5
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Kavşağa 50 m kaldığını
Soru 6
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 7
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun eğimi
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun genişliği
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
D
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Soru 9
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Hızın azaltılması
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 10
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Arazi taşıtı
C
Minibüs
D
Tramvay
Soru 11
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
yol kusuru
Soru 12
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
trafik polisi işareti yavaşla
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
Soru 13
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Ambulans
B
İtfaiye
C
Jandarma imdat
D
Polis imdat
Soru 14
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 15
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Havale
C
Epilepsi
D
Şok
Soru 16
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 17
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Köprüye
B
Kavşağa
C
Demir yoluna
D
Tali yola
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
B
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Mopetin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Motosikletin giremeyeceğini
D
Mopet yolunu
Soru 20
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
3 ------------ 2
B
2 ------------ 1
C
5 ------------ 4
D
7 ------------ 6
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 22
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
B
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
C
Ülke ekonomisini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 23
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Egzoz susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 25
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Yutkunmak
C
Öksürmek
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 26
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 27
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Geri dönmesini
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 28
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Dolaşımın değerlendirilmesi için
B
Kanamanın durdurulması için
C
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru 29
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Zorunlu deprem sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 30
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Trafik adabı
C
Beden dili
D
Mizaç
Soru 31
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
50
C
70
D
140
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Soru 33
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 34
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 35
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Kamyonet
D
At arabası
Soru 36
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 37
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 38
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Yalnız I doğru
C
Yalnız II doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 39
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
dur levhası
B
taşıt giremez levhası
C
yol ver levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 40
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Ampul
C
Buji
D
Soket
Soru 41
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Motor kaputunun tam kapanmadığını
D
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
Soru 42
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Uluslararası yol
B
Demir yolu
C
Devlet yolu
D
Otoyol
Soru 43
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Antifriz
B
Saf su
C
Fren hidroliği
D
Motor yağı
Soru 44
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Bölünmüş yol
B
Geçiş yolu
C
Tali yol
D
Bağlantı yolu
Soru 45
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Araç dengesinin korunması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 46
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
Değiştirilir
C
Bantlanır
D
İple sarılır
Soru 47
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 48
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
B
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
C
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
Soru 49
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
Öfke
Soru 50
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
80
B
90
C
70
D
50
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa