13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
B
Başı sıcak su ile yıkanır.
C
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
D
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
Soru 2
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Saf su
B
Antifriz
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 3
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Soket
C
Ampul
D
Sigorta
Soru 4
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Motoru durdurmasını
C
Harekete hazırlanmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 5
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Soru 6
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Kamyonet
B
At arabası
C
Motosiklet
D
Otomobil
Soru 7
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 8
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 9
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Aşırı tepki
C
Sabır
D
İnatlaşma
Soru 10
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Bayılma
C
Epilepsi
D
Şok
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
Soru 12
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 13
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Konuşma üslubu
C
Trafik adabı
D
Mizaç
Soru 14
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Ateşleme sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Şarj sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 15
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
80
B
90
C
50
D
70
Soru 16
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
B
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
C
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
D
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
Soru 18
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Demir yoluna
B
Tali yola
C
Kavşağa
D
Köprüye
Soru 19
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Marş motorunun
B
Far ampulünün
C
Fren pedalının
D
Silecek motorunun
Soru 20
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 21
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Aracın hızı
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun eğimi
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Bisiklet yolunu
C
Mopetin giremeyeceğini
D
Mopet yolunu
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Soru 24
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Kasko sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 25
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Kasko sigortasının önemini
B
Ülke ekonomisini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Soru 26
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
B
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
C
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
D
Motor kaputunun tam kapanmadığını
Soru 27
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
kusuru paylaştırma
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 28
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 29
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Polis imdat
B
Jandarma imdat
C
Ambulans
D
İtfaiye
Soru 30
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
İdrar kaçırmak
B
Öksürmek
C
Sesli dürtülere tepki vermek
D
Yutkunmak
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 32
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 33
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
B
Kasisli yola girileceğini
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Yolda çalışma olduğunu
Soru 36
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Değiştirilir
B
Bantlanır
C
Yapıştırılır
D
İple sarılır
Soru 37
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Uluslararası yol
B
Demir yolu
C
Devlet yolu
D
Otoyol
Soru 38
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
B
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Kanamanın durdurulması için
Soru 39
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik adabı
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Mizaç
Soru 40
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
B
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
Soru 41
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Kavşağa 50 m kaldığını
Soru 42
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Geçiş yolu
B
Tali yol
C
Bağlantı yolu
D
Bölünmüş yol
Soru 43
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
2 ------------ 1
B
3 ------------ 2
C
5 ------------ 4
D
7 ------------ 6
Soru 44
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 45
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
dur levhası
B
taşıt giremez levhası
C
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
D
yol ver levhası
Soru 46
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Tramvay
C
Kamyonet
D
Minibüs
Soru 47
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Hızın azaltılması
Soru 48
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Karaciğer
B
Böbrek
C
Akciğer
D
Bağırsak
Soru 49
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
140
C
35
D
70
Soru 50
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa