13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti yavaşla
Soru 2
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 3
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Ampul
B
Buji
C
Soket
D
Sigorta
Soru 4
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun genişliği
B
Lastiklerin durumu
C
Aracın hızı
D
Yolun eğimi
Soru 5
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Kasko sigortasının önemini
B
Ülke ekonomisini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Soru 6
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Motoru durdurmasını
D
Geri dönmesini
Soru 7
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
B
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Soru 9
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
B
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
C
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
D
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
Soru 12
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
B
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
C
Kanamanın durdurulması için
D
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Soru 13
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Öksürmek
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
İdrar kaçırmak
D
Yutkunmak
Soru 14
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
C
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
D
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 15
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Bağırsak
C
Akciğer
D
Karaciğer
Soru 16
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 17
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
taşıt giremez levhası
B
yol ver levhası
C
dur levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 18
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
asli kusur
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
yol kusuru
Soru 19
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Saf su
D
Fren hidroliği
Soru 20
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Kasisli yola girileceğini
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 21
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Jandarma imdat
B
İtfaiye
C
Polis imdat
D
Ambulans
Soru 22
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 23
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Başı sıcak su ile yıkanır.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 24
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
B
Motor kaputunun tam kapanmadığını
C
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 25
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 26
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
İnatlaşma
C
Aşırı tepki
D
Öfke
Soru 27
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Otomobil
B
At arabası
C
Kamyonet
D
Motosiklet
Soru 28
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
3 ------------ 2
B
7 ------------ 6
C
5 ------------ 4
D
2 ------------ 1
Soru 29
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Devlet yolu
B
Otoyol
C
Demir yolu
D
Uluslararası yol
Soru 30
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
80
B
50
C
90
D
70
Soru 31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Bisiklet yolunu
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Motosikletin giremeyeceğini
D
Mopet yolunu
Soru 32
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
D
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
Soru 33
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Şok
C
Epilepsi
D
Havale
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Hız azaltmak için frene basılması
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 35
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
140
C
70
D
35
Soru 36
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Far ampulünün
B
Silecek motorunun
C
Fren pedalının
D
Marş motorunun
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Adı ve soyadının öğrenilmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 38
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Soğutma sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 39
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
B
Araç dengesinin korunması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 40
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Zorunlu deprem sigortası
C
Kasko sigortası
D
Hırsızlık sigortası
Soru 41
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Mizaç
C
Trafik adabı
D
Beden dili
Soru 42
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Hızın azaltılması
B
Öndeki aracın geçilmesi
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 43
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
İple sarılır
B
Bantlanır
C
Yapıştırılır
D
Değiştirilir
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Emme susturucusu
D
Egzoz supabı
Soru 45
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 46
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Köprüye
B
Tali yola
C
Demir yoluna
D
Kavşağa
Soru 47
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız I doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 48
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Bölünmüş yol
B
Tali yol
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 49
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Kamyonet
C
Arazi taşıtı
D
Tramvay
Soru 50
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
C
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa