13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 2
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Polis imdat
B
Ambulans
C
İtfaiye
D
Jandarma imdat
Soru 3
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Köprüye
B
Kavşağa
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 4
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Korkutmak veya şaşırtmak
Soru 5
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bayılma
B
Şok
C
Epilepsi
D
Havale
Soru 6
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu deprem sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Kasko sigortası
Soru 7
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Bağırsak
B
Akciğer
C
Böbrek
D
Karaciğer
Soru 8
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
D
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
Soru 9
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 10
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
dur levhası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
yol ver levhası
D
taşıt giremez levhası
Soru 11
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun eğimi
C
Yolun genişliği
D
Lastiklerin durumu
Soru 12
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 13
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Antifriz
B
Saf su
C
Motor yağı
D
Fren hidroliği
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Kasisli yola girileceğini
B
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
C
Yolda çalışma olduğunu
D
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
Soru 15
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Marş motorunun
C
Silecek motorunun
D
Far ampulünün
Soru 16
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 17
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 18
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 19
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Bantlanır
B
Yapıştırılır
C
Değiştirilir
D
İple sarılır
Soru 20
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
90
B
70
C
80
D
50
Soru 21
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Otoyol
B
Uluslararası yol
C
Demir yolu
D
Devlet yolu
Soru 22
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Kanamanın durdurulması için
B
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
C
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D
Dolaşımın değerlendirilmesi için
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Motosikletin giremeyeceğini
B
Mopet yolunu
C
Bisiklet yolunu
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 24
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 26
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 27
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Sigorta
B
Buji
C
Ampul
D
Soket
Soru 28
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
yol kusuru
B
tali kusur
C
kusuru paylaştırma
D
asli kusur
Soru 29
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Kavşağa 50 m kaldığını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 30
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
At arabası
D
Otomobil
Soru 31
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Hızın azaltılması
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Ters yönden yola girilmesi
B
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
C
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
D
Hız azaltmak için frene basılması
Soru 33
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Yutkunmak
B
Sesli dürtülere tepki vermek
C
Öksürmek
D
İdrar kaçırmak
Soru 34
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
35
B
140
C
50
D
70
Soru 35
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
B
Motor kaputunun tam kapanmadığını
C
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
D
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
B
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C
Adı ve soyadının öğrenilmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 37
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 38
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
B
Ülke ekonomisini
C
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
D
Kasko sigortasının önemini
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Emme susturucusu
B
Emme manifoldu
C
Egzoz supabı
D
Egzoz susturucusu
Soru 40
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Harekete hazırlanmasını
C
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
D
Motoru durdurmasını
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
B
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Soru 42
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 43
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız I doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız II doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 44
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Mizaç
C
Trafik adabı
D
Beden dili
Soru 45
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mizaç
B
Beden dili
C
Konuşma üslubu
D
Trafik adabı
Soru 46
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 47
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Geçiş yolu
B
Tali yol
C
Bölünmüş yol
D
Bağlantı yolu
Soru 48
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
B
trafik polisi işareti yavaşla
C
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 49
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Kamyonet
C
Tramvay
D
Arazi taşıtı
Soru 50
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
3 ------------ 2
B
5 ------------ 4
C
2 ------------ 1
D
7 ------------ 6
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa