13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
50
B
80
C
70
D
90
Soru 2
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Demir yolu
B
Otoyol
C
Uluslararası yol
D
Devlet yolu
Soru 3
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
C
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 4
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Mizaç
C
Beden dili
D
Trafik adabı
Soru 5
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Bayılma
C
Epilepsi
D
Şok
Soru 6
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Kavşağa
B
Köprüye
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 7
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
B
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 8
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 9
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
yol kusuru
C
tali kusur
D
asli kusur
Soru 10
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 11
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Yalnız II doğru
B
Her ikisi de yanlış
C
Yalnız I doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 12
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Hırsızlık sigortası
Soru 13
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
D
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
Soru 14
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Silecek motorunun
B
Marş motorunun
C
Far ampulünün
D
Fren pedalının
Soru 15
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Fren hidroliği
B
Antifriz
C
Saf su
D
Motor yağı
Soru 16
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
50
B
140
C
70
D
35
Soru 17
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
B
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
C
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
D
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
Soru 18
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Öndeki aracın geçilmesi
B
Hızın azaltılması
C
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
D
Takip mesafesi kuralına uyulması
Soru 19
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
Kamyonet
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
At arabası
Soru 20
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
İtfaiye
B
Polis imdat
C
Jandarma imdat
D
Ambulans
Soru 21
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Arazi taşıtı
B
Kamyonet
C
Tramvay
D
Minibüs
Soru 22
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Harekete hazırlanmasını
B
Geri dönmesini
C
Motoru durdurmasını
D
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
Soru 23
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Beden dili
B
Trafik adabı
C
Mizaç
D
Konuşma üslubu
Soru 24
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz supabı
B
Emme susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz susturucusu
Soru 26
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Yağlama sistemi
B
Şarj sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Soğutma sistemi
Soru 27
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Yapıştırılır
B
İple sarılır
C
Bantlanır
D
Değiştirilir
Soru 28
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Kavşağa 50 m kaldığını
C
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Kasisli yola girileceğini
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 30
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Kasko sigortasının önemini
B
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
C
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
D
Ülke ekonomisini
Soru 31
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Tali yol
B
Bölünmüş yol
C
Bağlantı yolu
D
Geçiş yolu
Soru 32
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Kanamanın durdurulması için
B
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
C
Dolaşımın değerlendirilmesi için
D
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru 33
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Motor kaputunun tam kapanmadığını
B
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
C
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
D
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
B
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
C
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
D
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Adı ve soyadının öğrenilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
Soru 36
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
İnatlaşma
D
Aşırı tepki
Soru 37
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
3 ------------ 2
B
2 ------------ 1
C
5 ------------ 4
D
7 ------------ 6
Soru 38
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
D
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
Soru 40
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Mopet yolunu
B
Mopetin giremeyeceğini
C
Bisiklet yolunu
D
Motosikletin giremeyeceğini
Soru 42
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Sesli dürtülere tepki vermek
B
Öksürmek
C
Yutkunmak
D
İdrar kaçırmak
Soru 43
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Bağırsak
C
Karaciğer
D
Akciğer
Soru 44
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 45
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Aracın hızı
B
Yolun genişliği
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun eğimi
Soru 46
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
dur levhası
B
taşıt giremez levhası
C
yol ver levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 47
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Buji
B
Sigorta
C
Ampul
D
Soket
Soru 48
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
B
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
C
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
D
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Hız azaltmak için frene basılması
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
D
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
Soru 50
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa