13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

13 Şubat 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafik adabı
B
Beden dili
C
Mizaç
D
Konuşma üslubu
Soru 2
 • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
 • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?
A
Kasko sigortasının önemini
B
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Ülke ekonomisini
Soru 3
Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?
A
Ambulans
B
Polis imdat
C
Jandarma imdat
D
İtfaiye
Soru 4
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
A
Soket
B
Ampul
C
Buji
D
Sigorta
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
A
Egzoz susturucusu
B
Emme susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 6
Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
A
Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
D
Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?
A
Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
B
Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
C
Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
D
Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
Soru 8
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?   kontrolsüz kavşakta geçiş hakkı
A
At arabası
B
Otomobil
C
Motosiklet
D
Kamyonet
Soru 9
 • I. Dikkatin dağılması
 • II. Kural ihlallerinin artması
 • III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 10
Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?
A
Hırsızlık sigortası
B
Kasko sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru 11
Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
B
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
C
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
D
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
Soru 12
Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?  

Boğaz tıkanmada yapılması gereken pozisyon

A
Dolaşımın değerlendirilmesi için
B
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
C
Kanamanın durdurulması için
D
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru 13
Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
B
Takip mesafesi kuralına uyulması
C
Öndeki aracın geçilmesi
D
Hızın azaltılması
Soru 14
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?
A
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
B
trafik polisi işareti yavaşla
C
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 15
Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?
A
Değiştirilir
B
İple sarılır
C
Yapıştırılır
D
Bantlanır
Soru 16
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?
A
Böbrek
B
Karaciğer
C
Bağırsak
D
Akciğer
Soru 17
 • I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
 • II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
 • III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 18
Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?
A
Minibüs
B
Tramvay
C
Kamyonet
D
Arazi taşıtı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?
A
Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
B
Araç üstü tavan bagajı kullanılması
C
Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
D
Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
Soru 20
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?
A
Geri dönmesini
B
Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
C
Motoru durdurmasını
D
Harekete hazırlanmasını
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?  

otobüs

A
70
B
50
C
90
D
80
Soru 22
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
Bölünmüş yol
B
Bağlantı yolu
C
Geçiş yolu
D
Tali yol
Soru 23
Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A
Fren pedalının
B
Marş motorunun
C
Silecek motorunun
D
Far ampulünün
Soru 24
Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
Sabır
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?
A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
C
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 26
Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 27
 • I. Damar ve sinir sıkışmasına
 • II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
 • III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 28
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?   tali yol  
 • I. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • II. Hızını azaltmalı
 • III. Dar bir kavisle dönmeli
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 29
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 30
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
C
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 31
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   mopet giremez levhası
A
Bisiklet yolunu
B
Motosikletin giremeyeceğini
C
Mopet yolunu
D
Mopetin giremeyeceğini
Soru 32
Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?  
 • Yetişkin ----------------------- Bebek
A
3 ------------ 2
B
2 ------------ 1
C
5 ------------ 4
D
7 ------------ 6
Soru 33
Sürükleme yöntemleri;
 • I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
 • II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Yalnız I doğru
D
Yalnız II doğru
Soru 34
Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?
A
Motor yağı
B
Antifriz
C
Saf su
D
Fren hidroliği
Soru 35
Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?
A
Öksürmek
B
Yutkunmak
C
İdrar kaçırmak
D
Sesli dürtülere tepki vermek
Soru 36
Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Havale
B
Bayılma
C
Şok
D
Epilepsi
Soru 37
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  

Köprüye yaklaştı levhası

A
Tali yola
B
Kavşağa
C
Köprüye
D
Demir yoluna
Soru 38
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?
A
dur levhası
B
yol ver levhası
C
taşıt giremez levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 39
Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A
Şarj sistemi
B
Ateşleme sistemi
C
Soğutma sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 40
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   sı ikaz ışığı
A
Motor kaputunun tam kapanmadığını
B
Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
C
Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
D
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
Soru 41
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.   80 km giden aracın takip mesafesi   Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
A
140
B
70
C
35
D
50
Soru 42
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?   yağ ikaz ışığı
A
Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
B
Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
C
Motor yağ basıncı ikaz ışığı
D
Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
Soru 43
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
B
Korkutmak veya şaşırtmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?
A
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
B
Ters yönden yola girilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
Soru 45
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kasisli yol levhası
A
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
B
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
C
Kasisli yola girileceğini
D
Yolda çalışma olduğunu
Soru 46
"Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
kusuru paylaştırma
B
asli kusur
C
tali kusur
D
yol kusuru
Soru 47
Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Yolun eğimi
B
Lastiklerin durumu
C
Aracın hızı
D
Yolun genişliği
Soru 48
Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Konuşma üslubu
B
Trafik adabı
C
Beden dili
D
Mizaç
Soru 49
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   taşı yolu üzerindeki azami hız sınırı
A
Kavşağa 50 m kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
Soru 50
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?   d 100 tabelası
A
Demir yolu
B
Devlet yolu
C
Otoyol
D
Uluslararası yol
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa