14 Mayıs 2016 Ehliyet Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
B
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
C
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
C
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
D
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 3
rentek manevrası     Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Rentek manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 4
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

yol çizgileri

A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
B
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 5
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B
Hızlanarak yoluna devam etmeli
C
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru 6
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,50
B
0,20
C
0,40
D
0,30
Soru 7
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun soğuk çalışmasına
B
Bijon somunlarının gevşemesine
C
Motorun hararet yapmasına
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yara yerinin değerlendirilmesi
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 9
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Trafik polisi yollar açık
A
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
C
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 10
 • I. İtfaiye araçları
 • II. Organ ve doku nakil araçları
 • III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
 • IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - I - IV - III
B
II - III - I – IV
C
I - II - III - IV
D
I - II - IV - III
Soru 11
bulmaca  
 • I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 • II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
 • III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yanık
B
Donuk
C
Kırık
D
Çıkık
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
El bileğinde açık kırık olanlarda
C
Bacağında kanama olanlarda
D
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru 13
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Bencil
B
Sorumsuz
C
Görgü seviyesi düşük
D
Empati düzeyi yüksek
Soru 14
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hafızalı koltuk
B
Hava yastığı
C
ABS
D
Start-Stop
Soru 15
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 16
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

yol verme

A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
C
Hızını artırmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 17
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
B
Otomobili süren otobüse
C
Motorsuz aracı süren motorlu araca
D
Motorlu aracı süren motorsuz araca
Soru 18
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Nezaket ve saygıya
B
İnatlaşmaya
C
Konuşma üslubuna
D
Yardımlaşmaya
Soru 19
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Yaya figürlü yeşil ışık
Soru 20
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 21
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?  

e 90 levhası

A
Otoyol
B
Demir yolu
C
Uluslararası yol
D
Devlet yolu
Soru 22
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 23
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  

motorlu taşıt giremez

A
At arabası giremez.
B
Motorlu taşıt giremez.
C
Bisiklet giremez.
D
Yaya giremez.
Soru 24
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
B
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
C
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
D
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
Soru 25
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor rölantide çalıştırılır
B
Motor devri düşürülür
C
Motor hemen durdurulur
D
Motor devri yükseltilir
Soru 26
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 27
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A

fren sistemi arıza göstergesi

B
benzin ikaz ışığı
C

dörtlü göstergesi

D
hararet göstergesi
Soru 28
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Rampalı geçit
B
Hemzemin geçit
C
Okul geçidi
D
Yaya geçidi
Soru 29
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otomobil
B
Kamyon
C
Motosiklet
D
Otobüs
Soru 30
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
15
C
20
D
25
Soru 31
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Gizli
B
Şifreli
C
Kısa, öz ve anlaşılır
D
Ayrıntılı ve uzun
Soru 32
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
D
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
Soru 33
 • I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 • II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 • III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 34
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Koma
C
Kansızlık
D
Hâlsizlik
Soru 35
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? yaya şeridi
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
B
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
C
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
D
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Soru 37
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
B
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
C
Karşılaşmalarda
D
Öndeki araç yakından izlenirken
Soru 38
Trafik kazası geçiren kişiler;
 • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
 • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tali yol çıkışı tabelası
A
soldan ana yola girişi
B
Sola tehlikeli virajı
C
Açılan köprüyü
D
sağdan ana yola girişi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
B
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
C
Alkol ve madde bağımlılığı
D
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru 41
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.   araçların karşılaşması   Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 • I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 • II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
 • III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
Soru 42
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Yağ lambası
B
Korna
C
Park lambası
D
Şarj lambası
Soru 43
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Altı ayda bir
B
Günde bir
C
Haftada bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
B
Cilt renginin değerlendirilmesi
C
Solunum sayısının değerlendirilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 45
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.   kazalarda kusur oranları   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
A
Sürücü
B
Araç
C
Yolcu
D
Yaya
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Sol sinyal lambalarının yakılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Fren balatası
B
Amortisör
C
Helezon yay
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 48
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır
C
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
D
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
Soru 49
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?   yol daralıyor tabelası
A
Hızını artırmalı
B
Hızını azaltmalı
C
Geriye dönmeli
D
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
C
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
D
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa