14 Mayıs 2016 Ehliyet Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Gizli
B
Şifreli
C
Kısa, öz ve anlaşılır
D
Ayrıntılı ve uzun
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Solunum sayısının değerlendirilmesi
B
Cilt renginin değerlendirilmesi
C
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Fren balatası
B
Amortisör
C
Helezon yay
D
Kavrama (Debriyaj)
Soru 4
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Şok
C
Kansızlık
D
Hâlsizlik
Soru 5
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Günde bir
B
Altı ayda bir
C
Haftada bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 6
 • I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 • II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 • III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 7
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
B
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
C
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
D
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 8
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?  

e 90 levhası

A
Otoyol
B
Devlet yolu
C
Uluslararası yol
D
Demir yolu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Sol sinyal lambalarının yakılması
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Ani olarak gaz verilmesi
D
Yan aynaların kontrol edilmesi
Soru 10
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 11
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Yardımlaşmaya
B
Konuşma üslubuna
C
İnatlaşmaya
D
Nezaket ve saygıya
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
D
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
Soru 13
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A
hararet göstergesi
B

fren sistemi arıza göstergesi

C

dörtlü göstergesi

D
benzin ikaz ışığı
Soru 14
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tali yol çıkışı tabelası
A
sağdan ana yola girişi
B
Sola tehlikeli virajı
C
Açılan köprüyü
D
soldan ana yola girişi
Soru 15
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

yol çizgileri

A
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
B
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
C
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru 16
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.   kazalarda kusur oranları   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
A
Sürücü
B
Araç
C
Yaya
D
Yolcu
Soru 17
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Okul geçidi
B
Hemzemin geçit
C
Rampalı geçit
D
Yaya geçidi
Soru 18
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,30
B
0,40
C
0,20
D
0,50
Soru 19
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Şarj lambası
B
Yağ lambası
C
Park lambası
D
Korna
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
B
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
C
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
D
Alkol ve madde bağımlılığı
Soru 21
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
D
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Soru 22
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  

motorlu taşıt giremez

A
At arabası giremez.
B
Motorlu taşıt giremez.
C
Bisiklet giremez.
D
Yaya giremez.
Soru 23
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
B
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
D
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 24
rentek manevrası     Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Heimlich manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 25
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Trafik polisi yollar açık
A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
C
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 26
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Görgü seviyesi düşük
C
Bencil
D
Sorumsuz
Soru 27
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
El bileğinde açık kırık olanlarda
D
Bacağında kanama olanlarda
Soru 28
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
B
Kırmızı oklu ışık
C
Yaya figürlü yeşil ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 29
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.   araçların karşılaşması   Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 • I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 • II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
 • III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 30
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
Öfke
C
İnatlaşma
D
Aşırı tepki
Soru 31
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? yaya şeridi
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 32
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 33
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hafızalı koltuk
B
Start-Stop
C
Hava yastığı
D
ABS
Soru 34
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Fren hidroliğinin azalmasına
B
Bijon somunlarının gevşemesine
C
Motorun hararet yapmasına
D
Motorun soğuk çalışmasına
Soru 35
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri düşürülür
B
Motor rölantide çalıştırılır
C
Motor devri yükseltilir
D
Motor hemen durdurulur
Soru 36
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Yara üzerinin pamukla kapatılması
C
Yara yerinin değerlendirilmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 38
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
Hızlanarak yoluna devam etmeli
B
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 39
bulmaca  
 • I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 • II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
 • III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yanık
B
Donuk
C
Kırık
D
Çıkık
Soru 40
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Motorlu aracı süren motorsuz araca
B
Otomobili süren otobüse
C
Motorsuz aracı süren motorlu araca
D
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 41
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
112´ye haber verildiğinde
B
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
C
Kalp çalıştığında
D
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
Soru 42
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 43
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 44
Trafik kazası geçiren kişiler;
 • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
 • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 45
 • I. İtfaiye araçları
 • II. Organ ve doku nakil araçları
 • III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
 • IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - II - IV - III
B
I - II - III - IV
C
II - I - IV - III
D
II - III - I – IV
Soru 46
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
B
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
C
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
Soru 48
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?   yol daralıyor tabelası
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Geriye dönmeli
C
Hızını artırmalı
D
Hızını azaltmalı
Soru 49
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

yol verme

A
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
Hızını artırmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 50
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Öndeki araç yakından izlenirken
B
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
C
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
D
Karşılaşmalarda
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa