14 Mayıs 2016 Ehliyet Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Yardımlaşmaya
B
Nezaket ve saygıya
C
İnatlaşmaya
D
Konuşma üslubuna
Soru 2
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
B
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
C
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
D
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
Soru 3
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Fren hidroliğinin azalmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Motorun soğuk çalışmasına
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
B
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Kavrama (Debriyaj)
B
Fren balatası
C
Helezon yay
D
Amortisör
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Cilt renginin değerlendirilmesi
B
Hoşgörülü ve nazik davranılması
C
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 7
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hava yastığı
B
Hafızalı koltuk
C
Start-Stop
D
ABS
Soru 8
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Rampalı geçit
B
Hemzemin geçit
C
Okul geçidi
D
Yaya geçidi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Yan aynaların kontrol edilmesi
B
Ani olarak gaz verilmesi
C
Sol sinyal lambalarının yakılması
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 10
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
C
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
B
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
C
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
D
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
Soru 12
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 13
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A

B
C
D

Soru 14
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
B
Öndeki araç yakından izlenirken
C
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
D
Karşılaşmalarda
Soru 15
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 16
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Motorlu aracı süren motorsuz araca
B
Otomobili süren otobüse
C
Motorsuz aracı süren motorlu araca
D
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 17
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Günde bir
B
Haftada bir
C
Altı ayda bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 18
    Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Heimlich manevrası
Soru 19
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otobüs
B
Motosiklet
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 20
Trafik kazası geçiren kişiler;
 • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
 • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 21
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 22
 • I. İtfaiye araçları
 • II. Organ ve doku nakil araçları
 • III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
 • IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - II - III - IV
B
II - I - IV - III
C
I - II - IV - III
D
II - III - I – IV
Soru 23
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Bacağında kanama olanlarda
B
El bileğinde açık kırık olanlarda
C
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru 24
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
30
B
20
C
25
D
15
Soru 25
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri düşürülür
B
Motor hemen durdurulur
C
Motor devri yükseltilir
D
Motor rölantide çalıştırılır
Soru 26
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Kansızlık
C
Şok
D
Hâlsizlik
Soru 27
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
B
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
C
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
D
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Açılan köprüyü
B
sağdan ana yola girişi
C
soldan ana yola girişi
D
Sola tehlikeli virajı
Soru 29
 
 • I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 • II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
 • III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yanık
B
Kırık
C
Donuk
D
Çıkık
Soru 30
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 31
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

A
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru 32
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,50
B
0,20
C
0,30
D
0,40
Soru 33
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.     Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 • I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 • II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
 • III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Kanamanın durdurulması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Yara yerinin değerlendirilmesi
D
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru 35
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Ayrıntılı ve uzun
B
Kısa, öz ve anlaşılır
C
Gizli
D
Şifreli
Soru 36
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 37
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  
A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
Soru 38
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Soru 39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  

A
Yaya giremez.
B
At arabası giremez.
C
Bisiklet giremez.
D
Motorlu taşıt giremez.
Soru 40
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır
D
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Soru 41
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?  

A
Devlet yolu
B
Uluslararası yol
C
Demir yolu
D
Otoyol
Soru 42
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
112´ye haber verildiğinde
B
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
B
Alkol ve madde bağımlılığı
C
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
D
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Soru 44
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Sorumsuz
C
Bencil
D
Empati düzeyi yüksek
Soru 45
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?  
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Hızını artırmalı
C
Hızını azaltmalı
D
Geriye dönmeli
Soru 46
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.     Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
A
Araç
B
Sürücü
C
Yaya
D
Yolcu
Soru 47
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Park lambası
B
Şarj lambası
C
Korna
D
Yağ lambası
Soru 48
 • I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 • II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 • III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 49
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Hızını artırmalı
C
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 50
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Sabır
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa