14 Mayıs 2016 Ehliyet Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.   kazalarda kusur oranları   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
A
Yaya
B
Sürücü
C
Yolcu
D
Araç
Soru 2
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.   araçların karşılaşması   Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 • I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 • II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
 • III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 3
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,30
B
0,20
C
0,40
D
0,50
Soru 4
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor hemen durdurulur
B
Motor devri yükseltilir
C
Motor rölantide çalıştırılır
D
Motor devri düşürülür
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
El bileğinde açık kırık olanlarda
B
Bacağında kanama olanlarda
C
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
D
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
Soru 6
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
B
112´ye haber verildiğinde
C
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
D
Kalp çalıştığında
Soru 7
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Şok
C
Kansızlık
D
Hâlsizlik
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Helezon yay
B
Kavrama (Debriyaj)
C
Fren balatası
D
Amortisör
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru 10
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Yaya figürlü yeşil ışık
B
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
C
Kırmızı oklu ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Alkol ve madde bağımlılığı
B
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
C
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
D
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru 12
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? yaya şeridi
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 13
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

yol verme

A
U dönüşü yapmalı
B
Hızını artırmalı
C
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 14
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Araca binileceği zaman
B
Günde bir
C
Altı ayda bir
D
Haftada bir
Soru 15
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 16
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
B
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
C
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
D
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Cilt renginin değerlendirilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Yan aynaların kontrol edilmesi
B
Sol sinyal lambalarının yakılması
C
Ani olarak gaz verilmesi
D
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
Soru 19
bulmaca  
 • I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 • II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
 • III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yanık
B
Çıkık
C
Kırık
D
Donuk
Soru 20
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Sabır
Soru 21
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
B
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
C
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
D
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 22
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
B
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
Soru 23
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Motosiklet
Soru 24
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?   yol daralıyor tabelası
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Hızını artırmalı
C
Geriye dönmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 25
 • I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 • II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 • III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 26
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
D
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
B
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
D
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
Soru 28
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Park lambası
B
Yağ lambası
C
Şarj lambası
D
Korna
Soru 29
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Motorun hararet yapmasına
B
Bijon somunlarının gevşemesine
C
Fren hidroliğinin azalmasına
D
Motorun soğuk çalışmasına
Soru 30
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
B
Karşılaşmalarda
C
Öndeki araç yakından izlenirken
D
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru 31
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A
hararet göstergesi
B

dörtlü göstergesi

C
benzin ikaz ışığı
D

fren sistemi arıza göstergesi

Soru 32
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  

motorlu taşıt giremez

A
At arabası giremez.
B
Yaya giremez.
C
Bisiklet giremez.
D
Motorlu taşıt giremez.
Soru 33
rentek manevrası     Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Sürükleme yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 34
 • I. İtfaiye araçları
 • II. Organ ve doku nakil araçları
 • III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
 • IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - I - IV - III
B
II - III - I – IV
C
I - II - III - IV
D
I - II - IV - III
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yara yerinin değerlendirilmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru 36
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tali yol çıkışı tabelası
A
Açılan köprüyü
B
sağdan ana yola girişi
C
Sola tehlikeli virajı
D
soldan ana yola girişi
Soru 37
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Trafik polisi yollar açık
A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
C
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 38
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 39
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Konuşma üslubuna
B
Yardımlaşmaya
C
Nezaket ve saygıya
D
İnatlaşmaya
Soru 40
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?  

e 90 levhası

A
Otoyol
B
Demir yolu
C
Devlet yolu
D
Uluslararası yol
Soru 41
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 42
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Rampalı geçit
B
Yaya geçidi
C
Hemzemin geçit
D
Okul geçidi
Soru 43
Trafik kazası geçiren kişiler;
 • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
 • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
I. doğru, II. yanlış
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de doğru
Soru 44
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
B
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 45
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Motorlu aracı süren motorsuz araca
B
Otomobili süren otobüse
C
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
D
Motorsuz aracı süren motorlu araca
Soru 46
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hafızalı koltuk
B
ABS
C
Start-Stop
D
Hava yastığı
Soru 47
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

yol çizgileri

A
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 48
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 49
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Şifreli
B
Ayrıntılı ve uzun
C
Gizli
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Soru 50
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Empati düzeyi yüksek
C
Bencil
D
Sorumsuz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa