14 Mayıs 2016 Ehliyet Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Park lambası
B
Yağ lambası
C
Korna
D
Şarj lambası
Soru 2
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
D
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır
Soru 3
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
B
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 4
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?  

e 90 levhası

A
Uluslararası yol
B
Otoyol
C
Demir yolu
D
Devlet yolu
Soru 5
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?   yol daralıyor tabelası
A
Hızını azaltmalı
B
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
C
Geriye dönmeli
D
Hızını artırmalı
Soru 6
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? yaya şeridi
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Cilt renginin değerlendirilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
D
Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru 8
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
112´ye haber verildiğinde
B
Kalp çalıştığında
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
Soru 9
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
25
B
30
C
20
D
15
Soru 10
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.   araçların karşılaşması   Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 • I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 • II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
 • III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
Soru 12
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.   kazalarda kusur oranları   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
A
Yaya
B
Sürücü
C
Araç
D
Yolcu
Soru 13
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Motorun hararet yapmasına
C
Motorun soğuk çalışmasına
D
Fren hidroliğinin azalmasına
Soru 14
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Şok
B
Koma
C
Kansızlık
D
Hâlsizlik
Soru 15
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
Nezaket ve saygıya
B
İnatlaşmaya
C
Yardımlaşmaya
D
Konuşma üslubuna
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tali yol çıkışı tabelası
A
sağdan ana yola girişi
B
Açılan köprüyü
C
soldan ana yola girişi
D
Sola tehlikeli virajı
Soru 17
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Haftada bir
B
Altı ayda bir
C
Günde bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 18
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
C
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
D
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Soru 19
bulmaca  
 • I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 • II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
 • III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Kırık
B
Çıkık
C
Yanık
D
Donuk
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
B
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
C
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
D
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
Soru 21
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
Hızlanarak yoluna devam etmeli
B
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yara yerinin değerlendirilmesi
Soru 23
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor hemen durdurulur
B
Motor rölantide çalıştırılır
C
Motor devri düşürülür
D
Motor devri yükseltilir
Soru 24
 • I. İtfaiye araçları
 • II. Organ ve doku nakil araçları
 • III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
 • IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
II - I - IV - III
B
I - II - IV - III
C
II - III - I – IV
D
I - II - III - IV
Soru 25
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

yol verme

A
1 numaralı araca yol vermeli
B
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
C
Hızını artırmalı
D
U dönüşü yapmalı
Soru 27
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
C
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 28
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
Soru 29
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 30
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

yol çizgileri

A
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru 31
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Motorsuz aracı süren motorlu araca
B
Otomobili süren otobüse
C
Motorlu aracı süren motorsuz araca
D
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 32
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,50
B
0,20
C
0,30
D
0,40
Soru 33
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Bencil
B
Empati düzeyi yüksek
C
Görgü seviyesi düşük
D
Sorumsuz
Soru 34
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Öfke
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Amortisör
B
Helezon yay
C
Kavrama (Debriyaj)
D
Fren balatası
Soru 36
 • I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 • II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 • III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 37
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A
hararet göstergesi
B

fren sistemi arıza göstergesi

C

dörtlü göstergesi

D
benzin ikaz ışığı
Soru 38
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  

motorlu taşıt giremez

A
Yaya giremez.
B
At arabası giremez.
C
Bisiklet giremez.
D
Motorlu taşıt giremez.
Soru 39
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Hemzemin geçit
C
Okul geçidi
D
Rampalı geçit
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Sol sinyal lambalarının yakılması
D
Yan aynaların kontrol edilmesi
Soru 41
Trafik kazası geçiren kişiler;
 • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
 • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 42
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Motosiklet
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 43
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
B
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
D
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
Soru 44
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hava yastığı
B
ABS
C
Start-Stop
D
Hafızalı koltuk
Soru 45
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
B
Öndeki araç yakından izlenirken
C
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
D
Karşılaşmalarda
Soru 46
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
C
El bileğinde açık kırık olanlarda
D
Bacağında kanama olanlarda
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
B
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
C
Alkol ve madde bağımlılığı
D
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Soru 48
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Trafik polisi yollar açık
A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
B
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
C
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
Soru 49
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Kısa, öz ve anlaşılır
B
Şifreli
C
Ayrıntılı ve uzun
D
Gizli
Soru 50
rentek manevrası     Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Heimlich manevrası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa