14 Mayıs 2016 Ehliyet Soruları

14 Mayıs 2016 Ehliyet soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
A
Yaya geçidi
B
Hemzemin geçit
C
Rampalı geçit
D
Okul geçidi
Soru 2
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

yol çizgileri

A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
C
Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
D
İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
Soru 3
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
B
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
C
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
D
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 4
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Görgü seviyesi düşük
C
Sorumsuz
D
Bencil
Soru 5
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
A
Park lambası
B
Şarj lambası
C
Yağ lambası
D
Korna
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
A
Alkol ve madde bağımlılığı
B
Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
C
Uzun yolculuklar ve yorgunluk
D
Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
A
Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi
B
Solunum sayısının değerlendirilmesi
C
Hoşgörülü ve nazik davranılması
D
Cilt renginin değerlendirilmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
A
Ani olarak gaz verilmesi
B
Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi
C
Yan aynaların kontrol edilmesi
D
Sol sinyal lambalarının yakılması
Soru 9
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  

motorlu taşıt giremez

A
Yaya giremez.
B
Bisiklet giremez.
C
Motorlu taşıt giremez.
D
At arabası giremez.
Soru 10
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
A
Kırmızı oklu ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru 11
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
İnatlaşmaya
B
Yardımlaşmaya
C
Nezaket ve saygıya
D
Konuşma üslubuna
Soru 12
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?  

yol verme

A
Hızını artırmalı
B
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
C
U dönüşü yapmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 13
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
A
Fren hidroliğinin azalmasına
B
Motorun hararet yapmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Motorun soğuk çalışmasına
Soru 14
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.   kazalarda kusur oranları   Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
A
Sürücü
B
Yaya
C
Araç
D
Yolcu
Soru 15
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
B
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 16
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B
Hızlanarak yoluna devam etmeli
C
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
A
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
B
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
C
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
D
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
Soru 18
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
C
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
D
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru 19
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
A
Otomobil
B
Motosiklet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 20
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
A
Hafızalı koltuk
B
ABS
C
Start-Stop
D
Hava yastığı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
A
Kavrama (Debriyaj)
B
Fren balatası
C
Helezon yay
D
Amortisör
Soru 22
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
A

dörtlü göstergesi

B
hararet göstergesi
C

fren sistemi arıza göstergesi

D
benzin ikaz ışığı
Soru 23
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 24
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
A
Koma
B
Hâlsizlik
C
Şok
D
Kansızlık
Soru 25
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? yaya şeridi
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 26
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
A
Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
B
Kalp çalıştığında
C
Kazazedenin akrabaları geldiğinde
D
112´ye haber verildiğinde
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
A
Yara üzerinin pamukla kapatılması
B
Yara yerinin değerlendirilmesi
C
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
D
Kanamanın durdurulması
Soru 28
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 29
 • Park probleminin artması
 • Çevrenin bozulması ve kirlilik
 • Yakıt tüketiminin artması ve israf
 • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
 • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
A
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
D
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
Soru 30
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A
Otomobili süren otobüse
B
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
C
Motorlu aracı süren motorsuz araca
D
Motorsuz aracı süren motorlu araca
Soru 31
Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?  

e 90 levhası

A
Otoyol
B
Demir yolu
C
Uluslararası yol
D
Devlet yolu
Soru 32
bulmaca  
 • I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
 • II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
 • III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Çıkık
B
Yanık
C
Kırık
D
Donuk
Soru 33
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
A
Haftada bir
B
Araca binileceği zaman
C
Altı ayda bir
D
Günde bir
Soru 34
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir
C
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
D
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
Soru 35
 • I. İtfaiye araçları
 • II. Organ ve doku nakil araçları
 • III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
 • IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I - II - IV - III
B
II - I - IV - III
C
I - II - III - IV
D
II - III - I – IV
Soru 36
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?   yol daralıyor tabelası
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Hızını artırmalı
C
Geriye dönmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 37
Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
Öfke
Soru 38
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
A
0,40
B
0,50
C
0,30
D
0,20
Soru 39
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Motor devri düşürülür
B
Motor rölantide çalıştırılır
C
Motor devri yükseltilir
D
Motor hemen durdurulur
Soru 40
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.   araçların karşılaşması   Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
 • I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
 • II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
 • III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 41
rentek manevrası     Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
A
Sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 42
Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   Trafik polisi yollar açık
A
Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
C
Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
D
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
Soru 43
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
A
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
B
Bacağında kanama olanlarda
C
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
D
El bileğinde açık kırık olanlarda
Soru 44
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
A
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
B
Karşılaşmalarda
C
Öndeki araç yakından izlenirken
D
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
Soru 45
Trafik kazası geçiren kişiler;
 • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
 • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de yanlış
C
Her ikisi de doğru
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
A
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
B
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru 47
 • I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
 • II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
 • III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 48
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
A
20
B
25
C
15
D
30
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   tali yol çıkışı tabelası
A
Sola tehlikeli virajı
B
soldan ana yola girişi
C
Açılan köprüyü
D
sağdan ana yola girişi
Soru 50
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
A
Ayrıntılı ve uzun
B
Gizli
C
Şifreli
D
Kısa, öz ve anlaşılır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa