20 Mayıs 2017 Ehliyet Sınavı

20 Mayıs 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.” Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
trafik terörü
B
trafik cezası
C
trafik adabı
D
trafik müfettişi
Soru 2
Rentek manevrası;
 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
I. doğru, II. yanlış
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Konuşabilmesi
B
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
C
Nefes almasının durması
D
Renginin morarması
Soru 4
Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Sürüş konforunu
B
Direksiyon hâkimiyetini
C
Trafik kazası riskini
D
Aracın yol üzerinde tutunmasını
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
A
Motor yağı
B
Akü elektroliti
C
Fren hidroliği
D
Antifriz
Soru 6
 • I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
 • II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
Her ikisi de doğru
Soru 7
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
B
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
C
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
D
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
Soru 8
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
3 ve 4
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 9
 • I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
 • II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
 • III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 10
Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
 • I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
 • II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
 • III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Soru 11
 • Aracın hızı azaltılır.
 • En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
 • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
A
sı ikaz ışığı
B
Far göstergesi
C
hararet göstergesi
D
benzin ikaz ışığı
Soru 12
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?  

diferansiyel nedir

A
Diferansiyel
B
Amortisör
C
Balata
D
Vites kutusu
Soru 13
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
yarı yüzükoyun-yan
B
şok
C
baş geri-çene yukarı
D
oturuş
Soru 14
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 15
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Yolu kontrol etmesi
B
Bu bölgeden dikkatli geçmesi
C
Aracını yavaşlatması
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 16
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?
A
Sürücünün kaza yapma riskini
B
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
C
Trafikteki araç sayısını
D
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini
Soru 17
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   lastik hava basıncı göstergesi
A
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
B
Motor kaputunun tam kapanmadığını
C
Lastik hava basıncının düşük olduğunu
D
Fren balatalarının görevini tam yapmadığını
Soru 18
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?
A
Gidiş geliş yön tabelası
B
Atlı Motorlu Giremez tabelası
C
tali yol kavşak tabelası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
B
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
C
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
D
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
Soru 20
Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
B
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
C
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 21
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?   arkadan çarpmada suçlu kim
A
Araç lastiklerinin eski olduğu
B
Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
C
Gözlerinin iyi görmediği
D
Hız kurallarına uymadığı
Soru 22
 • I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
 • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
 • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
 • IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
I, III ve IV
B
I, II, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I ve II
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 24
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?   Koma Pozisyonu
A
Koma
B
Omurga yaralanması
C
Tam tıkanma
D
Şok
Soru 25
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
14 - 22
B
10 - 18
C
12 - 20
D
16 – 24
Soru 26
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Parçalı yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Delici yaralar
D
Kesik yaralar
Soru 27
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
B
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkına saygılı olmak
B
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Sürüş sırasında aceleci davranmak
Soru 29
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
3 - 1 – 2
B
1 - 2 - 3
C
1 - 3 - 2
D
2 - 3 - 1
Soru 30
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
A
) Yaya geçidi
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Okul geçidi
Soru 31
Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
 • Yer işaretlemelerini
 • Trafik işaret levhalarını
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
A
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
B
Belediyelerin
C
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
D
Emniyet Genel Müdürlüğünün
Soru 32
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?  

kazada asli kusurlu

A
2
B
1
C
4
D
3
Soru 33
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C
Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
D
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
Soru 34
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?  

illerden hangisi daha kuzeyde

A
Uşak
B
Trabzon
C
Sivas
D
Konya
Soru 35
 • I. Ani hızlanmalar yapılması
 • II. Araç lastiklerinin eskimesi
 • III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 36
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Çekici
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 37
Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
B
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
C
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
D
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
B
Trafik yoğunluğunun azalması
C
Zararlı gaz salınımının artması
D
Yakıt tüketiminin azalması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
B
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
C
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
D
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
Soru 40
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?   yağ ikaz ışığı
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Yağ seviyesinin azalması
Soru 41
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Tedavi etme
B
Bildirme
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?
A
Kazaya karışma olasılığının azalması
B
Kural ihlallerinin artması
C
Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması
D
Dikkatin dağılması
Soru 43
Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A
Aşırı tepkili
B
Asabi
C
Saygılı ve nezaketli
D
Kaba ve saldırgan
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Karna baskı uygulanması
B
Oda sıcaklığında bir küvete sokulması
C
Sıcak uygulama yapılması
D
Şekerli içecekler verilmesi
Soru 45
Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
A
ters üçgen
B
bölünmüş yol başlangıcı
C
yavaşlama çizgileri
D
yol ayracı
Soru 46
Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
30
B
40
C
50
D
60
Soru 47
Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Sorumsuzluk
B
Bencillik
C
Diğergamlık
D
Saldırganlık
Soru 48
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  

dönüş kuralları

 
 • I. Dar bir kavisle dönmeli
 • II. Yayanın geçmesini beklemeli
 • III. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
A
II, III ve IV
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 49
Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Duraklara 30 metre mesafede
B
Sol şeritte
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Dönemeçlerde
Soru 50
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Enjektör
B
Su pompası
C
Termostat
D
Buji
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ONLİNE EHLİYET SINAVI

Sürücü adayları eskiden ehliyet sınavında yazılı olarak yapardı. Çıkmış ehliyet sınavları bu şekildedir. Yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 10 Şubat 2018’de çıkmış Ehliyet sınavı sorularıdır. 2018 ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SORULARI

Ehliyet Ana Sayfa