20 Mayıs 2017 Ehliyet Sınavı

20 Mayıs 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır?
A
bölünmüş yol başlangıcı
B
ters üçgen
C
yol ayracı
D
yavaşlama çizgileri
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Fren hidroliği
Soru 3
Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
A
Aracın yol üzerinde tutunmasını
B
Trafik kazası riskini
C
Sürüş konforunu
D
Direksiyon hâkimiyetini
Soru 4
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
A
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
B
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 5
Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
A
Kaba ve saldırgan
B
Saygılı ve nezaketli
C
Aşırı tepkili
D
Asabi
Soru 6
Rentek manevrası;
 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 7
 • Aracın hızı azaltılır.
 • En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
 • Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?
A
hararet göstergesi
B
sı ikaz ışığı
C
Far göstergesi
D
benzin ikaz ışığı
Soru 8
 • I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.
 • II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?
A
I. yanlış, II. doğru
B
Her ikisi de doğru
C
I. doğru, II. yanlış
D
Her ikisi de yanlış
Soru 9
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
B
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
C
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması
D
Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
Soru 10
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?  

diferansiyel nedir

A
Diferansiyel
B
Vites kutusu
C
Balata
D
Amortisör
Soru 11
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 12
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş hakkı
C
Okul geçidi
D
) Yaya geçidi
Soru 13
Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
B
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
C
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması
D
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması
Soru 14
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?   arkadan çarpmada suçlu kim
A
Araç lastiklerinin eski olduğu
B
Gözlerinin iyi görmediği
C
Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği
D
Hız kurallarına uymadığı
Soru 15
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır.
B
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır.
C
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez.
D
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır.
Soru 16
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?  

kazada asli kusurlu

A
3
B
2
C
4
D
1
Soru 17
 • I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
 • II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
 • III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 18
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?  

illerden hangisi daha kuzeyde

A
Trabzon
B
Sivas
C
Konya
D
Uşak
Soru 19
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Çekici
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?
A
Dikkatin dağılması
B
Kazaya karışma olasılığının azalması
C
Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması
D
Kural ihlallerinin artması
Soru 21
 • I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
 • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
 • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
 • IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
A
II, III ve IV
B
I ve II
C
I, II, III ve IV
D
I, III ve IV
Soru 22
 • I. Ani hızlanmalar yapılması
 • II. Araç lastiklerinin eskimesi
 • III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 23
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?   Koma Pozisyonu
A
Koma
B
Tam tıkanma
C
Şok
D
Omurga yaralanması
Soru 24
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Ezikli yaralar
B
Kesik yaralar
C
Delici yaralar
D
Parçalı yaralar
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?
A
Renginin morarması
B
Nefes almasının durması
C
Konuşabilmesi
D
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi
Soru 26
Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
 • Yer işaretlemelerini
 • Trafik işaret levhalarını
 • Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir?
A
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün
B
Belediyelerin
C
Emniyet Genel Müdürlüğünün
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Soru 27
Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Bencillik
B
Saldırganlık
C
Sorumsuzluk
D
Diğergamlık
Soru 28
Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
 • I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
 • II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
 • III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek
C
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek
D
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?
A
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması
B
Dönemeçlere girerken hızın artırılması
C
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi
D
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması
Soru 31
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
şok
B
oturuş
C
baş geri-çene yukarı
D
yarı yüzükoyun-yan
Soru 32
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
12 - 20
B
16 – 24
C
14 - 22
D
10 - 18
Soru 33
Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
B
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
C
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
D
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
Soru 34
Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
50
B
30
C
60
D
40
Soru 35
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Takip mesafesini azaltması
B
Aracını yavaşlatması
C
Bu bölgeden dikkatli geçmesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 36
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?   yağ ikaz ışığı
A
Depodaki yakıtın azalması
B
Fren hidroliğinin eksilmesi
C
Yağ seviyesinin azalması
D
Radyatörde antifrizin olmaması
Soru 37
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
3 - 1 – 2
B
1 - 2 - 3
C
2 - 3 - 1
D
1 - 3 - 2
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Başkalarının hakkına saygılı olmak
B
Sürüş sırasında aceleci davranmak
C
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak
D
Kızgın biçimde kornaya basmak
Soru 39
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Enjektör
B
Termostat
C
Su pompası
D
Buji
Soru 40
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?
A
Trafikteki araç sayısını
B
Sürücünün kaza yapma riskini
C
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini
D
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 42
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir?
A
Atlı Motorlu Giremez tabelası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
tali yol kavşak tabelası
D
Gidiş geliş yön tabelası
Soru 43
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
3 ve 4
Soru 44
Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?
A
Yaya ve okul geçitlerinde
B
Dönemeçlerde
C
Sol şeritte
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 45
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   lastik hava basıncı göstergesi
A
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
B
Fren balatalarının görevini tam yapmadığını
C
Lastik hava basıncının düşük olduğunu
D
Motor kaputunun tam kapanmadığını
Soru 46
“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.” Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
trafik adabı
B
trafik cezası
C
trafik terörü
D
trafik müfettişi
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şekerli içecekler verilmesi
B
Karna baskı uygulanması
C
Sıcak uygulama yapılması
D
Oda sıcaklığında bir küvete sokulması
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Trafik yoğunluğunun azalması
D
Zararlı gaz salınımının artması
Soru 49
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?  

dönüş kuralları

 
 • I. Dar bir kavisle dönmeli
 • II. Yayanın geçmesini beklemeli
 • III. Sola dönüş lambasını yakmalı
 • IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
A
I ve IV
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
II ve III
Soru 50
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Bildirme
D
Koruma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ONLİNE EHLİYET SINAVI

Sürücü adayları eskiden ehliyet sınavında yazılı olarak yapardı. Çıkmış ehliyet sınavları bu şekildedir. Yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 10 Şubat 2018’de çıkmış Ehliyet sınavı sorularıdır. 2018 ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SORULARI

Ehliyet Ana Sayfa