21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

Tebrikler - 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Huzursuzluk
B
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
C
Baş dönmesi
D
Dudak çevresinde morarma
Soru 2
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Sigorta
C
Akü
D
Platin
Soru 3
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ pompası
B
Yağ çubuğu
C
Yağ filtresi
D
Yağdanlık
Soru 4
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?   polis işareti yavaşla
A
Dur
B
Hızlan
C
Sağa yanaş
D
Yavaşla
Soru 5
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
sı ikaz ışığı
B
yağ ikaz ışığı
C
benzin ikaz ışığı
D
akü ikaz ışık
Soru 6
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Sis ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Acil uyarı ışıklarını
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Koltuğun ayarlanması
C
Aynaların ayarlanması
D
Klimanın açılması
Soru 8
A
II ve III
B
I ve III
C
A) I ve II
D
I, II ve III
Soru 9
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
B
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
C
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
D
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
Soru 10
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Beden dilinin
B
İnatlaşmanın
C
Tahammülsüzlüğün
D
Bencilliğin
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
B
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
Soru 12
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
C
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
D
Kazaların önlenmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
İtfaiye aracı
B
Tarım traktörü
C
Toplu taşıma aracı
D
Motosiklet
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Direksiyon sistemi
B
Aydınlatma sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Marş sistemi
Soru 15
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Görgü seviyesi düşük
C
Sorumsuz
D
Bencil
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kamyon giremez tabelası
A
Kamyonun giremeyeceğini
B
Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu
C
Kamyon garajını
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Boğucu sargı (turnike) uygulanması
B
Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
C
Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
D
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 20
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
B
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Motorunun durdurulmasına
Soru 21
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Sabır
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
C
Batan cismin çıkarılması
D
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Soru 23
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
A
Kısmi tıkanma
B
Solunum durması
C
Koma
D
Tam tıkanma
Soru 24
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
C
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D
Yüklerin bağlanması
Soru 25
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Sırtüstü yatış pozisyonu
B
Baş geride yarı oturuş pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Lastiklerin havasının az olması
B
Frenlerin ayarsız olması
C
Rölanti ayarının bozuk olması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 27
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Geçiş mesafesi
B
Görüş mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 28
 • I. Hoşgörülü olunması
 • II. Bencillikten uzak durulması
 • III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 29
 • I. LPG
 • II. Benzin
 • III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 30
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
motorlu araç trafiğe kapalı
B
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
C
geçme yasağı sonu tabelası
D
50 hız sonu tabelası
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
B
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
C
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 32
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   Kontrolsuz kavşak
A
2 - 1 - 3
B
3 - 1 - 2
C
1 - 2 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 33
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?   dönel kavşak
A
2 numaralı şeridi
B
3 numaralı şeridi
C
İstediği şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Gençlik kampına
B
Yürüyüş yoluna
C
Alt veya üst geçitlere
D
Okul geçidine
Soru 35
 • I. Aracın yük ve teknik özelliğine
 • II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 • III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
B
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
C
Viraja girmeden önce hızı artırmak
D
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Yolların bakımsız olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
Soru 38
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
B
Önemsenmez yola devam edilir.
C
Antifriz kontrol edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 39
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Aşırı hareketlilik
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Kalp atımının olmaması
D
Bilincin açık olması
Soru 41
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?   seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
B
Hızın artırılması gerektiğini
C
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Soru 42
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
B
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Pankreas
B
Akciğerler
C
Böbrekler
D
Kalp
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A
Bildirme
B
Koruma
C
Kurtarma
D
Tedavi etme
Soru 45
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
A
Başının geriye doğru itilmesi
B
Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
C
Sırtüstü yatırılması
D
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Soru 46
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A
Sorumluluk
B
Bencillik
C
Hoşnutsuzluk
D
Hırçınlık
Soru 47
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?   takip mesafesi arttırma tabelası
A
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Banketten gitmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
B
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
C
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 49
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
B
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
C
Aracın hareket etmesini engellemek
D
Aracın motorunu çalıştırabilmek
Soru 50
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafikten men
C
Trafik kusuru
D
Trafik suçu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI

Sürücü adayları yukarıdaki mavi şeritli alandaki linki tıklayarak diğer çıkmış ehliyet sınav sorularını da çözebilirler. Ehliyet sınavlarında çıkmış soruları çözmek kitaba çalışmaktan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Yeni ehliyet sınav sistemi online olarak cihazlar üzerinde yapılıyor. Ancak gelen sorular çıkmış ehliyet sorularına benzer yada aynıları geliyor. Bu sayfada da 21 Nisan 2018 yılında çıkmış ehliyet soruları bulunmaktadır. Çıkmış ehliyet sorularını çözebilir yada sonuçları al diyerek de direk cevaplarına ulaşabilirsiniz…

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI CEVAPLARI

Ehliyet Ana Sayfa