21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

Tebrikler - 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • I. Hoşgörülü olunması
 • II. Bencillikten uzak durulması
 • III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 2
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?   takip mesafesi arttırma tabelası
A
Banketten gitmeli
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
C
Takip mesafesini artırmalı
D
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
B
Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
C
Boğucu sargı (turnike) uygulanması
D
Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
Soru 4
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Antifriz kontrol edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
D
Önemsenmez yola devam edilir.
Soru 5
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
A
Koma
B
Solunum durması
C
Kısmi tıkanma
D
Tam tıkanma
Soru 6
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Alternatör
C
Platin
D
Akü
Soru 7
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kamyon giremez tabelası
A
Kamyonun giremeyeceğini
B
Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu
C
Kamyon garajını
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 9
A
II ve III
B
I, II ve III
C
A) I ve II
D
I ve III
Soru 10
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
Soru 11
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
C
Yüklerin bağlanması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
C
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 13
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   Kontrolsuz kavşak
A
1 - 2 - 3
B
3 - 1 - 2
C
2 - 1 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 14
 • I. Aracın yük ve teknik özelliğine
 • II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 • III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 15
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
Soru 16
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kazaların önlenmesi
B
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
C
Sürücülerin dikkatinin artırılması
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru 17
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 18
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Tahammülsüzlüğün
B
Bencilliğin
C
Beden dilinin
D
İnatlaşmanın
Soru 19
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
A
Başının geriye doğru itilmesi
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
D
Sırtüstü yatırılması
Soru 20
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Sis ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 21
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağdanlık
B
Yağ pompası
C
Yağ çubuğu
D
Yağ filtresi
Soru 22
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?   polis işareti yavaşla
A
Yavaşla
B
Hızlan
C
Dur
D
Sağa yanaş
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Yürüyüş yoluna
B
Okul geçidine
C
Alt veya üst geçitlere
D
Gençlik kampına
Soru 24
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Sorumsuz
B
Görgü seviyesi düşük
C
Empati düzeyi yüksek
D
Bencil
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
B
Viraja girmeden önce hızı artırmak
C
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Rölanti ayarının bozuk olması
C
Lastiklerin havasının az olması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
D
Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 28
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafikten men
B
Trafik terörü
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Klimanın açılması
Soru 30
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?   dönel kavşak
A
2 numaralı şeridi
B
İstediği şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
3 numaralı şeridi
Soru 31
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
akü ikaz ışık
B
benzin ikaz ışığı
C
sı ikaz ışığı
D
yağ ikaz ışığı
Soru 32
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
Takip mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
C
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
D
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A
Tedavi etme
B
Bildirme
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 35
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
B
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
C
Aracın hareket etmesini engellemek
D
Aracın motorunu çalıştırabilmek
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Kalp atımının olmaması
B
Bilincin açık olması
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Aşırı hareketlilik
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Huzursuzluk
B
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
C
Baş dönmesi
D
Dudak çevresinde morarma
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Motosiklet
B
Tarım traktörü
C
Toplu taşıma aracı
D
İtfaiye aracı
Soru 39
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A
Hırçınlık
B
Sorumluluk
C
Bencillik
D
Hoşnutsuzluk
Soru 40
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?   seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
B
Hızın artırılması gerektiğini
C
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
Soru 41
 • I. LPG
 • II. Benzin
 • III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Batan cismin çıkarılması
D
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
C
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
D
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
Soru 44
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
B
geçme yasağı sonu tabelası
C
50 hız sonu tabelası
D
motorlu araç trafiğe kapalı
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Aydınlatma sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Direksiyon sistemi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
B
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
Soru 47
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Şok pozisyonu
B
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
C
Baş geride yarı oturuş pozisyonu
D
Sırtüstü yatış pozisyonu
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Kalp
B
Akciğerler
C
Pankreas
D
Böbrekler
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
C
Yolların bakımsız olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
Soru 50
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
B
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
C
El freninin çekilmesine
D
Motorunun durdurulmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI

Sürücü adayları yukarıdaki mavi şeritli alandaki linki tıklayarak diğer çıkmış ehliyet sınav sorularını da çözebilirler. Ehliyet sınavlarında çıkmış soruları çözmek kitaba çalışmaktan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Yeni ehliyet sınav sistemi online olarak cihazlar üzerinde yapılıyor. Ancak gelen sorular çıkmış ehliyet sorularına benzer yada aynıları geliyor. Bu sayfada da 21 Nisan 2018 yılında çıkmış ehliyet soruları bulunmaktadır. Çıkmış ehliyet sorularını çözebilir yada sonuçları al diyerek de direk cevaplarına ulaşabilirsiniz…

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI CEVAPLARI

Ehliyet Ana Sayfa