21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

Tebrikler - 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafikten men
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 2
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Takip mesafesi
B
Geçiş mesafesi
C
İntikal mesafesi
D
Görüş mesafesi
Soru 3
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
A
Kısmi tıkanma
B
Koma
C
Tam tıkanma
D
Solunum durması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Rölanti ayarının bozuk olması
B
Lastiklerin havasının az olması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 6
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yüklerin bağlanması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
C
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
D
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru 7
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş geride yarı oturuş pozisyonu
B
Sırtüstü yatış pozisyonu
C
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
D
Şok pozisyonu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
İtfaiye aracı
B
Tarım traktörü
C
Toplu taşıma aracı
D
Motosiklet
Soru 9
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Direksiyon sistemi
B
Marş sistemi
C
Aydınlatma sistemi
D
Yağlama sistemi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
B
Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
C
Boğucu sargı (turnike) uygulanması
D
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Soru 12
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
50 hız sonu tabelası
B
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
C
motorlu araç trafiğe kapalı
D
geçme yasağı sonu tabelası
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
C
Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
Soru 14
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?   polis işareti yavaşla
A
Hızlan
B
Sağa yanaş
C
Yavaşla
D
Dur
Soru 15
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
İnatlaşmanın
B
Bencilliğin
C
Beden dilinin
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 16
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?   seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Hızın artırılması gerektiğini
C
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Emniyet kemerinin takılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Klimanın açılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Huzursuzluk
B
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
C
Dudak çevresinde morarma
D
Baş dönmesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Batan cismin çıkarılması
B
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
C
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
D
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
C
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Okul geçidine
B
Alt veya üst geçitlere
C
Gençlik kampına
D
Yürüyüş yoluna
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Sürücülerin kurallara uymaması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Yolların bakımsız olması
D
Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Aşırı hareketlilik
B
Kalp atımının olmaması
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Bilincin açık olması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Koruma
D
Bildirme
Soru 25
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Bencil
B
Sorumsuz
C
Empati düzeyi yüksek
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 26
 • I. Aracın yük ve teknik özelliğine
 • II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 • III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 27
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
A
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
B
Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
C
Başının geriye doğru itilmesi
D
Sırtüstü yatırılması
Soru 28
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Alternatör
B
Platin
C
Akü
D
Sigorta
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Viraja girmeden önce hızı artırmak
B
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Akciğerler
B
Böbrekler
C
Kalp
D
Pankreas
Soru 31
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
akü ikaz ışık
B
yağ ikaz ışığı
C
sı ikaz ışığı
D
benzin ikaz ışığı
Soru 32
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?   dönel kavşak
A
İstediği şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
3 numaralı şeridi
D
1 numaralı şeridi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
B
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kamyon giremez tabelası
A
Kamyon garajını
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
B
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
C
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
Soru 36
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
C
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 37
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A
Sorumluluk
B
Hoşnutsuzluk
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 38
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Antifriz kontrol edilir.
D
Önemsenmez yola devam edilir.
Soru 39
A
I, II ve III
B
A) I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 40
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Kazaların önlenmesi
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
D
Sürücülerin dikkatinin artırılması
Soru 41
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
B
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
C
Aracın motorunu çalıştırabilmek
D
Aracın hareket etmesini engellemek
Soru 42
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağdanlık
B
Yağ çubuğu
C
Yağ pompası
D
Yağ filtresi
Soru 43
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?   takip mesafesi arttırma tabelası
A
Takip mesafesini artırmalı
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
C
Banketten gitmeli
D
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Soru 44
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorunun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 45
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Sabır
D
Öfke
Soru 46
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 47
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Sis ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 48
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   Kontrolsuz kavşak
A
3 - 1 - 2
B
3 - 2 - 1
C
2 - 1 - 3
D
1 - 2 - 3
Soru 49
 • I. Hoşgörülü olunması
 • II. Bencillikten uzak durulması
 • III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 50
 • I. LPG
 • II. Benzin
 • III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI

Sürücü adayları yukarıdaki mavi şeritli alandaki linki tıklayarak diğer çıkmış ehliyet sınav sorularını da çözebilirler. Ehliyet sınavlarında çıkmış soruları çözmek kitaba çalışmaktan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Yeni ehliyet sınav sistemi online olarak cihazlar üzerinde yapılıyor. Ancak gelen sorular çıkmış ehliyet sorularına benzer yada aynıları geliyor. Bu sayfada da 21 Nisan 2018 yılında çıkmış ehliyet soruları bulunmaktadır. Çıkmış ehliyet sorularını çözebilir yada sonuçları al diyerek de direk cevaplarına ulaşabilirsiniz…

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI CEVAPLARI

Ehliyet Ana Sayfa