21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

Tebrikler - 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
Soru 2
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorunun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 3
A
I ve III
B
II ve III
C
A) I ve II
D
I, II ve III
Soru 4
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
geçme yasağı sonu tabelası
B
motorlu araç trafiğe kapalı
C
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
D
50 hız sonu tabelası
Soru 5
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
B
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
C
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
D
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
Soru 7
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
Beden dilinin
C
İnatlaşmanın
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
B
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
B
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
C
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
D
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
Soru 10
 • I. Hoşgörülü olunması
 • II. Bencillikten uzak durulması
 • III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 11
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?   polis işareti yavaşla
A
Sağa yanaş
B
Yavaşla
C
Dur
D
Hızlan
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Alt veya üst geçitlere
B
Yürüyüş yoluna
C
Okul geçidine
D
Gençlik kampına
Soru 13
 • I. LPG
 • II. Benzin
 • III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
B
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
C
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
D
Viraja girmeden önce hızı artırmak
Soru 15
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
A
Başının geriye doğru itilmesi
B
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
C
Sırtüstü yatırılması
D
Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
Soru 16
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   Kontrolsuz kavşak
A
3 - 1 - 2
B
1 - 2 - 3
C
2 - 1 - 3
D
3 - 2 - 1
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Pankreas
B
Kalp
C
Böbrekler
D
Akciğerler
Soru 18
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A
Sabır
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Aşırı tepki
Soru 19
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
B
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
C
Yüklerin bağlanması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Yolların bakımsız olması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
Soru 21
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
A
Solunum durması
B
Tam tıkanma
C
Kısmi tıkanma
D
Koma
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Aynaların ayarlanması
B
Klimanın açılması
C
Emniyet kemerinin takılması
D
Koltuğun ayarlanması
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Aşırı hız yapılması
B
Lastiklerin havasının az olması
C
Frenlerin ayarsız olması
D
Rölanti ayarının bozuk olması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Dudak çevresinde morarma
B
Baş dönmesi
C
Huzursuzluk
D
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
Soru 26
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
İntikal mesafesi
B
Takip mesafesi
C
Görüş mesafesi
D
Geçiş mesafesi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
D
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
Soru 28
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Akü
B
Platin
C
Sigorta
D
Alternatör
Soru 29
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
benzin ikaz ışığı
B
yağ ikaz ışığı
C
sı ikaz ışığı
D
akü ikaz ışık
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
B
Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
C
Boğucu sargı (turnike) uygulanması
D
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
Soru 31
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 32
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?   dönel kavşak
A
3 numaralı şeridi
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 33
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ filtresi
B
Yağdanlık
C
Yağ çubuğu
D
Yağ pompası
Soru 34
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Sis ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 35
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A
Hoşnutsuzluk
B
Sorumluluk
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 36
 • I. Aracın yük ve teknik özelliğine
 • II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 • III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 37
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?   takip mesafesi arttırma tabelası
A
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
B
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
C
Banketten gitmeli
D
Takip mesafesini artırmalı
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Kalp atımının olmaması
C
Aşırı hareketlilik
D
Bilincin açık olması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A
Kurtarma
B
Tedavi etme
C
Bildirme
D
Koruma
Soru 40
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?   seyir yönüne uygun şeridin kullanılması
A
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Toplu taşıma aracı
B
İtfaiye aracı
C
Tarım traktörü
D
Motosiklet
Soru 42
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Bencil
B
Sorumsuz
C
Empati düzeyi yüksek
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 43
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Antifriz kontrol edilir.
B
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 44
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik suçu
B
Trafik kusuru
C
Trafik terörü
D
Trafikten men
Soru 45
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş geride yarı oturuş pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru 46
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Kazaların önlenmesi
D
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
Soru 47
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
B
Aracın hareket etmesini engellemek
C
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D
Aracın motorunu çalıştırabilmek
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Aydınlatma sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Marş sistemi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
C
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
D
Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 50
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kamyon giremez tabelası
A
Kamyonun giremeyeceğini
B
Kamyon garajını
C
Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI

Sürücü adayları yukarıdaki mavi şeritli alandaki linki tıklayarak diğer çıkmış ehliyet sınav sorularını da çözebilirler. Ehliyet sınavlarında çıkmış soruları çözmek kitaba çalışmaktan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Yeni ehliyet sınav sistemi online olarak cihazlar üzerinde yapılıyor. Ancak gelen sorular çıkmış ehliyet sorularına benzer yada aynıları geliyor. Bu sayfada da 21 Nisan 2018 yılında çıkmış ehliyet soruları bulunmaktadır. Çıkmış ehliyet sorularını çözebilir yada sonuçları al diyerek de direk cevaplarına ulaşabilirsiniz…

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI CEVAPLARI

Ehliyet Ana Sayfa