21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı

Tebrikler - 21 Nisan 2018 Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafikten men
B
Trafik kusuru
C
Trafik suçu
D
Trafik terörü
Soru 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
A
B
C
D
Soru 3
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması
B
Yüklerin bağlanması
C
Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
D
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
A
Baş dönmesi
B
Dudak çevresinde morarma
C
Huzursuzluk
D
Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
Soru 5
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
B
Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi
C
Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi
D
Boğucu sargı (turnike) uygulanması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?
A
Trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi
B
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
C
Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması
Soru 8
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?  
A
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
B
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C
Hızın artırılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Trafik görevlisi sayısının yetersiz olması
C
Yolların bakımsız olması
D
Sürücülerin kurallara uymaması
Soru 10
 • I. LPG
 • II. Benzin
 • III. Motorin
İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 11
Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?
A
Tam tıkanma
B
Koma
C
Solunum durması
D
Kısmi tıkanma
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
A
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi
B
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi
C
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması
D
Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
A
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması
Soru 14
 • I. Aracın yük ve teknik özelliğine
 • II. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 • III. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 15
Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?
A
Motorunun durdurulmasına
B
El freninin çekilmesine
C
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
D
Acil uyarı ışıklarının yakılmasına
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Viraja girmeden önce hızı artırmak
B
Aracı kullanırken yola konsantre olmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
C
Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması
D
Batan cismin çıkarılması
Soru 18
A
A) I ve II
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve III
Soru 19
 • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
 • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
 • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 20
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?  
A
Takip mesafesini artırmalı
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı
C
Banketten gitmeli
D
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?
A
Bildirme
B
Kurtarma
C
Tedavi etme
D
Koruma
Soru 22
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
B
Baş geride yarı oturuş pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 23
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Sorumsuz
B
Empati düzeyi yüksek
C
Bencil
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
A
Akciğerler
B
Kalp
C
Pankreas
D
Böbrekler
Soru 25
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?  
A
Yavaşla
B
Sağa yanaş
C
Dur
D
Hızlan
Soru 26
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?  
A
3 - 2 - 1
B
1 - 2 - 3
C
3 - 1 - 2
D
2 - 1 - 3
Soru 27
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
A
Görüş mesafesi
B
İntikal mesafesi
C
Geçiş mesafesi
D
Takip mesafesi
Soru 28
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A
Bencillik
B
Hırçınlık
C
Sorumluluk
D
Hoşnutsuzluk
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Toplu taşıma aracı
B
Tarım traktörü
C
İtfaiye aracı
D
Motosiklet
Soru 30
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Kamyon için azami hız sınırlaması olduğunu
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Kamyon garajını
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 31
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?
A
B
C
D
Soru 32
Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Önemsenmez yola devam edilir.
B
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
C
Antifriz kontrol edilir.
D
Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
Soru 33
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A
Sabır
B
Öfke
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 34
 • I. Hoşgörülü olunması
 • II. Bencillikten uzak durulması
 • III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi
Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?
A
Marş sistemi
B
Direksiyon sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Aydınlatma sistemi
Soru 36
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ filtresi
B
Yağ pompası
C
Yağdanlık
D
Yağ çubuğu
Soru 37
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
Beden dilinin
C
İnatlaşmanın
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 38
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?  
A
3 numaralı şeridi
B
2 numaralı şeridi
C
1 numaralı şeridi
D
İstediği şeridi
Soru 39
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Sis ışıklarını
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 40
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sigorta
B
Platin
C
Alternatör
D
Akü
Soru 41
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak
B
Aracın hareket etmesini engellemek
C
Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek
D
Aracın motorunu çalıştırabilmek
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?
A
Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek
B
Kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek
C
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
D
Kara yollarındaki işaretleme standartları- nı tespit ve kontrol etmek
Soru 43
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  
A
Alt veya üst geçitlere
B
Okul geçidine
C
Yürüyüş yoluna
D
Gençlik kampına
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
A
Klimanın açılması
B
Aynaların ayarlanması
C
Koltuğun ayarlanması
D
Emniyet kemerinin takılması
Soru 45
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
A
Sürücülerin dikkatinin artırılması
B
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
C
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
D
Kazaların önlenmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A
Frenlerin ayarsız olması
B
Lastiklerin havasının az olması
C
Rölanti ayarının bozuk olması
D
Aşırı hız yapılması
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
A
Kalp atımının olmaması
B
Aşırı hareketlilik
C
Bilincin açık olması
D
Hızlı ve yüzeysel solunum
Soru 48
Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?
A
Başının geriye doğru itilmesi
B
Yan yatış pozisyonuna getirilmesi
C
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
D
Sırtüstü yatırılması
Soru 49
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?
A
Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması
B
Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine sırtüstü yatırılması
C
Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 2 dakika süre ile kontrol edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI

Sürücü adayları yukarıdaki mavi şeritli alandaki linki tıklayarak diğer çıkmış ehliyet sınav sorularını da çözebilirler. Ehliyet sınavlarında çıkmış soruları çözmek kitaba çalışmaktan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Yeni ehliyet sınav sistemi online olarak cihazlar üzerinde yapılıyor. Ancak gelen sorular çıkmış ehliyet sorularına benzer yada aynıları geliyor. Bu sayfada da 21 Nisan 2018 yılında çıkmış ehliyet soruları bulunmaktadır. Çıkmış ehliyet sorularını çözebilir yada sonuçları al diyerek de direk cevaplarına ulaşabilirsiniz…

ÇIKMIŞ EHLİYET SORULARI CEVAPLARI

Ehliyet Ana Sayfa