27 Ağustos 2016 Ehliyet Soruları

27 Ağustos 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?  
A
Yalnız 1
B
1, 2 ve 3
C
Yalnız 2
D
Yalnız 3
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Başarılı iletişim kurmak
B
Bencillikten uzak durmak
C
Öfkeli olmak
D
Sabırlı olmak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Düz olarak yüzüstü yatırılması
B
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
D
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
Soru 4
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Koma
C
Kansızlık
D
Şok
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
B
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
D
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 6
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?  
A
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
B
Kavşaklarda geçiş hakkına
C
Öndeki aracı geçme kuralına
D
Takip mesafesine
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin artması
B
Motorda yağlamanın olmaması
C
Yakıt tüketiminin düşmesi
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 8
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını artırması
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 9
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 10
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?  
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Işıklara 50 m kaldığını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru 11
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B
Derin nefes alması
C
Radyo veya müzik açması
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 14
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 15
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Hareket sisteminde
B
Solunum sisteminde
C
Sinir sisteminde
D
Boşaltım sisteminde
Soru 16
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
5
B
20
C
15
D
10
Soru 17
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
40
C
10
D
20
Soru 18
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
5
B
8
C
11
D
2
Soru 19
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
1,5
B
4,5
C
3,5
D
2,5
Soru 20
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Sürükleme yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 21
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
turnike uygulaması
B
Heimlich manevrası
C
şok pozisyonu
D
Bak-dinle-hisset yöntemi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
C
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
D
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
Soru 23
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ filtresi
B
Yağdanlık
C
Yağ çubuğu
D
Yağ pompası
Soru 24
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Duyuru
B
Ses
C
Gürültü
D
Konuşma
Soru 25
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Yansıtıcı giysi
B
Kask
C
Eldiven
D
Dayanıklı bot
Soru 26
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 27
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  
A
Dönel kavşak
B
Gevşek şev
C
Gizli buzlanma
D
Yandan rüzgâr
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
B
Aracın arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Soru 29
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  
A
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
B
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez
C
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
D
ingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Soru 30
 • I. Spor ve iş kazaları
 • II. Yüksek bir yerden düşme
 • III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?        
A
B
C
D
Soru 32
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
elektrolit
B
antifriz
C
asit
D
saf su
Soru 33
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Yeşil
C
Kırmızı oklu
D
Kırmızı
Soru 34
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?  
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
D
Motor kaputunun açık kaldığını
Soru 35
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Mizacın
B
Beden dilinin
C
Konuşma üslubunun
D
Trafik adabının
Soru 36
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
B
C
D
Soru 37
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Girişimci
B
Trafik polisi
C
İlk yardımcı
D
Sürücü
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresinin şişmesi
B
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
D
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
Soru 39
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Soru 40
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Sorumsuz
B
Bencil
C
Görgü seviyesi düşük
D
Empati düzeyi yüksek
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
C
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
D
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
Soru 42
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
A
B
C
D
Soru 43
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
40
C
30
D
50
Soru 44
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

A
Aks
B
Kavrama
C
Volan
D
Vites Kutusu
Soru 45
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Diğergamlık
C
Sabırsızlık
D
Bencillik
Soru 46
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  
A
Ana yol-tali yol kavşağına
B
Açılan köprüye
C
Işıklı işaret cihazına
D
Havalimanına
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
B
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
C
Hızı viraja girmeden önce artırmak
D
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
Soru 48
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Ana yol
C
Geçiş yolu
D
Banket
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
C
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
D
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Soru 50
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Sürücü adaylarının, ehliyet almak için girecekleri ehliyet sınavı sistemi değişmiştir. Yeni ehliyet sınavı randevu alınarak, online olarak bilgisayar yada benzeri cihazlar üzerinden yapılmaktadır. 27 Ağustos 2016 yılında çıkmış ehliyet sorularını ve cevaplarını buradan bulabilirsiniz. Yukarıdaki mavi şeritteki link ile diğer çıkmış ehliyet sorularını da çözebilirsiniz. Sürücü adaylarına girecekleri sınavda şimdiden başarılar diliyorum…

Geçmiş Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa