27 Ağustos 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

aks nedir

A
Aks
B
Vites Kutusu
C
Volan
D
Kavrama
Soru 2
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Yeşil
B
Kırmızı oklu
C
Sarı
D
Kırmızı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Öfkeli olmak
B
Bencillikten uzak durmak
C
Başarılı iletişim kurmak
D
Sabırlı olmak
Soru 4
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Mizacın
B
Konuşma üslubunun
C
Trafik adabının
D
Beden dilinin
Soru 5
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
1,5
B
2,5
C
4,5
D
3,5
Soru 6
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
30
C
40
D
20
Soru 7
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Sürükleme yöntemi
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 8
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
1
C
3
D
2
Soru 9
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?   u dönüşü yapılmaz
A
Yalnız 3
B
1, 2 ve 3
C
Yalnız 2
D
Yalnız 1
Soru 10
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Geçiş yolu
C
Ana yol
D
Banket
Soru 11
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Aracın arıza yapması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 13
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 14
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Bencillik
C
Diğergamlık
D
Öfke
Soru 15
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Işıklara 50 m kaldığını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
D
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
Soru 17
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
turnike uygulaması
B
şok pozisyonu
C
Bak-dinle-hisset yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 18
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
D
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Soru 19
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 20
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
saf su
B
asit
C
antifriz
D
elektrolit
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Hızını artırması
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Soru 22
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Gizli buzlanma
B
Yandan rüzgâr
C
Gevşek şev
D
Dönel kavşak
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
B
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
D
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 24
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Yansıtıcı giysi
B
Eldiven
C
Kask
D
Dayanıklı bot
Soru 25
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Konuşma
B
Gürültü
C
Duyuru
D
Ses
Soru 26
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
araçlar durup beklemelı
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
D
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
Soru 28
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
ingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
B
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
C
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
D
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez
Soru 29
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
A
fren balataları bitti göstergesi
B
emniyet kemeri ikaz ışığı
C
lastik hava basıncı göstergesi
D
hava yastığı ikaz ışışı
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
B
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
C
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
D
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
Soru 31
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Sorumsuz
C
Empati düzeyi yüksek
D
Bencil
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B
Radyo veya müzik açması
C
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
D
Derin nefes alması
Soru 33
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Boşaltım sisteminde
B
Hareket sisteminde
C
Solunum sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
D
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
Soru 35
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin düşmesi
B
Yakıt tüketiminin artması
C
Motorda yağlamanın olmaması
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 37
 • I. Spor ve iş kazaları
 • II. Yüksek bir yerden düşme
 • III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 38
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 39
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Koma
B
Şok
C
Bayılma
D
Kansızlık
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
B
Hızı viraja girmeden önce artırmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?        
A
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
B
taşıt giremez levhası
C
kontrolsüz kavşak
D
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
Soru 42
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ filtresi
B
Yağ çubuğu
C
Yağdanlık
D
Yağ pompası
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Soru 44
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Ana yol-tali yol kavşağına
B
Işıklı işaret cihazına
C
Havalimanına
D
Açılan köprüye
Soru 45
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
B
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
C
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
D
Eklem çevresinin şişmesi
Soru 47
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
2
C
11
D
5
Soru 48
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Trafik polisi
C
Sürücü
D
Girişimci
Soru 49
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
20
B
30
C
40
D
50
Soru 50
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?   kaza anı
A
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
B
Öndeki aracı geçme kuralına
C
Takip mesafesine
D
Kavşaklarda geçiş hakkına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Sürücü adaylarının, ehliyet almak için girecekleri ehliyet sınavı sistemi değişmiştir. Yeni ehliyet sınavı randevu alınarak, online olarak bilgisayar yada benzeri cihazlar üzerinden yapılmaktadır. 27 Ağustos 2016 yılında çıkmış ehliyet sorularını ve cevaplarını buradan bulabilirsiniz. Yukarıdaki mavi şeritteki link ile diğer çıkmış ehliyet sorularını da çözebilirsiniz. Sürücü adaylarına girecekleri sınavda şimdiden başarılar diliyorum…

Geçmiş Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa