27 Ağustos 2016 Ehliyet Soruları

27 Ağustos 2016 Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?   u dönüşü yapılmaz
A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
Yalnız 2
D
1, 2 ve 3
Soru 2
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Sürüş güvenliğinin artmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
Soru 3
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
5
B
10
C
20
D
15
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Ana yol-tali yol kavşağına
B
Açılan köprüye
C
Işıklı işaret cihazına
D
Havalimanına
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin artması
B
Motorda yağlamanın olmaması
C
Yakıt tüketiminin düşmesi
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 6
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
saf su
B
asit
C
antifriz
D
elektrolit
Soru 7
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
C
Işıklara 50 m kaldığını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
B
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
C
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
D
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 9
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Bak-dinle-hisset yöntemi
B
turnike uygulaması
C
Heimlich manevrası
D
şok pozisyonu
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
B
Eklem çevresinin şişmesi
C
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
D
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Soru 11
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?   kaza anı
A
Öndeki aracı geçme kuralına
B
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
C
Takip mesafesine
D
Kavşaklarda geçiş hakkına
Soru 12
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
50
C
20
D
40
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?
A
Düz olarak yüzüstü yatırılması
B
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
D
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
B
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
C
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 15
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Kask
C
Yansıtıcı giysi
D
Eldiven
Soru 16
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti sağa çek dur
B
araçlar durup beklemelı
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti hızlan
Soru 17
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Bayılma
C
Koma
D
Kansızlık
Soru 18
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
20
D
10
Soru 19
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 20
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Banket
C
Bağlantı yolu
D
Ana yol
Soru 21
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
A
Sorumsuz
B
Görgü seviyesi düşük
C
Empati düzeyi yüksek
D
Bencil
Soru 22
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ çubuğu
B
Yağ filtresi
C
Yağdanlık
D
Yağ pompası
Soru 23
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
1
B
2
C
4
D
3
Soru 24
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
5
B
8
C
2
D
11
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
B
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 26
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 27
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Konuşma üslubunun
B
Beden dilinin
C
Mizacın
D
Trafik adabının
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın arıza yapması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 29
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
4,5
B
3,5
C
2,5
D
1,5
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Bencillikten uzak durmak
B
Öfkeli olmak
C
Sabırlı olmak
D
Başarılı iletişim kurmak
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Hızı viraja girmeden önce artırmak
B
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
C
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
D
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
Soru 32
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
B
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez
C
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
D
ingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Soru 33
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum sisteminde
B
Boşaltım sisteminde
C
Hareket sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 34
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Diğergamlık
C
Bencillik
D
Öfke
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Radyo veya müzik açması
B
Derin nefes alması
C
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 36
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

aks nedir

A
Volan
B
Vites Kutusu
C
Aks
D
Kavrama
Soru 37
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
B
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
C
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi
D
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Soru 39
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Yeşil
B
Sarı
C
Kırmızı
D
Kırmızı oklu
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?        
A
kontrolsüz kavşak
B
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
C
taşıt giremez levhası
D
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
Soru 41
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını artırması
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 43
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Soru 44
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Girişimci
C
Sürücü
D
Trafik polisi
Soru 45
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Dönel kavşak
B
Gevşek şev
C
Yandan rüzgâr
D
Gizli buzlanma
Soru 46
 • I. Spor ve iş kazaları
 • II. Yüksek bir yerden düşme
 • III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 47
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 48
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
B
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
C
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
D
Motor kaputunun açık kaldığını
Soru 49
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?
A
emniyet kemeri ikaz ışığı
B
lastik hava basıncı göstergesi
C
fren balataları bitti göstergesi
D
hava yastığı ikaz ışışı
Soru 50
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Gürültü
B
Ses
C
Konuşma
D
Duyuru
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Soruları

Sürücü adaylarının, ehliyet almak için girecekleri ehliyet sınavı sistemi değişmiştir. Yeni ehliyet sınavı randevu alınarak, online olarak bilgisayar yada benzeri cihazlar üzerinden yapılmaktadır. 27 Ağustos 2016 yılında çıkmış ehliyet sorularını ve cevaplarını buradan bulabilirsiniz. Yukarıdaki mavi şeritteki link ile diğer çıkmış ehliyet sorularını da çözebilirsiniz. Sürücü adaylarına girecekleri sınavda şimdiden başarılar diliyorum…

Geçmiş Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa