29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Klimanın açık olması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 2
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
En sol şeritten gitmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
D
Öndeki aracı geçmeli
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
C
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
B
Arkadan çarpmak
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
Soru 5
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
A
Beden dilinin
B
İnatlaşmanın
C
Bencilliğin
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 6
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Yükseklik
B
Ağırlık
C
Uzunluk
D
Genişlik
Soru 7
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?  
A
Kamyonlar için öndeki aracı geçemez levhası
B
taşıt giremez levhası
C
motorlu araç trafiğe kapalı
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
B
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması
C
Çıkan eklemin yerine oturtulması
D
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Emme zamanı
B
Marş zamanı
C
Sıkıştırma zamanı
D
İş zamanı
Soru 10
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 12
 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Yolculuk süresinin kısalmasına
B
Yolculuğun huzurlu geçmesine
C
Trafiğin hızlı akmasına
D
Gürültü kirliliğine
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Araç lastiklerinin
B
Soğutma suyunun
C
Polen filtresinin
D
Fren hidroliğinin
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A
sağa dönüş yasak levhası
B
kontrolsüz demir yolu geçidi
C
tehlikeli viraj levhası
D
dönel kavşak yaklaşımı levhası
Soru 15
 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 16
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?    
A
anayol tali yol kavşağı
B
tali yol çıkışı tabelası
C
kontrolsüz kavşak
D
anayol taliyol kavşağı levhası
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
B
Egzersiz yapmasının sağlanması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
Soru 18
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?   hayat kurtarma zinciri
A
Hasar tespiti
B
Olay yeri değerlendirmesi
C
İlaçla tedavi
D
Temel yaşam desteği
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Marş motoru
B
Şaft
C
Amortisör
D
Alternatör
Soru 20
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Bayılma
B
Koma
C
Şok
D
Baş dönmesi
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Kesik kesik akan bir kanama olması
B
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
C
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
D
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
Soru 22
 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
B
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
C
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
Soru 24
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
40
B
50
C
30
D
60
Soru 25
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Öfke
B
Bencillik
C
İnatlaşma
D
Sabır
Soru 26
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
B
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
C
Dar bir kavisle dönmesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Yakıt seviyesi
C
Araç lastikleri
D
Ayna ayarları
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Bencilce davranışlarda bulunmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 29
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
7
B
10
C
2
D
5
Soru 30
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıya uzak mesafede çalışması
B
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
D
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
Soru 31
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Cam suyu seviyesinin azalması
C
Silecek lastiklerinin eskimesi
D
Silecek motorunun yavaş çalışması
Soru 32
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?  

taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerin anlamı nedir

A
Yavaşlama çizgisi
B
Taralı alana girilmez.
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 33
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
B
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
C
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
D
Araç yakıtının azalması
Soru 34
Trafik adabı;
 • I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak
 • II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   yaya bölgesi levhası
A
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
B
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
C
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
D
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
hız sınırlarının sonu levhası
B
70 metre mesafe tabelası
C
70 hız sınırlaması levhası
D
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
Soru 37
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Yardımlaşma
B
İnatlaşma
C
Trafik kültüründe birbirini uyarma
D
Kendini eleştirme
Soru 38
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Kan basıncının artması
B
Solunumun yüzeyselleşmesi
C
Nabzın yavaşlaması
D
Göz bebeklerinin genişlemesi
Soru 39
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Uzağı gösteren lambaları yakması
B
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
C
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
D
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
Soru 40
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Motorun verimli çalışmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 41
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Üçgen bandaj uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Turnike uygulaması
Soru 42
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?   hatalı araç parkı
A
Yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 43
 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
İçişleri Bakanlığına
B
Karayolları Genel Müdürlüğüne
C
Emniyet Genel Müdürlüğüne
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
Soru 44
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
B
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
C
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
D
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru 45
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
150 - 30
B
50 - 10
C
200 - 40
D
100 - 20
Soru 46
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.   trafik ışıkları   Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 47
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
C
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
D
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
Soru 48
 • I. Aşırı sıvı kaybı
 • II. Kalp ritim bozuklukları
 • III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 49
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
B
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
C
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
D
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
Soru 50
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   fren balataları bitti göstergesi
A
Sis lambalarının yandığını
B
Lastik basıncının düşük olduğunu
C
Fren balatalarının bittiğini
D
El freninin çekili olduğunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa