29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Bencillik
B
İnatlaşma
C
Öfke
D
Sabır
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A
kontrolsüz demir yolu geçidi
B
tehlikeli viraj levhası
C
dönel kavşak yaklaşımı levhası
D
sağa dönüş yasak levhası
Soru 3
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
En sol şeritten gitmeli
B
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
C
Hızını azaltmalı
D
Öndeki aracı geçmeli
Soru 4
Trafik adabı;
 • I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak
 • II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 5
 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 6
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?    
A
tali yol çıkışı tabelası
B
anayol tali yol kavşağı
C
kontrolsüz kavşak
D
anayol taliyol kavşağı levhası
Soru 7
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Kan basıncının artması
B
Göz bebeklerinin genişlemesi
C
Solunumun yüzeyselleşmesi
D
Nabzın yavaşlaması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Yakıt seviyesi
C
Araç lastikleri
D
Ayna ayarları
Soru 9
 • I. Aşırı sıvı kaybı
 • II. Kalp ritim bozuklukları
 • III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 10
 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
B
Egzersiz yapmasının sağlanması
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
B
hız sınırlarının sonu levhası
C
70 metre mesafe tabelası
D
70 hız sınırlaması levhası
Soru 13
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Baş dönmesi
B
Bayılma
C
Şok
D
Koma
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
Soru 15
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
B
Araç yakıtının azalması
C
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
D
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
B
Kesik kesik akan bir kanama olması
C
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
D
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
Soru 17
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?   hatalı araç parkı
A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 18
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.   trafik ışıkları   Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
1 ve 3
B
Yalnız 2
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
B
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
C
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
Soru 20
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
60
B
30
C
50
D
40
Soru 21
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Cam suyu seviyesinin azalması
C
Silecek motorunun yavaş çalışması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 22
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
B
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
C
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
D
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Emme zamanı
B
İş zamanı
C
Marş zamanı
D
Sıkıştırma zamanı
Soru 24
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Turnike uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Üçgen bandaj uygulaması
D
Heimlich manevrası
Soru 25
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 26
 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
İçişleri Bakanlığına
B
Emniyet Genel Müdürlüğüne
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
D
Karayolları Genel Müdürlüğüne
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
B
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
C
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
D
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
Soru 28
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
100 - 20
B
150 - 30
C
200 - 40
D
50 - 10
Soru 29
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
10
B
7
C
5
D
2
Soru 30
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Akünün daha çabuk bitmesine
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması
B
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
C
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
D
Çıkan eklemin yerine oturtulması
Soru 32
 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Gürültü kirliliğine
B
Yolculuk süresinin kısalmasına
C
Yolculuğun huzurlu geçmesine
D
Trafiğin hızlı akmasına
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Marş motoru
B
Alternatör
C
Amortisör
D
Şaft
Soru 34
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
B
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
C
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
D
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   yaya bölgesi levhası
A
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
B
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
C
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
D
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
Soru 36
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
C
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
D
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C
Arkadan çarpmak
D
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Klimanın açık olması
Soru 39
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
B
Uzağı gösteren lambaları yakması
C
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
D
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
Soru 40
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
A
Bencilliğin
B
Tahammülsüzlüğün
C
İnatlaşmanın
D
Beden dilinin
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Bencilce davranışlarda bulunmak
Soru 42
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
B
Dar bir kavisle dönmesi
C
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 43
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
B
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
D
Yaralıya uzak mesafede çalışması
Soru 44
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Yardımlaşma
B
Kendini eleştirme
C
Trafik kültüründe birbirini uyarma
D
İnatlaşma
Soru 45
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Ağırlık
B
Yükseklik
C
Uzunluk
D
Genişlik
Soru 46
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?   hayat kurtarma zinciri
A
Hasar tespiti
B
Olay yeri değerlendirmesi
C
İlaçla tedavi
D
Temel yaşam desteği
Soru 47
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?  
A
motorlu araç trafiğe kapalı
B
Kamyonlar için öndeki aracı geçemez levhası
C
taşıt giremez levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Fren hidroliğinin
B
Soğutma suyunun
C
Polen filtresinin
D
Araç lastiklerinin
Soru 49
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?  

taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerin anlamı nedir

A
Taralı alana girilmez.
B
Taralı alan içine park edilebilir.
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Yavaşlama çizgisi
Soru 50
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   fren balataları bitti göstergesi
A
Fren balatalarının bittiğini
B
Lastik basıncının düşük olduğunu
C
Sis lambalarının yandığını
D
El freninin çekili olduğunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa