29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

29 Temmuz 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
A
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi
B
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
C
Yaralıya uzak mesafede çalışması
D
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Bencilce davranışlarda bulunmak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
B
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
C
Yarı oturur pozisyon verilmesi
D
Egzersiz yapmasının sağlanması
Soru 4
 • Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
 • Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğüne
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına
C
Karayolları Genel Müdürlüğüne
D
İçişleri Bakanlığına
Soru 5
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması
B
Taşıt yolunun soluna yaklaşması
C
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi
D
Uzağı gösteren lambaları yakması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Araç lastikleri
B
Koltuk ayarları
C
Ayna ayarları
D
Yakıt seviyesi
Soru 7
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.   trafik ışıkları   Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
Yalnız 2
Soru 8
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Uzunluk
B
Ağırlık
C
Yükseklik
D
Genişlik
Soru 9
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?
A
10
B
7
C
5
D
2
Soru 10
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?   fren balataları bitti göstergesi
A
Lastik basıncının düşük olduğunu
B
Fren balatalarının bittiğini
C
Sis lambalarının yandığını
D
El freninin çekili olduğunu
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   yaya bölgesi levhası
A
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini
B
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu
C
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini
D
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini
Soru 12
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur?
A
Beden dilinin
B
İnatlaşmanın
C
Bencilliğin
D
Tahammülsüzlüğün
Soru 13
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Dar bir kavisle dönmesi
B
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi
C
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi
D
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
A
yük ağırlığı 7 tondan fazla olan araç giremez levhası
B
70 hız sınırlaması levhası
C
70 metre mesafe tabelası
D
hız sınırlarının sonu levhası
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Polen filtresinin
B
Soğutma suyunun
C
Araç lastiklerinin
D
Fren hidroliğinin
Soru 16
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Hızını azaltmalı
B
Öndeki aracı geçmeli
C
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
D
En sol şeritten gitmeli
Soru 17
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A
200 - 40
B
100 - 20
C
150 - 30
D
50 - 10
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Amortisör
B
Marş motoru
C
Alternatör
D
Şaft
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?
A
dönel kavşak yaklaşımı levhası
B
tehlikeli viraj levhası
C
sağa dönüş yasak levhası
D
kontrolsüz demir yolu geçidi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkan eklemin yerine oturtulması
B
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması
C
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması
D
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
Soru 21
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?   hatalı araç parkı
A
I, II ve III
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
Soru 22
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
A
Bencillik
B
Sabır
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 23
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
A
Üçgen bandaj uygulaması
B
Rentek manevrası
C
Turnike uygulaması
D
Heimlich manevrası
Soru 24
 • I. Ambulansa eskortluk yapmak
 • II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
 • III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 25
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
60
C
40
D
30
Soru 26
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
A
Sıkıştırma zamanı
B
Marş zamanı
C
Emme zamanı
D
İş zamanı
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?
A
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
D
Klimanın açık olması
Soru 30
 • Uzun süreli bilinç kaybıdır.
 • Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar. Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?
A
Şok
B
Baş dönmesi
C
Koma
D
Bayılma
Soru 31
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Silecek motorunun yavaş çalışması
C
Cam suyu seviyesinin azalması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?
A
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması
B
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
C
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
D
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması
Soru 33
Trafik adabı;
 • I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak
 • II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru, II. yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
Her ikisi de yanlış
D
I. yanlış, II. doğru
Soru 34
 • I. Araç içinde savrulma
 • II. Araçtan dışarı fırlama
 • III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 35
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Akünün daha çabuk bitmesine
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motordaki aşıntıların artmasına
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 36
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?   hayat kurtarma zinciri
A
Olay yeri değerlendirmesi
B
Temel yaşam desteği
C
Hasar tespiti
D
İlaçla tedavi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
A
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması
B
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması
C
Kesik kesik akan bir kanama olması
D
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
Soru 38
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
B
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
C
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
D
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
Soru 39
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Nabzın yavaşlaması
B
Kan basıncının artması
C
Göz bebeklerinin genişlemesi
D
Solunumun yüzeyselleşmesi
Soru 40
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
A
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması
B
Araç yakıtının azalması
C
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi
D
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
A
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
B
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
C
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
D
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
Soru 42
 • I. Aşırı sıvı kaybı
 • II. Kalp ritim bozuklukları
 • III. Başa şiddetli darbe alınması Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 43
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Trafik kültüründe birbirini uyarma
B
İnatlaşma
C
Kendini eleştirme
D
Yardımlaşma
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?
A
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Arkadan çarpmak
Soru 45
 • Gereksiz yere korna çalınması
 • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
 • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A
Yolculuk süresinin kısalmasına
B
Trafiğin hızlı akmasına
C
Yolculuğun huzurlu geçmesine
D
Gürültü kirliliğine
Soru 46
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
B
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
C
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
D
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
Soru 47
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?  

taşıt yolu üzerine çizilen çizgilerin anlamı nedir

A
Taralı alan içine park edilebilir.
B
Taralı alana girilmez.
C
Yavaşlama çizgisi
D
Bölünmüş yol başlangıcı
Soru 48
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır?  
A
motorlu araç trafiğe kapalı
B
Kamyonlar için öndeki aracı geçemez levhası
C
taşıt giremez levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 49
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?
A
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek
B
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak
C
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek
D
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
Soru 50
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir?    
A
anayol tali yol kavşağı
B
anayol taliyol kavşağı levhası
C
tali yol çıkışı tabelası
D
kontrolsüz kavşak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet Sınavı Soruları

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa