7 Ekim 2017 Ehliyet Sınavı

7 Ekim 2017 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
 • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
 • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 2
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Ön kol kemiği kırığı
B
Köprücük kemiği kırığı
C
Üst kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 3
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
A
Aşırı tepki
B
Öfke
C
İnatlaşma
D
Hoşgörü
Soru 5
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
Yalnız 3
B
2 ve 3
C
2, 3 ve 4
D
1 ve 2
Soru 6
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Frenleme performansının artmasına
B
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
C
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
D
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
Soru 7
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yavaş nabız
B
Tokluk hissi
C
Görmede netlik
D
Yüzeysel solunum
Soru 8
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Köprücük kemiği üzeri
B
Koltuk altı
C
Kasık
D
Şah damarı
Soru 9
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
B
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
C
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
D
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
Soru 10
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?  

park yapan araç çekilir levhası

A
Yol yardımını
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Sadece arızalı araçların çekileceğini
D
Park yapan aracın çekileceğini
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
A
Yakıt tasarrufu sağlamak
B
Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
C
Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
D
Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak
Soru 12
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Egzoz
B
Emme
C
İş
D
Sıkıştırma
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
A
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
B
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
C
Dere yataklarından kum alınması
D
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Soru 14
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
B
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
Soru 15
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
gevşek şev levhası
B
kasisli yol levhası
C
gevşek malzemeli yapı levhası
D
kaygan yol levhası
Soru 16
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
D
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
Soru 17
Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
A
Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
B
Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
C
Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
D
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
Soru 18
Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
A
Feragat ve fedakârlık
B
Sabırsızlık
C
Tahammülsüzlük
D
Saldırganlık
Soru 19
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
B
bisiklet giremez levhası
C
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
D
düşük bent levhası
Soru 20
Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
Yalnız 3
D
1 ve 3
Soru 21
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
D
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
D
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
B
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
C
Empati kurmaktan kaçınmak
D
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru 24
 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
A
I, II, III ve IV
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I ve II
Soru 25
 • I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
 • II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Her ikisi de yanlış
B
Her ikisi de doğru
C
I. yanlış, II. doğru
D
I. doğru, II. yanlış
Soru 26
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
C
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
D
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
Soru 27
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
50
B
20
C
40
D
30
Soru 28
Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Heimlich manevrası
B
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
C
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 29
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
6 ay hapis cezası verilir.
B
İdari para cezası verilir.
C
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 30
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
2 - 3 - 4 - 1
B
1 - 2 - 4 - 3
C
3 - 1 - 2 - 4
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
B
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
C
Şekerli içecekler içirilmesi
D
El, kol ve bacaklarının bağlanması
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
A
Trafik cezalarının fazlalaştırılması
B
Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
C
Motor gücü yüksek araç kullanılması
D
Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
80
D
100
Soru 34
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Yağ ömrünün artmasına
B
Bakım masrafının azalmasına
C
Yakıt tüketiminin azalmasına
D
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru 35
Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı dakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
öfke
B
bencillik
C
sorumsuzluk
D
empati
Soru 36
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yangın söndürme cihazı
B
Koruma başlığı
C
Çocuk bağlama sistemleri
D
Hız sınırlayıcı cihaz
Soru 37
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Önündeki aracı geçmeli
B
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
C
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D
Hızını artırmalı
Soru 38
Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
A
hararet göstergesi
B
yağ ikaz ışığı
C
benzin ikaz ışığı
D
akü ikaz ışık
Soru 39
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Acil uyarı ışıkları
D
Sis ışıkları
Soru 40
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
B
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
C
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
Soru 41
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Ada
B
Banket
C
Şerit
D
Ayırıcı
Soru 42
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
A
Klima kompresörünün
B
Fan sigortasının
C
Termostatın
D
Fan müşirinin
Soru 43
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Gerekli hâllerde durması
B
Varsa sığınma cebine girmesi
C
Aracını sağ kenara yanaştırması
D
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru 44
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
B
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
C
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
D
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru 45
 • I. Öz eleştiri yapabilmek
 • II. Risk almaya meyilli olmak
 • III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
 • IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak
Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
A
II, III ve IV
B
II ve III
C
I ve IV
D
I, II ve III
Soru 46
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A
Kasko sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Mali sorumluluk sigortasının
D
Servis bakımlarının
Soru 47
 • I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
 • II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
B
Depodaki yakıt seviyesinin azalması
C
Lastik hava basıncının düşmesi
D
Debriyaj balatasının eskimesi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Zırhlı taşıt
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Organ nakil araçları
D
Umum servis araçları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
49 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Ehliyet