8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Atık
B
Kireç
C
Yakıcı madde
D
Yanıcı madde
Soru 2
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Hareket sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 3
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 4
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
10
B
20
C
30
D
40
Soru 5
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Ateşleme sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 7
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Göğüs
C
Karın
D
Omurga
Soru 8
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Boyu
B
Vücut ısısı
C
Cinsiyeti
D
Yaşı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Park etmek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 10
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amortisör
B
Şaft
C
Aks
D
Rotil
Soru 11
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 12
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
B
Kalkışta patinajı önler.
C
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
D
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
Soru 13
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafikten men
B
Trafik terörü
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 14
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Kalp durması
B
Solunum yolu tıkanması
C
Delici göğüs yaralanması
D
Bacak kemiği kırılması
Soru 15
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
B
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
C
İki şeridi birden kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 16
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Kabalık
B
Hırçınlık
C
Sorumluluk
D
Bencillik
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
B
Aşırı hız yapmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Alkollü olarak araç kullanmak
Soru 18
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 19
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Diğergamlık
B
Sorumsuzluk
C
Bencillik
D
İnatlaşmak
Soru 20
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Sürücü kusurları
B
Araç kusurları
C
Yaya kusurları
D
Yolcu kusurları
Soru 21
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Araç dengesinin korunması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 22
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 23
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 25
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Endüksiyon bobinindeki
B
Distribütördeki
C
Bujilerdeki
D
Far anahtarındaki
Soru 26
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 27
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
Öfke
D
İnatlaşma
Soru 28
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 29
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
n sis lambası göstergesi
B
akü ikaz ışık
C
park lambası işareti göstergesi
D
sı ikaz ışığı
Soru 30
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Az yakıtlı
B
Normal
C
Fakir
D
Zengin
Soru 31
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü sürücüler çıkabilir
B
Özürlü sürücüler için parkyeri
C
Özürlü taşıtı giremez
D
Özürlü sürücü yolu
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Koma
B
Bayılma
C
Şok
D
Üşüme
Soru 33
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Aşırı tepki gösteren
B
Görgüsüzce davranan
C
Bencil
D
Hoşgörülü
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
D
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
Soru 35
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
45
B
20
C
40
D
30
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Kazazedenin hareket ettirilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 37
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Nükleer enerjiyi
B
Elektrik enerjisini
C
Isı enerjisini
D
Hidrolik enerjiyi
Soru 38
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
B
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru 40
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sola dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Sadece sağa dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 41
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
C
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
D
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 42
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Depodaki yakıt miktarını
B
Motor soğutma suyu sıcaklığını
C
Fren hidrolik seviyesini
D
Motor yağ basıncını
Soru 43
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
Soru 44
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Ambulans
B
Polis aracı
C
İş makinesi
D
İtfaiye aracı
Soru 45
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 46
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
C
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
D
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Soru 47
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Gençlik kampına
B
Okul geçidine
C
Alt veya üst geçitlere
D
Yürüyüş yoluna
Soru 48
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 49
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Ortasında
C
Üzerinde
D
Hizasında
Soru 50
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Koruma
B
Kurtarma
C
Bildirme
D
Tedavi etme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa