8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Hırçınlık
B
Bencillik
C
Kabalık
D
Sorumluluk
Soru 2
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Şarj sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 3
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aks
B
Amortisör
C
Rotil
D
Şaft
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 5
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 7
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Bencillik
B
İnatlaşmak
C
Sorumsuzluk
D
Diğergamlık
Soru 8
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Alkollü olarak araç kullanmak
Soru 10
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
B
Sadece sağa dönülebileceğini
C
Düz gidilebileceğini
D
Sadece sola dönülebileceğini
Soru 11
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Sürücü kusurları
B
Yaya kusurları
C
Araç kusurları
D
Yolcu kusurları
Soru 12
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Az yakıtlı
B
Normal
C
Zengin
D
Fakir
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 14
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Tedavi etme
B
Bildirme
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 15
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Yürüyüş yoluna
B
Gençlik kampına
C
Okul geçidine
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 16
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Vücut ısısı
B
Yaşı
C
Boyu
D
Cinsiyeti
Soru 17
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Araç dengesinin korunması
Soru 18
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
B
Kalkışta patinajı önler.
C
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
D
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Endüksiyon bobinindeki
B
Bujilerdeki
C
Far anahtarındaki
D
Distribütördeki
Soru 20
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik suçu
B
Trafik kusuru
C
Trafik terörü
D
Trafikten men
Soru 21
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
Öfke
Soru 22
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Park ışıklarının
C
Acil uyarı ışıklarının
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 23
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
C
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Soru 24
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Soru 25
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
B
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 26
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
C
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
D
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
Soru 27
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Nükleer enerjiyi
B
Hidrolik enerjiyi
C
Elektrik enerjisini
D
Isı enerjisini
Soru 28
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
20
D
45
Soru 29
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Depodaki yakıt miktarını
B
Fren hidrolik seviyesini
C
Motor soğutma suyu sıcaklığını
D
Motor yağ basıncını
Soru 30
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü taşıtı giremez
B
Özürlü sürücüler için parkyeri
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücü yolu
Soru 31
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Rentek manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Soru 33
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 34
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Karın
C
Omurga
D
Göğüs
Soru 35
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Hoşgörülü
B
Aşırı tepki gösteren
C
Görgüsüzce davranan
D
Bencil
Soru 36
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 37
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Motoru bakımdan geçirildiğinde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru 38
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
n sis lambası göstergesi
B
akü ikaz ışık
C
park lambası işareti göstergesi
D
sı ikaz ışığı
Soru 39
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Ortasında
C
Hizasında
D
Altında
Soru 40
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Ambulans
B
İtfaiye aracı
C
İş makinesi
D
Polis aracı
Soru 41
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 43
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
B
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
İki şeridi birden kullanması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
B
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
C
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Koma
B
Bayılma
C
Üşüme
D
Şok
Soru 46
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
10
B
40
C
20
D
30
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Park etmek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 48
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 49
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Kalp durması
B
Delici göğüs yaralanması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Bacak kemiği kırılması
Soru 50
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Atık
B
Kireç
C
Yanıcı madde
D
Yakıcı madde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa