8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 2
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Üzerinde
C
Ortasında
D
Hizasında
Soru 3
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gabarinin aşılması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü olarak araç kullanmak
B
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Soru 6
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
20
B
30
C
45
D
40
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Soru 8
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Az yakıtlı
B
Normal
C
Fakir
D
Zengin
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 10
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İki şeridi birden kullanması
B
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
Soru 11
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 12
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 13
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 14
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
40
B
30
C
10
D
20
Soru 15
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
C
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
D
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Park etmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 17
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Araç kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Yaya kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 18
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik kusuru
B
Trafik terörü
C
Trafikten men
D
Trafik suçu
Soru 19
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Polis aracı
B
Ambulans
C
İş makinesi
D
İtfaiye aracı
Soru 20
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 21
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 23
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Göğüs
C
Omurga
D
Karın
Soru 24
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yakıcı madde
B
Kireç
C
Atık
D
Yanıcı madde
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Alt veya üst geçitlere
B
Okul geçidine
C
Gençlik kampına
D
Yürüyüş yoluna
Soru 26
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sola dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
D
Sadece sağa dönülebileceğini
Soru 27
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Diğergamlık
B
Bencillik
C
Sorumsuzluk
D
İnatlaşmak
Soru 28
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 29
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Depodaki yakıt miktarını
B
Fren hidrolik seviyesini
C
Motor yağ basıncını
D
Motor soğutma suyu sıcaklığını
Soru 30
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
n sis lambası göstergesi
B
sı ikaz ışığı
C
akü ikaz ışık
D
park lambası işareti göstergesi
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
B
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
C
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
D
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
Soru 32
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Park ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 33
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 34
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Nükleer enerjiyi
C
Elektrik enerjisini
D
Isı enerjisini
Soru 35
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amortisör
B
Rotil
C
Şaft
D
Aks
Soru 36
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 37
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü sürücüler çıkabilir
B
Özürlü sürücüler için parkyeri
C
Özürlü sürücü yolu
D
Özürlü taşıtı giremez
Soru 38
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Marş sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 39
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Bildirme
B
Koruma
C
Tedavi etme
D
Kurtarma
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Üşüme
B
Bayılma
C
Şok
D
Koma
Soru 41
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Kabalık
C
Hırçınlık
D
Bencillik
Soru 42
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Vücut ısısı
B
Cinsiyeti
C
Boyu
D
Yaşı
Soru 43
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Delici göğüs yaralanması
B
Bacak kemiği kırılması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Kalp durması
Soru 44
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 45
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Aşırı tepki gösteren
B
Hoşgörülü
C
Görgüsüzce davranan
D
Bencil
Soru 46
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Endüksiyon bobinindeki
B
Bujilerdeki
C
Distribütördeki
D
Far anahtarındaki
Soru 47
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru 48
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 49
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalkışta patinajı önler.
B
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
C
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
D
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Soru 50
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa