8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Kazazedenin hareket ettirilmesi
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Bayılma
B
Şok
C
Koma
D
Üşüme
Soru 3
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Koruma
B
Tedavi etme
C
Bildirme
D
Kurtarma
Soru 4
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Düz gidilebileceğini
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
D
Sadece sağa dönülebileceğini
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 6
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 7
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 8
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aks
B
Rotil
C
Amortisör
D
Şaft
Soru 9
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 10
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Zengin
B
Fakir
C
Az yakıtlı
D
Normal
Soru 11
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Far anahtarındaki
B
Distribütördeki
C
Endüksiyon bobinindeki
D
Bujilerdeki
Soru 13
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
30
B
20
C
10
D
40
Soru 14
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
D
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Soru 15
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 16
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
20
B
45
C
30
D
40
Soru 17
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Delici göğüs yaralanması
B
Kalp durması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Bacak kemiği kırılması
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yolcu indirmek ve bindirmek
C
Park etmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 19
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Altında
C
Hizasında
D
Üzerinde
Soru 20
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Boyu
B
Yaşı
C
Vücut ısısı
D
Cinsiyeti
Soru 21
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 22
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
B
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
C
İki şeridi birden kullanması
D
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
Soru 23
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
C
Sadece para cezası verilir.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Alkollü olarak araç kullanmak
B
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Soru 25
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Nükleer enerjiyi
C
Isı enerjisini
D
Elektrik enerjisini
Soru 26
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Diğergamlık
B
Bencillik
C
Sorumsuzluk
D
İnatlaşmak
Soru 27
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Şarj sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Marş sistemi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
D
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
Soru 29
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hareket sistemi
B
Sinir sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 30
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Polis aracı
B
İtfaiye aracı
C
İş makinesi
D
Ambulans
Soru 31
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
C
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 32
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Aşırı tepki gösteren
B
Görgüsüzce davranan
C
Bencil
D
Hoşgörülü
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
B
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 34
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü taşıtı giremez
B
Özürlü sürücüler çıkabilir
C
Özürlü sürücüler için parkyeri
D
Özürlü sürücü yolu
Soru 35
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Uzağı gösteren ışıkların
Soru 36
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik suçu
B
Trafikten men
C
Trafik terörü
D
Trafik kusuru
Soru 37
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yaya kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Araç kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 38
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Yürüyüş yoluna
B
Okul geçidine
C
Alt veya üst geçitlere
D
Gençlik kampına
Soru 40
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Hırçınlık
C
Kabalık
D
Bencillik
Soru 41
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Motor yağ basıncını
B
Motor soğutma suyu sıcaklığını
C
Depodaki yakıt miktarını
D
Fren hidrolik seviyesini
Soru 42
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yanıcı madde
B
Yakıcı madde
C
Atık
D
Kireç
Soru 43
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Gabarinin aşılması
C
Araç dengesinin korunması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 44
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
C
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
D
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Soru 46
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 47
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
akü ikaz ışık
B
park lambası işareti göstergesi
C
n sis lambası göstergesi
D
sı ikaz ışığı
Soru 48
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
B
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
C
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
D
Kalkışta patinajı önler.
Soru 49
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Karın
B
Omurga
C
Göğüs
D
Baş
Soru 50
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa