8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
B
İki şeridi birden kullanması
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 2
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Bencil
B
Görgüsüzce davranan
C
Aşırı tepki gösteren
D
Hoşgörülü
Soru 3
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
B
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 4
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 5
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sahibi değiştiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 6
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalkışta patinajı önler.
B
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
C
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
D
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
Soru 7
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Kalp durması
B
Delici göğüs yaralanması
C
Bacak kemiği kırılması
D
Solunum yolu tıkanması
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Distribütördeki
B
Endüksiyon bobinindeki
C
Bujilerdeki
D
Far anahtarındaki
Soru 9
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Isı enerjisini
B
Hidrolik enerjiyi
C
Elektrik enerjisini
D
Nükleer enerjiyi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
B
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
C
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
Soru 11
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şaft
B
Aks
C
Amortisör
D
Rotil
Soru 12
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
D
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
Soru 13
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik suçu
B
Trafik kusuru
C
Trafik terörü
D
Trafikten men
Soru 14
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 15
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
C
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
Soru 16
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Omurga
C
Göğüs
D
Karın
Soru 17
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
C
Sadece para cezası verilir.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 18
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 20
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Koruma
B
Kurtarma
C
Tedavi etme
D
Bildirme
Soru 21
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü sürücüler için parkyeri
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü taşıtı giremez
Soru 22
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
45
B
30
C
40
D
20
Soru 23
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
İnatlaşma
B
Aşırı tepki
C
Sabır
D
Öfke
Soru 24
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
Rentek manevrası
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Park etmek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 26
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Marş sistemi
B
Şarj sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 27
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Boyu
B
Cinsiyeti
C
Yaşı
D
Vücut ısısı
Soru 28
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 29
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Depodaki yakıt miktarını
B
Motor yağ basıncını
C
Fren hidrolik seviyesini
D
Motor soğutma suyu sıcaklığını
Soru 30
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
İş makinesi
B
İtfaiye aracı
C
Ambulans
D
Polis aracı
Soru 31
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Fakir
B
Zengin
C
Normal
D
Az yakıtlı
Soru 32
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru 33
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Yakını gösteren ışıkların
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 35
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Sorumsuzluk
B
İnatlaşmak
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
D
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
Soru 37
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yaya kusurları
B
Sürücü kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Araç kusurları
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
B
Alkollü olarak araç kullanmak
C
Aşırı hız yapmak
D
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Şok
B
Bayılma
C
Üşüme
D
Koma
Soru 40
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Gabarinin aşılması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 41
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Ortasında
C
Hizasında
D
Altında
Soru 42
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
20
B
40
C
10
D
30
Soru 43
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
n sis lambası göstergesi
B
park lambası işareti göstergesi
C
akü ikaz ışık
D
sı ikaz ışığı
Soru 44
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
C
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D
1 numaralı araca yol vermeli
Soru 45
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Hırçınlık
B
Bencillik
C
Kabalık
D
Sorumluluk
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 47
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yakıcı madde
B
Yanıcı madde
C
Atık
D
Kireç
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Okul geçidine
B
Gençlik kampına
C
Alt veya üst geçitlere
D
Yürüyüş yoluna
Soru 49
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 50
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
D
Sadece sola dönülebileceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa