8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalkışta patinajı önler.
B
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
C
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
D
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
Soru 2
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Fakir
B
Normal
C
Zengin
D
Az yakıtlı
Soru 3
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 4
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Omurga
C
Karın
D
Göğüs
Soru 5
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Boşaltım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 6
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yanıcı madde
B
Atık
C
Kireç
D
Yakıcı madde
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
D
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
Soru 8
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Cinsiyeti
B
Yaşı
C
Vücut ısısı
D
Boyu
Soru 9
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafikten men
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B
70 metreden sonra yolun daralacağını
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
B
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Bujilerdeki
B
Far anahtarındaki
C
Endüksiyon bobinindeki
D
Distribütördeki
Soru 13
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
B
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 14
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Kabalık
B
Sorumluluk
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 15
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 16
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 17
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 18
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
Soru 19
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Ortasında
C
Hizasında
D
Altında
Soru 20
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Hoşgörülü
B
Aşırı tepki gösteren
C
Görgüsüzce davranan
D
Bencil
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Yürüyüş yoluna
B
Okul geçidine
C
Alt veya üst geçitlere
D
Gençlik kampına
Soru 22
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü taşıtı giremez
B
Özürlü sürücü yolu
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücüler için parkyeri
Soru 23
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Araç dengesinin korunması
C
Gabarinin aşılması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 24
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
B
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
C
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
D
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 25
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
B
İki şeridi birden kullanması
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Aşırı hız yapmak
B
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
C
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
D
Alkollü olarak araç kullanmak
Soru 27
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Tedavi etme
B
Koruma
C
Kurtarma
D
Bildirme
Soru 28
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
C
Düz gidilebileceğini
D
Sadece sola dönülebileceğini
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 30
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
Soru 31
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
II ve III
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 32
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Polis aracı
B
Ambulans
C
İtfaiye aracı
D
İş makinesi
Soru 33
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aks
B
Şaft
C
Amortisör
D
Rotil
Soru 34
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sabır
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Öfke
Soru 35
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Solunum yolu tıkanması
B
Bacak kemiği kırılması
C
Kalp durması
D
Delici göğüs yaralanması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Koma
B
Bayılma
C
Şok
D
Üşüme
Soru 37
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Yolcu kusurları
B
Sürücü kusurları
C
Yaya kusurları
D
Araç kusurları
Soru 38
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
40
B
10
C
30
D
20
Soru 39
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
45
B
20
C
40
D
30
Soru 40
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Motor yağ basıncını
B
Motor soğutma suyu sıcaklığını
C
Fren hidrolik seviyesini
D
Depodaki yakıt miktarını
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Park etmek
B
Yük boşaltmak için beklemek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
B
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
C
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
D
Kazazedenin hareket ettirilmesi
Soru 43
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
B
Zihinsel aktivitenin artması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 45
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Bencillik
B
Diğergamlık
C
İnatlaşmak
D
Sorumsuzluk
Soru 46
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 47
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 48
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Marş sistemi
B
Şarj sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 49
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
akü ikaz ışık
B
n sis lambası göstergesi
C
park lambası işareti göstergesi
D
sı ikaz ışığı
Soru 50
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Nükleer enerjiyi
B
Hidrolik enerjiyi
C
Isı enerjisini
D
Elektrik enerjisini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa