8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
sı ikaz ışığı
B
park lambası işareti göstergesi
C
n sis lambası göstergesi
D
akü ikaz ışık
Soru 2
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Elektrik enerjisini
B
Nükleer enerjiyi
C
Isı enerjisini
D
Hidrolik enerjiyi
Soru 3
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
B
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
C
Kalkışta patinajı önler.
D
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Soru 4
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Motor yağ basıncını
B
Motor soğutma suyu sıcaklığını
C
Depodaki yakıt miktarını
D
Fren hidrolik seviyesini
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Bayılma
B
Üşüme
C
Şok
D
Koma
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Gençlik kampına
B
Alt veya üst geçitlere
C
Yürüyüş yoluna
D
Okul geçidine
Soru 7
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Soru 8
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Cinsiyeti
B
Vücut ısısı
C
Yaşı
D
Boyu
Soru 9
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Sürükleme yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 10
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Sadece sola dönülebileceğini
C
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
D
Düz gidilebileceğini
Soru 11
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Şarj sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Ateşleme sistemi
Soru 12
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Aşırı tepki
C
İnatlaşma
D
Sabır
Soru 13
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
45
C
30
D
20
Soru 14
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
B
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 15
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü sürücüler için parkyeri
C
Özürlü taşıtı giremez
D
Özürlü sürücüler çıkabilir
Soru 16
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hareket sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 17
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
30
B
40
C
10
D
20
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
B
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
C
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
D
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
Soru 19
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Yanıcı madde
B
Kireç
C
Atık
D
Yakıcı madde
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
B
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
C
Alkollü olarak araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 21
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Göğüs
B
Karın
C
Baş
D
Omurga
Soru 22
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
C
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
D
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 23
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Kalp durması
B
Bacak kemiği kırılması
C
Delici göğüs yaralanması
D
Solunum yolu tıkanması
Soru 24
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 25
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 26
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 27
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aks
B
Rotil
C
Amortisör
D
Şaft
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kazazedenin hareket ettirilmesi
B
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
Soru 29
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 30
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Altında
B
Üzerinde
C
Hizasında
D
Ortasında
Soru 31
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Kabalık
C
Hırçınlık
D
Bencillik
Soru 32
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Fakir
B
Az yakıtlı
C
Zengin
D
Normal
Soru 33
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 34
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
İnatlaşmak
B
Bencillik
C
Sorumsuzluk
D
Diğergamlık
Soru 35
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Acil uyarı ışıklarının
B
Yakını gösteren ışıkların
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Park ışıklarının
Soru 36
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Ambulans
B
İş makinesi
C
Polis aracı
D
İtfaiye aracı
Soru 37
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafik suçu
C
Trafikten men
D
Trafik kusuru
Soru 38
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 39
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Araç dengesinin korunması
B
Gabarinin aşılması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 40
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
C
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
D
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
B
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 42
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
B
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
İki şeridi birden kullanması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 44
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Aşırı tepki gösteren
B
Bencil
C
Hoşgörülü
D
Görgüsüzce davranan
Soru 45
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Far anahtarındaki
B
Endüksiyon bobinindeki
C
Distribütördeki
D
Bujilerdeki
Soru 46
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Sürücü kusurları
B
Araç kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Yaya kusurları
Soru 47
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Bildirme
B
Tedavi etme
C
Koruma
D
Kurtarma
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Park etmek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Kırmızı ışıkta beklemek
Soru 49
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
C
Geçme yaparken sinyal verilmesi
D
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru 50
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa