8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
C
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
D
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
Soru 2
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
B
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
C
Araç dengesinin korunması
D
Gabarinin aşılması
Soru 3
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Motoru bakımdan geçirildiğinde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 4
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Bencil
B
Aşırı tepki gösteren
C
Görgüsüzce davranan
D
Hoşgörülü
Soru 5
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
B
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 6
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Göğüs
B
Baş
C
Omurga
D
Karın
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Bayılma
B
Üşüme
C
Koma
D
Şok
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Distribütördeki
B
Far anahtarındaki
C
Endüksiyon bobinindeki
D
Bujilerdeki
Soru 9
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Isı enerjisini
C
Nükleer enerjiyi
D
Elektrik enerjisini
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
B
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
C
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
Soru 11
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 12
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
İnatlaşmak
B
Sorumsuzluk
C
Diğergamlık
D
Bencillik
Soru 13
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Bencillik
C
Kabalık
D
Hırçınlık
Soru 14
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafikten men
C
Trafik kusuru
D
Trafik suçu
Soru 15
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
10
B
30
C
20
D
40
Soru 16
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Ortasında
B
Hizasında
C
Altında
D
Üzerinde
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
C
Kazazedenin hareket ettirilmesi
D
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
Soru 18
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
Polis aracı
B
İtfaiye aracı
C
İş makinesi
D
Ambulans
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Yürüyüş yoluna
B
Okul geçidine
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 20
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
B
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
C
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
D
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
Soru 21
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü sürücüler için parkyeri
C
Özürlü taşıtı giremez
D
Özürlü sürücüler çıkabilir
Soru 22
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Sürücü kusurları
B
Yolcu kusurları
C
Araç kusurları
D
Yaya kusurları
Soru 23
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Yağlama sistemi
B
Marş sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 24
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
D
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
D
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
Soru 26
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Kalp durması
B
Bacak kemiği kırılması
C
Delici göğüs yaralanması
D
Solunum yolu tıkanması
Soru 27
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Amortisör
B
Aks
C
Rotil
D
Şaft
Soru 28
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Atık
B
Kireç
C
Yanıcı madde
D
Yakıcı madde
Soru 29
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Yakını gösteren ışıkların
B
Uzağı gösteren ışıkların
C
Park ışıklarının
D
Acil uyarı ışıklarının
Soru 30
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Sürükleme yöntemi
C
Rentek manevrası
D
Heimlich manevrası
Soru 31
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 32
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sola dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Sadece sağa dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yolcu indirmek ve bindirmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yük boşaltmak için beklemek
D
Park etmek
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
B
Alkollü olarak araç kullanmak
C
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 35
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 36
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Koruma
B
Kurtarma
C
Tedavi etme
D
Bildirme
Soru 37
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Fakir
B
Az yakıtlı
C
Zengin
D
Normal
Soru 38
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
B
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
C
İki şeridi birden kullanması
D
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
B
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Cildin soğuk ve nemli olması
Soru 40
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
n sis lambası göstergesi
B
akü ikaz ışık
C
sı ikaz ışığı
D
park lambası işareti göstergesi
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
B
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 42
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Boyu
B
Vücut ısısı
C
Yaşı
D
Cinsiyeti
Soru 43
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Hareket sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 44
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
45
C
30
D
20
Soru 45
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Aşırı tepki
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Öfke
Soru 46
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
B
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
C
Kalkışta patinajı önler.
D
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
Soru 47
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
Geçme yaparken sinyal verilmesi
C
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
D
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
Soru 48
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Depodaki yakıt miktarını
B
Fren hidrolik seviyesini
C
Motor yağ basıncını
D
Motor soğutma suyu sıcaklığını
Soru 49
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 50
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
B
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
C
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
D
1 numaralı araca yol vermeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa