8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

8 Ekim 2016 Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
A
Cinsiyeti
B
Boyu
C
Yaşı
D
Vücut ısısı
Soru 2
Kara yollarında araç kullanan sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
İki şeridi birden kullanması
B
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
D
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
Soru 3
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
B
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
C
Sahibi değiştiğinde
D
Motoru bakımdan geçirildiğinde
Soru 4
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
 • I. Boyun
 • II. Koltuk altı
 • III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I ve III
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
A
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
B
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
C
Alkollü olarak araç kullanmak
D
Aşırı hız yapmak
Soru 6
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?   geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
A
İtfaiye aracı
B
Polis aracı
C
Ambulans
D
İş makinesi
Soru 7
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
A
Trafik terörü
B
Trafikten men
C
Trafik suçu
D
Trafik kusuru
Soru 8
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Hareket sistemi
Soru 9
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
40
B
45
C
20
D
30
Soru 10
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Sorumluluk
B
Kabalık
C
Bencillik
D
Hırçınlık
Soru 11
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
A
Görgüsüzce davranan
B
Bencil
C
Hoşgörülü
D
Aşırı tepki gösteren
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
A
Şok
B
Bayılma
C
Koma
D
Üşüme
Soru 13
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rotil
B
Şaft
C
Aks
D
Amortisör
Soru 14
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?  

trafik ışığı sağ ok

A
Sadece sağa dönülebileceğini
B
Düz gidilebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 15
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kesikli devamlı yol çizgileri
A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 16
 • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
A
Araç kusurları
B
Sürücü kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Yaya kusurları
Soru 17
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
A
Distribütördeki
B
Endüksiyon bobinindeki
C
Bujilerdeki
D
Far anahtarındaki
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
A
Yük boşaltmak için beklemek
B
Park etmek
C
Kırmızı ışıkta beklemek
D
Yolcu indirmek ve bindirmek
Soru 19
 • I. Kural ihlallerine
 • II. Tehlikeli davranışlara
 • III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
B
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
C
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
D
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
B
Kazazedenin hareket ettirilmesi
C
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
D
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması
Soru 22
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
B
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 23
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
Aşırı tepki
D
İnatlaşma
Soru 24
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A
Kireç
B
Atık
C
Yakıcı madde
D
Yanıcı madde
Soru 25
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?
A
Ateşleme sistemi
B
Marş sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Şarj sistemi
Soru 26
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?  

benzin göstergesi

A
Depodaki yakıt miktarını
B
Motor yağ basıncını
C
Motor soğutma suyu sıcaklığını
D
Fren hidrolik seviyesini
Soru 27
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
A
Bencillik
B
Diğergamlık
C
Sorumsuzluk
D
İnatlaşmak
Soru 28
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B
Araç dengesinin korunması
C
Gabarinin aşılması
D
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
Soru 29
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?   kavşak sırası
A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
D
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
Soru 30
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
B
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması
C
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
D
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması
Soru 31
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?  

delici göğüs yaralanması pozisyonu

A
Kalp durması
B
Solunum yolu tıkanması
C
Bacak kemiği kırılması
D
Delici göğüs yaralanması
Soru 32
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
70 metreden sonra park alanı olduğunu
Soru 33
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kalkışta patinajı önler.
B
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır.
C
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar.
D
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler.
Soru 34
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?
A
Hidrolik enerjiyi
B
Elektrik enerjisini
C
Isı enerjisini
D
Nükleer enerjiyi
Soru 35
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
A
Cildin soğuk ve nemli olması
B
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
C
Zihinsel aktivitenin artması
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 37
 • I. Şerit değiştirmelerde
 • II. Sağa ve sola dönüşlerde
 • III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 38
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?
A
park lambası işareti göstergesi
B
akü ikaz ışık
C
sı ikaz ışığı
D
n sis lambası göstergesi
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   kontrolsüz kavşak
A
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 40
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A
Tedavi etme
B
Kurtarma
C
Bildirme
D
Koruma
Soru 41
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?        
A
genişliği 2.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
B
uzunluğu 10 metreden fazla olan araç giremez levhası
C
yüksekliği 3.5 metreden fazla olan araç giremez tabelası
D
dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi levhası
A
Gençlik kampına
B
Okul geçidine
C
Alt veya üst geçitlere
D
Yürüyüş yoluna
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
B
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi
C
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi
Soru 44
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?   80 km giden aracın takip mesafesi
A
30
B
20
C
10
D
40
Soru 45
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Karın
C
Omurga
D
Göğüs
Soru 46
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?
A
Normal
B
Fakir
C
Az yakıtlı
D
Zengin
Soru 47
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A
Geçme yaparken sinyal verilmesi
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru 48
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?  

zürlü sürücüler için park yeri işareti

A
Özürlü taşıtı giremez
B
Özürlü sürücüler çıkabilir
C
Özürlü sürücüler için parkyeri
D
Özürlü sürücü yolu
Soru 49
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?
A
Üzerinde
B
Hizasında
C
Ortasında
D
Altında
Soru 50
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet Çıkmış Sorular

Ehliyet Ana Sayfa