Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Empati kurmaktan kaçınmak
C
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
D
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru 3
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
B
Çok dikkatli olduğu
C
Çok tecrübeli olduğu
D
Trafik kuralına uymadığı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 5
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Yakıt göstergesi
B
Hız göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hava filtresi
Soru 6
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 7
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
C
Trafik kurallarına riayet edilmesi
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 8
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
3
B
1 ve 3
C
1
D
2
Soru 9
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Sıcak su ile yıkanması
Soru 10
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 11
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ filtresi
B
Yağ göstergesi
C
Yağ karteri
D
Yağ çubuğu
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
sağa dönüş levhası
B
yol daralıyor tabelası
C
tehlikeli viraj levhası
D
virajlı tabelası
Soru 13
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 15
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B
Sadece para cezası verilir.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
anayol taliyol kavşağı levhası
B
tali yol kavşak tabelası
C
dikkat tabelası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 17
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 18
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 19
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 20

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Hızını azaltmalı
B
Geriye dönmeli
C
Hızını artırmalı
D
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 21
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Hisset
C
Dinle - Hisset
D
Dinle
Soru 22
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş yolu
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş hakkı
Soru 23
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 25
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 26
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Platform
B
Tehlikeli eğim
C
Gabari
D
Viraj
Soru 27
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Solunum sayısı azalan
C
Kalbi duran
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 28
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sakin ve tedbirli olmak
B
İyi bir sürücü olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 29
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 30
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Oturtularak atelle tespit edilir.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 31
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D
Yaralının hemen hastaneye taşınması
Soru 32
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
lastik hava basıncı göstergesi
B
fren balataları bitti göstergesi
C
fren sistemi arıza göstergesi
D
hararet göstergesi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Beyin kanaması
C
Bayılma
D
Yüzün kızarması
Soru 34
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 35
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Fitil ile
D
Kendi kendine
Soru 36
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 37
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
Trafik polisi yollar açık
B
araçlar durup beklemelı
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D

trafik istikametlere kapali

Soru 38
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 39
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
10
B
20
C
5
D
15
Soru 40
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Vücudun kasılması
D
Çenenin kasılması
Soru 42
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Alt veya üst geçitlere
B
Gençlik kampına
C
Yürüyüş yoluna
D
Okul geçidine
Soru 43
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
Soru 44
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
4 - 2 - 1 - 3
B
2 - 4 - 1 - 3
C
1 - 4 - 2 - 3
D
1 - 2 - 3 - 4
Soru 45
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru 46
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Göğüs
C
Karın
D
Baş
Soru 47
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 48
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 50
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Hoş görülü
B
Saygılı
C
Asabi
D
Bencil olmayan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları