Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
Takip mesafesini azaltması
B
Aracını yavaşlatması
C
O bölgeden dikkatli geçmesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Empati kurmaktan kaçınmak
D
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru 3
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
2 - 4 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
4 - 2 - 1 - 3
D
1 - 4 - 2 - 3
Soru 4
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Buji kıvılcımı ile
C
Kendi kendine
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 5
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Karın
C
Göğüs
D
Baş
Soru 6
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğu
B
Yağ göstergesi
C
Yağ karteri
D
Yağ filtresi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 8
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 9
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen hastaneye taşınması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 10
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Yüzün kızarması
C
Bayılma
D
Beyin kanaması
Soru 12
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
Trafik polisi yollar açık
B

trafik istikametlere kapali

C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
araçlar durup beklemelı
Soru 13
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
C
Sıcak su ile yıkanması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 14
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 15
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş yolu
Soru 16
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok tecrübeli olduğu
B
Çok dikkatli olduğu
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
sağa dönüş levhası
B
yol daralıyor tabelası
C
virajlı tabelası
D
tehlikeli viraj levhası
Soru 18
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunumu düzensiz olan
B
Solunum sayısı azalan
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Kalbi duran
Soru 19
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
fren sistemi arıza göstergesi
B
lastik hava basıncı göstergesi
C
hararet göstergesi
D
fren balataları bitti göstergesi
Soru 20
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 21
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 22
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Çenenin kasılması
B
Vücudun kasılması
C
Dilin geriye kaçması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 24
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 25
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 27
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 28
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 29
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
C
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
D
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru 30
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
1
B
2
C
3
D
1 ve 3
Soru 31

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Hızını azaltmalı
B
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
C
Geriye dönmeli
D
Hızını artırmalı
Soru 32
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 33
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Hisset
B
Dinle - Hisset
C
Dinle
D
Bak
Soru 34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Okul geçidine
B
Gençlik kampına
C
Yürüyüş yoluna
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 35
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Saygılı
B
Asabi
C
Bencil olmayan
D
Hoş görülü
Soru 36
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Viraj
B
Platform
C
Tehlikeli eğim
D
Gabari
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
B
tali yol kavşak tabelası
C
dikkat tabelası
D
anayol taliyol kavşağı levhası
Soru 38
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 39
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
20
B
15
C
5
D
10
Soru 40
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 42
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 43
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Yakıt göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hava filtresi
Soru 44
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sağlık personeli olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sakin ve tedbirli olmak
D
İyi bir sürücü olmak
Soru 45
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 46
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 47
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
B
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
C
Sadece para cezası verilir.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 48
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otobüs
B
Kamyonet
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 50
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C
Trafik kurallarına riayet edilmesi
D
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları