Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
B
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 2
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
B
Çok dikkatli olduğu
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Çok tecrübeli olduğu
Soru 3
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 4
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
Yolu kontrol etmesi
B
O bölgeden dikkatli geçmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Aracını yavaşlatması
Soru 5
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A

trafik istikametlere kapali

B
Trafik polisi yollar açık
C
araçlar durup beklemelı
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 6
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 7
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ filtresi
B
Yağ göstergesi
C
Yağ çubuğu
D
Yağ karteri
Soru 8
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
D
Empati kurmaktan kaçınmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Gençlik kampına
B
Alt veya üst geçitlere
C
Yürüyüş yoluna
D
Okul geçidine
Soru 12
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
1
B
3
C
2
D
1 ve 3
Soru 13
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Gabari
B
Tehlikeli eğim
C
Platform
D
Viraj
Soru 14
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
B
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
C
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
D
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Soru 15
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 16
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 17
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Sağlık personeli olmak
C
Trafik görevlisi olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Çenenin kasılması
C
Baş-çene pozisyonu verilmesi
D
Vücudun kasılması
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 20
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Dinle
C
Hisset
D
Bak
Soru 21
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sinir sistemi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
virajlı tabelası
B
sağa dönüş levhası
C
yol daralıyor tabelası
D
tehlikeli viraj levhası
Soru 23
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
hararet göstergesi
B
fren sistemi arıza göstergesi
C
lastik hava basıncı göstergesi
D
fren balataları bitti göstergesi
Soru 24
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş yolu
Soru 25
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 26
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
20
B
15
C
5
D
10
Soru 27
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
D
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Soru 28
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Göğüs
C
Karın
D
Omurga
Soru 29
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Sis ışıklarını
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
B
anayol taliyol kavşağı levhası
C
tali yol kavşak tabelası
D
dikkat tabelası
Soru 31
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
Soru 32
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 33

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Hızını azaltmalı
B
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
C
Geriye dönmeli
D
Hızını artırmalı
Soru 34
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 35
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 36
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 37
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 38
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Sıcak su ile yıkanması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
C
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 40
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Kendi kendine
C
Buji kıvılcımı ile
D
Fitil ile
Soru 41
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 42
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 43
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Aşırı dozda alkol alımı
C
Yüzün kızarması
D
Beyin kanaması
Soru 45
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 2 - 3 - 4
B
4 - 2 - 1 - 3
C
2 - 4 - 1 - 3
D
1 - 4 - 2 - 3
Soru 46
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Solunumu düzensiz olan
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Kalbi duran
Soru 47
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 48
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Asit ilave edilmeli
D
Hava filtresi değiştirilmeli
Soru 49
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Hoş görülü
B
Asabi
C
Bencil olmayan
D
Saygılı
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları