Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Hoş görülü
B
Bencil olmayan
C
Saygılı
D
Asabi
Soru 2
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Bayılma
C
Beyin kanaması
D
Yüzün kızarması
Soru 4
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 5

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Geriye dönmeli
B
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
C
Hızını artırmalı
D
Hızını azaltmalı
Soru 6
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 7
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
15
B
5
C
20
D
10
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
tali yol kavşak tabelası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
anayol taliyol kavşağı levhası
D
dikkat tabelası
Soru 9
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 10
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 11
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Gabari
B
Tehlikeli eğim
C
Platform
D
Viraj
Soru 12
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
70 metreden sonra yolun daralacağını
D
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 14
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Yakıt göstergesi
C
Hız göstergesi
D
Hava filtresi
Soru 15
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 16
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 17
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Geçiş hakkı
Soru 18
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
C
Trafik kurallarına riayet edilmesi
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 19
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ karteri
B
Yağ göstergesi
C
Yağ filtresi
D
Yağ çubuğu
Soru 20
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 21
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralının hemen hastaneye taşınması
C
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 22
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
Soru 23
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Kendi kendine
C
Fitil ile
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Çenenin kasılması
C
Vücudun kasılması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Soru 26
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
fren balataları bitti göstergesi
B
lastik hava basıncı göstergesi
C
hararet göstergesi
D
fren sistemi arıza göstergesi
Soru 27
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Kalbi duran
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 28
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
Trafik görevlisi olmak
D
Sağlık personeli olmak
Soru 29
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
3
B
1
C
2
D
1 ve 3
Soru 30
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Kültür ve Turizm Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 31
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 32
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Dinle
C
Hisset
D
Bak
Soru 33
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
trafik polisi işareti sağa çek dur
B
Trafik polisi yollar açık
C
araçlar durup beklemelı
D

trafik istikametlere kapali

Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 35
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
tehlikeli viraj levhası
B
sağa dönüş levhası
C
virajlı tabelası
D
yol daralıyor tabelası
Soru 37
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 38
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 39
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
B
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 40
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Soru 41
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 4 - 2 - 3
C
4 - 2 - 1 - 3
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 42
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Soru 43
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Göğüs
B
Baş
C
Karın
D
Omurga
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Empati kurmaktan kaçınmak
C
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
D
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru 45
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Kamyonet
C
Otomobil
D
Otobüs
Soru 46
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Alt veya üst geçitlere
B
Yürüyüş yoluna
C
Gençlik kampına
D
Okul geçidine
Soru 47
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Sıcak su ile yıkanması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 48
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 50
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Çok dikkatli olduğu
D
Trafik kuralına uymadığı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları