Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
B
C
D
Soru 2
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Bak
B
Dinle - Hisset
C
Hisset
D
Dinle
Soru 3
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
B
Trafik kurallarına riayet edilmesi
C
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
D
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
Soru 4
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
Soru 5
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?        
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 4 - 2 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
4 - 2 - 1 - 3
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 6
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  
A
Gençlik kampına
B
Alt veya üst geçitlere
C
Okul geçidine
D
Yürüyüş yoluna
Soru 7
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 8
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Kendi kendine
C
Buji kıvılcımı ile
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 9
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?  
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 11
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?  
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
B
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 12
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok tecrübeli olduğu
B
Trafik kuralına uymadığı
C
Çok dikkatli olduğu
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 13
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 14
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?  
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 16
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 17
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 18
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hava filtresi
B
Hız göstergesi
C
Yakıt göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 19
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
B
C
D
Soru 20
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 21
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sakin ve tedbirli olmak
D
Sağlık personeli olmak
Soru 22
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?  
A
1 ve 3
B
2
C
3
D
1
Soru 23
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
B
C
D
Soru 25
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 26
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Sıcak su ile yıkanması
B
Kanayan yere merhem sürülmesi
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 27
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü
C
Saygılı
D
Asabi
Soru 28
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?  
A
Yolu kontrol etmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 29
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Geçiş kolaylığı
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ kaçağı kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Hava filtresi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 31
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 33
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
B

C
D
Soru 34
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 35
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Solunumu düzensiz olan
C
Kalbi duran
D
Kalbi düzensiz çalışan
Soru 36

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

 
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Hızını artırmalı
D
Geriye dönmeli
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Vücudun kasılması
D
Çenenin kasılması
Soru 38
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Göğüs
B
Baş
C
Omurga
D
Karın
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Yüzün kızarması
C
Beyin kanaması
D
Bayılma
Soru 40
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Oturtularak atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
D
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Empati kurmaktan kaçınmak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Soru 42
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ filtresi
B
Yağ çubuğu
C
Yağ karteri
D
Yağ göstergesi
Soru 43
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Saf su ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 44
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?  
A
20
B
15
C
5
D
10
Soru 45
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?    
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 46
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 47
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Kamyonet
D
Otomobil
Soru 48
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 49
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Gabari
C
Platform
D
Viraj
Soru 50
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
D
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları