Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
İçişleri Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 2
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Kendi kendine
C
Buji kıvılcımı ile
D
Dışarıdan ısıtılarak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
Soru 4
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
O bölgeden dikkatli geçmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 5
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 6
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
Trafik polisi yollar açık
B

trafik istikametlere kapali

C
araçlar durup beklemelı
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 7
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 8
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Kutup başları gevşetilmeli
C
Saf su ilave edilmeli
D
Hava filtresi değiştirilmeli
Soru 9
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 10
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 11
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
B
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
D
Trafik kurallarına riayet edilmesi
Soru 13
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra park alanı olduğunu
B
70 metreden sonra yolun daralacağını
C
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
D
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Yüzün kızarması
C
Bayılma
D
Beyin kanaması
Soru 15
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Soru 16
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hava filtresi
B
Yakıt göstergesi
C
Sinyal ampulü
D
Hız göstergesi
Soru 17
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Hisset
B
Bak
C
Dinle
D
Dinle - Hisset
Soru 18
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Gabari
B
Tehlikeli eğim
C
Viraj
D
Platform
Soru 19
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş hakkı
B
Geçiş üstünlüğü
C
Geçiş yolu
D
Geçiş kolaylığı
Soru 20
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
1
B
1 ve 3
C
3
D
2
Soru 21
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 2 - 3 - 4
B
1 - 4 - 2 - 3
C
2 - 4 - 1 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Gençlik kampına
B
Yürüyüş yoluna
C
Alt veya üst geçitlere
D
Okul geçidine
Soru 23
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 24
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
fren sistemi arıza göstergesi
B
hararet göstergesi
C
lastik hava basıncı göstergesi
D
fren balataları bitti göstergesi
Soru 25
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyon
B
Otomobil
C
Kamyonet
D
Otobüs
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
yol daralıyor tabelası
B
tehlikeli viraj levhası
C
virajlı tabelası
D
sağa dönüş levhası
Soru 27
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
D
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru 28
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Göğüs
B
Baş
C
Karın
D
Omurga
Soru 29
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 30
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 31
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen hastaneye taşınması
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Soru 32
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 33
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ göstergesi
B
Yağ çubuğu
C
Yağ karteri
D
Yağ filtresi
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
Soru 35
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Çenenin kasılması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Dilin geriye kaçması
D
Vücudun kasılması
Soru 37
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
B
Sıcak su ile yıkanması
C
Kanayan yere merhem sürülmesi
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 40
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
C
Çok tecrübeli olduğu
D
Trafik kuralına uymadığı
Soru 41
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 42
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Solunum sayısı azalan
C
Kalbi duran
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 43

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Geriye dönmeli
B
Hızını artırmalı
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
D
Empati kurmaktan kaçınmak
Soru 45
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Saygılı
B
Asabi
C
Bencil olmayan
D
Hoş görülü
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
anayol taliyol kavşağı levhası
B
tali yol kavşak tabelası
C
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
D
dikkat tabelası
Soru 47
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
D
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Soru 48
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Acil uyarı ışıklarını
D
Sis ışıklarını
Soru 49
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 50
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları