Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş yolu
D
Geçiş hakkı
Soru 2
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
Yolu kontrol etmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 3

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Hızını artırmalı
D
Geriye dönmeli
Soru 4
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 5
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Hisset
C
Bak
D
Dinle
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 7
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
D
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru 8
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Asit ilave edilmeli
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
virajlı tabelası
B
sağa dönüş levhası
C
tehlikeli viraj levhası
D
yol daralıyor tabelası
Soru 10
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
Soru 11
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Hız göstergesi
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Sinyal ampulü
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 13
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 14
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
B
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Empati kurmaktan kaçınmak
Soru 16
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 17
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ filtresi
B
Yağ göstergesi
C
Yağ karteri
D
Yağ çubuğu
Soru 18
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
B
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
C
Sindirime yardımcı olmak
D
Vücut sıcaklığını düşürmek
Soru 19
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
Trafik polisi yollar açık
B

trafik istikametlere kapali

C
araçlar durup beklemelı
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 20
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
lastik hava basıncı göstergesi
B
fren sistemi arıza göstergesi
C
fren balataları bitti göstergesi
D
hararet göstergesi
Soru 21
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 22
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 23
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Buji kıvılcımı ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Kendi kendine
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 25
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 26
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 27
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
B
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
tali yol kavşak tabelası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
anayol taliyol kavşağı levhası
D
dikkat tabelası
Soru 29
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Solunumu düzensiz olan
C
Solunum sayısı azalan
D
Kalbi düzensiz çalışan
Soru 30
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Baş
B
Göğüs
C
Omurga
D
Karın
Soru 31
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 4 - 2 - 3
B
4 - 2 - 1 - 3
C
1 - 2 - 3 - 4
D
2 - 4 - 1 - 3
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Baş-çene pozisyonu verilmesi
B
Çenenin kasılması
C
Vücudun kasılması
D
Dilin geriye kaçması
Soru 33
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
D
Yaralının hemen hastaneye taşınması
Soru 34
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Oturtularak atelle tespit edilir.
B
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
C
Üzerine bastırılarak yürütülür.
D
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Soru 35
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Viraj
B
Tehlikeli eğim
C
Gabari
D
Platform
Soru 36
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sadece para cezası verilir.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru 37
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Solunum sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Yüzün kızarması
B
Beyin kanaması
C
Bayılma
D
Aşırı dozda alkol alımı
Soru 39
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Saygılı
B
Hoş görülü
C
Asabi
D
Bencil olmayan
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Okul geçidine
B
Yürüyüş yoluna
C
Alt veya üst geçitlere
D
Gençlik kampına
Soru 42
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Soru 43
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 44
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sakin ve tedbirli olmak
B
İyi bir sürücü olmak
C
Trafik görevlisi olmak
D
Sağlık personeli olmak
Soru 45
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
2
B
1 ve 3
C
3
D
1
Soru 46
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıkları
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 47
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 48
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D
Sıcak su ile yıkanması
Soru 49
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 50
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları