Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 2
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 3
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 4 - 2 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
2 - 4 - 1 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 4
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Buji kıvılcımı ile
B
Kendi kendine
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Fitil ile
Soru 5
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş yolu
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş üstünlüğü
D
Geçiş hakkı
Soru 6
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
lastik hava basıncı göstergesi
B
fren balataları bitti göstergesi
C
hararet göstergesi
D
fren sistemi arıza göstergesi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Aşırı dozda alkol alımı
B
Beyin kanaması
C
Bayılma
D
Yüzün kızarması
Soru 8
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
B
Sadece para cezası verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 9
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Sağlık personeli olmak
B
İyi bir sürücü olmak
C
Sakin ve tedbirli olmak
D
Trafik görevlisi olmak
Soru 10
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 11
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Yakıt göstergesi
C
Hız göstergesi
D
Hava filtresi
Soru 12
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
C
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 14
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 15
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle
B
Hisset
C
Dinle - Hisset
D
Bak
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
dikkat tabelası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
tali yol kavşak tabelası
D
anayol taliyol kavşağı levhası
Soru 17
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
C
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 18
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü
C
Asabi
D
Saygılı
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 20

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Geriye dönmeli
B
Hızını artırmalı
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını azaltmalı
Soru 21
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
2
B
1
C
1 ve 3
D
3
Soru 22
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 23
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
D
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru 24
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Kamyonet
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Otobüs
Soru 25
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Solunum sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 26
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Sıcak su ile yıkanması
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Kanayan yere merhem sürülmesi
Soru 27
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 28
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ kaçağı kontrolü
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
yol daralıyor tabelası
B
tehlikeli viraj levhası
C
virajlı tabelası
D
sağa dönüş levhası
Soru 31
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 32
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Kalbi duran
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 33
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Karın
B
Göğüs
C
Baş
D
Omurga
Soru 34
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 35
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Tıbbi yardım istenmesi
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
D
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Soru 37
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Vücut sıcaklığını düşürmek
B
Sindirime yardımcı olmak
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 38
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Trafik kuralına uymadığı
B
Çok dikkatli olduğu
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Çok tecrübeli olduğu
Soru 39
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
Sağlık Bakanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
Soru 40
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
araçlar durup beklemelı
B
Trafik polisi yollar açık
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D

trafik istikametlere kapali

Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Alt veya üst geçitlere
B
Gençlik kampına
C
Okul geçidine
D
Yürüyüş yoluna
Soru 42
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Oturtularak atelle tespit edilir.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 43
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ göstergesi
B
Yağ filtresi
C
Yağ karteri
D
Yağ çubuğu
Soru 44
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmadan dikkatli geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 45
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
O bölgeden dikkatli geçmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Çenenin kasılması
C
Vücudun kasılması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 47
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Viraj
B
Platform
C
Gabari
D
Tehlikeli eğim
Soru 48
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru 49
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Asit ilave edilmeli
B
Hava filtresi değiştirilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları