Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Gabari
B
Viraj
C
Tehlikeli eğim
D
Platform
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
dikkat tabelası
B
tali yol kavşak tabelası
C
anayol taliyol kavşağı levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 3
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Kalbi duran
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 4
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
C
Vücut sıcaklığını düşürmek
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 6
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
2 - 4 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
1 - 4 - 2 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 7
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 8
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Saf su ilave edilmeli
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 9
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
Trafik kurallarına riayet edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 11
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 12
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
O bölgeden dikkatli geçmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
Aracını yavaşlatması
Soru 13
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Hız göstergesi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
C
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 15
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş hakkı
B
Geçiş yolu
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 16
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Sıcak su ile yıkanması
Soru 17
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
1 ve 3
B
2
C
1
D
3
Soru 18
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
10
B
15
C
20
D
5
Soru 19
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 20
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Trafik kuralına uymadığı
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Çok dikkatli olduğu
Soru 21
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü
C
Saygılı
D
Asabi
Soru 22

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Geriye dönmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Hızını artırmalı
D
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Beyin kanaması
B
Yüzün kızarması
C
Aşırı dozda alkol alımı
D
Bayılma
Soru 24
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
C
Oturtularak atelle tespit edilir.
D
Üzerine bastırılarak yürütülür.
Soru 25
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle
B
Dinle - Hisset
C
Hisset
D
Bak
Soru 26
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Yakını gösteren ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ kaçağı kontrolü
B
Hava filtresi kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 28
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A

trafik istikametlere kapali

B
trafik polisi işareti sağa çek dur
C
araçlar durup beklemelı
D
Trafik polisi yollar açık
Soru 29
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 30
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Karın
B
Omurga
C
Baş
D
Göğüs
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Çenenin kasılması
B
Vücudun kasılması
C
Baş-çene pozisyonu verilmesi
D
Dilin geriye kaçması
Soru 32
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
70 metreden sonra yolun daralacağını
Soru 33
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Yaralının hemen hastaneye taşınması
C
Tıbbi yardım istenmesi
D
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
Soru 34
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Yürüyüş yoluna
B
Okul geçidine
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 36
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 37
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 38
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
B
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
sağa dönüş levhası
B
virajlı tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
tehlikeli viraj levhası
Soru 40
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
B
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
C
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
D
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
Soru 41
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 42
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
C
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
D
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Soru 43
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Dışarıdan ısıtılarak
B
Fitil ile
C
Kendi kendine
D
Buji kıvılcımı ile
Soru 44
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
B
Sadece para cezası verilir.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 45
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Kamyonet
D
Kamyon
Soru 46
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
Trafik görevlisi olmak
B
Sakin ve tedbirli olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
İyi bir sürücü olmak
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
C
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
D
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
Soru 48
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ karteri
B
Yağ göstergesi
C
Yağ filtresi
D
Yağ çubuğu
Soru 49
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 50
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
fren sistemi arıza göstergesi
B
lastik hava basıncı göstergesi
C
fren balataları bitti göstergesi
D
hararet göstergesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları