Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
C
Yaralının hemen hastaneye taşınması
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Yüzün kızarması
B
Aşırı dozda alkol alımı
C
Beyin kanaması
D
Bayılma
Soru 3
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle
B
Bak
C
Hisset
D
Dinle - Hisset
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Alt veya üst geçitlere
B
Yürüyüş yoluna
C
Okul geçidine
D
Gençlik kampına
Soru 5
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sakin ve tedbirli olmak
D
Sağlık personeli olmak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 7
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Kamyonet
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 8
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A
trafik polisi işareti sağa çek dur
B
araçlar durup beklemelı
C
Trafik polisi yollar açık
D

trafik istikametlere kapali

Soru 9
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
Soru 10
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
O bölgeden dikkatli geçmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 11
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Platform
B
Tehlikeli eğim
C
Viraj
D
Gabari
Soru 12
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Sindirime yardımcı olmak
Soru 13
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Fitil ile
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Buji kıvılcımı ile
D
Kendi kendine
Soru 14
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Hava filtresi değiştirilmeli
B
Saf su ilave edilmeli
C
Kutup başları gevşetilmeli
D
Asit ilave edilmeli
Soru 15
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Trafik kuralına uymadığı
C
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
D
Çok tecrübeli olduğu
Soru 16
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Karın
C
Göğüs
D
Baş
Soru 17
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 18
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 19
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Dilin geriye kaçması
B
Baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Çenenin kasılması
D
Vücudun kasılması
Soru 21
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Empati kurmaktan kaçınmak
Soru 23
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
1 ve 3
B
2
C
1
D
3
Soru 24
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
B
Trafik kurallarına riayet edilmesi
C
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru 26
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 27
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 28
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
B
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
C
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
D
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
Soru 29
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ çubuğu
B
Yağ karteri
C
Yağ göstergesi
D
Yağ filtresi
Soru 30
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi düzensiz çalışan
B
Solunumu düzensiz olan
C
Solunum sayısı azalan
D
Kalbi duran
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
B
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 32
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Saygılı
B
Bencil olmayan
C
Asabi
D
Hoş görülü
Soru 33
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş hakkı
B
Geçiş yolu
C
Geçiş kolaylığı
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 34
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 35
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Sıcak su ile yıkanması
B
Kanayan yere merhem sürülmesi
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
D
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru 36

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Geriye dönmeli
B
Hızını azaltmalı
C
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
D
Hızını artırmalı
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Hava filtresi kontrolü
B
Yağ seviyesi kontrolü
C
Yağ kaçağı kontrolü
D
Yağ rengi kontrolü
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
yol daralıyor tabelası
B
tehlikeli viraj levhası
C
sağa dönüş levhası
D
virajlı tabelası
Soru 39
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
1 - 2 - 3 - 4
B
2 - 4 - 1 - 3
C
1 - 4 - 2 - 3
D
4 - 2 - 1 - 3
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
tali yol kavşak tabelası
B
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
C
anayol taliyol kavşağı levhası
D
dikkat tabelası
Soru 41
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Oturtularak atelle tespit edilir.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 42
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
B
70 metreden sonra yolun daralacağını
C
70 metreden sonra park alanı olduğunu
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 43
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Sis ışıklarını
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıkları
Soru 44
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
fren sistemi arıza göstergesi
B
hararet göstergesi
C
fren balataları bitti göstergesi
D
lastik hava basıncı göstergesi
Soru 45
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 46
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
B
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
C
Durmadan dikkatli geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 47
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
5
B
20
C
10
D
15
Soru 48
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
Soru 49
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hava filtresi
C
Hız göstergesi
D
Yakıt göstergesi
Soru 50
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları