Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online E-Sınav

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
A
Yağ rengi kontrolü
B
Yağ kaçağı kontrolü
C
Yağ seviyesi kontrolü
D
Hava filtresi kontrolü
Soru 2
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunum sayısı azalan
B
Kalbi duran
C
Solunumu düzensiz olan
D
Kalbi düzensiz çalışan
Soru 3
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A
Kutup başları gevşetilmeli
B
Asit ilave edilmeli
C
Hava filtresi değiştirilmeli
D
Saf su ilave edilmeli
Soru 4
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   okul geçidi
A
Yürüyüş yoluna
B
Gençlik kampına
C
Okul geçidine
D
Alt veya üst geçitlere
Soru 5
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?   araçlarda geçiş önceliği
A
2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
Soru 6
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
B
Üzerine bastırılarak yürütülür.
C
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
D
Oturtularak atelle tespit edilir.
Soru 7
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
A
Sinyal ampulü
B
Hava filtresi
C
Yakıt göstergesi
D
Hız göstergesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
A
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
B
Empati kurmaktan kaçınmak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
Soru 9
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
A
Çok dikkatli olduğu
B
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Çok tecrübeli olduğu
Soru 10
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A
Sadece para cezası verilir.
B
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
Soru 11
 • Geçici hafıza kaybı
 • Burundan kan gelmesi
 • Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
A
Omurga
B
Göğüs
C
Karın
D
Baş
Soru 12
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BaDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
A
Dinle - Hisset
B
Dinle
C
Bak
D
Hisset
Soru 13
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Kamyonet
D
Kamyon
Soru 14
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
A
Kendi kendine
B
Dışarıdan ısıtılarak
C
Buji kıvılcımı ile
D
Fitil ile
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
A
Bayılma
B
Aşırı dozda alkol alımı
C
Beyin kanaması
D
Yüzün kızarması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
A
dikkat tabelası
B
tali yol kavşak tabelası
C
anayol taliyol kavşağı levhası
D
taşıt trafiğine kapalı yol levhası
Soru 17
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
B
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
C
Trafik kurallarına riayet edilmesi
D
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
Soru 18
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?
A
hararet göstergesi
B
fren sistemi arıza göstergesi
C
fren balataları bitti göstergesi
D
lastik hava basıncı göstergesi
Soru 19
 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 20
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
A
İçişleri Bakanlığı
B
Kültür ve Turizm Bakanlığı
C
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 21
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?   takip  
 • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 22
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?   yaya şeridi
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 23
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 24
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
A
Bencil olmayan
B
Hoş görülü
C
Asabi
D
Saygılı
Soru 25
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
A

trafik istikametlere kapali

B
araçlar durup beklemelı
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
Trafik polisi yollar açık
Soru 26
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A
Geçiş üstünlüğü
B
Geçiş kolaylığı
C
Geçiş hakkı
D
Geçiş yolu
Soru 27
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?   yolcu durağına kaç metre park edilir
A
5
B
15
C
20
D
10
Soru 28
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
C
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
D
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
Soru 30
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   gevşek şev levhası
A
O bölgeden dikkatli geçmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 31
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
D
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
A
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 33
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
D
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
C
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
D
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 35
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
A
Kanayan yere merhem sürülmesi
B
Sıcak su ile yıkanması
C
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 36
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
A
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
B
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
C
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
D
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
A
Çenenin kasılması
B
Dilin geriye kaçması
C
Vücudun kasılması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 38
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
A
Tehlikeli eğim
B
Gabari
C
Viraj
D
Platform
Soru 39
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması
B
Uzağı gösteren lambaları yanıyorsa, yakını gösteren lambaları yakması
C
Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
D
Aracını, izlediği şeridin sağından sürmesi
Soru 40
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?   70 metre mesafe tabelası
A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru 41
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?   hangi şerit sürekli işgal edilemez
A
1 ve 3
B
2
C
1
D
3
Soru 42
 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 43
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
A
Yaralının hemen hastaneye taşınması
B
Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
C
Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D
Tıbbi yardım istenmesi
Soru 44
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
A
Yağ göstergesi
B
Yağ filtresi
C
Yağ karteri
D
Yağ çubuğu
Soru 45
Sağa dönmek isteyen şekildeki araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?     dönel kavşak    
 • 1- Hızın azaltılması
 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi
 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi
 • 4- Sağ şeride girilmesi
A
4 - 2 - 1 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
2 - 4 - 1 - 3
D
1 - 4 - 2 - 3
Soru 46

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

  yol daralıyor tabelası
A
Yolun kayganlığını kontrol etmeli
B
Geriye dönmeli
C
Hızını artırmalı
D
Hızını azaltmalı
Soru 47
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 48
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
B
Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu
C
Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu
D
Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru 49
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
A
Acil uyarı ışıklarını
B
Uzağı gösteren ışıkları
C
Yakını gösteren ışıkları
D
Sis ışıklarını
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?
A
tehlikeli viraj levhası
B
virajlı tabelası
C
yol daralıyor tabelası
D
sağa dönüş levhası
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları yeni sınav sisteminde soruları online olarak çözmektedir. Bu sayfada da amaç sürücü adaylarının online olarak kendilerini denemedir. Sürücü kursu kitaplarından ve çıkmış sorulardan derlenen deneme sınavını, online olarak çözebilirler ve sonuçları al ile yanlışlarını görebilirler. Yeni sınav Sistemindeki gibi burada da sonucu hızlı bir şekilde alabilirler. Sürücü adaylarına şimdiden sınavlarında başarılar…

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları