Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
Kan basıncında yükselme
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 2
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
Yalnız 3
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 3
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Akaryakıt istasyonu
C
Araç tartı istasyonu
D
Muayene istasyonu
Soru 4
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Nabzının yavaşlaması
B
Göz bebeklerinin genişlemesi
C
Kan basıncının artması
D
Solunumun yüzeyselleşmesi
Soru 5
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyabet
B
Sara Krizi
C
Şok
D
Hipertansiyon
Soru 6
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 7
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Taralı alana girilmez
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Taralı alan içine park edilebilir
D
Yavaşlama çizgisi
Soru 8
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yüzeysel solunum
B
Yavaş nabız
C
Tokluk hissi
D
Görmede netlik
Soru 9
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
1 - 3 - 2
B
3 - 1 - 2
C
1 - 2 - 3
D
2 - 3 - 1
Soru 10
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Gürültü kirliliğini
B
Görüntü kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Hava kirliliğini
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
B
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru 12
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
60
B
50
C
40
D
30
12 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 13
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
4 - 1 - 2 - 3
C
1 - 2 - 4 - 3
D
1 - 2 - 3 - 4
13 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 14
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
trafik polisi işareti yavaşla
Soru 15
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Yolu kontrol etmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
D
Aracını yavaşlatması
Soru 16
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
2 - 3 - 4 - 1
B
3 - 1 - 2 - 4
C
2 - 1 - 3 - 4
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 17
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
100
C
90
D
80
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Araç lastiklerinin
C
Fren hidroliğinin
D
Polen filtresinin
Soru 19
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
B
Bisiklet yolunu kullanması
C
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
D
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
C
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D
Yara içinin kurcalanması
Soru 21
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Kontrollü demir yolu geçidi
B
Hemzemin geçidi
C
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
D
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Soru 22
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Klimanın açık olması
Soru 24
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Akü elektroliti
B
Hidrolik yağ
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 25
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Akünün daha çabuk bitmesine
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Aracın daha yavaş gitmesine
Soru 26
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
60
B
50
C
40
D
30
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 28
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
D
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
Soru 29
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Ağırlık
B
Uzunluk
C
Genişlik
D
Yükseklik
Soru 30
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Görülmelerinin engellenmesi
C
Yerlerinin değiştirilmesi
D
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru 31
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 32
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Sis ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 33
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Koma pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Alt-çene pozisyonu
Soru 34
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Hızını arttırmalı
B
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 35
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrolsüz demir yolu geçidi
B
kontrollü demiryolu geçidi
C
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
D
dur levhası
Soru 36
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
Hareket ile azalan ağrı
C
Şişlik
D
İşlev Kaybı
Soru 38
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
2, 3 ve 4
B
1 ve 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
İleri ve sola mecburi yönü
C
Dönel kavşak yaklaşımını
D
Sağa ve sola mecburi yönü
Soru 40
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Omurga kırığı
B
Köprücük kemiği kırığı
C
Üst kol kemiği kırığı
D
Ön kol kemiği kırığı
Soru 41
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 3
B
3 ve 4
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 42
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ABS
B
ASR
C
Emniyet kemeri
D
Hava yastığı
Soru 43
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Hoşgörülü
C
Stresli
D
Asabi
Soru 44
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Yol yardımını
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Aracın servise götürüleceğini
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
umum servis araçları
B
Organ nakil araçları
C
Kamu hizmeti taşıtı
D
Zırhlı taşıt
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Araç lastikleri
B
Koltuk ayarları
C
Yakıt seviyesi
D
Ayna ayarları
Soru 47
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Takip mesafesini arttırması
B
Duraklama yapmaktan kaçınması
C
Hızını azaltması
D
Öndeki aracı geçmesi
Soru 48
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 49
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Öndeki aracın durması
C
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
D
Havanın yağışlı olması
Soru 50
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Açılan Köprü
B
Sağa Tehlikeli Viraj
C
Sağa tehlikeli devamlı viraj
D
Sağdan daralan kaplama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa