Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Şok pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 2
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 3
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Hızını azaltması
B
Takip mesafesini arttırması
C
Duraklama yapmaktan kaçınması
D
Öndeki aracı geçmesi
Soru 4
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Bölünmüş yol başlangıcı
B
Taralı alan içine park edilebilir
C
Taralı alana girilmez
D
Yavaşlama çizgisi
Soru 5
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Hava kirliliğini
B
Görüntü kirliliğini
C
Gürültü kirliliğini
D
Su kirliliğini
Soru 6
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Antifriz
B
Hidrolik yağ
C
Motor yağı
D
Akü elektroliti
Soru 7
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrollü demiryolu geçidi
B
kontrolsüz demir yolu geçidi
C
dur levhası
D
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
Soru 8
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Yükseklik
B
Uzunluk
C
Genişlik
D
Ağırlık
Soru 9
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 10
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
3 - 1 - 2
B
1 - 3 - 2
C
1 - 2 - 3
D
2 - 3 - 1
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara içinin kurcalanması
B
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
C
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
D
Yarada kanama varsa durdurulması
Soru 12
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
3
B
2
C
1
D
4
Soru 13
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Kontrollü demir yolu geçidi
B
Kontrolsüz demir yolu geçidi
C
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
D
Hemzemin geçidi
Soru 14
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Sağdan daralan kaplama
B
Sağa Tehlikeli Viraj
C
Sağa tehlikeli devamlı viraj
D
Açılan Köprü
Soru 15
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Hızını arttırmalı
B
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 16
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
2 ve 3
B
3 ve 4
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Bilinç seviyesinde azalma
B
Kan basıncında yükselme
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 19
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Hoşgörülü
C
Stresli
D
Asabi
Soru 20
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ASR
B
Hava yastığı
C
Emniyet kemeri
D
ABS
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
100
D
80
Soru 22
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
1, 2 ve 3
Soru 23
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Havanın yağışlı olması
C
Öndeki aracın durması
D
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru 24
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
Yalnız 3
Soru 25
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
B
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
C
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
D
Bisiklet yolunu kullanması
Soru 26
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Yol yardımını
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Sadece arızalı araçların çekileceğini
Soru 27
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Akaryakıt istasyonu
D
Araç tartı istasyonu
Soru 28
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti yavaşla
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
trafik polisi işareti hızlan
Soru 29
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
40
B
50
C
30
D
60
29 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Klimanın açık olması
D
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Hareket ile azalan ağrı
B
Şişlik
C
Kızarma
D
İşlev Kaybı
Soru 32
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
Yolu kontrol etmesi
C
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
D
Takip mesafesini azaltması
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
İleri ve sola mecburi yönü
C
Dönel kavşak yaklaşımını
D
Sağa ve sola mecburi yönü
Soru 34
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 35
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Üst kol kemiği kırığı
B
Omurga kırığı
C
Ön kol kemiği kırığı
D
Köprücük kemiği kırığı
Soru 36
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sara Krizi
B
Şok
C
Hipertansiyon
D
Diyabet
Soru 37
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
40
B
60
C
30
D
50
Soru 38
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
2, 3 ve 4
B
1 ve 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Ayna ayarları
B
Araç lastikleri
C
Koltuk ayarları
D
Yakıt seviyesi
Soru 40
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yüzeysel solunum
B
Yavaş nabız
C
Görmede netlik
D
Tokluk hissi
Soru 41
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Kan basıncının artması
B
Göz bebeklerinin genişlemesi
C
Nabzının yavaşlaması
D
Solunumun yüzeyselleşmesi
Soru 42
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
2 - 1 - 3 - 4
B
1 - 2 - 4 - 3
C
2 - 3 - 4 - 1
D
3 - 1 - 2 - 4
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Kamu hizmeti taşıtı
B
umum servis araçları
C
Zırhlı taşıt
D
Organ nakil araçları
Soru 44
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
B
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
C
Yavaş ve dikkatli geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 45
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Görülmelerinin engellenmesi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Polen filtresinin
C
Araç lastiklerinin
D
Fren hidroliğinin
Soru 47
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 48
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Sis ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendi kendine kurallar koymak
D
Kendini üstün görmek
Soru 50
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
4 - 1 - 2 - 3
C
1 - 2 - 4 - 3
D
1 - 2 - 3 - 4
50 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa