Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Araç tartı istasyonu
D
Akaryakıt istasyonu
Soru 2
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Hava kirliliğini
B
Gürültü kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Görüntü kirliliğini
Soru 4
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Yol yardımını
Soru 5
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Solunumun yüzeyselleşmesi
B
Kan basıncının artması
C
Göz bebeklerinin genişlemesi
D
Nabzının yavaşlaması
Soru 6
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti yavaşla
B
trafik polisi işareti hızlan
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 7
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Hızını arttırmalı
B
Önündeki aracı geçmeli
C
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 8
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Yolu kontrol etmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
Soru 9
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Sağa Tehlikeli Viraj
B
Sağdan daralan kaplama
C
Açılan Köprü
D
Sağa tehlikeli devamlı viraj
Soru 10
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
2 ve 3
B
3 ve 4
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Hareket ile azalan ağrı
B
Şişlik
C
İşlev Kaybı
D
Kızarma
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Fren hidroliğinin
B
Araç lastiklerinin
C
Polen filtresinin
D
Soğutma suyunun
Soru 13
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
B
kontrolsüz demir yolu geçidi
C
kontrollü demiryolu geçidi
D
dur levhası
Soru 14
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 15
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Stresli
C
Hoşgörülü
D
Asabi
Soru 16
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
1 - 3 - 2
B
2 - 3 - 1
C
3 - 1 - 2
D
1 - 2 - 3
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Zırhlı taşıt
B
Organ nakil araçları
C
Kamu hizmeti taşıtı
D
umum servis araçları
Soru 18
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
B
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
C
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
D
Bisiklet yolunu kullanması
Soru 19
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 20
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Havanın yağışlı olması
C
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
D
Öndeki aracın durması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Kan basıncında yükselme
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Bilinç seviyesinde azalma
D
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
C
Yara içinin kurcalanması
D
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 23
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
1 - 2 - 3 - 4
B
2 - 1 - 4 - 3
C
4 - 1 - 2 - 3
D
1 - 2 - 4 - 3
23 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 24
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
30
B
50
C
60
D
40
Soru 25
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Akünün daha çabuk bitmesine
C
Motorun verimli çalışmasına
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 26
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava yastığı
B
Emniyet kemeri
C
ASR
D
ABS
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Klimanın açık olması
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 28
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Ağırlık
B
Uzunluk
C
Yükseklik
D
Genişlik
Soru 29
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Yerlerinin değiştirilmesi
B
Görülmelerinin engellenmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Üzerlerinde Yazı yazılması
Soru 30
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Koma pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 31
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 32
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Duraklama yapmaktan kaçınması
B
Hızını azaltması
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesini arttırması
Soru 33
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Bölünmüş yol başlangıcı
B
Taralı alan içine park edilebilir
C
Yavaşlama çizgisi
D
Taralı alana girilmez
Soru 34
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Hidrolik yağ
B
Akü elektroliti
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 35
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
C
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
D
Yavaş ve dikkatli geçmeli
Soru 36
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Sis ışıkları
Soru 37
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
Sağa ve sola mecburi yönü
C
İleri ve sola mecburi yönü
D
Dönel kavşak yaklaşımını
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Ayna ayarları
B
Koltuk ayarları
C
Yakıt seviyesi
D
Araç lastikleri
Soru 39
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
B
Hemzemin geçidi
C
Kontrollü demir yolu geçidi
D
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Kendini üstün görmek
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 41
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
Yalnız 3
B
2, 3 ve 4
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 42
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Tokluk hissi
C
Yavaş nabız
D
Yüzeysel solunum
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 44
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 45
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Üst kol kemiği kırığı
B
Köprücük kemiği kırığı
C
Ön kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 46
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
50
B
60
C
40
D
30
46 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 47
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
1, 2 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
Yalnız 3
Soru 48
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
3 - 1 - 2 - 4
B
2 - 1 - 3 - 4
C
1 - 2 - 4 - 3
D
2 - 3 - 4 - 1
Soru 49
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyabet
B
Hipertansiyon
C
Sara Krizi
D
Şok
Soru 50
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
100
C
110
D
80
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa