Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Görülmelerinin engellenmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 2
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
1 ve 2
D
3 ve 4
Soru 3
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
Yalnız 3
D
1 ve 3
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
İşlev Kaybı
B
Hareket ile azalan ağrı
C
Kızarma
D
Şişlik
Soru 5
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 6
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
2, 3 ve 4
D
2 ve 3
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
C
Yara içinin kurcalanması
D
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Araç lastiklerinin
B
Fren hidroliğinin
C
Soğutma suyunun
D
Polen filtresinin
Soru 9
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Görüntü kirliliğini
B
Su kirliliğini
C
Hava kirliliğini
D
Gürültü kirliliğini
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
Kan basıncında yükselme
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 11
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti yavaşla
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 12
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 13
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Hızını arttırmalı
B
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 14
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
80
C
100
D
110
Soru 15
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Bölünmüş yol başlangıcı
B
Taralı alan içine park edilebilir
C
Yavaşlama çizgisi
D
Taralı alana girilmez
Soru 16
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Açılan Köprü
B
Sağa tehlikeli devamlı viraj
C
Sağa Tehlikeli Viraj
D
Sağdan daralan kaplama
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
D
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
Soru 18
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
ABS
C
ASR
D
Hava yastığı
Soru 19
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Koma pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Şok pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 20
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 21
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendini üstün görmek
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Kamu hizmeti taşıtı
B
Organ nakil araçları
C
umum servis araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 24
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Diyabet
C
Hipertansiyon
D
Sara Krizi
Soru 25
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Yavaş nabız
C
Tokluk hissi
D
Yüzeysel solunum
Soru 26
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
B
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
C
Bisiklet yolunu kullanması
D
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
Soru 27
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Uzunluk
B
Yükseklik
C
Genişlik
D
Ağırlık
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Araç lastikleri
C
Yakıt seviyesi
D
Ayna ayarları
Soru 29
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Takip mesafesini arttırması
B
Duraklama yapmaktan kaçınması
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Hızını azaltması
Soru 30
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
1
B
4
C
2
D
3
Soru 31
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Öfkeli
C
Hoşgörülü
D
Stresli
Soru 32
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
Yavaş ve dikkatli geçmeli
C
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
Soru 33
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Yakını gösteren ışıklar
B
Uzağı gösteren ışıklar
C
Acil uyarı ışıkları
D
Sis ışıkları
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Klimanın açık olması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
Soru 35
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Motor yağı
B
Hidrolik yağ
C
Antifriz
D
Akü elektroliti
Soru 36
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
2 - 3 - 1
B
1 - 2 - 3
C
1 - 3 - 2
D
3 - 1 - 2
Soru 37
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
1 - 2 - 4 - 3
D
4 - 1 - 2 - 3
37 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 38
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
40
B
50
C
60
D
30
Soru 39
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Ön kol kemiği kırığı
B
Köprücük kemiği kırığı
C
Omurga kırığı
D
Üst kol kemiği kırığı
Soru 40
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrollü demiryolu geçidi
B
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
C
kontrolsüz demir yolu geçidi
D
dur levhası
Soru 41
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
50
B
30
C
60
D
40
41 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 42
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
B
Kontrolsüz demir yolu geçidi
C
Hemzemin geçidi
D
Kontrollü demir yolu geçidi
Soru 43
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Akaryakıt istasyonu
D
Araç tartı istasyonu
Soru 44
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
1, 2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 45
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
Dönel kavşak yaklaşımını
C
İleri ve sola mecburi yönü
D
Sağa ve sola mecburi yönü
Soru 46
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Yol yardımını
Soru 47
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın yağışlı olması
B
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
C
Öndeki aracın durması
D
Görüş mesafesinin kötü olması
Soru 48
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
3 - 1 - 2 - 4
B
1 - 2 - 4 - 3
C
2 - 3 - 4 - 1
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 49
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Motordaki aşıntıların artmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 50
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Nabzının yavaşlaması
B
Göz bebeklerinin genişlemesi
C
Solunumun yüzeyselleşmesi
D
Kan basıncının artması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa