Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Şişlik
B
Hareket ile azalan ağrı
C
İşlev Kaybı
D
Kızarma
Soru 2
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
B
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Hızını arttırmalı
Soru 3
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
B
Kontrollü demir yolu geçidi
C
Hemzemin geçidi
D
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Soru 4
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
3 - 1 - 2
B
1 - 2 - 3
C
2 - 3 - 1
D
1 - 3 - 2
Soru 5
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Hava kirliliğini
B
Görüntü kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Gürültü kirliliğini
Soru 6
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
3 ve 4
D
1 ve 3
Soru 7
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Araç tartı istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Servis istasyonu
D
Akaryakıt istasyonu
Soru 8
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrollü demiryolu geçidi
B
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
C
kontrolsüz demir yolu geçidi
D
dur levhası
Soru 9
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
B
Bisiklet yolunu kullanması
C
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
D
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
Soru 10
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Görmede netlik
B
Tokluk hissi
C
Yavaş nabız
D
Yüzeysel solunum
Soru 11
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ABS
B
Emniyet kemeri
C
ASR
D
Hava yastığı
Soru 12
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Açılan Köprü
B
Sağa Tehlikeli Viraj
C
Sağdan daralan kaplama
D
Sağa tehlikeli devamlı viraj
Soru 13
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Taralı alan içine park edilebilir
B
Taralı alana girilmez
C
Yavaşlama çizgisi
D
Bölünmüş yol başlangıcı
Soru 14
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti sağa çek dur
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti hızlan
Soru 15
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 16
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
Sağa ve sola mecburi yönü
C
Dönel kavşak yaklaşımını
D
İleri ve sola mecburi yönü
Soru 17
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 18
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Nabzının yavaşlaması
B
Kan basıncının artması
C
Göz bebeklerinin genişlemesi
D
Solunumun yüzeyselleşmesi
Soru 19
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
C
Havanın yağışlı olması
D
Görüş mesafesinin kötü olması
Soru 20
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
2 - 1 - 3 - 4
B
2 - 3 - 4 - 1
C
3 - 1 - 2 - 4
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 21
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Sis ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 22
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Baş-çene pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Kamu hizmeti taşıtı
B
umum servis araçları
C
Organ nakil araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 25
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Yol yardımını
Soru 26
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Uzunluk
B
Yükseklik
C
Genişlik
D
Ağırlık
Soru 27
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
1
B
4
C
3
D
2
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Araç lastikleri
B
Yakıt seviyesi
C
Ayna ayarları
D
Koltuk ayarları
Soru 29
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Köprücük kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Üst kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 30
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
30
B
60
C
50
D
40
Soru 31
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
Soru 32
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Yerlerinin değiştirilmesi
B
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
C
Görülmelerinin engellenmesi
D
Üzerlerinde Yazı yazılması
Soru 33
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Stresli
C
Hoşgörülü
D
Öfkeli
Soru 34
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
40
B
30
C
50
D
60
34 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 35
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Akü elektroliti
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Hidrolik yağ
Soru 36
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
90
C
100
D
80
Soru 37
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun verimli çalışmasına
B
Motordaki aşıntıların artmasına
C
Aracın daha yavaş gitmesine
D
Akünün daha çabuk bitmesine
Soru 38
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
4 - 1 - 2 - 3
C
1 - 2 - 3 - 4
D
1 - 2 - 4 - 3
38 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yara içinin kurcalanması
B
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
C
Yarada kanama varsa durdurulması
D
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
B
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru 41
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyabet
B
Sara Krizi
C
Hipertansiyon
D
Şok
Soru 42
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Polen filtresinin
B
Fren hidroliğinin
C
Araç lastiklerinin
D
Soğutma suyunun
Soru 44
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Hızını azaltması
B
Takip mesafesini arttırması
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Duraklama yapmaktan kaçınması
Soru 45
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 46
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 47
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Kan basıncında yükselme
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Klimanın açık olması
Soru 50
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
Yalnız 3
B
2, 3 ve 4
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa