Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Görüntü kirliliğini
B
Su kirliliğini
C
Hava kirliliğini
D
Gürültü kirliliğini
Soru 2
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
B
Önündeki aracı geçmeli
C
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D
Hızını arttırmalı
Soru 3
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
İleri ve sola mecburi yönü
B
Dönel kavşak yaklaşımını
C
Ada etrafında dönüleceğini
D
Sağa ve sola mecburi yönü
Soru 4
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ABS
B
Hava yastığı
C
ASR
D
Emniyet kemeri
Soru 5
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Köprücük kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Üst kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 6
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Kontrollü demir yolu geçidi
B
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
C
Hemzemin geçidi
D
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Soru 7
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Akaryakıt istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Araç tartı istasyonu
D
Servis istasyonu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Kendini üstün görmek
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 9
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
B
Bisiklet yolunu kullanması
C
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
D
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
Soru 10
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Akü elektroliti
B
Hidrolik yağ
C
Motor yağı
D
Antifriz
Soru 11
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Taralı alan içine park edilebilir
B
Taralı alana girilmez
C
Bölünmüş yol başlangıcı
D
Yavaşlama çizgisi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Araç lastiklerinin
B
Polen filtresinin
C
Soğutma suyunun
D
Fren hidroliğinin
Soru 13
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Hızını azaltması
B
Duraklama yapmaktan kaçınması
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Takip mesafesini arttırması
Soru 14
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
2 - 3 - 1
D
3 - 1 - 2
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Araç lastikleri
B
Ayna ayarları
C
Koltuk ayarları
D
Yakıt seviyesi
Soru 16
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2, 3 ve 4
Soru 17
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
40
B
50
C
60
D
30
17 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 18
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Aracını yavaşlatması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 19
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Açılan Köprü
B
Sağa Tehlikeli Viraj
C
Sağdan daralan kaplama
D
Sağa tehlikeli devamlı viraj
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
Hareket ile azalan ağrı
C
Şişlik
D
İşlev Kaybı
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Zırhlı taşıt
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Organ nakil araçları
D
umum servis araçları
Soru 22
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Boşaltım sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sinir sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 23
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
D
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
Soru 24
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Stresli
C
Öfkeli
D
Hoşgörülü
Soru 25
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Koma pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Şok pozisyonu
Soru 26
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
Yalnız 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 27
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 28
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
dur levhası
B
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
C
kontrolsüz demir yolu geçidi
D
kontrollü demiryolu geçidi
Soru 29
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Tokluk hissi
B
Görmede netlik
C
Yavaş nabız
D
Yüzeysel solunum
Soru 30
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyabet
B
Hipertansiyon
C
Sara Krizi
D
Şok
Soru 31
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
30
B
50
C
40
D
60
Soru 32
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti sağa çek dur
B
trafik polisi işareti yavaşla
C
trafik polisi işareti hızlan
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 33
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
110
B
80
C
90
D
100
Soru 34
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
2 - 3 - 4 - 1
B
3 - 1 - 2 - 4
C
1 - 2 - 4 - 3
D
2 - 1 - 3 - 4
Soru 35
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Görüş mesafesinin kötü olması
B
Havanın yağışlı olması
C
Öndeki aracın durması
D
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yarada kanama varsa durdurulması
D
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Soru 37
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Klimanın açık olması
B
Hava filtresinin değiştirilmesi
C
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
B
Hızlı ve yüzeysel solunum
C
Kan basıncında yükselme
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 40
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
4 - 1 - 2 - 3
C
1 - 2 - 3 - 4
D
1 - 2 - 4 - 3
40 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
C
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 42
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 43
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motorun verimli çalışmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Motordaki aşıntıların artmasına
D
Akünün daha çabuk bitmesine
Soru 44
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
3 ve 4
Soru 45
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
C
Yerlerinin değiştirilmesi
D
Görülmelerinin engellenmesi
Soru 46
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Sis ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Acil uyarı ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 47
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Nabzının yavaşlaması
B
Kan basıncının artması
C
Göz bebeklerinin genişlemesi
D
Solunumun yüzeyselleşmesi
Soru 48
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 49
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Uzunluk
B
Genişlik
C
Yükseklik
D
Ağırlık
Soru 50
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Yol yardımını
B
Sadece arızalı araçların çekileceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Aracın servise götürüleceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa