Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
umum servis araçları
B
Zırhlı taşıt
C
Kamu hizmeti taşıtı
D
Organ nakil araçları
Soru 2
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Yükseklik
B
Ağırlık
C
Uzunluk
D
Genişlik
Soru 4
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti yavaşla
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti sağa çek dur
Soru 5
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
1 - 2 - 3 - 4
C
4 - 1 - 2 - 3
D
1 - 2 - 4 - 3
5 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 6
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 7
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Nabzının yavaşlaması
B
Kan basıncının artması
C
Solunumun yüzeyselleşmesi
D
Göz bebeklerinin genişlemesi
Soru 8
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Görülmelerinin engellenmesi
Soru 9
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Üst kol kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Köprücük kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 10
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Şok pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Koma pozisyonu
Soru 11
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
1 ve 2
B
2, 3 ve 4
C
2 ve 3
D
Yalnız 3
Soru 12
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Hızını azaltması
B
Takip mesafesini arttırması
C
Öndeki aracı geçmesi
D
Duraklama yapmaktan kaçınması
Soru 13
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava yastığı
B
ASR
C
ABS
D
Emniyet kemeri
Soru 14
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Önündeki aracı geçmeli
B
Hızını arttırmalı
C
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
B
Kendini üstün görmek
C
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 16
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
2 - 3 - 4 - 1
B
2 - 1 - 3 - 4
C
1 - 2 - 4 - 3
D
3 - 1 - 2 - 4
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Araç lastiklerinin
C
Polen filtresinin
D
Fren hidroliğinin
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Ayna ayarları
B
Koltuk ayarları
C
Yakıt seviyesi
D
Araç lastikleri
Soru 19
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 20
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Akü elektroliti
B
Hidrolik yağ
C
Antifriz
D
Motor yağı
Soru 21
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
Yalnız 3
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
Kan basıncında yükselme
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 23
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
B
kontrolsüz demir yolu geçidi
C
dur levhası
D
kontrollü demiryolu geçidi
Soru 24
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok
B
Diyabet
C
Hipertansiyon
D
Sara Krizi
Soru 25
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
110
C
100
D
80
Soru 26
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yavaş nabız
B
Yüzeysel solunum
C
Görmede netlik
D
Tokluk hissi
Soru 27
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
50
B
60
C
40
D
30
27 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 28
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Kontrolsüz demir yolu geçidi
B
Kontrollü demir yolu geçidi
C
Hemzemin geçidi
D
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
Soru 29
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Yol yardımını
B
Park yapan aracın çekileceğini
C
Aracın servise götürüleceğini
D
Sadece arızalı araçların çekileceğini
Soru 30
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
B
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
C
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
D
Bisiklet yolunu kullanması
Soru 31
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Aracın daha yavaş gitmesine
B
Motordaki aşıntıların artmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motorun verimli çalışmasına
Soru 32
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
C
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 33
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yolu kontrol etmesi
D
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
Soru 34
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Araç tartı istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Akaryakıt istasyonu
D
Servis istasyonu
Soru 35
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
3 - 1 - 2
D
2 - 3 - 1
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Klimanın açık olması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 37
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Açılan Köprü
B
Sağdan daralan kaplama
C
Sağa tehlikeli devamlı viraj
D
Sağa Tehlikeli Viraj
Soru 38
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 39
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Sağa ve sola mecburi yönü
B
İleri ve sola mecburi yönü
C
Ada etrafında dönüleceğini
D
Dönel kavşak yaklaşımını
Soru 40
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
30
B
50
C
40
D
60
Soru 41
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Taralı alana girilmez
B
Yavaşlama çizgisi
C
Taralı alan içine park edilebilir
D
Bölünmüş yol başlangıcı
Soru 42
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Gürültü kirliliğini
B
Hava kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Görüntü kirliliğini
Soru 43
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
3 ve 4
Soru 44
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Sis ışıkları
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Hareket ile azalan ağrı
B
Şişlik
C
İşlev Kaybı
D
Kızarma
Soru 46
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Asabi
B
Hoşgörülü
C
Stresli
D
Öfkeli
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Araçların tescil işlemlerini yapmak
C
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
Soru 48
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
B
Havanın yağışlı olması
C
Görüş mesafesinin kötü olması
D
Öndeki aracın durması
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
C
Yara içinin kurcalanması
D
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
Soru 50
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
1, 2 ve 3
D
2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa