Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Dönel kavşak yaklaşımını
B
İleri ve sola mecburi yönü
C
Ada etrafında dönüleceğini
D
Sağa ve sola mecburi yönü
Soru 2
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Görüş mesafesinin kötü olması
C
Havanın yağışlı olması
D
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
Soru 3
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Sağdan daralan kaplama
B
Sağa Tehlikeli Viraj
C
Açılan Köprü
D
Sağa tehlikeli devamlı viraj
Soru 4
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
1 - 2 - 4 - 3
B
2 - 1 - 4 - 3
C
4 - 1 - 2 - 3
D
1 - 2 - 3 - 4
4 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 5
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Duraklama yapmaktan kaçınması
B
Hızını azaltması
C
Takip mesafesini arttırması
D
Öndeki aracı geçmesi
Soru 6
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
kontrollü demiryolu geçidi
B
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
C
kontrolsüz demir yolu geçidi
D
dur levhası
Soru 7
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
1 ve 2
D
2, 3 ve 4
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Organ nakil araçları
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
umum servis araçları
D
Zırhlı taşıt
Soru 9
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Uzunluk
B
Genişlik
C
Yükseklik
D
Ağırlık
Soru 10
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 11
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Sis ışıkları
Soru 12
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Önündeki aracı geçmeli
B
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
C
Hızını arttırmalı
D
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
Soru 13
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 14
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
B
Bisiklet yolunu kullanması
C
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
D
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
Soru 15
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Şok pozisyonu
B
Alt-çene pozisyonu
C
Koma pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 16
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Yerlerinin değiştirilmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Görülmelerinin engellenmesi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Fren hidroliğinin
B
Araç lastiklerinin
C
Soğutma suyunun
D
Polen filtresinin
Soru 18
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yavaş nabız
B
Yüzeysel solunum
C
Tokluk hissi
D
Görmede netlik
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Ani duruş ve kalkış yapılması
B
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
C
Hava filtresinin değiştirilmesi
D
Klimanın açık olması
Soru 20
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Öfkeli
B
Hoşgörülü
C
Stresli
D
Asabi
Soru 21
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
2 - 3 - 1
B
3 - 1 - 2
C
1 - 2 - 3
D
1 - 3 - 2
Soru 22
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Taralı alan içine park edilebilir
B
Bölünmüş yol başlangıcı
C
Yavaşlama çizgisi
D
Taralı alana girilmez
Soru 23
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Akünün daha çabuk bitmesine
B
Motorun verimli çalışmasına
C
Aracın daha yavaş gitmesine
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 24
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Sadece arızalı araçların çekileceğini
B
Park yapan aracın çekileceğini
C
Yol yardımını
D
Aracın servise götürüleceğini
Soru 25
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti sağa çek dur
B
trafik polisi işareti hızlan
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti yavaşla
Soru 26
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
3 - 1 - 2 - 4
B
2 - 1 - 3 - 4
C
2 - 3 - 4 - 1
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru 28
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
B
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
C
Yavaş ve dikkatli geçmeli
D
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
Soru 29
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
B
Kontrollü demir yolu geçidi
C
Kontrolsüz demir yolu geçidi
D
Hemzemin geçidi
Soru 30
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Servis istasyonu
B
Muayene istasyonu
C
Akaryakıt istasyonu
D
Araç tartı istasyonu
Soru 31
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Hidrolik yağ
B
Motor yağı
C
Antifriz
D
Akü elektroliti
Soru 32
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
B
Yarada kanama varsa durdurulması
C
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
D
Yara içinin kurcalanması
Soru 34
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
60
B
40
C
30
D
50
34 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 35
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
80
D
90
Soru 36
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Su kirliliğini
B
Görüntü kirliliğini
C
Gürültü kirliliğini
D
Hava kirliliğini
Soru 37
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
3 ve 4
Soru 38
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Kan basıncının artması
B
Solunumun yüzeyselleşmesi
C
Göz bebeklerinin genişlemesi
D
Nabzının yavaşlaması
Soru 39
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Omurga kırığı
B
Köprücük kemiği kırığı
C
Ön kol kemiği kırığı
D
Üst kol kemiği kırığı
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Hareket ile azalan ağrı
B
Kızarma
C
İşlev Kaybı
D
Şişlik
Soru 41
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sara Krizi
B
Hipertansiyon
C
Diyabet
D
Şok
Soru 42
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Yolu kontrol etmesi
B
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
C
Takip mesafesini azaltması
D
Aracını yavaşlatması
Soru 43
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
Yalnız 3
D
1 ve 2
Soru 44
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
60
B
40
C
50
D
30
Soru 45
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
Yalnız 3
D
1, 2 ve 3
Soru 46
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 47
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet kemeri
B
ABS
C
Hava yastığı
D
ASR
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Kan basıncında yükselme
C
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Yakıt seviyesi
C
Ayna ayarları
D
Araç lastikleri
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Kendini üstün görmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa