Çıkmış Elektronik Ehliyet Sınavı

Doğrudan Sonuçları görmek için aşağıda yer alan sonuçları al butonunu tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı 2019

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki "park etmek yasaktır" levhasının altında ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?   park yapan araç çekilir levhası
A
Yol yardımını
B
Park yapan aracın çekileceğini
C
Aracın servise götürüleceğini
D
Sadece arızalı araçların çekileceğini
Soru 2
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Hızını azaltması
B
Öndeki aracı geçmesi
C
Duraklama yapmaktan kaçınması
D
Takip mesafesini arttırması
Soru 3
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
A
Stresli
B
Öfkeli
C
Asabi
D
Hoşgörülü
Soru 4
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?        
A
dur levhası
B
kontrolsüz demir yolu geçidi
C
kontrollü demiryolu geçidi
D
kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
Soru 5
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
90
B
100
C
80
D
110
Soru 6
Aracına LPG sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
50
B
30
C
40
D
60
Soru 7
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
A
Koma pozisyonu
B
Şok pozisyonu
C
Baş-çene pozisyonu
D
Alt-çene pozisyonu
Soru 8
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diyabet
B
Hipertansiyon
C
Şok
D
Sara Krizi
Soru 9
Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?   hatalı sollama
A
Yalnız 3
B
1, 2 ve 3
C
1 ve 2
D
2 ve 3
Soru 10
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Araç tartı istasyonu
B
Akaryakıt istasyonu
C
Muayene istasyonu
D
Servis istasyonu
Soru 11
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
B
Bu bölgede azami 30 km hızla gitmesi
C
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
D
Bisiklet yolunu kullanması
Soru 12
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Hava kirliliğini
B
Gürültü kirliliğini
C
Görüntü kirliliğini
D
Su kirliliğini
Soru 13
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 14
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   tramvay hattı ile oluşan kavşak levhası
A
Kontrollü demir yolu geçidi
B
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
C
Kontrolsüz demir yolu geçidi
D
Hemzemin geçidi
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Yakıt seviyesi
B
Araç lastikleri
C
Koltuk ayarları
D
Ayna ayarları
Soru 16
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?   araç sürücüsü ne yapmalı
A
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
B
Hızını arttırmalı
C
Önündeki aracı geçmeli
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranışlarından beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
A
Kendi kendine kurallar koymak
B
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
C
Kendini üstün görmek
D
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru 18
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Solunumun yüzeyselleşmesi
B
Kan basıncının artması
C
Nabzının yavaşlaması
D
Göz bebeklerinin genişlemesi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
Kızarma
B
Hareket ile azalan ağrı
C
İşlev Kaybı
D
Şişlik
Soru 20
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçis hakkı sıralaması
A
2 - 1 - 4 - 3
B
1 - 2 - 4 - 3
C
1 - 2 - 3 - 4
D
4 - 1 - 2 - 3
20 numaralı soru için açıklama 
Lütfen burada tabelalara dikkat edin!!
Soru 21
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
2 - 3 - 1
B
1 - 3 - 2
C
1 - 2 - 3
D
3 - 1 - 2
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
D
Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru 23
Arkadan çarpma şeklideki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Takip mesafesi kuralına uyulmaması
C
Havanın yağışlı olması
D
Görüş mesafesinin kötü olması
Soru 24
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ABS
B
Hava yastığı
C
Emniyet kemeri
D
ASR
Soru 25
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Takip mesafesini azaltması
B
Bu bölgeden dikkatli geçilmesi
C
Yolu kontrol etmesi
D
Aracını yavaşlatması
Soru 26
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motordaki aşıntıların artmasına
B
Motorun verimli çalışmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Aracın daha yavaş gitmesine
Soru 27
Aşağıdaki trafik görevlisi hareketlerinden hangisi trafiğin hızlanması talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti yavaşla
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 28
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve bunlara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
umum servis araçları
B
Zırhlı taşıt
C
Organ nakil araçları
D
Kamu hizmeti taşıtı
Soru 30
İşaret levhaları ile ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
A
Üzerlerinde Yazı yazılması
B
Görülmelerinin engellenmesi
C
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
D
Yerlerinin değiştirilmesi
Soru 31
Resimdeki görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Köprücük kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Üst kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 32
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
Yalnız 3
B
2, 3 ve 4
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 33
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Yüzeysel solunum
B
Tokluk hissi
C
Görmede netlik
D
Yavaş nabız
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Yarada kanama varsa durdurulması
B
Yara içinin kurcalanması
C
Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması
D
Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması
Soru 35
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   geçiş hakkı
A
3 - 1 - 2 - 4
B
2 - 3 - 4 - 1
C
2 - 1 - 3 - 4
D
1 - 2 - 4 - 3
Soru 36
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?   yükseklik tabelası
A
Genişlik
B
Ağırlık
C
Yükseklik
D
Uzunluk
Soru 37
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarının hangisi kullanılmalıdır?
A
Sis ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Yakını gösteren ışıklar
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?
A
Soğutma suyunun
B
Araç lastiklerinin
C
Polen filtresinin
D
Fren hidroliğinin
Soru 39
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sindirim sistemi
B
Sinir sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 40
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   sağa dönüş levhası
A
Sağa tehlikeli devamlı viraj
B
Sağa Tehlikeli Viraj
C
Açılan Köprü
D
Sağdan daralan kaplama
Soru 41
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   ileri ve sola mecburi yön tabelası
A
Ada etrafında dönüleceğini
B
Sağa ve sola mecburi yönü
C
İleri ve sola mecburi yönü
D
Dönel kavşak yaklaşımını
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Kan basıncında yükselme
B
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 43
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 2
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
3 ve 4
Soru 44
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?   yol ayracı
A
Taralı alan içine park edilebilir
B
Taralı alana girilmez
C
Yavaşlama çizgisi
D
Bölünmüş yol başlangıcı
Soru 45
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en kaç metre mesafe bırakılmalıdır?
A
50
B
40
C
60
D
30
45 numaralı soru için açıklama 
Otoyollarda normal şartlarda aracının hızının yarısı kadarını mesafe olarak bırakmalıyız. Örneğin 100 ise 50; 120 ise 60 gibi..
Soru 46
Şekildeki "park etme bilgi işaretine" göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?   yanlış park
A
Yalnız 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
1 ve 2
Soru 47
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Motor yağı
B
Hidrolik yağ
C
Akü elektroliti
D
Antifriz
Soru 48
Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
B
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
C
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Yavaş ve dikkatli geçmeli
Soru 49
  1. Araç lastiği seçimi
  2. Çevre ve iklim koşulları
  3. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Klimanın açık olması
C
Ani duruş ve kalkış yapılması
D
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Çıkmış Ehliyet Sınavı

Yeni ehliyet sınav sisteminde, önceki gibi sınav, kağıt üzerinde yapılıp başka zaman sonuçlar açıklanmayacak. Yeni ehliyet sisteminde sınavlar online olarak bilgisayar üzerinde yapılacak ve sonuçlar anında alınacak. Bu şekilde yapılan sınavlar ile hem zamandan tasarruf yapılacak, hem de maddi tasarruf söz konusu olacak. Yeni sınav sistemi bilgisayar üzerinden yapıldığı için herhangi bir yerde sınav soruları yayımlanmamaktadır. Eski sistemde sorular ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yer alıyordu. Ancak şimdi maalesef duyduğumuz yani sınava girenlerin söylediği sorular üzerinden hareket ederek sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki sorularda sınava giren arkadaşlar ile daha önceki çıkmış ehliyet sınavı sorularından oluşmaktadır. Üstte mavi şeritte yer alan link ile de diğer çıkmış soruları çözüp, cevaplarını görebilirsiniz. Bu sitede yer alan soruları komple çözmek size hem zaman hem maddi tasarruf sağlayacaktır. Şimdiden sınava girecek sürücü adaylarına başarılar dilerim…

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

Ehliyet Ana Sayfa