Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri