Demokrasi Nedir

Demokrasi Nedir?

Demokrasiyi halkın, halk tarafından yönetmesi ve egemenliğin millete veya halka ait olması gibi genel bir tanımlama yapabiliriz. Burada vurgulanan nokta iktidarın halkın elinde olmasıdır.

Demokrasinin Temel İlkeleri

 • Milli Egemenlik.
 • Seçme ve Seçilme.
 • Katılım.
 • Özgürlük.
 • Eşitlik.
 • Çoğulculuk.
 • Hoşgörü.
 • Hukuk Devleti.
 • Kuvvetler ayrılığı.

Demokrasi egemenliğin nasıl kullanıldığı yönünden 3’e ayrılmaktadır:

Doğrudan Demokrasi: Halkın egemenliği bizzat kendisi yani aracı olmadan kullandığı demokrasi türüdür.

Temsili Demokrasi: Halka ait olan egemenliğin temsilciler aracılığı ile kullanması.

Yarı Doğrudan Demokrasi: Burada uygulanan demokrasi, egemenlik hakkının halk ve temsilcinin eşit bir şekilde kullanması yoluyla olur.

Demokrasi en özlü tanımıyla hakka dayanan yönetimdir; halkın kendi kendini yönetmesidir. Demokrasi, bir devlette tüm vatandaşların devlet organizasyonunun şekillenmesinde eşit haklara sahip olduğu bir yöneyim biçimidir. Demokratik bir rejimin olmazsa olmaz 5 unsuru vardır:

 • Seçim ile işbaşı yapılmalı.
 • Seçimler serbest olmalı ve düzenli aralıklarla tekrarlanmalı.
 • Çok partili bir siyasal hayat olmalı.
 • Çoğunluğun yönetimine karşın azınlığın haklarını koruyan tedbirler alınmalıdır.
 • Tüm vatandaşlar için insan hakları tanınmalı ve güvence altına alınmalıdır
Demokrasi Ne Demek?

Bunlar da hoşunuza gidebilir...