Fecri Ati

FECR-İ ATİ

Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri:

 • Servet-i Fünun dergisinde 1910’da yayımlanan bir bildiri ile kendilerini kamuoyuna duyuran bir edebi topluluktur.
 • Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluk özelliğini taşımaktadır ve bu konuda daha sonra ortaya çıkacak  Yedi Meşaleciler ve Garipçiler de bildiri yayımlamışlardır.
 • Topluluk üyelerinin amacı edebiyatta yenilikler yapmaktır.
 • “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savunmuşlardır.
 • Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
 • Serveti Fünûn’a tepki olarak ortaya çıkmışlar, onları yeteri kadar Batı yanlısı olamamakla suçlamışlardır fakat eleştirdikleri Serveti Fünûn’dan öteye gidememişlerdir.
 • Sanat anlayışları, dil ve üslup yönünden Serveti Fünûn’a benzer.
 • Şiirlerinde dil ağır, süslü bir şekilde kullanmışlardır. Arapça-Farsça sözcüklere ve tamlamalara sıkça yer verilmiştir.
 • Amaçlarını gerçekleştiremeyip Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getirememişlerdir.
 • Şiirlerinde aruzu kullanmışlardır ve serbest müstezat nazım biçimini geliştirerek kullanmışlardır.
 • Başlıca şiir konuları :Aşk ve tabiat
 • Aşk teması, romantik ve duygusal özellik taşır. Doğa tasvirleri gerçekten uzaktır.
 • Şiirlerinde ise ele aldıkları kişilerin psikolojik sorunlarına yer verdiler.
 • Sanatlı bir söyleyişe ve imgele sıkça yer vermişlerdir.
 • Düz yazı alanında pek eser vermeyen Fecriati sanatçıları, topluluğun dağılmasının ardından çeşitli alanlarda başarılı örnekler vermişlerdir.
 • Topluluk üyeleri şiirde sembolizm, parnasizm ile empresyonizm akımından; roman ve hikâyede realizm ile natüralizm akımından etkilenmişlerdir.
 • Servet-i Fünun’la Milli Edebiyat arasında bir köprü işlevi gören bir topluluktur.
 • Bu dönem sanatçıları tiyatro türüne de pek önem vermemişlerdir.
 • Batı’yla sanat bakımından daha güçlü ilişkiler kurmayı, halkın sanat kültürünü geliştirmek için halka konferanslar vermeyi, sanatı ileriye taşımayı amaçlamışlar; ama kısa sürede dağılan etkisiz bir topluluk olmuşlardır.
 • Fecr-i Aticilerin çoğu daha sonra Milli Edebiyat akımına katılmış ve bu dönem bir tek Ahmet Haşim’le anılmıştır.
 • Bu toplulukta ayrıca bir sanat anlayışında bütünlük sağlanamamıştı bu yüzden Fecriati Topluluğu kısa süre içinde dağılmıştır.

Fecr-i Ati Edebiyatı’nın Sanatçıları

AHMET HAŞİM (1884 – 1933)

 • 1909 yılında Fecr-i Aticilere katılmıştır.
 • Fecr-i Ati topluluğu dağıldıktan sonra bile o bu yolda yoluna devam etmiştir.
 • Fecr-i Ati topluluğunun ve modern Türk şiirinin önemli şairlerindendir.
 • Şiir anlayışını açıkladığı “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiiri vardır.
 • Saf şiir anlayışına bağlıdır.
 • Şiirde söyleyişi önemsemişse de konuyu bir o kadar önemsememiştir.
 • Gerçek şiirin kendisine göre tanımını yapmıştır ve ona göre, herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir, demiştir.
 • Şiiri duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görmüştür.
 • Önceleri Arapça ve Farsçayla yüklü bir dili varken daha sonraları Türkçe ağırlıklı bir dile yönelmiştir.
 • Şiirlerinde kullandığı konular: Aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam da onun şiirlerinde sıkça yer bulur.
 •  Aruzu bütün şiirlerinde kullanmıştır.
 • Sembolizmden ve empresyonizm akımından etkilenmiştir.
 • “Sanat, sanat içindir” anlayışını benimsemiştir.
 • Şiirin yanında; fıkra, sohbet gezi yazısı türlerinde de önemli eserler vermiştir.

Eserleri:

 • Şiir: Piyale, Göl Saatleri
 • Sohbet: Gurabahane-i Laklakan (Fıkra özelliği de gösterir)
 • Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü içerisinde değerlendirilmektedir.)
 • Gezi yazısı: Frankfurt Seyahatnamesi

TAHSİN NAHİT (1887 – 1919)

 • Fecr-i Ati topluluğuna ait şair ve oyun yazarıdır.
 • Genellikle bireysel konulu şiirler yazmıştır.
 • Şiirleri sanat bakımından çok da güçlü değildi.
 • Şiirlerini daha çok Ahmet Haşimin etkisinde yazılmıştır.
 • “Adalar, Kamer ve Zühre şairi” olarak da tanınmaktadır.
 • Genelde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
 • Tiyatroyla da yakından ilgilenmiştir. Tekniği zayıftır.

Eserleri:

 • Şiir: Ruh-i Bikayd
 • Tiyatro: Hicranlar, Jön Türk, Firar, Aşkımız, Sanatkârlar, Ben Başka, Talak, Kırık Mahfaza, Osman-ı Sani, Kösem Sultan
EMİN BÜLENT SERDAROĞLU (1886 – 1942)
 • Şairlik dışında Galatasaray futbol takımının ilk kaptanıdır ve kurucuları arasındadır. Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta ilk golü atmıştır.
 • Fecriati Döneminde epik şiirler yazarak “destansı” yönü göstermiştir.
 • Hem toplumsal hem de bireysel konularda şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinde benzetme ve istiarelere gereğinden yararlanmıştır.
 • Victor Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” adlı şiirine karşı yazmış olduğu “Kin” şiiriyle tanınmıştır.

Eserleri:

 • Şiir: Kin, Hatay’a Selam, Dev Şarkısı
CEMİL SÜLEYMAN (ALYANAKOĞLU) (1886 – 1940)
 • Hikâyelerindeki tipler özellikle halk arasından seçilmiştir.
 • Teknik bakımdan kusurlu olmasına rağmen romanlarındaki psikolojik tahliller başarılıdır.

Eserleri:

 • Roman: İnhizam, Siyah Gözler, Kadın Ruhu
 • Öykü: Timsal-i Aşk, Ukde

AYT Edebiyat Ana Sayfa