Feodalite Nedir

Feodalite Nedir?

Roma, 5. yy.da dışarıdan Cermen halklarının saldırıları, içeriden alt sosyo-ekonomik tabakaların Hristiyanlığı benimsemesiyle verdikleri mücadeleler sonucu yıkılınca, Avrupa’da merkezi bir siyasal otorite kalmadı. Bu coğrafyada tek örgütlü güç olan kilise, bazı bakımlardan boşalan devlet otoritesinin yerini doldurmaya çalıştı.

Papa bir imparator, piskoposlar da eyalet valileri gibi hareket etmeye başladı. Ancak Kilise Romanın yıkılmasıyla oluşan iktidar boşluğunu tamamen karşılayamadı ve insanların güvenini sağlayamadı. M.S. 5. yüzyıldaki Hun akınlarının Avrupa’nın kuzeyindeki toplulukları iç kısımlara itmesiyle birlikte, Avrupa’nın hemen her köşesinde her an saldırı ve yağma tehlikesi vardı. Böyle bir durumda güvenli bir hayat, saldırı anında insanların kolayca kaçabileceği ve sığınabileceği bir şatonun olması mümkün olabilirdi. Avrupa’da siyasal otorite olarak, irili ufaklı şatolara sahip beylikler düzeyine kadar küçüldü. Toprağa sahip olan kişi yine o toprak üzerinde yaşamlar için yönetici haline gelmişti ve bunlara feodal beyler denmişti. Bu feodal beyler, feodal sözleşmeler zinciriyle daha üstteki beylere ve sonunda bir krala bağlı görünse de, bunların insanlar üzerindeki fiili yetkisi giderek azaldı. Roma’nın otoritesinin tümüyle yok olmasının feodal beylikleri siyasal yetkilerini kullanan en güçlü birlik haline getirmesi, Orta Çağ’da yeni bir toplumun oluşmasına neden oldu. Böylece, Avrupa’da yaklaşık 1000 yıl sürecek bu model ortaya çıktı.

Feodal Toplumların Genel Özellikleri

Ekonomisi, kapalı tarım ekonomisi olarak özetlenebilir. İnsanlar yaşamak için kırsal alana çekildi ve tarıma yöneldi. Bugünkü Fransa, Almanya veya İspanya gibi ülkeler üzerinde, Orta Çağ’da yüzlerce feodal beylik vardı. Bu birimlerde, ihtiyacı kadar üreten, kendi kendine yeterdi. Yani burada uygulanan faaliyet tarımsal üretimin hem feodal bey hem de toprakta çalışanlar bakımından kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir faaliyetti. Buna bağlı olarak feodal birimler arasında bile sosyal veya ticari faaliyetler yaşanmamıştır.

Sosyal yapı; soylular, din adamları, serfler ve köylülerden oluşurdu. Bu kesimler, kast sisteminde olduğu gibi doğuştan belirlenen tamamen kapalı birimler değildi. Ancak günümüzün sosyal yapısı kadar açık değildi.

Feodalite Nedir
Benzer Terimler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...