Garip Akımı Hareketi

Garip Akımı Hareketi II. Yeni

 • “Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler ve şu konularının; erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi şiirin dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır.
 • Şiirin anlamlı olmasının hiçbir önemi yoktur.
 • II. Yeni’ye göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Bu yüzden konuyu ve olayı şiirden atmışlardır.
 • Eşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.
 • Onlara göre şiirde zenginlik olan ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.
 • Garip’teki gibi ortak bir hareket olmayıp bağımsız şairlerin benzer bir çizgide şiir yazmasıyla oluşmuştur.
 • İmge, çağrışım, kapalı anlatım İkinci Yenici’ler için önemlidir.

Garip Akımı 2. Yeni Topluluğunun Sanatçıları

Cemal Süreya

 • İkinci Yeni’nin en tanınmış şairidir.
 • İkinci Yeni’ye katılmasına rağmen şiirde geleneğe karşı olmamış ve şiirlerinde gelenekten yararlanmıştır.
 • Kendine özgü bir şiir anlayışı vardır bu anlayış; çarpıcı, yoğun imgeler kullanılarak yapılmıştır.
 • Şiirlerinde hareket halindeki her şeyi anlatmıştır ve insanın her yönüne değinmiştir.
 • İkinci Yeni sanatçılarına kıyasla oldukça açık bir anlatımı benimsemiştir.
 • Şiirlerinde aşk ve cinsellik konularında kendine özgü bir anlatımla dışa vurum söz konudur.
 • Üslup bakımından da diğer şairlerden ayrılmış, kullandığı halk dili ve biçime verdiği önemle ön plana çıkmıştır.

Eserleri

Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği

Düzyazı: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, On Üç Günün Mektupları, 999. Gün, Folklor Şiire Düşman, Uzat Saçlarını Frigya, Aydınlık Yazıları, Papirüs’ten Başyazılar, Günler, Güvercin Curnatası

Antoloji: Mülkiyeli Şairler, 100 Aşk Şiiri

Edip Cansever

 • İlk şiirlerini “İkindi Üstü” adlı bir kitapta toplamıştır ve bu kitapta ilk gençlik şiirlere yer vermiştir.
 • İkinci kitabı olan “Dirlik Düzenlik” te toplumsal eleştiri ve özlü bir söyleyiş ile mizah aracını kullanan bir tutum sergilemiştir.
 • Kapalı bir şiire yönelmiştir fakat yine de İkinci Yeni’deki bazı şairler gibi tamamen anlamsızlığı savunmamıştır aksine farklı imgeler kullanmış. Bunu yaparken de düşünceyi göz ardı etmemiştir.
 • İkinci Yeni şairleri içinde en çok ve en uzun dönem şiir yazarı olmuştur.
 • İnsan ve nesnelerdeki ayrıntılara, toplumsal sorunlara yöneldiği şiirleri vardır.

Eserleri

Şiir: İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzluklar Parkı, Petrol, Nerede Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup, Kirli Ağustos, Sonrası Kalır, Ben Ruhi Bey Nasılım, Sevda ile Sevgi, Şairin Seyir Defteri, Yeniden, Bezik Oynayan Kadınlar, İlkyaz Şikayetçileri,Oteller Kenti

Düzyazı: Gül Dönüyor Avucumda

Turgut Uyar

 • İlk şiirleri ölçülü, uyaklı yazılmıştır ve konu olarak şair kişisel yaşantısına değinmiştir. Aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlediği bu şiirlerinde Garip Akımı’nın izleri görülür.
 • İkinci Yeni’nin başlıca şairlerinden olmuştur ve bu da daha sonra yoğun imgelerin etkili olduğu şiirleriyle gerçekleşmiştir.
 • İmge, çağrışım, soyutluk ve kapalı anlatım nitelikleriyle İkinci Yeni şairi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
 • Şiirlerinde insana yönelik bir tutum vardır.
 • Türkçeyi güzel kullanan şairlerdendir.

Şiir: Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistan’ı,Tütünler Islak, Her Pazartesi,Divan, Toplantılar,Kayayı Delen İncir, Dün Yok mu,Büyük Saat

İnceleme: Bir Şiirden

Ece Ayhan

 • İlk şiiri 1954 yılında Türk Dili’nde yayımlanmıştır.
 • Daha sonra Varlık, Yenilik, Seçilmiş Hikayeler, Pazar Postası, Yeditepe dergilerinde de şiirleri yayımlanmıştır. Özelliklede Pazar Postasındaki şiirleriyle ünlenmiştir.
 • Kendine özgü çağrışımlar ve göndermeler yapmıştır, örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de İkinci Yeni’nin içinde farklı bir anlayışın oluşmasını sağlamıştır. Şiirlerinin en önemli kısmı dildir.
 • Şiirlerinde konu: dünyaya karanlık bir bakış açısı, sokak yaşantısına, ekonomiye göndermeler, ölüm olup, iç içe örülmüş bir lirizm vardır.

Eserleri:

Şiir: Ortadokslular, Sivil Şiirler, Son Şiirler, Kınar Hanımın Denizleri,Bakışsız Bir Kedi Kara,Devlet ve Tabiat, Yort Savul,Zambaklı Padişah,Çok Eski Adıyladır,Çanakkaleli Melahat’a İki El Mektup ya da Özel Bir Fuhuş Tarihi

Ülkü Tamer
 • İkinci Yeni’ye sonradan dâhil olsada yine de bu akımın önde gelen temsilcilerinden biri olmuştur.
 • Kendine özgü imge dünyası ve sade söyleyişleriyle dikkat çeken bir yazarımızdır.
 • İlk şiirlerinde keskin bir ironiyle örülmüş derin acıları ve beşeri trajedileri dile getirmiştir; daha sonraları ise toplumsal konulara yöneldi.

Şiir: Soğuk Otların Altında,Gök Onları Yanıltmaz,Ezra ile Gary,Virgülün Başından Geçenler,İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür,Sıra Göller, Yanardağın Üstündeki Kuş

Düzyazı:Alleben Öyküleri,Yaşamak Hatırlamaktır,Edith Hamilton’dan Mitologya Çevirisi,Harry Potter ve Felsefe Taşı,Çağdaş Latin Amerika Şiir Antolojisi

Sezai Karakoç

 • En başta Pazar Postasında İkinci Yeni doğrultusunda şiirler yazmıştır daha sonraki yıllarda ise kendi şiirine yönelmiştir.
 • Şiir tarzı üslup bakımından az çok İkinci Yeni’ye yakın sayılsa da, şiirinde işlediği konular ve inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir ses olmuştur.
 • Değişik imgelerle ve kendine özgü, mistik, İslami içerikli şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerine ilave olarak dergi ve gazetelerde sanat yazıları, eleştiriler, Fransız şiirinden çeviriler de yayımlamıştır.

Şiir: Alınyazısı Saati, Körfez, Şahdamar, Hızır’la Kırk Saat,Sesler, Taha’nın Kitabı,Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu,Zamana Adanmış Gönüller,Ayinler, Leyle ü Mecnun,Ateş Dansı, Monna Rosa,Mağara ve Işık (şiir-düzyazı)

Düzyazı: Tarihin Yol Ağzında, Meydan Ortaya Çıktığında, Portreler, Yazılar, Ölümden Sonra Kalkış, Makamda, Edebiyat yazıları 1-2

İlhan Berk

 • Beyit ve türkü biçimlerinden yararlandı ve doğu şiirinin klasik kalıplarını denemiştir.
 • Araştırmacı kişiliği, özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli isimlerinden olup gerek araştırmacı kişiliği gerek özgün duyarlılıkları ve buluşları bunu bize gösterir.
 • Sembolist şiirden esinlenilmiş izlenimi veren imgeler kullanmıştır.
 • Türk şiirinde var olan deneyci şairler arasındandır.

Eserleri:

Şiir: İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Pera, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Otağ,Mısırkalyoniğne, Aşıkane,Taşbaskısı, Şenlikname, Atlas, Kül, İstanbul Kitabı,Kitaplar Kitabı,Deniz Eskisi, Delta ve Çocuk, Galata, Güzel Irmak,Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum, Avluya Düşen Gölge, Çok Yaşasın Sayılar, Tümceler Geliyorum

Otobiyografi: Uzun Bir Adam

Söyleşi: Kanatlı At

Antoloji: Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi, Aşk Elçisi

Garip Akımı Hareketi I. Yeni
AYT Edebiyat Ana Sayfa