Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir 1940-1960

Genel Özellikleri

 • Garip ve İkinci Yeni hareketlerine katılmak istemeyen yazarlardır.
 • Bu yazarlar bir akıma bağlı kalmayıp kendine özgü tarzlarını oluştururlar.
 • Bazıları yazarlar Garipçilerin şiiri bayağılaştırdığını savunurken; bazıları da Garipçilerden yararlanmıştır.
 • Genel olarak bireysel bir şiir ortaya koymaya çalıştılar.
 • Görüş ve ideolojilerini şiirlere temel yapmadılar.
 • Serbest nazım geleneğini devam ettirmişlerdir.

Necati Cumalı

 • Hem avukatlık hem de yazarlık yapmıştır.
 • Edebiyatın sadece şiir değil birçok türünde eserler vermiştir.
 • Dili yalın ve duru olmakla birlikte lirik bir anlatımı vardır şiirlerinde.
 • Şiirlerinde bireysel konuların yanında toplumsal konular da ele almıştır.
 • Öykü ve romanlarında genellikle Ege Bölgesi’ndeki kırsal kesim insanının sorunlarını ve onların acılarını dile getirmiştir.
 • İyi bir gözlemcidir.
 • Yazdığı bazı öykü, roman ve oyunları sinemaya uyarlanmıştır.

Roman:Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün,Tütün Zamanı (Zeliş),Aşk da Gezer,Üç Minik Serçem,Viran Dağlar

Hikaye: Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam,Yalnız Kadın,Değişik Gözle,Kente İnen Kaplanlar,Dila Hanım

Tiyatro:Boş Beşik, Yaralı Geyik, Ezik Otlar, Derya Gülü, Vur Emri, Mine, Nalınlar

Şiir:Kızılçullu Yolu,Kısmeti Kapalı Gençlik,Harbe Gidenin Şarkıları, Mayıs Ayı Notları   ,Güzel Aydınlık,Denizin İlk Yükselişi,İmbatla Gelen ,Güneş Çizgisi,Yağmurlu Deniz, Başaklar Gebe,Ceylan Ağıdı , Aç Güneş,Bozkırda Bir Atlı  , Yarasın Beyler,Tufandan Önce,Aşklar Yalnızlıklar

Günlük:Yeşil Bir At Sırtında

Deneme:Niçin Aşk,Senin İçin Ey Demokrasi,Etiler Mektupları

Cahit Külebi

 • Müfettişlik yapmış olan bu yazarımız daha sonra da TDK yayın kurulunda çalışmıştır.
 • Yazdığı ilk şiirleri Gençlik dergisinde, Nazmi Cahit takma adıyla yayımlanmıştır.
 • Öğretmenlik yıllarında Anadolu’yu yakından görmüştür ve Anadolu sevgisini, insanını, coğrafyasını şiirlerinde işlemiştir.
 • Duru ve akıcı ve Karacaoğlan’ı andıran bir Türkçeyle yazdığı şiirlerinde halk söyleyişlerinden ve türkülerden de yararlanmıştır.
 • Şiirlerinde oldukça içten bir anlatımı vardır.

Şiir:Adamın Biri, Rüzgar, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Yeşeren Otlar, Süt, Türk Mavisi, Sıkıntı ve Umut, Yangın, Güz Türküleri

Anı:İçi Sevda Dolu Yolculuk

Düz Yazı:Şiir Her Zaman

Ümit Yaşar Oğuzcan
 • İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır daha sonradan serbest ölçüyü de kullanmıştır.
 • Şiirlerinde işlenen konular; aşk, ölüm, çaresizlik, yalnızlıktır. Sevip de sevilmeyenlerin şiiri yazmıştır.
 • Hiciv ve mizah karışımı şiirleri vardır.
 • Oğlunun ölümünün ardından hayatın boşluğu, ölüm, acı temalarını işlemiştir.
 • Aruz vezniyle başarılı rubailer yazmıştır.

Şiir: İnsanoğlu, Deniz Musikisi, Dillere Destan, Dolmuş, Aşkımızın Son Çarşambası, Bir Daha Ölmek, Kör Ayna, Üstüme Varma İstanbul, Karanlığın Gözleri, Beni Unutma, Seninle Ölmek İstiyorum, Sahibini Arayan Mektuplar, Sevenler Ölmez, Toprak Olana Kadar ,Yalan Bitti Rubailer

Düz Yazı: Sahibini Arayan Mektuplar

Özdemir Asaf (1923-1981)

 • Esas adı Halit Özdemir Arun’dur.
 • İlk yazdığı şiirlerini ikilikler ve dörtlüklerden oluşur ve bu şiirlerinde yoğun bir söyleyiş söz konusudur.
 • Yine ilk şiirlerinde temalar genellikle; sevgi, ayrılık, ölüm üzerinedir. Son dönemde yazdığı şiirlerinde ise kaçış ve umutsuzluk temalarını sıklıkla işlemiştir.
 • İnsan ve toplum arasındaki ilişkiyi ele alan şiirlerinde alaylı bir dil ve taşlama söz konusudur.
 • Şiirin bir görüşü yansıtması gerektiğini belirtmesi yönüyle 1940 kuşağının toplumcu gerçekçi şairleriyle benzerlik gösterir.

Şiir:Dünya Kaçtı Gözüme,Sen Sen Sen,Bir Kapı Önünde,Yumuşaklıklar Değil,Nasılsın,Çiçekleri Yemeyin,Ben Değildim,Bugün ve Bugün,Yuvarlağın Köşeleri,Yalnızlık Paylaşılmaz,Benden Sonra Mutluluk,Çiçek Senfonisi

Hikaye:Dün Yağmur Yağacak

Hilmi Yavuz

 • İrfan Külyutmaz adıyla mizahi yazılar; Ali Hikmet adıyla inceleme, eleştiri, deneme yazıları yazmıştır.
 • İlk şiirlerini II. Yeni etkisinde soyut ve imgeci bir şekilde yazmıştır fakat daha sonra gelenekle modern şiiri kaynaştıran bir tarzda özgün şiirleri edebiyatımıza katmıştır.
 • Türk tarihini ve kültürünü çok iyi bilen bir sanatçı olup, mitolojiden ve tasavvuftan yararlanan özgün bir dile sahiptir.
 • Şiirlerinde serbest ölçü kullanılmış; işlenen temalar ise yalnızlık, hüzün, ölüm üzerinedir.

Şiir: Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Ayna Şiirleri, Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize

Anı: Geçmiş Yaz Defterleri, Ceviz Sandıktaki Anılar, Bulanık Defterler

Deneme-İnceleme: Kültür Üzerine, Yazın Üzerine, Felsefe Üzerine, Felsefe ve Ulusal Kültür, Denemeler Karşı Denemeler, Sözün Gücü, Yüzler ve İzler

Asaf Halet Çelebi
 • Babası tarafından Fransızca ve Farsça öğrenmiştir.
 • Mevlevi şeyhinden musiki ve nota dersleri almıştır.
 • Şiire ilk adımı attığı gençlik yıllarında gazeller ve rubailer yazdı ve sonrasında serbest ölçüyü kullanmaya başlamıştır.
 • Şiir anlayışı bakımından soyut ve sezgiye dayalıdır.
 • Şiirlerinde hem Mevlevilik hem de Budizm gibi inanışların etkileri görülmektedir.
 • Egzotik şiirler yazmıştır ve kaynağını tasavvuf ve dinler tarihinden, Anadolu-İran-Hint medeniyetlerinden, masallarından almıştır.
 • Soyut şiir anlayışıyla, kendinden sonra gelen nesli etkilemiştir.

Şiir: He, Lamelif,  Om Mani Padme Hum

Araştırma: Mevlana, Ömer Hayyam , Molla Cami, Eşrefoğlu DivanıNaima

Antoloji: Divan Şiirinde İstanbul

AYT Edebiyat Ana Sayfa