Beslenme Yetersizliği

BESLENME YETERSİZLİĞİ

HASTALIKLARININ NEDENLERİ

Beslenme Yetersizliği

 • Büyüme
 • Gelişme
 • Vücut organlarının düzenli bir şekilde çalışması
 • Eskiyen hücrelerin yenilenmesi için dışardan besin maddelerinin alınması gereklidir.

Bu besin maddeleri ihtiyacı karşılayacak kadar alınmadığı durumlarda beslenme yetersizliği karşımıza çıkar.

1. Enerji ve Besin Maddelerinin Yetersizliği

2. Enfeksiyonların Yaygınlığı (Çevre Koşulları)

3. Sosyokültürel Faktörler ve Eğitim Yetersizliği

4. Hastalıklar

a. Doğuştan Gelen Hastalıklar

b. Sonradan Meydana Gelen Hastalıklar

5. Ekonomik Gücün Yetersizliği

 1. Enerji ve Besin Maddelerinin Yetersizliği

a. Bazı bölgelerdeki iklim şartları

b. Ekonomik faktörler

c. İnek sütü ile beslenme

d. Tamamlayıcı besinlere zamanında başlanmaması

 1. Enfeksiyonların Yaygınlığı

ATEŞLİ HASTALIK       ⇒      BESLENME BOZUKLUĞU

                                                           

BESLENME                              BİR MİKROBİK

BOZUKLUĞU                                    HASTALIK

 1. Sosyokültürel Faktörler
 • Ailenin bilgisiz olması
 • Çocuğun besin ihtiyacının dikkate alınmaması
 • Temizlik kurallarına uyulmaması
 • Besin saklanmasında hatalar yapılması
 • Çiğ meyve sebzelerin iyi temizlenmeden verilmesi
 • Sütün iyi sterilize edilmemesi

4. Hastalıklar

 • Doğuştan Gelen Hastalıklar
 • Sonradan Meydana Gelen Hastalıklar
 • Kalp hastalıkları, barsak hastalıkları, böbrek, romatizma, alerji, diyabet, ateşli hastalıklar
 1. Ekonomik Gücün Yetersizliği

Ailenin ekonomik durumu, aile bireylerinin ihtiyacı olan yiyecek maddelerini sağlayamayacak kadar düşük olabilir. Bu taktirde beslenme yetersizliği ailedeki herkesin problemidir. Ancak bu durumun olumsuz etkileri en çok çocuklarda görülür.

Ana Sayfa