Hisarcılar

Hisarcılar

 • Bu topluluk 1950 yılında çıkarılmaya başlayan Hisar dergisi etrafında bir araya gelmiş şair ve yazarların oluşturduğu topluluğa denmektedir.
 • Sanatçılar kendi öz geleneklerine aykırı düşmeden yenilikçi bir tavır sergilemişlerdir.
 • Milli değerlere dayalı ve anlayış bakımından sanatsal eserlerdir.
 • Dil konusunda yapılan aşırılıklara karşı çıkmışlardır.
 • Garipçilerin geleneği reddeden tavırlarına karşı çıkmışlardır.
 • “Sanatçının dili yaşayan dil, yaşayan Türkçe olmalıdır.” anlayışındalar
 • Sanatta gelenekten de kopmaması gerektiğini savundular fakat her an da yenilenmesi ve gelişmesi gerektiğini söylemişlerdir.
 • Hece ölçüsünü de, aruz ölçüsünü de, serbest ölçüyü de kullanmışlardır.

İlhan Geçer

 • Kendisi Hisar dergisinin kurucuları arasındandır.
 • Bu dergide hem şiirlerini hem de eleştirilerini yayımlamıştır.
 • Şiirlerinde çoğunlukla heceyi ve serbest ölçüyü kullanmıştır.
 • Aşk, yalnızlık, ayrılık ve mutluluk gibi duygusal temalar kadar milli değerleri yansıtan şiirleri de  vardır.
 • Şiirlerinin bir çoğu günümüze kadar bestelenmiştir.

Eserleri               

Büyüyen Eller

Belki

Bir Bulut Geçti

Özlem Rıhtımı

Hüzzam Beste

Yeşil Çağ

Mehmet Çınarlı

 • Hisar dergisi kurucuları arasındadır.
 • Aruz ölçüsünü ve hece ölçüsünü şiirlerde başarıyla kullanmıştır.
 • Eski şiir ile yeni şiir arasında şiir ve dil zevki bakımından bir köprü görevi üstlendi.

Şiir

Bir Yeni Dünya Kurmuşum

Güneş Rengi Kadehlerle

Gerçek Hayali Aştı

Zaman Perdesi

Güzelliklere Doymam

Deneme

Söylemek Yaraşır

Halkımız ve Sanatımız

Mısralarda Gezinti

Sanatçı Dostlarım

Munis Faik Ozansoy
 • Kendisi Faik Ali Ozansoy’un oğludur.
 • Zamanında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlık Müsteşarlığı yapmıştır.
 • En yaşlı üyesi olduğu gibi bu toplumun da yol göstericisidir.
 • Pek çok türde eser vermiş ancak şiirleriyle ön plana çıkmıştır.
 • Duygusal nitelikte olan şiirler yazmıştır.

Şiir

Büyük Mabedin Eşiğinde

Hayal Ettiğim Gibi

Yakarış

Bir Daha

Zaman Saati

Yakınma

Kaybolan Dünya

Deneme- Düşündüğüm Gibi

Mustafa Necati Karaer
 • Hisar dergisinin kurucuları arasındandır.
 • Türkçe ile kaynağını milli kültürden alan ahenkli ve bir o kadar da sağlam şiirler yazdı.
 • Halk edebiyatının söyleyiş ve şekil özelliğinden yararlandı.
 • Hece ölçüsü ve serbest ölçüyle şiirlerini yazmıştır.

Şiir

Güvercin Uçurmak

Sevmek Varken

Kerem ile Aslı

Kuşlar ve İnsanlar

Ses Mimarlarımızdan

İnceleme

Karacaoğlan Hayatı ve Bütün Şiirleri

Gültekin Samanoğlu
 • Subaylığın yanında bir de şairlik de yapmıştır.
 • Hisar dergisinin kurucu kişilerindendir.
 • Romantik ve gerçekçi bir anlayışla konuları; aşk, sevgi, mutluluk, çocuk, aile, memleket olan şiirler yazmıştır.
 • Hece ölçüsünü kullanmıştır.
 • Şiirlerini topladığı “Alacakaranlık” ve “Uzun Vuran Gölge” adlı kitaplara sahiptirler.
Yavuz Bülent Bakiler
 • Gazetecilik, yöneticilik, avukatlık yapmıştır.
 • Şiir türünde adını daha çok duyuran yazarımız aslında pek çok türde eser vermiştir.
 • Şiirlerinde işlediği temalar genellikle Anadolu insanının sorunlarını, acılarını, özlemleridir.
 • Şiirlerinde kullanılan üslup açık ve akıcıdır, dili ise oldukça doğal ve sade bir şekilde kullanmıştır.
 • Şiirlerinde Türklere, İslam’a, Anadolu’ya olan sevgisini dile getirir.

Şiir

Yalnızlık

Duvak

Seninle

Harman

Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

Gezi

Üsküp’ten Kosova’ya

Türkistan Türkistan

İncelemeleri

 • Şiirimizde Ana
 • Tabuları Yıkmak
 • Sivas’a Şiir
 • Âşık Veysel
 • Elçibey
 • Mehmet Akif’te Çağdaş Türkiye İdeali
 • Sözün Doğrusu
 • Sevgi Mektupları
 • Gidenlerin Ardından
 • Arif Nihat Asya İhtişamı

Anıları

 • Unutamadıklarım
 • Gönlümdekiler ve Ötekiler
Bekir Sıtkı Erdoğan
 • Şairliğin dışındaki kimliği edebiyat öğretmenliğidir.
 • Aruz ölçüsü ve hece ölçüsüyle, divan ve halk şiirini yansıtan şiirler yazmıştır.
 • Halk edebiyatı tarzındaki şiirlerinde sade bir dil kullanırken; divan edebiyatındaki şiirlerinde daha ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Milli ve manevi değerleri yansıtan şiirler yazmıştır.
 • Cumhuriyet’in 50. Yıl Marşı’nı kaleme alan kişidir.

Şiir

Bir Yağmur Başladı

Dostlar Başına

Kışlada Bahar

Bin birinci Gece

Yahya Akengin

 • Kendisi edebiyat bölümünden mezun olmuş, TRT’de ve Kültür Bakanlığı’nda görev yapmış.
 • Halk edebiyatı motiflerini serbest şiire aktaran lirik şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerde kafiyeyi önemsememiştir.
 • Şiirlerinde kullandığı motifler vardır örneğin; Anadolu motifleri.

Şiir

 • İstesen
 • Akşamla Gelen
 • Çağ Sürgünü
 • Saatler ve Çehreler
 • Ötelerden
 • Kimselere Anlatamadım
 • Sözümüz Var
 • Aşkta Bereket Var
 • Eylül Kuşatması

Roman

 • Özledim Yokuşları
 • Dönüş Acıları
 • Yaralı Dağlar
 • Oğuz Dede
 • Sarkaç

Oyun

 • Enver Paşa ve Büyük Ümitler
 • Eski Çarıklar
 • Aile Bağları

Anı

 • Siyasetname ya da Bir Seçim Hikâyesi
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
 • Öğretmenlik ve müfettişlik yapmıştır.
 • Eserlerinde kullandığı dil sadedir ve hece ölçüsünü kullanarak destansı şiirler yazmıştır.
 • Eserlerini yazarken yararlandığı kaynk ise Türk tarihinden ve destanlarından almıştır
 • Türk ve İslam motifleriyle eserlerini süslemiştir ve Dede Korkut üslubuyla yazmıştır.

Bozkurtların Ruhu

Gençosman Destan

Kür Şad Destanı

Malazgirt Destanı

Bozkurtların Destanı

Kopuzdan Ezgiler

Salur Kazan Destanı

Boğaç Han Destanı

Destanlarda Uyanmak

Destanlar Burcu Alperenler Destanı

AYT Edebiyat Ana Sayfa