Hz. Muhammed’in Hayatı

kabe
Kabe

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) 20 Nisan 571 yılı Pazartesi günü Mekkede doğdu. Babası Abdullah, annesi Âmine hanımdır. Dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre’dir. Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütannesi Halime ona baktı ardından 2 yıl boyunca da annesi Amine’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi onu babası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek için Medine’ye götürdü.

Annesi Âmine dönüşte Ebva denilen yerde hastalanıp vefat etti ve orada toprağa verildi. Bu sırada yolculukta kendileriyle birlikte olan Ümmü Eymen onu Mekke’ye ulaştırdı ve dedesine teslim etti. 6 yaşından 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında kaldı. 8 yaşına geldiğinde dedesi de vefat edince Peygamber Efendimize amcası Ebu Talip bakmıştır.

13 yaşından itibaren amcaları ile birlikte ticarete atıldı. Uzun bir süre bu işle meşgul oldu ve bu alanda doğrulukla, dürüstlükle tanındı. Henüz 20 yaşında iken hırsızlık, gasp, eşkıyalık, zulüm ve haksızlıklara karşı bir tedbir almak amacıyla bazı Mekkelilerin oluşturduğu Hılfulfudül adlı kuruluşa katıldı ve etkili bir üye olarak görev yaptı. Bu nedenle henüz peygamber olmadan kendisine Mekke halkı tarafından “Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti.

Peygamberimiz Hz. Hatice ile 25 yaşında evlendi, Hz. Hatice ise 40 yaşındaydı. Hz. Hatice ile olan evliliklerinden altı çocukları oldu, (Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım, Fatıma). Çocuklarından Hz. Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler.

35 yaşına geldiğinde Ka’be hakemliği yaptı; Ka’be’nin tamiri sırasında Haceru’l-esved’in yerine konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı, taşı bir yaygı üzerine koyup tüm kabile reislerine taşıtmak suretiyle giderdi, böylece kabileler arasında çıkması muhtemel bir kavgayı önlemiş oldu.

Peygamber Efendimiz 40 yaşlarına yaklaştığında kendisinde insanların arasından uzaklaşıp kırsal alana çıkmak, yaratılışın ve evrenin inceliklerini düşünmek arzusu uyandı. Bu münasebetle belli sürelerde Hira-Nur dağındaki mağarada kalmaya başladı. Nihayet 40 yaşında iken 610 Ramazan ayında bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi ve vahiy süreci başlamış oldu. İlk vahiy edilen ayetler, “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!” diye başlıyordu. Böylece Yüce Allah tarafından Peygamberlikle görevlendirilmiş oldu.

Peygamber Efendimizin İslam davetine evet diyerek ilk inanma şerefine Hz Hatice, Hz Ali, Hz Zeyd b Harise ve Hz Ebu Bekir eriştiler. Bunları Hz Osman, Abdurrahman b Avf, Sa’d b Ebi Vakkas, Talha ve Zübeyr Hazretleriyle diğerlerini takip ettiler.

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir grup Müslüman’ı Habeşistan’a gönderdi, böylece ilk hicret gerçekleşti. (615) Hz. Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye hicret ettiler. (622) Peygamberimiz 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir’in kızı Hz Âişe ile evlendi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca Bedir, Uhud, Hendek gibi savaşlar yaptı. Hristiyanlara karşı Mute ve Tebük seferlerini düzenledi. 630 yılında Mekke’yi fethetti. 632 yılında Arafat’ta yüz binden fazla Müslüman’a konuşma yaptı. İslam düşüncesinin bir özeti olan ve insan hakları beyannamesi benzerinin ilk örneklerin biri olan veda Hutbesi ile İnsanlara veda konuşması yaptı.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...