İnkılap Nedir

İnkılap Nedir?

Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamlarına gelip, Arapça kökenli bir kelimedir. İnkılâp her alanda yapılabilir. Örneğin; bilim, kültür, sosyal, sanayi. Bu kelime ıslahat farkıdır ve karıştırılmaması gerekmektedir. Islahat, iyileştirme, düzenleme anlamında olup yeni bir unsur getirilmez iken inkılap; yıkılan, bozulan düzenin yerine bir yenisinin kurulması ile oluşur ve bu  oluşum 3 aşamada gerçekleşir.

İnkılap, sıradan bir olay değildir. İnkılap yapılan ülkenin sosyal yapısını kökten ve genel olarak değişikliğini ifade eder. Önemli bir halk hareketidir ve bu hareket genellikle kuvvet kullanımını gerekli kılar.

İnkılap, eski sistemin yerine getirilecek yeni sistemin, yeni bir sosyal düzenin yerleşmesi amacına yönelik olarak da bir tür iktidarı ele geçirme tekniği olarak nitelendirilebilir. Bu tersin belirli bir alanda sosyal yönden önemli değişiklikleri ifade etmek için de kullanılmaktadır. Burada önemli olan husus halk tarafından gerçekleştirilmesidir.

İnkılap Ne Demek

Benzer Terimler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...