KPSS Nedir

KPSS Açılımı

KPSS; yani Kamu Personeli Seçme Sınavı açılımı olan ve bu sınav A Kadrolar, B kadrolar ve öğretmen adayları olmak üzere üç farklı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:

A Grubu Kadrosu: Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyine bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortalıktaki , sınava tabi tutularak ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesellere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kişileri kapsar.

B Grubu Kadrosu: Genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sanıkları, il özel idareleri ve belediyelerin kurduğu birlikler ile bunlara bağlı olan döner sermayeli kuruluşlar ve diğere kamu kurum ve kuruluşlarında atanacak memur ya da sözleşmeli personeldir.

E-KPSS Nedir?

E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav demektir.

Bu sınava girmede sayı bakımından bir sınırlama yoktur, yani adaylar sınava istedikleri kadar girebilir ancak sadece A Grubu kadrolara başvurabilmek için 35 yaş sınırı bulunmaktadır.

Bu sınav öğrenci iken de girilebilir fakat MEB öğretmen atamalarında mezuniyette önce girilmiş sınavların sonuçlarını kabul etmiyor.

KPSS ne zaman yapılır?

Bu sınav hafta sonları (cumartesi ve pazar) sabah ve öğleden sonra oturumları olarak yapılır. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir ve adaylar aranmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre bu sınava girerler.

Sınav içerik bakımından:

CUMARTESİ SABAH:

 • Genel Kültür Testi(60 soru)
 • Genel Yetenek Testi (60 Soru)

PAZAR SABAH:

 • İktisat Testi (30 Soru)
 • Maliye Testi (30 Soru)
 • İşletme Testi (30 Soru)
 • Muhasebe Testi (30 Soru)
 • Hukuk Testi (30 Soru)

PAZAR ÖĞLEN:

 • Uluslararası İlişkiler Testi (30 Soru)
 • Kamu Yönetimi Testi (30 Soru)
 • Ekonometri Testi (30 Soru)
 •  Istatistik Testi (30Soru)
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi (30 Soru)

Eğitim Bilimleri Sınavı

 • Öğretmen adaylarının tabi olduğu sınavlar her yıl Temmuz ayında yapılmaktadır. Bu adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri ile Cumartesi günü öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri testine tabidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...