Laiklik Nedir

Laiklik Nedir?

Modern demokrasi anlayışını biçimlendiren olgulardan biridir. Bu kelimenin kökeni Latince olup, anlamı; din adamları sınıfına ait olmayan demektir.

Bu kelime bize ilk defa meşrutiyet yıllarında girmiştir. Fakat yine de tam anlamıyla uyulduğu söylenemez. Osmanlı imparatorluğu beş asır boyunca teokratik bir devlet olarak yaşamıştır. Laiklik, ülkemize Cumhuriyet devriminin bir yapıtı olarak belirmiştir fakat yine de laikliğin bir anda kabul edilmesi mümkün olmamıştır. 1924 Anayasasında “Türkiye Devletinin Dini İslamdır.” kuralı var iken 1928 de bu ibare çıkarıldı, 1937 de ise “laik” sözcüğü eklenmiştir.

Laiklik, bir devlette dini hürriyetin tanınmış ve güvence altına alınmış olması demektir, ayrıca din ve devlet işlerinin ayrılığıdır. Bir devlette din ve devlet işlerinin ayrı olduğunu söyleyebilmemiz için bazı şartlar vardır ve bu şartların yerine getirilmesi gereklidir.

Devletin Laik Olabilmesi İçin Gerekenler

  • Devletin resmi bir dini olmamalıdır,
  • Devlet, bütün dinler karşısında tarafsız olmalıdır,
  • Devlet bütün din mensuplarına eşit davranmalıdır,
  • Din kurumları ile Devlet kurumları birbirinden ayrı olmalıdır,
  • Devlet, dini kurallara uymak zorunda olmamalıdır.

Lâik olan bir devlette dini kurumlar asla devlet; devlet de dini kurumlar gibi hareket edemez. Bu sistem din ve devlet işlerini alan olarak birbirinden tamamen ayıran bir yönetim sistemidir.

Laiklik Nedir
Benzer Terimler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...