Maviciler

Maviciler (1952-1956)

 • Fikir ve sanatın, bir topluluğa sıkı sıkıya bağlı olmayacağını savunmuşlardır; özgürlüğün ve barışın rengi olan mavi sözcüğünü çıkardıkları dergiye isim olarak vermişlerdir.
 • Başlangıçta eserlerinde  Anadolu’yu, geleneği ve halk edebiyatını konu edilmiştir; Atilla İlhan’ın dergiye katılmasıyla toplumcu gerçekçi bir çizgiye yakınlaşmışlardır.
 • Şiiri, araç olarak görmüşlerdir ve onunla sosyal gerçekler anlatılmak istenmiştir.
 • Söyleyiş tarzları şairane ve sanatlıdır.
 • Divan şiirinde kullanılan imgelerinden yararlanılmıştır.
 • Savundukları bir başka şey de şiirin basitleştirilmemesi; derin, içli, zengin bir benzetme ve imaj dünyasının olması gerektiğidir.
 • Şiirde anlam kapalılığını savunmuşlardır.
 • Hisarcılar ve Garipçilere karşı çıkmışlardır.
 • Bu akımın etkisinde kalmış kişiler bireyin iç dünyasını anlatmışlardır.
 • Serbest tarzda şiirler yazılmamıştır.

Atilla İlhan

 • Bu yazarın şiir anlayışı üç döneme ayırarak incelemeliyiz:

1- Toplumcu Gerçekçi Dönem: Bu dönem şiirlerinde Nazım Hikmet’in içerik, şekil ve imge yönünden etkilenmiştir. Fakat onun gibi şiiri ideolojik bir malzeme haline getirmek istememiştir ve şiirlerinde özgürlük, vatanseverlik, barış gibi konuları işlemiştir. Halk şiirinden de etkilendiği bu dönem şiirlerini o dönem “Duvar” adlı kitabında toplamıştır.

2- Bireyin Varlığını ve Evrendeki Yerini Sorguladığı Dönem: Bireyinmodern dünya yalnızlaşmasıyla oluşan ruh halini yansıtan şiirler yazmıştır. Bu şiirlerinde işlenilen temalar şunlardır: aşk, yalnızlık, umutsuzluk. Bu dönem şiirlerini ise  “Sisler Bulvarı” kitabında toplamıştır.

3- Neoklasik Dönem: Bu dönem şiirlerinde tarihin sorgulanması, kişinin kendi benliğiyle hesaplaşması, tabiat gibi konuları şiire dahil etmiştir. Bu dönemde sade halk şiiri değil, divan şiirinin ses ve imge dünyasından da yararlanmıştır. Elde Var Hüzün, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü isimli kitaplarında divan edebiyatı geleneği etkisiyle yazmıştır.

 • Şiirlerinde halk söyleyişlerine, eski kelimelere hatta argoya bile yer vermiştir.
 • Yazım kurallarına karşı çıkan bu şair büyük harf kullanmamış ancak özel isimlere ek geldiğinde kesmeyle ayırmıştır.
 • Ali Kaptanoğlu senaryolar yazdığı takma adıdır.

Şiir

Duvar

Sisler Bulvarı

Yağmur Kaçağı

Ben Sana Mecburum

Bela Çiçeği

Yasak Sevişmek

Tutuklunun Günlüğü

Böyle Bir Sevmek

Elde Var Hüzün

Korkunun Krallığı

Ayrılık Sevdaya Dahil

Roman

Sokaktaki Adam

Zenciler Birbirine Benzemez

Kurtlar Sofrası

Sırtlan Payı

Bıçağın Ucu

Gazi Paşa

Yaraya Tuz Basmak

Fena Halde Leman

Dersaadet’te Sabah Ezanları

Haco Hanım Vay

O Karanlıkta Biz

Deneme – Eleştiri

Hangi Sol

Hangi Batı

Hangi Atatürk

Batı’nın Deli Gömleği

Gerçekçilik Savaşı

Ulusal Kültür Savaşı

İkinci Yeni Savaşı

Sağım Solum Sobe

Yanlış Kadınlar Yanlış Erkekler

Gezi

Abbas Yolcu

Senaryo

Sekiz Sütuna Manşet

Kartallar Yüksek Uçar

Yarın Artık Bugündür

Yıldızlar Gece Büyür

Teleflaş

Ahmet Oktay

 • Mesleki olarak memurluk ve muhabirlik yapmıştır.
 • Yazdığı ilk şiirlerinde halk edebiyatı etkisindeydi, destansı bir söyleyişle toplumcu gerçekçi şiirler yazmıştır.
 • Toplumcu Gerçekçi ile İkinci Yeni arasında bir çizgide yer almıştır.

Eserleri

Şiir                                             İnceleme-Araştırma

Gölgeleri Kullanmak                             Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları

Her Yüz Bir Öykü Yazar                        Bir Yazı’nın Arayışları

Sürgün                                                      Kültür ve İdeoloji

Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi          Sanat ve Siyaset

Ağıtlar ve Övgüler                                 Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Kara Bir Zamana Alındık

Söz Acıda Sınandı

Anı

Gizli Çekmece

Ferit Edgü

 • Reklamcılık ve yayıncılık yapmıştır.
 • Yazın hayatına ilk defa şiirle başlamış daha sonra öykü ve romana yönelme yaşanmıştır.
 • Öykü ve romanlarında ele aldığı kesim varlıklı ve aydın kesimdir bunların ruhsal bunalımlarını, insanın yalnızlığını, mutsuzluğunu fantastik bir tutumla ele alırken ayni zamana dili sade bir Türkçedir.

Şiir

Ah Minel Aşk

Roman

Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı

Kimse

O

Öykü                    Deneme

Kaçkınlar             Ders Notları

Bozgun                 Yazmak Eylemi

Av                          Şimdi Saat Kaç

Bir Gemide

Çığlık

Ressamın Öyküsü

Binbir Hece

AYT Edebiyat Ana Sayfa