2019 Online Ehliyet Sınavı

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

2019 Online Ehliyet Sınavı

Tebrikler - 2019 Online Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracın arıza yapması
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Radyo veya müzik açması
B
Derin nefes alması
C
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 3
 • Spor ve iş kazaları
 • Yüksek bir yeren düşme
 • Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 4
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında yada seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?  
A
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
B
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
Soru 5
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 6
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Bencillik
C
Öfke
D
Diğergamlık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Bencillikten uzak durmak
B
Öfkeli olmak
C
Sabırlı olmak
D
Başarılı İletişim kurmak
Soru 8
Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 9
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
40
B
30
C
20
D
10
Soru 10
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  
A
Gevşek şev
B
Gizli buzlanma
C
Yandan Rüzgar
D
Dönel Kavşak
Soru 11
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Turnike uygulaması
B
Heimlich manevrası
C
bak-dinle-hisset yöntemi
D
Şok Pozisyonu
Soru 12
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
40
C
20
D
50
Soru 13
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
10
B
20
C
15
D
5
Soru 14
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Koma
D
Şok
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
B
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
C
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
B
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
C
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 18
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Heimlich Manevrası
C
Rentek manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 19
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum Sisteminde
B
Sinir sisteminde
C
Hareket sisteminde
D
Boşaltım sisteminde
Soru 20
Resimde Görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?    
A
Tam tıkanma
B
Şok
C
Koma
D
Omurga yaralanması
Soru 21
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  
A
Havalimanına
B
Ana yol-tali yol kavşağına
C
Işıklı işaret cihazına
D
Açılan köprüye
Soru 22
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.     
A
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
B
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
C
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
D
I. Şaft - II. Difrensiyel - III. Aks
Soru 23
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Kırmızı oklu
B
Sarı
C
Kırmızı
D
Yeşil
Soru 24
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
B
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorda yağlanmanın olmaması
B
Yakıt tüketiminin artması
C
Yakıt tüketiminin düşmesi
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 26
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
B
C
D
Soru 27
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Çekici
B
Kamyon
C
Otobüs
D
Otomobil
Soru 28
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 29
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?  
A
Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Işıklara 50 metre kaldığını
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
B
C
D
Soru 31
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ Pompası
B
Yağdanlık
C
Yağ Çubuğu
D
Yağ Filtresi
Soru 32
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere yada gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
B
Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
C
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
D
Geçiş üstünlüğü hakkının görev halinde iken kullanılması
Soru 34
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?  
A
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
B
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
C
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
D
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
B
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
C
Eklem çevresinin şişmesi
D
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Soru 36
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ............. donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Elektrolit
B
Antifriz
C
Saf su
D
Asit
Soru 37
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Hızını arttırması
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 38
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş Sistemi
B
Ateşleme Sistemi
C
Yağlama Sistemi
D
Yakıt Sistemi
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
B
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
C
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içeceklerin verilmesi
D
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Soru 40
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
8
B
11
C
5
D
2
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 
A
Düz olarak yüzüstü yatırılması
B
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C
vücuduna soğuk uygulama yapılması
D
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru 42
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
4.5
B
2.5
C
1.5
D
3.5
Soru 43
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
A
Empati düzeyi yüksek
B
Bencil
C
Sorumsuz
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
B
Hızı viraja girmeden önce arttırmak
C
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
D
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
Soru 45
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Beden Dilinin
B
Konuşma Üslubunun
C
Trafik adabının
D
Micazın
Soru 46
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Ana yol
B
Geçiş yolu
C
Bağlantı yolu
D
Banket
Soru 47
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Girişimci
B
Sürücü
C
İlk yardımcı
D
Trafik Polisi
Soru 48
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 49
İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Duyuru
B
Konuşma
C
Ses
D
Gürültü
Soru 50
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Kask
C
Yansıtıcı giysi
D
Eldiven
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Yeni Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Yukarıda verilen “Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler” linkini tıklayarak 2019 yılında çıkmış diğer tüm ehliyet sınavlarının sorularına ulaşabilirler ve cevaplayabilirler. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış online ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 2019 da çıkmış Elektronik Ehliyet sınavı sorularıdır. 2019 elektronik ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet