2019 Online Ehliyet Sınavı

Ehliyet Alacak Adayların Dikkatine: Başka yere çalışmaya, kitap almaya, onlarca site içerisinde yüzlerce sayfa arasında boğulmaya gerek yok. Bu Sınavı çözdükten sonra altında yer alan Ehliyet Ana Sayfa – Çıkmış Sorular ile Çıkması Muhtemel Sorular ve Online Denemeleri tıklayın lütfen. Sürücü adaylarına özel hazırlanan tek bir sayfada her şey elinizin altında, linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada gerçek sınavda çıkacak soruların %90’ı, tıkladığınız Ehliyet Ana Sayfadaki sorulardan oluşmaktadır.

2019 Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
10
C
40
D
20
Soru 2
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı oklu
C
Kırmızı
D
Yeşil
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresinin şişmesi
B
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
C
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
D
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
Soru 4
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını arttırması
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
B
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
C
taşıt giremez levhası
D
kontrolsüz kavşak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 
A
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
vücuduna soğuk uygulama yapılması
D
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
Soru 7
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama Sistemi
B
Marş Sistemi
C
Yakıt Sistemi
D
Ateşleme Sistemi
Soru 8
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
Trafik Polisi
C
Girişimci
D
İlk yardımcı
Soru 9
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Azami (en yüksek) hız sınırını
B
Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını
C
Işıklara 50 metre kaldığını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 10
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
A
Bencil
B
Sorumsuz
C
Empati düzeyi yüksek
D
Görgü seviyesi düşük
Soru 11
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 12
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Ana yol
C
Banket
D
Bağlantı yolu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 14
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 15
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
B
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
C
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
D
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
C
Radyo veya müzik açması
D
Derin nefes alması
Soru 17
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Bencillik
B
Diğergamlık
C
Öfke
D
Sabırsızlık
Soru 18
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini azaltır?
A
Yansıtıcı giysi
B
Eldiven
C
Dayanıklı bot
D
Kask
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
B
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C
Geçiş üstünlüğü hakkının görev halinde iken kullanılması
D
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Bencillikten uzak durmak
B
Öfkeli olmak
C
Başarılı İletişim kurmak
D
Sabırlı olmak
Soru 21
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ............. donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asit
B
Antifriz
C
Saf su
D
Elektrolit
Soru 22
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
B
Bijon somunlarının gevşemesine
C
Sürüş güvenliğinin artmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 23
İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Ses
B
Gürültü
C
Duyuru
D
Konuşma
Soru 24
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich Manevrası
Soru 25
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik adabının
B
Beden Dilinin
C
Micazın
D
Konuşma Üslubunun
Soru 26
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir?
A
Şok
B
Bayılma
C
Koma
D
Kansızlık
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
B
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
C
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
D
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içeceklerin verilmesi
Soru 28
 • Spor ve iş kazaları
 • Yüksek bir yeren düşme
 • Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 29
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere yada gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 30
Resimde Görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?     Koma Pozisyonu
A
Şok
B
Koma
C
Omurga yaralanması
D
Tam tıkanma
Soru 31
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Boşaltım sisteminde
B
Sinir sisteminde
C
Solunum Sisteminde
D
Hareket sisteminde
Soru 32
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti sağa çek dur
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin artması
B
Motorun sarsıntılı çalışması
C
Motorda yağlanmanın olmaması
D
Yakıt tüketiminin düşmesi
Soru 34
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
20
C
40
D
50
Soru 35
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
5
B
2
C
11
D
8
Soru 36
Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
4
B
2
C
1
D
3
Soru 37
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Şok Pozisyonu
B
Heimlich manevrası
C
Turnike uygulaması
D
bak-dinle-hisset yöntemi
Soru 38
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
20
B
5
C
10
D
15
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
B
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Hızı viraja girmeden önce arttırmak
Soru 40
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
C
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
B
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
C
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
D
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
Soru 42
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında yada seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 43
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ Pompası
B
Yağdanlık
C
Yağ Çubuğu
D
Yağ Filtresi
Soru 44
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
1.5
B
4.5
C
3.5
D
2.5
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
B
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
C
Aracın arıza yapması
D
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Soru 47
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Çekici
B
Otobüs
C
Otomobil
D
Kamyon
Soru 48
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.      aft diferansiyel aks
A
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
B
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
C
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
D
I. Şaft - II. Difrensiyel - III. Aks
Soru 49
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Dönel Kavşak
B
Yandan Rüzgar
C
Gevşek şev
D
Gizli buzlanma
Soru 50
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Havalimanına
B
Açılan köprüye
C
Ana yol-tali yol kavşağına
D
Işıklı işaret cihazına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Yeni Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Yukarıda verilen “Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler” linkini tıklayarak 2019 yılında çıkmış diğer tüm ehliyet sınavlarının sorularına ulaşabilirler ve cevaplayabilirler. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış online ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 2019 da çıkmış Elektronik Ehliyet sınavı sorularıdır. 2019 elektronik ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa