2019 Online Ehliyet Sınavı

Ehliyet Alacak Adayların Dikkatine: Başka yere çalışmaya, kitap almaya, onlarca site içerisinde yüzlerce sayfa arasında boğulmaya gerek yok. Bu Sınavı çözdükten sonra altında yer alan Ehliyet Ana Sayfa – Çıkmış Sorular ile Çıkması Muhtemel Sorular ve Online Denemeleri tıklayın lütfen. Sürücü adaylarına özel hazırlanan tek bir sayfada her şey elinizin altında, linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada gerçek sınavda çıkacak soruların %90’ı, tıkladığınız Ehliyet Ana Sayfadaki sorulardan oluşmaktadır.

2019 Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
B
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C
Geçiş üstünlüğü hakkının görev halinde iken kullanılması
D
Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
B
kontrolsüz kavşak
C
taşıt giremez levhası
D
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
Soru 4
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında yada seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
Soru 5
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir?
A
Kansızlık
B
Şok
C
Koma
D
Bayılma
Soru 6
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
trafik polisi işareti yavaşla
Soru 7
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Beden Dilinin
B
Konuşma Üslubunun
C
Micazın
D
Trafik adabının
Soru 8
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
5
B
15
C
10
D
20
Soru 9
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Geçiş yolu
C
Ana yol
D
Banket
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 11
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama Sistemi
B
Yakıt Sistemi
C
Marş Sistemi
D
Ateşleme Sistemi
Soru 12
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Kırmızı oklu
D
Yeşil
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
B
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
C
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 14
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini azaltır?
A
Eldiven
B
Kask
C
Yansıtıcı giysi
D
Dayanıklı bot
Soru 15
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
40
C
30
D
20
Soru 16
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 17
İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Duyuru
B
Gürültü
C
Ses
D
Konuşma
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresinin şişmesi
B
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
D
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Soru 19
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
D
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin başının gergin ve gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
D
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
Soru 21
Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 22
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Sürükleme yöntemi
C
Heimlich Manevrası
D
Rentek manevrası
Soru 23
 • Spor ve iş kazaları
 • Yüksek bir yeren düşme
 • Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
B
Hızı viraja girmeden önce arttırmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 25
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere yada gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Soru 26
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
1.5
B
4.5
C
2.5
D
3.5
Soru 27
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Gizli buzlanma
B
Yandan Rüzgar
C
Gevşek şev
D
Dönel Kavşak
Soru 28
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Turnike uygulaması
B
Şok Pozisyonu
C
Heimlich manevrası
D
bak-dinle-hisset yöntemi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Öfkeli olmak
B
Sabırlı olmak
C
Başarılı İletişim kurmak
D
Bencillikten uzak durmak
Soru 30
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
2
B
11
C
5
D
8
Soru 31
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Işıklara 50 metre kaldığını
D
Asgari (en az) hız sınırını
Soru 32
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Çekici
B
Otomobil
C
Otobüs
D
Kamyon
Soru 33
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
A
Görgü seviyesi düşük
B
Empati düzeyi yüksek
C
Sorumsuz
D
Bencil
Soru 34
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
El freninin arızalanmasına
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Işıklı işaret cihazına
B
Açılan köprüye
C
Havalimanına
D
Ana yol-tali yol kavşağına
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B
Derin nefes alması
C
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
D
Radyo veya müzik açması
Soru 37
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağdanlık
B
Yağ Filtresi
C
Yağ Çubuğu
D
Yağ Pompası
Soru 38
Resimde Görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?     Koma Pozisyonu
A
Omurga yaralanması
B
Koma
C
Tam tıkanma
D
Şok
Soru 39
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
50
C
20
D
40
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 
A
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
B
vücuduna soğuk uygulama yapılması
C
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
D
Düz olarak yüzüstü yatırılması
Soru 41
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ............. donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asit
B
Elektrolit
C
Saf su
D
Antifriz
Soru 42
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Solunum Sisteminde
B
Sinir sisteminde
C
Boşaltım sisteminde
D
Hareket sisteminde
Soru 43
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.      aft diferansiyel aks
A
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
B
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
C
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
D
I. Şaft - II. Difrensiyel - III. Aks
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin düşmesi
B
Yakıt tüketiminin artması
C
Motorda yağlanmanın olmaması
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 45
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
İlk yardımcı
B
Sürücü
C
Girişimci
D
Trafik Polisi
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
B
Aracın arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
Soru 47
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Bencillik
C
Diğergamlık
D
Sabırsızlık
Soru 48
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Hızını arttırması
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içeceklerin verilmesi
B
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
C
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
D
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
Soru 50
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
B
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
C
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
D
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Yeni Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Yukarıda verilen “Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler” linkini tıklayarak 2019 yılında çıkmış diğer tüm ehliyet sınavlarının sorularına ulaşabilirler ve cevaplayabilirler. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış online ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 2019 da çıkmış Elektronik Ehliyet sınavı sorularıdır. 2019 elektronik ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa