2019 Online Ehliyet Sınavı

Ehliyet Alacak Adayların Dikkatine: Başka yere çalışmaya, kitap almaya, onlarca site içerisinde yüzlerce sayfa arasında boğulmaya gerek yok. Bu Sınavı çözdükten sonra altında yer alan Ehliyet Ana Sayfa – Çıkmış Sorular ile Çıkması Muhtemel Sorular ve Online Denemeleri tıklayın lütfen. Sürücü adaylarına özel hazırlanan tek bir sayfada her şey elinizin altında, linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada gerçek sınavda çıkacak soruların %90’ı, tıkladığınız Ehliyet Ana Sayfadaki sorulardan oluşmaktadır.

2019 Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Bağlantı yolu
B
Geçiş yolu
C
Banket
D
Ana yol
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Radyo veya müzik açması
D
Derin nefes alması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
B
Aracın arıza yapması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
Soru 4
Resimde Görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?     Koma Pozisyonu
A
Koma
B
Omurga yaralanması
C
Tam tıkanma
D
Şok
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 
A
vücuduna soğuk uygulama yapılması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
D
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
Soru 6
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
Soru 7
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.      aft diferansiyel aks
A
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
B
I. Şaft - II. Difrensiyel - III. Aks
C
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
D
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
Soru 8
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Şok Pozisyonu
B
Turnike uygulaması
C
bak-dinle-hisset yöntemi
D
Heimlich manevrası
Soru 9
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
50
B
40
C
20
D
30
Soru 10
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ Filtresi
B
Yağ Çubuğu
C
Yağdanlık
D
Yağ Pompası
Soru 11
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
10
B
20
C
5
D
15
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin düşmesi
B
Motorda yağlanmanın olmaması
C
Motorun sarsıntılı çalışması
D
Yakıt tüketiminin artması
Soru 13
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sinir sisteminde
B
Hareket sisteminde
C
Solunum Sisteminde
D
Boşaltım sisteminde
Soru 14
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Sürükleme yöntemi
D
Heimlich Manevrası
Soru 15
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
A
Bencil
B
Görgü seviyesi düşük
C
Empati düzeyi yüksek
D
Sorumsuz
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Bencillikten uzak durmak
B
Başarılı İletişim kurmak
C
Sabırlı olmak
D
Öfkeli olmak
Soru 17
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Asgari (en az) hız sınırını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını
D
Işıklara 50 metre kaldığını
Soru 18
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Soru 19
Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 20
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Gizli buzlanma
B
Gevşek şev
C
Dönel Kavşak
D
Yandan Rüzgar
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını arttırması
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Soru 22
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında yada seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Motor kaputunun açık kaldığını
B
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
C
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
D
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
B
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
C
Eklem çevresinin şişmesi
D
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
Soru 24
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Beden Dilinin
B
Micazın
C
Trafik adabının
D
Konuşma Üslubunun
Soru 25
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Trafik Polisi
B
İlk yardımcı
C
Sürücü
D
Girişimci
Soru 26
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir?
A
Kansızlık
B
Koma
C
Şok
D
Bayılma
Soru 27
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Açılan köprüye
B
Ana yol-tali yol kavşağına
C
Havalimanına
D
Işıklı işaret cihazına
Soru 28
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini azaltır?
A
Kask
B
Dayanıklı bot
C
Eldiven
D
Yansıtıcı giysi
Soru 29
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Kamyon
B
Otobüs
C
Çekici
D
Otomobil
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
B
Hızı viraja girmeden önce arttırmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
B
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
C
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
D
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
Soru 32
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
5
B
8
C
11
D
2
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
B
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içeceklerin verilmesi
C
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
D
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
Soru 34
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
B
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
C
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
D
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
taşıt giremez levhası
B
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
C
kontrolsüz kavşak
D
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
Soru 36
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ............. donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asit
B
Elektrolit
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 37
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş Sistemi
B
Yakıt Sistemi
C
Ateşleme Sistemi
D
Yağlama Sistemi
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 39
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
I, II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 40
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Sabırsızlık
B
Öfke
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Geçiş üstünlüğü hakkının görev halinde iken kullanılması
B
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
D
Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 42
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
1.5
B
4.5
C
2.5
D
3.5
Soru 43
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere yada gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
Soru 44
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti yavaşla
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
trafik polisi işareti sağa çek dur
D
trafik polisi işareti hızlan
Soru 45
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
10
C
20
D
40
Soru 46
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
Sürüş güvenliğinin artmasına
Soru 47
İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Ses
B
Gürültü
C
Duyuru
D
Konuşma
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
B
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
C
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
D
Bebeğin başının gergin ve gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması
Soru 49
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Kırmızı oklu
B
Kırmızı
C
Yeşil
D
Sarı
Soru 50
 • Spor ve iş kazaları
 • Yüksek bir yeren düşme
 • Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Yeni Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Yukarıda verilen “Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler” linkini tıklayarak 2019 yılında çıkmış diğer tüm ehliyet sınavlarının sorularına ulaşabilirler ve cevaplayabilirler. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış online ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 2019 da çıkmış Elektronik Ehliyet sınavı sorularıdır. 2019 elektronik ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa