2019 Online Ehliyet Sınavı

Ehliyet Alacak Adayların Dikkatine: Başka yere çalışmaya, kitap almaya, onlarca site içerisinde yüzlerce sayfa arasında boğulmaya gerek yok. Bu Sınavı çözdükten sonra altında yer alan Ehliyet Ana Sayfa – Çıkmış Sorular ile Çıkması Muhtemel Sorular ve Online Denemeleri tıklayın lütfen. Sürücü adaylarına özel hazırlanan tek bir sayfada her şey elinizin altında, linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada gerçek sınavda çıkacak soruların %90’ı, tıkladığınız Ehliyet Ana Sayfadaki sorulardan oluşmaktadır.

2019 Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Kamyon
D
Çekici
Soru 2
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir?
A
Kansızlık
B
Bayılma
C
Şok
D
Koma
Soru 3
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Gizli buzlanma
B
Gevşek şev
C
Dönel Kavşak
D
Yandan Rüzgar
Soru 4
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere yada gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I, II ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 5
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
B
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 7
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Banket
C
Ana yol
D
Bağlantı yolu
Soru 8
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
15
B
20
C
5
D
10
Soru 9
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Boşaltım sisteminde
B
Hareket sisteminde
C
Solunum Sisteminde
D
Sinir sisteminde
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
B
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C
Eklem çevresinin şişmesi
D
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Bebeğin başının gergin ve gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması
C
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
D
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 
A
Düz olarak yüzüstü yatırılması
B
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
D
vücuduna soğuk uygulama yapılması
Soru 13
 • Spor ve iş kazaları
 • Yüksek bir yeren düşme
 • Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 14
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabırsızlık
C
Bencillik
D
Diğergamlık
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
D
Aracın arıza yapması
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
B
Hızı viraja girmeden önce arttırmak
C
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Derin nefes alması
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Radyo veya müzik açması
D
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Öfkeli olmak
B
Bencillikten uzak durmak
C
Sabırlı olmak
D
Başarılı İletişim kurmak
Soru 19
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
40
C
50
D
20
Soru 20
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
30
B
20
C
10
D
40
Soru 21
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama Sistemi
B
Ateşleme Sistemi
C
Yakıt Sistemi
D
Marş Sistemi
Soru 22
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağdanlık
B
Yağ Filtresi
C
Yağ Çubuğu
D
Yağ Pompası
Soru 23
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını
B
Azami (en yüksek) hız sınırını
C
Asgari (en az) hız sınırını
D
Işıklara 50 metre kaldığını
Soru 24
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
11
B
5
C
2
D
8
Soru 25
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Havalimanına
B
Açılan köprüye
C
Işıklı işaret cihazına
D
Ana yol-tali yol kavşağına
Soru 26
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
B
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
C
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
D
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
Soru 27
İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Gürültü
B
Duyuru
C
Konuşma
D
Ses
Soru 28
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Hızını arttırması
B
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
B
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
C
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
B
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içeceklerin verilmesi
C
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
D
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
Soru 31
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Konuşma Üslubunun
B
Trafik adabının
C
Beden Dilinin
D
Micazın
Soru 32
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ............. donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asit
B
Elektrolit
C
Saf su
D
Antifriz
Soru 33
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
2.5
B
4.5
C
3.5
D
1.5
Soru 34
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Heimlich Manevrası
B
Sürükleme yöntemi
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 35
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini azaltır?
A
Kask
B
Eldiven
C
Dayanıklı bot
D
Yansıtıcı giysi
Soru 36
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
A
Bencil
B
Sorumsuz
C
Görgü seviyesi düşük
D
Empati düzeyi yüksek
Soru 37
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında yada seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
B
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
C
Motor kaputunun açık kaldığını
D
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 38
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.      aft diferansiyel aks
A
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
B
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
C
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
D
I. Şaft - II. Difrensiyel - III. Aks
Soru 39
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
B
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
Soru 40
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız III
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Geçiş üstünlüğü hakkının görev halinde iken kullanılması
B
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
C
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
D
Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 42
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Sarı
B
Kırmızı
C
Kırmızı oklu
D
Yeşil
Soru 43
Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 44
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Girişimci
B
Sürücü
C
İlk yardımcı
D
Trafik Polisi
Soru 45
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti sağa çek dur
C
trafik polisi işareti geceleyin geç
D
trafik polisi işareti yavaşla
Soru 46
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Bijon somunlarının gevşemesine
B
Sürüş güvenliğinin artmasına
C
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
taşıt giremez levhası
B
kontrolsüz kavşak
C
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
D
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
Soru 48
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Şok Pozisyonu
B
Heimlich manevrası
C
bak-dinle-hisset yöntemi
D
Turnike uygulaması
Soru 49
Resimde Görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?     Koma Pozisyonu
A
Koma
B
Şok
C
Omurga yaralanması
D
Tam tıkanma
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Yakıt tüketiminin düşmesi
B
Motorun sarsıntılı çalışması
C
Yakıt tüketiminin artması
D
Motorda yağlanmanın olmaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Yeni Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Yukarıda verilen “Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler” linkini tıklayarak 2019 yılında çıkmış diğer tüm ehliyet sınavlarının sorularına ulaşabilirler ve cevaplayabilirler. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış online ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 2019 da çıkmış Elektronik Ehliyet sınavı sorularıdır. 2019 elektronik ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa