2019 Online Ehliyet Sınavı

Ehliyet Alacak Adayların Dikkatine: Başka yere çalışmaya, kitap almaya, onlarca site içerisinde yüzlerce sayfa arasında boğulmaya gerek yok. Bu Sınavı çözdükten sonra altında yer alan Ehliyet Ana Sayfa – Çıkmış Sorular ile Çıkması Muhtemel Sorular ve Online Denemeleri tıklayın lütfen. Sürücü adaylarına özel hazırlanan tek bir sayfada her şey elinizin altında, linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen sayfada gerçek sınavda çıkacak soruların %90’ı, tıkladığınız Ehliyet Ana Sayfadaki sorulardan oluşmaktadır.

2019 Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?
A
Aracın arıza yapması
B
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması
C
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması
D
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
Soru 2
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?
A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti sağa çek dur
C
trafik polisi işareti yavaşla
D
trafik polisi işareti geceleyin geç
Soru 3
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.      aft diferansiyel aks
A
I. Şaft - II. Difrensiyel - III. Aks
B
I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel
C
I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft
D
I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft
Soru 4
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A
20
B
10
C
15
D
5
Soru 5
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
A
Geçiş yolu
B
Banket
C
Bağlantı yolu
D
Ana yol
Soru 6
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   dingil başına 6 tondan fazla düşen araç giremez levhası
A
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez.
B
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez.
C
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez.
D
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez.
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
A
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
B
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
C
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
D
Hızını arttırması
Soru 8
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?
A
Yağ Filtresi
B
Yağ Pompası
C
Yağ Çubuğu
D
Yağdanlık
Soru 9
 • Spor ve iş kazaları
 • Yüksek bir yeren düşme
 • Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?
A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 10
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Sürüş güvenliğinin artmasına
B
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
C
Bijon somunlarının gevşemesine
D
El freninin arızalanmasına
Soru 11
 • Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
 • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
 • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
A
Trafik adabının
B
Micazın
C
Konuşma Üslubunun
D
Beden Dilinin
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?
A
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
B
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
C
Hızı viraja girmeden önce arttırmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 13
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
A
2.5
B
1.5
C
4.5
D
3.5
Soru 14
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
A
2
B
11
C
8
D
5
Soru 15
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?
A
Sinir sisteminde
B
Hareket sisteminde
C
Boşaltım sisteminde
D
Solunum Sisteminde
Soru 16
 • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
 • Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi halde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?
A
Kırmızı
B
Kırmızı oklu
C
Yeşil
D
Sarı
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
C
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
D
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
Soru 18
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir.
B
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir.
C
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir.
D
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
A
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
B
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
C
Radyo veya müzik açması
D
Derin nefes alması
Soru 20
İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?
A
Duyuru
B
Gürültü
C
Konuşma
D
Ses
Soru 21
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır." Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?
A
Sürükleme yöntemi
B
Heimlich Manevrası
C
Rentek manevrası
D
İtfaiyeci yöntemi
Soru 22
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini azaltır?
A
Dayanıklı bot
B
Yansıtıcı giysi
C
Eldiven
D
Kask
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
A
Eklem çevresinin şişmesi
B
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
D
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
Soru 24
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
30
B
50
C
20
D
40
Soru 25
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?   kar uyarı levhası
A
Yandan Rüzgar
B
Gevşek şev
C
Gizli buzlanma
D
Dönel Kavşak
Soru 26
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
A
Diğergamlık
B
Öfke
C
Sabırsızlık
D
Bencillik
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?
A
Geçiş üstünlüğü hakkının görev halinde iken kullanılması
B
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
D
Görev hali dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
Soru 28
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Otomobil
C
Kamyon
D
Çekici
Soru 29
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?
A
Sürücü
B
İlk yardımcı
C
Girişimci
D
Trafik Polisi
Soru 30
Aracın gösterge panelinde bulunan şekilde ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında yada seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?   yağ ikaz ışığı
A
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu
B
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu
C
Motor yağı basıncının çok düştüğünü
D
Motor kaputunun açık kaldığını
Soru 31
Motorun soğutma sisteminde kullanılan ............. donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü arttırmaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Asit
B
Elektrolit
C
Antifriz
D
Saf su
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
A
Sabırlı olmak
B
Öfkeli olmak
C
Bencillikten uzak durmak
D
Başarılı İletişim kurmak
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?
A
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması
B
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması
C
Bebeğin başının gergin ve gövdesinin yukarıda olacak şekilde tutulması
D
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması
Soru 34
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
10
B
20
C
40
D
30
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 
A
vücuduna soğuk uygulama yapılması
B
Düz olarak yüzüstü yatırılması
C
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
D
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
Soru 36
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?   50 hız sınırı
A
Işıklara 50 metre kaldığını
B
Asgari (en az) hız sınırını
C
Azami (en yüksek) hız sınırını
D
Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmamasını
Soru 37
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, ................... ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Turnike uygulaması
B
Şok Pozisyonu
C
Heimlich manevrası
D
bak-dinle-hisset yöntemi
Soru 38
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi halinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez?
A
Sorumsuz
B
Empati düzeyi yüksek
C
Görgü seviyesi düşük
D
Bencil
Soru 39
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yağlama Sistemi
B
Marş Sistemi
C
Ateşleme Sistemi
D
Yakıt Sistemi
Soru 40
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   anayol taliyol kavşağı levhası
A
Işıklı işaret cihazına
B
Ana yol-tali yol kavşağına
C
Havalimanına
D
Açılan köprüye
Soru 41
 • I. Kesik yol çizgisi
 • II. Devamlı yol çizgisi
 • III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?
A
I ve II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 42
Motorsikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
A
1
B
3
C
4
D
2
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?
A
Motorda yağlanmanın olmaması
B
Yakıt tüketiminin düşmesi
C
Yakıt tüketiminin artması
D
Motorun sarsıntılı çalışması
Soru 44
 • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
 • Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir?
A
Şok
B
Koma
C
Kansızlık
D
Bayılma
Soru 45
Resimde Görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?     Koma Pozisyonu
A
Şok
B
Tam tıkanma
C
Omurga yaralanması
D
Koma
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır?
A
kontrolsüz kavşak
B
bütün yasakların ve kısıtlamaların sonu levhası
C
taşıt giremez levhası
D
ndeki aracı geçmek yasaktır tabelası
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
A
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
B
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması
C
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması
D
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içeceklerin verilmesi
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarını çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
A
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
B
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 49
 • I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
 • II. Gereksiz yere yada gereğinden uzun kornaya basılması
 • III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?
A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
Soru 50
 • I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
 • II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
 • III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Yeni Ehliyet Sınav Sistemi

Sürücü adayları yeni sınav sisteminde artık ehliyet sınavlarını online olarak bilgisayar üzerinde gerçekleştirmektedir. Yukarıda verilen “Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler” linkini tıklayarak 2019 yılında çıkmış diğer tüm ehliyet sınavlarının sorularına ulaşabilirler ve cevaplayabilirler. Online ehliyet sınavı soruları bilgisayarlı ortamda çözüldükten hemen sonra cevapları verilmektedir. Yukarıda Sürücü adayları kendileri, çıkmış online ehliyet sınav sorularını çözebilirler. Bu sayfada yeni ehliyet sınavı ile sıkıntı yaşamadan başarılı olabilirler. Yeni ehliyet sınav sisteminde sorular elektronik ortamda gelmektedir. Sürücü adayları elektronik ehliyet sınavına girebilirler. Yukarıdaki sınav da 2019 da çıkmış Elektronik Ehliyet sınavı sorularıdır. 2019 elektronik ehliyet sınavı sorularının cevaplarına sonuçları al ile ulaşabilirsiniz.

Çıkmış Ehliyet Sınav Soruları

Ehliyet Ana Sayfa