Online Ehliyet Deneme

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 2
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerden hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
Soru 3
  • Motor durdurulur.
  • Araç el freni ile tespit edilir.
  • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumlarda uygulanır?
A
Geri gitme
B
Durma
C
Park etme
D
U dönüşü yapma
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak
B
Trafikte kaza sayısını azaltmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D
İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak
Soru 5
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
2, 3 ve 4
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
Yalnız 3
Soru 6
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Antifiriz
B
Hidrolik Yağı
C
Motor Yağı
D
Akü elektroliti
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
Akciğer
B
Pankreas
C
Böbrek
D
Mide
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
İlk yardım çantası
B
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
C
Yangın söndürme cihazı
D
Üçgen reflektör
Soru 9
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 10
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otobüs
B
Çekici
C
Kamyon
D
Otomobil
Soru 11
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
1-3-2
B
1-2-3
C
2-3-1
D
3-1-2
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
A
Akü Elektroliti
B
Motor Yağı
C
Antifriz
D
Fren Hidroliği
Soru 13
Şekle göre hangi araçların bulundukları bölgeleri sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
2 ve 3
B
3 ve 4
C
1 ve 2
D
1 ve 3
Soru 14
Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A
Depodaki yakıt seviyesi
B
Akü suyu
C
Motor yağ seviyesi
D
Bujiler
Soru 15
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Bisiklet yolunu kullanması
B
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
C
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
D
Bu bölgede azami 30 km/sa hızla gitmesi
Soru 16
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Duraklama yapmaktan kaçınması
B
Öndeki aracı geçmesi
C
Hızını azaltması
D
Takip mesafesini artırması
16 numaralı soru için açıklama 
Yerdeki düz çizgiye dikkat edelim
Soru 17
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Acil uyarı ışıkları
D
Sis ışıkları
Soru 18
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.   Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sara Krizi
B
Hipertansiyon
C
Diyabet
D
Şok
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
B
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
C
Araçların tescil işlemlerini yapmak
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 20
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Sıkıştırma
B
İş
C
Egzoz
D
Emme
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Alternatör
B
Şaft
C
Marş Motoru
D
Amortisör
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
Zorunluluk dışında park etmek
B
Geri gitmek
C
Hızına uygun şeritte gitmek
D
Geriye dönmek
Soru 23
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   araç geçiş sıralaması
A
1-2-3
B
3-2-1
C
1-3-2
D
2-3-1
Soru 24
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Delici yaralar
B
Kesik yaralar
C
Parçalı yaralar
D
Ezikli yaralar
Soru 25
Kalbi durmuş olan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
kan basıncının artması
B
Solunumun yüzeyselleşmesi
C
Nabzın yavaşlaması
D
Göz bebeklerinin genişlemesi
Soru 26
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Su kirliliğini
B
Hava kirliliğini
C
Gürültü kirliliğini
D
Görüntü kirliliğini
Soru 27
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?   Kalp Masajı   -    Suni Solunum
A
10 - 1
B
40 - 2
C
20 - 1
D
30 - 2
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Yakıt tüketiminin azalması
C
Zararlı gaz salınımın artması
D
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Koltuk ayarları
B
Araç lastikleri
C
Aynaların ayarları
D
Yakıt Seviyesi
Soru 30
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Araç tartı istasyonu
B
Akaryakıt istasyonu
C
Muayene istasyonu
D
Servis istasyonu
Soru 31
Araç gösterge panelinde "ABS" uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arazı olduğunu belirtir?
A
Yakıt
B
Yağlama
C
Soğutma
D
Fren
Soru 32
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Akünün kısa zamanda bitmesine
B
Motor devrinin yükselmesine
C
Klimanın düzensiz çalışmasına
D
Motorun hararet yapmasına
Soru 33
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?     anayol taliyol kavşağı levhası
A
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
B
Ana yol - Tali yol kavşağına yaklaşıldığını
C
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
D
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
Soru 34
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına ve ya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Azami Ağırlık
B
Gabari
C
Dingil Ağırlığı
D
Taşıma Sınırı
Soru 35
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Havanın serin olması
B
Silecek motorunun yavaş çalışması
C
Silecek lastiklerinin eskimesi
D
Cam suyu seviyesinin azalması
Soru 36
Şekilde bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç km?   azami hız resmi
A
90
B
50
C
30
D
70
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
İşlev kaybı
B
Hareket ile azalan ağrı
C
Şişlik
D
Kızarma
Soru 38
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Buji
B
Su Pompası
C
Enjektör
D
Termostat
Soru 39
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Emniyet Kemeri
B
ASR
C
Hava Yastığı
D
ABS
Soru 40
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tedavisi için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Köprücük kemiği kırığı
B
Ön kol kemiği kırığı
C
Üst kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 41
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
10 - 18
B
12 - 20
C
14 - 22
D
16 - 24
Soru 42
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Bu bölgeden dikkatli geçmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur?
A
Hava filtresinin değiştirilmesi
B
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
C
Klimanın açık olması
D
Ani duruş ve kalkış yapılması
Soru 44
Aşağıda soru işareti ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?   hayat kurtarma zinciri
A
Olay yeri değerlendirmesi
B
Temel yaşam desteği
C
İlaçla tedavi
D
Hasar tespiti
Soru 45
Aracına "LPG" taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
40
B
60
C
50
D
30
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Bilinç seviyesinde azalma
B
Kan basıncında yükselme
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
Soru 47
Şekilde soru işareti ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?   araba yayı
A
Aracın fren mesafesini kısaltmak
B
Yakıt tüketimini azaltmak
C
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak
D
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Umum servis araçları
B
Zırhlı taşıt
C
Kamu Hizmeti taşıtı
D
Organ nakil araçları
Soru 49
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Marş sistemi
B
Yağlama sistemi
C
Ateşleme sistemi
D
Yakıt sistemi
Soru 50
Şekilde 2 yönlü ve 3 şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?     hatalı sollama
A
1 ve 2
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
Yalnız 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavına girecek adaylar kendilerini bu denemelerle sınayabilirler. Ehliyet alacak adaylar, yeni ehliyet sınav sisteminde sorular artık online olarak bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. E-sınav uygulaması yeni adaylar için uygulanmaktadır. Eski sınav sisteminde sorular MEB tarafından yayınlanırdı. Ancak şimdiki sistemde sonuçlar hemen verilmekte ve sorular dışarıya verilmemektedir. O yüzden bu online ehliyet denemeleri ile sürücü adayları kendilerini deneyebilirler. Ehliyet sınavına girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum…

Ehliyet Online Deneme

Ehliyet Ana Sayfa