Online Ehliyet Deneme

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Çıkmış Online Ehliyet Soruları

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
A
Gürültü kirliliğini
B
Hava kirliliğini
C
Su kirliliğini
D
Görüntü kirliliğini
Soru 2
Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A
Akü suyu
B
Bujiler
C
Depodaki yakıt seviyesi
D
Motor yağ seviyesi
Soru 3
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Acil uyarı ışıkları
B
Yakını gösteren ışıklar
C
Sis ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 4
Araç gösterge panelinde "ABS" uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arazı olduğunu belirtir?
A
Yakıt
B
Soğutma
C
Yağlama
D
Fren
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?
A
Akü Elektroliti
B
Antifriz
C
Motor Yağı
D
Fren Hidroliği
Soru 6
Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına ve ya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A
Azami Ağırlık
B
Gabari
C
Taşıma Sınırı
D
Dingil Ağırlığı
Soru 7
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?   Kalp Masajı   -    Suni Solunum
A
10 - 1
B
20 - 1
C
40 - 2
D
30 - 2
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
A
Araç lastikleri
B
Yakıt Seviyesi
C
Koltuk ayarları
D
Aynaların ayarları
Soru 9
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   görüşe kapalı yol
A
Takip mesafesini artırması
B
Öndeki aracı geçmesi
C
Duraklama yapmaktan kaçınması
D
Hızını azaltması
9 numaralı soru için açıklama 
Yerdeki düz çizgiye dikkat edelim
Soru 10
Şekilde 2 yönlü ve 3 şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?     hatalı sollama
A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 11
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
A
Antifiriz
B
Motor Yağı
C
Akü elektroliti
D
Hidrolik Yağı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur?
A
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
B
Ani duruş ve kalkış yapılması
C
Klimanın açık olması
D
Hava filtresinin değiştirilmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
A
Pankreas
B
Böbrek
C
Akciğer
D
Mide
Soru 14
  • Motor durdurulur.
  • Araç el freni ile tespit edilir.
  • Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.
Yukarıda verilen esaslar hangi durumlarda uygulanır?
A
Park etme
B
Geri gitme
C
Durma
D
U dönüşü yapma
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
A
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
B
Kan basıncında yükselme
C
Hızlı ve yüzeysel solunum
D
Bilinç seviyesinde azalma
Soru 16
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tedavisi için yapılır?   kol kırığı nasıl sarılır
A
Üst kol kemiği kırığı
B
Köprücük kemiği kırığı
C
Ön kol kemiği kırığı
D
Omurga kırığı
Soru 17
Aşağıda soru işareti ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?   hayat kurtarma zinciri
A
Olay yeri değerlendirmesi
B
Temel yaşam desteği
C
İlaçla tedavi
D
Hasar tespiti
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Yakıt tüketiminin azalması
D
Zararlı gaz salınımın artması
Soru 19
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?
A
Ezikli yaralar
B
Kesik yaralar
C
Delici yaralar
D
Parçalı yaralar
Soru 20
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?
A
Otomobil
B
Otobüs
C
Çekici
D
Kamyon
Soru 21
Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A
Motor devrinin yükselmesine
B
Klimanın düzensiz çalışmasına
C
Akünün kısa zamanda bitmesine
D
Motorun hararet yapmasına
Soru 22
Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
ASR
B
Hava Yastığı
C
Emniyet Kemeri
D
ABS
Soru 23
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateşleme sistemi
B
Yakıt sistemi
C
Yağlama sistemi
D
Marş sistemi
Soru 24
  1. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
  2. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
  3. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerden hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 25
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?   geçme yasağına uymamış
A
Yalnız 3
B
2 ve 3
C
1 ve 2
D
2, 3 ve 4
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
A
Şaft
B
Marş Motoru
C
Amortisör
D
Alternatör
Soru 28
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
A
Emme
B
İş
C
Sıkıştırma
D
Egzoz
Soru 29
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.   Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sara Krizi
B
Diyabet
C
Hipertansiyon
D
Şok
Soru 30
Şekle göre hangi araçların bulundukları bölgeleri sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?   hangi şerit sürekli meşgul edilemez
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
3 ve 4
Soru 31
Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?   30 km hızla gitmesi
A
Bisiklet yolunu kullanması
B
Bu bölgede azami 30 km/sa hızla gitmesi
C
Yayaları ikaz ederek bekletmesi
D
Sol şeride geçip yoluna devam etmesi
Soru 32
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
A
Muayene istasyonu
B
Servis istasyonu
C
Araç tartı istasyonu
D
Akaryakıt istasyonu
Soru 33
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cam suyu seviyesinin azalması
B
Silecek motorunun yavaş çalışması
C
Havanın serin olması
D
Silecek lastiklerinin eskimesi
Soru 34
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   kavşakta ilk geçiş hakkı
A
1-2-3
B
1-3-2
C
3-1-2
D
2-3-1
Soru 35
Kalbi durmuş olan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi gözlenir?
A
Göz bebeklerinin genişlemesi
B
Solunumun yüzeyselleşmesi
C
Nabzın yavaşlaması
D
kan basıncının artması
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Kamu Hizmeti taşıtı
B
Zırhlı taşıt
C
Organ nakil araçları
D
Umum servis araçları
Soru 37
Şekilde bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç km?   azami hız resmi
A
90
B
50
C
70
D
30
Soru 38
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
A
14 - 22
B
10 - 18
C
12 - 20
D
16 - 24
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
A
Zorunluluk dışında park etmek
B
Geri gitmek
C
Hızına uygun şeritte gitmek
D
Geriye dönmek
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?
A
İşlev kaybı
B
Hareket ile azalan ağrı
C
Kızarma
D
Şişlik
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
A
İlk yardım çantası
B
Yangın söndürme cihazı
C
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
D
Üçgen reflektör
Soru 42
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?   araç geçiş sıralaması
A
3-2-1
B
1-3-2
C
2-3-1
D
1-2-3
Soru 43
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
A
Su Pompası
B
Termostat
C
Enjektör
D
Buji
Soru 44
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?
A
Dolaşım sistemi
B
Sinir sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak
C
İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak
D
Trafikte kaza sayısını azaltmak
Soru 46
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?   kaygan yol levhası
A
Aracını yavaşlatması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Bu bölgeden dikkatli geçmesi
D
Yolu kontrol etmesi
Soru 47
Aracına "LPG" taktıran bir kişi bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
A
60
B
50
C
30
D
40
Soru 48
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?     anayol taliyol kavşağı levhası
A
Ana yol - Tali yol kavşağına yaklaşıldığını
B
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru 49
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?   kazada asli kusurlu
A
2
B
3
C
1
D
4
Soru 50
Şekilde soru işareti ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?   araba yayı
A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
C
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak
D
Aracın fren mesafesini kısaltmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Ehliyet sınavına girecek adaylar kendilerini bu denemelerle sınayabilirler. Ehliyet alacak adaylar, yeni ehliyet sınav sisteminde sorular artık online olarak bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. E-sınav uygulaması yeni adaylar için uygulanmaktadır. Eski sınav sisteminde sorular MEB tarafından yayınlanırdı. Ancak şimdiki sistemde sonuçlar hemen verilmekte ve sorular dışarıya verilmemektedir. O yüzden bu online ehliyet denemeleri ile sürücü adayları kendilerini deneyebilirler. Ehliyet sınavına girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum…

Ehliyet Online Deneme

Ehliyet Ana Sayfa