Online Ehliyet Sınavı

Online Ehliyet Sınavı

Tebrikler - Online Ehliyet Sınavı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sınavda başarı oranınız %%PERCENTAGE%% Toplam %%TOTAL%% sorudan sizin işaretlediğiniz doğru sayısı %%SCORE%% Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz ile kalça arası
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Diz kapağının olduğu bölge
D
Ayak bileğinin üst kısmı
Soru 2
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.     Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının ana yolda olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 3
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
El freninin arızalanmasına
C
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Soru 4
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Göğüs yaralanmalarında
B
Omurga yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Bacak yaralanmalarında
Soru 5
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Kamyon garajını
D
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
Soru 6
• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. •• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. •• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Zihinsel aktivitenin korunması
C
Sindirim işlevinin rahat olması
D
Şokun engellenmesi
Soru 7
  • I- Reflektör
  • II- İlk yardım çantası
  • III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Devlet Planlama Teşkilatı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 9
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Renk körlüğü
B
Alkol bağımlılığı
C
Psikotrop madde bağımlılığı
D
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
Soru 10
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
B
Kamyon, otomobile
C
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Otomobil, kamyona
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
B
Taşıt yolunun soldan daralacağını
C
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
D
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Soru 12
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.  

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
B
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
C
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
D
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
Soru 13
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  
A
Demir yolu üst geçidine
B
Kontrolsüz demir yolu geçidine
C
Demir yolu alt geçidine
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 14
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Sinir sisteminin
B
Hareket sisteminin
C
Sindirim sisteminin
D
Dolaşım sisteminin
Soru 15
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyel
B
Motor
C
Egzoz
D
Fren
Soru 16
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 17

  Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
  • I- Motosiklet yolcuları
  • II- Motosiklet sürücüleri
  • III- Motorlu bisiklet yolcuları
  • IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I ve II
B
I, II ve III
C
III ve IV
D
I, II, III ve IV
Soru 18
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
1 yıl
B
5 yıl
C
6 ay
D
2 yıl
Soru 19
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Hız sınırlaması sonunu
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Park yasağını
Soru 20
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Kalbi duran
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunumu düzensiz olan
D
Solunum sayısı azalan
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
B
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Soru 22
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?  
A
B
C
D
Soru 23
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Durma
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 24
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle-Hisset
B
Bak
C
Dinle
D
Hisset
Soru 25
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Karterde yağın kalmaması
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Radyatörde antifrizin olmaması
D
Fren hidroliğinin eksilmesi
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A
B
C
D
Soru 27
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Müdahale
B
Koruma
C
Bildirme
D
Kurtarma
Soru 28
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Gürültü kirliliğinin artmasına
B
Trafik yoğunluğunun artmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Yakıt sarfiyatının artmasına
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Sinyal ampulü
C
Sigorta
D
Far anahtarı
Soru 30
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Sis ışıkları
B
Park ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Acil uyarı ışıkları
Soru 31
  • I- Akü kontrolü
  • II- Lastik kontrolü
  • III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
Soru 32
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Durmadan, dikkatli geçmeli
Soru 33
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan ekleme turnike uygulanması
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru 35
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  
A
Dar bir kavisle dönmek
B
Hızlanarak yoluna devam etmek
C
Sağa dönüş işareti vermek
D
1 numaralı aracın geçmesini beklemek
Soru 36
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
Soru 37
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Sindirim sistemi
B
Solunum sistemi
C
Hareket sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 38
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
100
B
110
C
80
D
120
Soru 39
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Alkol
C
Saf su
D
Antifiriz
Soru 40
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
B
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
C
şaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
Soru 41
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Araç uzunluğunun üç katı kadar
C
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 42
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?  

A
Yalnız 3
B
1 ve 3
C
2 ve 4
D
Yalnız 1
Soru 43
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.     Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Sağa sinyal vermesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 44
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Teker jantı
C
Vites kutusu
D
Manifold
Soru 45
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?  
A
Yolver
B
Tırmanma şeridi
C
Ayrılma şeridi
D
Dur
Soru 46
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?  
A
Ana yol
B
Tali yol
C
Bölünmüş yol
D
Banket
Soru 47
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
C
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
D
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz manifoldu
B
Emme manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz supabı
Soru 49
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Karaciğer
B
Beyin
C
Mide
D
Kalın bağırsak
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
B
Mesleki başarının artırılması
C
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
D
Trafik kazalarının önlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online e-sınav Ehliyet Soruları

Yeni ehliyet sınav sisteminde yazılı kağıt yok. Ehliyet sınavları online olarak bilgisayar vasıtası ile e-sınav sistemiyle uygulanmaktadır. E-sınav sistemindeki sorular ehliyet kursları ve kitaplarında yer alan sorulardan oluşmaktadır. Özellikle geçmiş yıllardaki ehliyet soruları çok sık başvurulup sorulmaktadır. Bu sayfada da sürücü adayları ehliyet alabilmeleri için girecekleri e-sınav sistemindeki tarz sorulardan oluşan denemeler yapılmıştır. Burada yer alan online ehliyet denemeleri size bir çok bilgiyi öğretecektir. Sürücü adaylarına, E-sınav sisteminde girecekleri ehliyet sınavında şimdiden başarılar diliyorum…

E-Sınav Deneme

Ehliyet Ana Sayfa