Online Ehliyet Sınavı

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
B
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru 2
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Teker jantı
B
Vites kutusu
C
Buji
D
Manifold
Soru 3
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Diferansiyel
B
Motor
C
Egzoz
D
Fren
Soru 4

  Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
  • I- Motosiklet yolcuları
  • II- Motosiklet sürücüleri
  • III- Motorlu bisiklet yolcuları
  • IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I, II, III ve IV
B
III ve IV
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 5
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Trafik yoğunluğunun artmasına
B
Yakıt sarfiyatının artmasına
C
Çevre kirliliğinin azalmasına
D
Gürültü kirliliğinin artmasına
Soru 6
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Hareket sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Sinir sisteminin
D
Dolaşım sisteminin
Soru 7
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, kamyona
B
Kamyon, otomobile
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 8
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Uzağı gösteren ışıklar
B
Acil uyarı ışıkları
C
Sis ışıkları
D
Park ışıkları
Soru 9
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
B
Durmadan, dikkatli geçmeli
C
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
D
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru 10
  • I- Akü kontrolü
  • II- Lastik kontrolü
  • III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 11
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?  
A
Tali yol
B
Bölünmüş yol
C
Banket
D
Ana yol
Soru 12
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?  
A
Kontrolsüz demir yolu geçidine
B
Demir yolu alt geçidine
C
Demir yolu üst geçidine
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 13
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.     Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
B
Otomobilin tali yolda olması
C
İtfaiye aracının ana yolda olması
D
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 14
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Solunum sistemi
B
Hareket sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 15
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
B
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
C
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
D
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Devlet Planlama Teşkilatı
B
Emniyet Genel Müdürlüğü
C
Sağlık Bakanlığı
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 17
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?  

A
Yalnız 3
B
Yalnız 1
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 18
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Psikotrop madde bağımlılığı
B
Renk körlüğü
C
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
D
Alkol bağımlılığı
Soru 19
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?
A
3
B
4
C
2
D
1
Soru 20
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle
B
Bak
C
Hisset
D
Dinle-Hisset
Soru 21
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.  

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
B
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
C
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
D
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
Soru 22
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
Geçme yasağı sonunu
B
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
C
Hız sınırlaması sonunu
D
Park yasağını
Soru 23
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Durma
B
Park etme
C
Bekleme
D
Duraklama
Soru 24
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Omurga yaralanmalarında
B
Göğüs yaralanmalarında
C
Karın yaralanmalarında
D
Bacak yaralanmalarında
Soru 25
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?  
A
Dar bir kavisle dönmek
B
Sağa dönüş işareti vermek
C
1 numaralı aracın geçmesini beklemek
D
Hızlanarak yoluna devam etmek
Soru 26
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide
B
Karaciğer
C
Kalın bağırsak
D
Beyin
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafik kazalarının önlenmesi
B
Mesleki başarının artırılması
C
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
D
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Soru 28
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
B
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
C
şaret vermeden şerit değiştirmesi
D
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
Soru 29
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?  
A
B
C
D
Soru 30
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Araç uzunluğunun üç katı kadar
B
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
B
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan ekleme turnike uygulanması
D
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 32
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Müdahale
B
Kurtarma
C
Koruma
D
Bildirme
Soru 33
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Yakıt tüketiminin artmasına
B
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
C
El freninin arızalanmasına
D
Şarj lambasının yanmasına
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Egzoz manifoldu
C
Emme manifoldu
D
Katalitik konvertör
Soru 35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D
Kamyon garajını
Soru 36
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Karterde yağın kalmaması
B
Radyatörde antifrizin olmaması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Depodaki yakıtın azalması
Soru 37
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 38
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
80
B
110
C
120
D
100
Soru 39
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?  
A
Tırmanma şeridi
B
Yolver
C
Ayrılma şeridi
D
Dur
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
B
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
C
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
D
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Far anahtarı
B
Sigorta
C
Sinyal ampulü
D
Flaşör
Soru 42
• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. •• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. •• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Kanamanın durdurulması
B
Zihinsel aktivitenin korunması
C
Şokun engellenmesi
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A
B
C
D
Soru 44
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?  
A
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Taşıt yolunun soldan daralacağını
C
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
D
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
Soru 45
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunumu düzensiz olan
B
Solunum sayısı azalan
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Kalbi duran
Soru 46
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz kapağının olduğu bölge
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Diz ile kalça arası
D
Ayak bileğinin üst kısmı
Soru 47
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
6 ay
B
1 yıl
C
5 yıl
D
2 yıl
Soru 48
  • I- Reflektör
  • II- İlk yardım çantası
  • III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 49
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.     Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Yayaların geçişini beklemesi
B
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
C
Sağa sinyal vermesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 50
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Alkol
C
Saf su
D
Antifiriz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online e-sınav Ehliyet Soruları

Yeni ehliyet sınav sisteminde yazılı kağıt yok. Ehliyet sınavları online olarak bilgisayar vasıtası ile e-sınav sistemiyle uygulanmaktadır. E-sınav sistemindeki sorular ehliyet kursları ve kitaplarında yer alan sorulardan oluşmaktadır. Özellikle geçmiş yıllardaki ehliyet soruları çok sık başvurulup sorulmaktadır. Bu sayfada da sürücü adayları ehliyet alabilmeleri için girecekleri e-sınav sistemindeki tarz sorulardan oluşan denemeler yapılmıştır. Burada yer alan online ehliyet denemeleri size bir çok bilgiyi öğretecektir. Sürücü adaylarına, E-sınav sisteminde girecekleri ehliyet sınavında şimdiden başarılar diliyorum…

E-Sınav Deneme

Ehliyet Ana Sayfa