Online Ehliyet Sınavı

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online Ehliyet Sınavı

TOPLAM: %%TOTAL%% Soru
BAŞARI ORANI: %%PERCENTAGE%% (Geçmek için en az 70)
DOĞRU SAYISI: %%SCORE%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
A
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 2
Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?   tali yol
A
Banket
B
Ana yol
C
Tali yol
D
Bölünmüş yol
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
A
Sağlık Bakanlığı
B
Devlet Planlama Teşkilatı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

A
trafik polisi işareti hızlan
B
trafik polisi işareti geceleyin geç
C
Trafik Polisi Hareketleri Gece Dur
D
Trafik Polisi Hareketleri Gece Yön Belirtme
Soru 5
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
A
Durmadan, dikkatli geçmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 6
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?   ters üçgen
A
Dur
B
Yolver
C
Ayrılma şeridi
D
Tırmanma şeridi
Soru 7
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A
5 yıl
B
2 yıl
C
1 yıl
D
6 ay
Soru 8
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?   kontrolsüz demiryolu geçidi tabelası
A
Demir yolu alt geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   yol daralıyor tabelası
A
Taşıt yolunun soldan daralacağını
B
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D
İki yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
Soru 10
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?   geçme yasağı sonu tabelası
A
Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu
B
Hız sınırlaması sonunu
C
Geçme yasağı sonunu
D
Park yasağını
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

kamyon giremez levhası

A
Kamyon garajını
B
Kamyonun giremeyeceğini
C
Kamyon için geçme yasağının sona erdiğini
D
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
Soru 12
Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
120
B
110
C
100
D
80
Soru 13
Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
A
Durma
B
Bekleme
C
Duraklama
D
Park etme
Soru 14
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?  

u dönüşü yapılamaz

A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
2 ve 4
Soru 15
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
B
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
C
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
D
Araç uzunluğunun üç katı kadar
Soru 16
Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?   dönüş kuralları
A
1 numaralı aracın geçmesini beklemek
B
Hızlanarak yoluna devam etmek
C
Sağa dönüş işareti vermek
D
Dar bir kavisle dönmek
Soru 17
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.   sağa dönüşte yayalara yol ver   Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 18
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Otomobil, kamyona
B
Kamyon, otomobile
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 19
Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
A
Sis ışıkları
B
Park ışıkları
C
Acil uyarı ışıkları
D
Uzağı gösteren ışıklar
Soru 20
Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?
A
4
B
3
C
2
D
1
Soru 21
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A
şaret vermeden şerit değiştirmesi
B
Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi
C
Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması
D
Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi
Soru 22
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.   geçiş üstünlüğü itfaiye aracı   Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Otomobilin tali yolda olması
B
İtfaiye aracının ana yolda olması
C
İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
D
İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması
Soru 23

motosiklet kaskı

  Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?
  • I- Motosiklet yolcuları
  • II- Motosiklet sürücüleri
  • III- Motorlu bisiklet yolcuları
  • IV- Motorlu bisiklet sürücüleri
A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
Soru 24
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri (%) verilmiştir.  

kaza faktörlerinin yüzdeliği

  Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Soru 25
  • I- Reflektör
  • II- İlk yardım çantası
  • III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 26
Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
A
Renk körlüğü
B
Alkol bağımlılığı
C
Psikotrop madde bağımlılığı
D
Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi
Soru 27
Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A
Yakıt sarfiyatının artmasına
B
Çevre kirliliğinin azalmasına
C
Gürültü kirliliğinin artmasına
D
Trafik yoğunluğunun artmasına
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafik kazalarının önlenmesi
B
Mesleki başarının artırılması
C
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
Soru 29
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 30
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-Dinle- Hisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle
B
Bak
C
Hisset
D
Dinle-Hisset
Soru 31
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Koruma
B
Bildirme
C
Kurtarma
D
Müdahale
Soru 32
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide
B
Beyin
C
Karaciğer
D
Kalın bağırsak
Soru 33
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunumu düzensiz olan
B
Solunum sayısı azalan
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Kalbi duran
Soru 34
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz ile kalça arası
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Ayak bileğinin üst kısmı
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 35
• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır. •• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır. •• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır. İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 36
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 37
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Göğüs yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 39
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 40
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 41
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fren
B
Motor
C
Egzoz
D
Diferansiyel
Soru 42
Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
A
Emme - Ateşleme (İş) - Egzoz - Sıkıştırma
B
Egzoz - Emme - Ateşleme (İş) - Sıkıştırma
C
Ateşleme (İş) - Emme - Sıkıştırma - Egzoz
D
Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru 43
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?  
A
benzin ikaz ışığı
B
n sis lambası göstergesi
C
sı ikaz ışığı
D
yağ ikaz ışığı
Soru 44
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?
A
Radyatör peteklerinin tıkanmasına
B
Şarj lambasının yanmasına
C
Yakıt tüketiminin artmasına
D
El freninin arızalanmasına
Soru 45
  • I- Akü kontrolü
  • II- Lastik kontrolü
  • III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?
A
Flaşör
B
Sigorta
C
Far anahtarı
D
Sinyal ampulü
Soru 47
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
A
Asit
B
Alkol
C
Saf su
D
Antifiriz
Soru 48
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Fren hidroliğinin eksilmesi
B
Karterde yağın kalmaması
C
Depodaki yakıtın azalması
D
Radyatörde antifrizin olmaması
Soru 49
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
A
Buji
B
Manifold
C
Teker jantı
D
Vites kutusu
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
A
Egzoz supabı
B
Emme manifoldu
C
Egzoz manifoldu
D
Katalitik konvertör
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ehliyette Diğer Çıkmış Sınavlar ve Online Denemeler

Online e-sınav Ehliyet Soruları

Yeni ehliyet sınav sisteminde yazılı kağıt yok. Ehliyet sınavları online olarak bilgisayar vasıtası ile e-sınav sistemiyle uygulanmaktadır. E-sınav sistemindeki sorular ehliyet kursları ve kitaplarında yer alan sorulardan oluşmaktadır. Özellikle geçmiş yıllardaki ehliyet soruları çok sık başvurulup sorulmaktadır. Bu sayfada da sürücü adayları ehliyet alabilmeleri için girecekleri e-sınav sistemindeki tarz sorulardan oluşan denemeler yapılmıştır. Burada yer alan online ehliyet denemeleri size bir çok bilgiyi öğretecektir. Sürücü adaylarına, E-sınav sisteminde girecekleri ehliyet sınavında şimdiden başarılar diliyorum…

E-Sınav Deneme

Ehliyet Ana Sayfa