Paragrafta Yardımcı Düşünce

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

 • Ana düşünceyi destekleyen, bu görüşün okurun kafasında netleşmesini sağlayan yardımcı yargılara yardımcı düşünce denir.
 • Yardımcı düşünceyi bulmaya yönelik sorular şunlardır:

** Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

** Bu parçanın yorumundan aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?

** Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

** Böyle konuşan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

** Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söylenenlerle çelişmektedir?

 • Yardımcı düşünceler, ana düşünceye hem mantık hem de anlamca uyumludur.
 • Yardımcı düşünceler parçanın genelini kapsamaz, ana düşüncenin alt yapısını oluştur.
 • Parçada sayı olarak birden fazladır.
 • Parçayı tam olarak kapsamaz.
 • Ana düşüncenin sınırlarını çizer.
 • Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı niteliktedir.

ÖRNEK: Kimi yazarlar için yazmaya en elverişli zaman gecedir. Kimi için ise sabahın erken saatleri ilham perilerinin üşüştüğü zamandır. Birçok yazar ise yalnız kalmayı tercih eder yazabilmek için. Ben ise kalabalıklardan hoşlanırım. İlham gelsin diye Eminönü’ne gider bir bankaya oturur, gelip geçenleri seyreder, balıkçıların, seyyar satıcıların bağırışları arasında yazarım yazılarımı.

 • Bu parçadan hangisi çıkarılmaz?
 1. Bazı yazarlar yazabilmek için geceyi tercih ederler.
 2. Kimi yazarlara göre sabahın erken saatleri yazabilmek için en elverişli saatlerdir.
 3. Yazarlar genellikle yazabilmek için sessiz ortamları tercih ederler.
 4. Yazabilmek için en uygun ortam kalabalık ortamlardır.
 5. Yazar diğer yazarlardan farklı olarak yazabilmek için kalabalık ortamları tercih ederler.

TYT Türçe Ana Sayfa

KPSS Türkçe Ana Sayfa