Reform Nedir

Reform Nedir?

Katolik Kilisesinin bozulması ve dini amaçlar yerine farklı amaçlar edinmesi üzerine 16. yüzyılda Almanya’da başlayarak diğer Avrupa Ülkelerine yayılan din alanındaki yeniliklere ve düzeltmelere Reform denilir. Bu reform hareketinin başlıca nedenleri vardır.

Reform’un Nedenleri

 • Yukarıda da söylediğiniz gibi Katolik Kilisesinin bozulması
 • Islahat fikrinin yayılması
 • Hümanizm akımı sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilmesi
 • İncilin milli dillere çevrilerek yeni ilkelerin ortaya konulması.
 • Matbaanın yaygınlaşması ve bunun sonucunda okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebinde sorgulamaların başlaması.
 • Kiliselerin para karşılığında günahları affetmesi
 • Endülüjans sorunun ortaya çıkması
 • Halkın yokluk çektiği sırada din adamlarının refah içerisinde yaşaması.

Reformun gelişiminde bazı olaylar da meydana gelmiştir:

 • Martin Luther 95 maddelik bir bildiriyi Wittenberg Kilisesine asmıştır.
 • İncil  Almancaya çevrilmiştir.
 • Augsburg Antlaşması imzalanmıştır, yani Şarlken Protestanlık mezhebinin varlığını resmen kabul etmiştir.
Reform’un Sonuçları
 • Başka mezhepler ortaya çıkmıştır. Bunlarda bazıları: Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm..
 • Kilise, otorite ve saygınlığını kaybetmiştir.
 • Eğitim ve öğretimde laik modele geçildi.
 • Protestanlık mezhebinin yayıldığı yerlerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.
 • Bilim adamlarının yeni buluşlar ortaya çıkarmasına zemin hazırlandı.
Reform Ne Demek
Benzer Terimler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...