Rönesans Nedir

Rönesans Nedir?

Rönesans hareketi ilk İtalya’da başlamış olup, “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir. Bu kavram aynı zamanda Yeni Çağda Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar, bilim gibi alanlardaki yeniliklere de denmektedir. Rönesans olmasındaki başlıca sebepler vardır.

Rönesans’ın Nedenleri;

 • Kâğıt ve matbaanın icat edilmesi ile okuma yazmanın, buna bağlı olarak da bilgi ve kültürün artmasıdır.
 • Coğrafi keşifler sonucunca oluşan zengin sınıfların güzel sanatkara merak sarması.
 • İstanbul’un Fethi ile Istanbul’da yaşayan bilginlerin Italya’ya gidip orada eski Yunanca eserleri öğretmeleri.
 • Bilim adamlarını destekleyen “mesen” sınıfının varlığı
 • Doğa, güzel sanatlar, edebiyat ve bilimsel gelişmelere olan ilginin artması

Rönesans’ın oluşmasında bazı öncü isimler de vardır. Onlar:

 • Leonardo Da Vinci. (Resim ve bilim alanında öncülük etmiştir.)
 • Mikelanj. (Heykel alanında öncülük etmiştir.)
 • Montaigne (Edebiyat alanında.)
 • Luther. (Dinde reform.)
 • Shakespeare. (Tiyatro alanında.)
 • Kopernik. (Fizik alanında.)

Rönesans’ın Sonuçları;

 • Reform hareketleri başlamıştı.
 • Kilise görüşü yani skolastik düşünce yerine pozitif düşünce geçti. Hristiyanlığın sanat ve düşünce üzerindeki baskısı sona erdi.
 • Buna bağlı olarak din adamlarının ve kilisenin otoritesi sarsılmıştı.
 • Avrupa’da sanattan zevk alan bir burjuva sınıfı oluşmuştu.
 • Avrupa her bakımdan gelişti.
 • Deney ve gözlem önem kazanmaya başladı.
Rönesans Nedir
Benzer Terimler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...