Sözcükte Yapı

SÖZCÜKTE YAPI

1. KÖK: Sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır.

 • Kitapçılarımızdandır -> Kitap
 • Umutlandırmıştı -> Ummak
 • Düşüncesizleştirdiler -> Düş

A. İSİM KÖKÜ:

 • Kök halinin isim olması durumudur.
 • Örneğin: Suladınız -> su
 • Simitçi -> simit
 • Gençleştiler -> genç

B. FİİL KÖKÜ:

 • Kök halinin isim olması durumudur.
 • Örneğin: Silgiler > sil
 • Sorgudan -> sor
 • Taşıtıyor -> taşı

C. ORTAK KÖK:

 • Aralarında anlam ilişkisi bulunan.
 • Örnek: İki yıl önce Sivas’a göçtü.
 • Ülkenin temel sorunlarından biri de dış göçtü.

D. SESTEŞ KÖK:

 • Aralarında anlam ilişkisi bulunmayan.
 • Örnek: Yazın hep beraber Avrupa’ya gideceğiz.
 • Tahtadakileri defterinize yazın.
 • Burada mevsim olan yaz ile bir yere yazı yazmak farklı anlamdadır fakat aynı yazılır.

2. EK:

A. YAPIM EKİ:

 • Sözcüğün türünü, görevini ve anlamını değiştirir.

a. İsimden Fiil Yapım Eki:

 • Gençleştiler->  Kök: genç (isim) , ‘’-leş’’ eki alarak sözcüğün türü, görevi ve anlamı değişir ‘’gençleş’’ fiil halini alır.

b. İsimden İsim Yapım Eki:

 • Simitçiden -> Kök: Simit (İsim), ‘’-çi’’ ekini alarak sözcüğün türü, görevi ve anlamı değişir ‘’simitçi’’ olur.

c. Fiilden İsim Yapım Eki:

 • Sorgudan -> Kök: Sor (Fiil), ‘’-gu’’ ekini alarak sözcüğün türü, görevi ve anlamı değişir ‘’sorgu’’ isim halini alır.

d. Fiilden Fiiil Yapım Eki:

 • Taşıtıyor -> Kök: Taşı (fiil), ‘’-t’’ ekini alarak sözcüğün türü, görevi ve anlamı değişir ‘’taşıtıyor’’ olur.

B. ÇEKİM EKİ:

 • Sözcüğün türünü, anlamını değiştirmez, cümle içinde kullanımını sağlar.

a. İsme Gelen Çekim Ekleri:

 • Hal Ekleri: -i, -e, -de, -den
 • Çoğul Eki: -ler
 • İyelik Eki: -im, -iniz, -imiz…
 • Tamlama Ekleri:  ın/nın

b. Fiile Gelen Çekim Ekleri:

 • Kip Ekleri (Zaman, şart, istek, gereklilik)
 • Şahıs Ekleri (Fiilin kim tarafından yapıldığı)
 • Olumsuzluk Eki (me/ma)

3. GÖVDE:

 • Kökün en az bir yapım eki almış halidir.
 • Süt-çü-den -> Kök: Süt , Gövde: Sütçü
 •  Gül-dür-müş-sün -> Kök: Gül , Gövde: Güldür
 • Yapımcıya -> Kök: Yap , Gövde: Yapım
 • Bitkinlik-> Kök: Bit , Gövde: Bitkin

A- İSİM GÖVDELERİ:

B- FİİL GÖVDELERİ:

TYT Türçe Ana Sayfa

KPSS Türkçe Ana Sayfa