Sözlü Anlatım Türleri

SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

Mülakat (Görüşme)

– Alanında tanınmış bir kişi ile bir konuda görüşleri alınmak suretiyle soru-cevap yapılan, yüz yüze konuşmalardır.

– Bu konuşmaların yazıya direkt geçirilmesi ile dergi ve gazetede yayımlanır.

– Bu görüşmenin yapılacağı kişiyle bir ön görüşme yapılmalı ve bu sırada mülakatın nerde yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve ne amaçla yapılacağı görüşülür.

– Mülakat yapılacak kişi konu hakkında yeterince bilgiye sahip olmalıdır. Ve o konunun sınırları önceden çizilmelidir.

Söylev (Nutuk,Hitabet)

– Bu tür konuşmalar genellikle toplumu harekete geçirmek için yarar.

– Diksiyon iyi olmalı ve bu söyleşiyi yaparken jest ve mimikleri güzel kullanılması gerekir.

– Bu konuşmanın yapılacağı yer hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

– Bu konuşmalar istenilirse kağıttan da okunabilir.

Konferans

– Konu sınırlaması olmayan ve seçilen konunun öğretme amacı güdülerek konferans vermesidir.

– Bu konuşmayı yapar kişi alanında uzman olmalıdır.

– Amaç dinleyiciyi bilgilendirmektir yani dinleyiciler konuşmaya dahil olmaz.

– Dil açık ve anlaşılır olmalıdır.

Açık Oturum

*Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun uzmanları tarafından bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışılmasıdır.

– Konuları genellikle halkı ilgilendiren konulardır ve uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde dinleyicilerin önünde tartışılır.

– Bu konuyla ilgili bir sonuca ulaşılmak istenir.

– Bu konuşmacı sayısı 3 ila 5 kişi arası değişir.

– Başkan açık oturum sırasında gerçekleşen konuşmalardan bazı yerleri not alır.

– Bu konuşmalar izleyici önünde olabileceği gibi televizyonda da yayınlanabilir.

Panel

– Konular toplumu ilgilendiren konulardır.

– Dinleyicilerin önünde olan ve sohbet havasında geçen yani samimi olan konuşmalardır.

– Yine bir başkan başkanlığında her bir konuşmasının 1015 dk ile konuşması şeklinde geçer.

– Burada dinleyiciler  soru sorabilir.

Forum

– Konu her kesimi ilgilendirir, yine bir başkan eşliğinde farklı görüşlerden insanların toplanmasıyla olur.

– Forumda yapılan konuşmalar sonunda başkan tarafından özetlenir.

Sempozyum (Bilgi Şöleni)

– Belirlenen bir konunun farklı yönlerini uzman kişiler tarafından yapılan bildiri ile tartışılmalıdır.

– Diğer türlere kıyasla daha bilimsel niteliktedir.

– Bu türde konuşmacıların sayısı en fazla 6 kişidir.

– Bu konuşmalar tek oturum olmak zorunda değildir, birkaç oturumdan oluşabilir.

– Konuşmacıların ciddi, bilimsel ve açıklayıcı bir anlatım ile konuşurlar.

– Burada konuşulan bilgiler kamuoyuna duyurulur.

Münazara

*Seçilen herhangi bir konu üzerinde, farklı iki düşüncenin, bir jüri önünde iki grup arasında tartışılmasıdır.

– Belirlenen konu ile ilgili, farklı iki görüşün, iki farklı grup tarafından tartışılması ile oluşur.

– Jüri sayısı en az 3 kişiden oluşmalı.

– Bir başka yönetiminde gerçekleşir.

– Bu tür bir bakıma yarışma havasında geçer.

– Bu oluşturulan grup en fazla 4 kişiden oluşur.

– Her grubun bir sözcüsü olur. Bu sözcüler arkadaşlarını tanıtır sonra her bir kişi görüşü sırasıyla savunmaya başlar

-Jüri münazara hakkında bir değerlendirme yapar ve kazananı belirler.

AYT Edebiyat Ana Sayfa