Tarih Dersinin Amacı

Tarih Kainatın Vicdanır 

Bu yazıma Ömer Hayyama ait olan çok sevdiğim bir sözü ile başlamak istedim. Tarih hayatımızın vazgeçilmezidir, nereye baksak onu görür onu yaşarız. Sizce de dünü bilmeyen bugünü anlayabilir mi, bugünü anlamayan yarını inşa edebilir mi?
Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi, her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısı ile oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler ortak değerlere sahip çıkarak dil din, ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir. Geçmişini öğrenen kişi, milli değerlerini, kültürünü tanıyarak milli bilinç kazanır. Sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişir. Toplumlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verirler.
Tarih öğrenmek bireysel olarak da kazanımlar sağlar. Çeşitli olaylar arasında ilişki kurup, mantık yürüterek sonuca varabilme yeteneği kazandırır. Kişi tutucu ve bilime aykırı düşünme biçimi yerine ileriye dönük, güncel olayları geniş açıdan değerlendirebilen, toplumsal gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen bir düşünme tarzına sahip olur.
Tarih dersinin hedef ve gayesini özetlemek gerekirse;
 • Demokratikleşme konusunda hangi evrelerden geçtiğimizi öğrenerek, çağdaş demokrasinin gerektirdiği tutum ve davranışları sergilemek
 • Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak
 • Ulusal birlik ve beraberliğin önemini göstermek
 • Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesi amacıyla hangi yeniliklerin yapılarak çağdaşlaşma yoluna girdiğini anlatmak
 • Türk toplumunun karşılaşacağı sorunları Atatürkçü bir yaklaşımla, çözümler üretebilecek bilinçli ve yetenekli gençler yetiştirmek
 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ulusal hedef ve amaçlarını öğretmek
 • Milli mücadele’nin oluşturduğu şartlar, Türk milli mücadelesinin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürkçü düşünce sistemi hakkında doğru bilgiler vermek.
 • Atatürk ilkeleri ve inkılaplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılap ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak
 • Devleti, milleti ve ülkesiyle Türkiye Cumhuriyet’inin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal için Türk gençliğinin bütünleşmesini sağlamak
 • Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak
 • Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle de etkileşimde bulunabilmesini sağlamak
 • Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak

…Saygılarımla…

Raşit Gökhan Sucu