Tarihi Nasıl Okumalı

Bilindiği gibi  tarih dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat çabuk unutulan bir derstir. Tarih dersine çalışırken;

• Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.

• Konu çalışılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha rahat kurulacaktır.

• Tarihi olaylar neden – sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

• Tarih  dersine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

• Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi bozabilir

• Derse sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.

• Her konuda olduğu gibi tarihte de öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. Tanzimat’ın tanımını bilmeden Tazminat ile arasındaki farkı anlayamazsınız.

• Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.

• Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan grafiklerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.

• Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir.

• Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları adeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo…) yararlanabilirsiniz.

• Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.

• Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.

   Tarih dersine çalışırken şunlara dikkat etmelisiniz:

* İlk önce Tarih müfredatı gözden geçirilmelidir. Daha sonra konunun bilgi kısmı, iyice öğrenilmelidir. Konu çalışılırken önemli yerlerin altı çizilerek özet çıkarılmalı, daha sonra bu özetler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.

* Not çıkarırken kendinize göre ilgi çekici işaretler kullanılmalıdır.

* Tarihle ilgili temel kavramlar ve terimler çok iyi bilinmelidir. (Merkezi otorite, siyasi birlik, feodalite, Rönesans, manda ve himaye gibi)

* Temel bilgiler ve kavramlar arasındaki bağlantılar iyi kurulmalıdır. Örneğin Haçlı Seferleri’nin sonuçlarıyla Avrupa’daki siyasal, sosyal, ekonomik, bilimsel gelişmeler arasındaki etkileşim gibi)

* Olaylar arasındaki benzerlikler, ortak özellikler ve neden-sonuç ilişkileri iyice kavranmalıdır.

* Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk’ün İlke ve İnkılapları konularına özen gösterin.

* Tarih konuları arasında bütünlük olduğu unutulmamalı ve bir konu iyice öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

* Konu çalışıldıktan sonra dergi ya da konu anlatımlı kaynaklarınızdan sorular çözülmelidir.

* Bol soru çözmek soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır.

* Testlerde yanlış yapılan soruların konulan kısa aralıklarla tekrar edilmelidir.

Herkese Başarılar

Raşit Gökhan Sucu