Türkiye Turizmi

2. Ünite 5. Bölüm: Türkiye Turizmi

 • Anadolu, doğal güzelliklerin son derece çeşitli olduğu bir coğrafyada yer alır. Ülkemizin çeşitli alanlarında bulunan şelaleler, kaplıcalar, göller ve diğer yer şekilleri yer aldıkları il ile özdeşleşmiştir.
 • Peribacaları, Nevşehir’in ününün ülke sınırları dışına çıkmasını sağlamış doğal bir oluşumdur. Bu bölgenin insanlar tarafından tanınması ve ziyaret edilmesinde dünyada nadir rastlanan coğrafi bir oluşum olan peribacalarının etkisi büyüktür.
 • Volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı, Kayseri ilinin popülerliğini artıran önemli bir doğal semboldür. Her yıl yüzlerce turiste ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, aynı zamanda Kayseri’nin diğer kültürel özelliklerinin tanınmasında da büyük role sahiptir.
 • Bolu’ya bağlı Yedigöller, kuzeyden güneye doğru yedi adet gölden oluşmuştur. Bu göller; Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Kurugöl ve Seringöl olarak adlandırılır. Tabiat güzelliğiyle ön plana çıkan Yedigöller, Bolu için doğal bir sembol olup yörenin tanınması ve ekonomik girdisi için önemli bir katma değerdir. Van Gölü Van ili ile özdeşleşmiş bir semboldür.
 • Karstik bir oluşum olan Pamukkale Travertenleri, Denizli ili için doğal bir semboldür ve bu ilin ekonomik kalkınmasında turizmi ön plana çıkaran önemli bir lokomotiftir.
 • Türkiye’deki şelaleler de doğal semboller arasında gösterilebilir. Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelalesi Antalya; Muradiye Şelalesi Van için doğal semboldür.
 • Türkiye, tarihî ve kültürel güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Anadolu toprakları coğrafi konumu nedeniyle geçmiş çağlardan bu yana pek çok medeniyetin buluşma, kurulma ve gelişme sahası olmuştur. Bu nedenle birçok mimari yapı, sözlü ve yazılı eser günümüz toplumlarına miras kalmıştır. Bu eserlerden bazıları, yer aldıkları şehirler için bir sembol niteliğindedir.
 • Uluslararası önem taşıyan, bu nedenle takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere dünya mirası denilmektedir.
 • Gelecek nesillere aktarım için korunması gereken tarihî yapı, mekân ve anıtlara somut kültürel miras denir. Arkeolojik, mimari ve teknolojik eserler somut kültürel mirasın bir parçasıdır ve günümüzde genelde müzeler vasıtasıyla sergilenir.
 • Somut olmayan kültürel miras; toplumların ve bireylerin kültürlerinin bir parçası olarak adlandırdıkları gelenek ve görenekler, anlatılar, bilgi ve becerilerle beraber bu değerlerle ilgili her türlü araç gereç ile kültürel mekânlar olarak tanımlanır.
 • Coğrafi işaretler herhangi bir ülke, bölge ya da yöre gibi alanlara has ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal tedbirlerdir. Coğrafi işaretleme 1995 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü tarafından gerçekleştirilir.
 • Menşe Adı: Tüm özellikleri belli bir yere ait olan ve o yer dışında başka bir yerde bulunmayan ürünlerdir.
 • Mahreç İşareti: Üretimi ve işlenmesi gibi süreçlerden en az birinin sınırları belirlenmiş bir alanda gerçekleştirildiği ürünlerdir.
 • Menşe adı ve mahreç işareti kapsamına girmeyen ürünler geleneksel ürün adı kapsamına girer. Bir ürünün geleneksel ürün adı sınıflamasında olması için o ürünü tarif eden adların ilgili piyasada en az otuz yıl boyunca kullanılması gerekir.
 • Ülkemiz göreceli ve mutlak konumu itibarıyla turizm potansiyeli açısından önemli özelliklere sahiptir. Türkiye’nin ılıman kuşakta yer alması, güneşli gün sayısının çokluğu ve üç tarafının denizlerle çevrili oluşu kıyı turizmini geliştirmiştir.
 • Anadolu, jeolojik ve jeomorfolojik geçmişin bıraktığı farklı yer şekilleri, doğal su kaynakları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile geçmişten günümüze farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Anadolu topraklarındaki tarihî ve arkeolojik kalıntılar ve eserler Türkiye’yi turizm açısından bir cazibe merkezi hâline getirmiştir. Ülkemizdeki turizm türleri şöyledir: Sağlık ve Termal Turizmi, Kış Turizmi, Yayla Turizmi, Mağara Turizmi, Golf Turizmi, Yat Turizmi, Kongre Turizmi, İnanç Turizmi, Dağcılık Turizmi, Kıyı Turizmi, Kültür Turizmi.
 • Türkiye’de turizm ile ilgili çalışmalar, Cumhuriyet sonrası dönemde ağırlık kazanmıştır. Atatürk’ün teşvikiyle kurulan Türk Seyyahin Cemiyeti ile turizm ile ilgili çalışmalar resmiyet kazanmıştır. Bu cemiyet ile birlikte turizme dair bazı gelişmeler yaşansa da ülkemizde turizmle ilgili en önemli atılımlar, 1980 sonrasında gerçekleşmiştir. 1982’de “Turizm Teşvik Kanunu” çıkarılmış, 1985 yılında turizm “kalkınmada özel önem taşıyan sektör” kapsamına alınmıştır. Bu durum, turizm yatırımlarının artması için bir teşvik olmuştur. 80’li yıllardan günümüze Turizm Bakanlığı, turizmi geliştirmek adına pek çok strateji geliştirmiştir. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı bunlardan en güncelidir. Plan dâhilinde ülkemizin turizm geliri açısından ilk beş ülke arasına girmesi ve uluslararası bir marka hâline gelmesi öngörülmüştür. Türkiye’de turizmin çevresel, kültürel ve ekonomik alanda pek çok etkisi vardır.
Türkiye’nin Yıllara Göre Turizm Gelirleri ve Turizmin İhracat Gelirlerine Oranı
YILLARTURİZM GELİRLERİTURİZMİN İHRACAT
GELİRLERİNE ORANI %
196937 Milyon Dolar7
1975200 Milyon Dolar14
1980326 Milyon Dolar11
19851.4 Milyar Dolar18
19903.2 Milyar Dolar25
19955 Milyar Dolar23
20007.6 Milyar Dolar27
200520 Milyar Dolar28
201025 Milyar Dolar22
201622 Milyar Dolar16
2015 Yılı Ülkelere Gelen Turist Sayısı
SıraÜlkeZiyaretçi Sayısı
(Milyon)
1Fransa84
2ABD77
3İspanya68
4Çin56
5İtalya50
6Türkiye41
7Almanya35
8İngiltere34
9Meksika32
10Rusya31
2015 Yılı Ülkelere Göre Turizm Gelirleri
SıraÜlkeTurizm Geliri
(Milyon $)
1ABD205
2Çin115
3İspanya57
4Fransa46
5İngiltere46
6Tayland44
7İtalya40
8Almanya37
9Hong Kong36
10Türkiye32

12. Sınıf Coğrafya 5. Bölüm

Türkiye Turizmi Konu Anlatım