İlkçağ Uygarlıkları

 

Anadolu Medeniyetleri

Mezopotamya Medeniyetleri

 1. Hititler
 2. Frigler
 3. İyonyalılar
 4. Urartular
 5. Lidyalılar
 1.  Sümerler
 2. Babiller
 3. Akadlar
 4. Elamlar
 5. Asurlar

ANADOLU MEDENİYETLERİ

 1. HİTİT UYGARLIĞI

 • Başkent Hattuşaş
 • Akadça ile tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma “ Kadeş” Mısırlılarla imzalandı.
 • Pankuş meclisi ( soylular )
 • Tavananna denilen ana kraliçe var.
 • Anadoluya “Bin Tanrı İli” dediler (Çok Tanrılı)
 • Kadınlara resmi nikâh –özel mülkiyet (Medeni Kanun)
 • Soylulara dağıtılan topraklarda asker yetiştirilmiştir. ( Tımar sistemi )
 • Anal denilen yıllıklar hazırlanmış (ilk tarafsız tarih yazıcılığı )
 • Yazılıkaya ve İvriz Kabartmaları
 1.   FRİGYA

 • Tapates adı verilen halı ve kilimleri vardır. (Dokumacılık)
 • Hayvan hikâyeciliği ( fabl ) sanatının öncüsüdür.
 • Bereket tanrıçaları Kibele’dir. (Tarım)
 • Öküz öldürmek+saban kırmak = ÖLÜM (Tarım)
 • Ünlü kralları Midas’tır.
 1. LİDYA

 • Kral yolunu açtılar.(Etkileşim – ticaret)
 • Parayı buldular ve takas usulü kalktı.
 • Paralı askerleri vardı.
 1. İYONYA

 • Polis adı verilen bağımsız şehir devletleri. (siyasi birlik yok)
 • İlyada ve Odessa destanı.
 • Artemis tapınağı ( Efes )
 • Celsus kütüphanesi
 • Özgür düşünce vardı.
 • Deniz ticareti ( Kolonicilik )
 1. URARTU
 • Tuşpa  ( Van ) merkez
 • Maden ustaları
 • Oda şeklinde mezarları vardı. (Ahiret İnancı)
 • Sulama kanalları, Van Kalesi

MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ

1. Sümerler:
 • Ay takvimi (Astronomi ile uğraşmışlar)
 • Çivi yazısı (Tarihi devirlere geçildi)
 • İlk yazılı kanunlar
 • Sitelerin başında   patasidenilen yöneticiler var (Siyasi birlik yok)
 • Ziggrurat adı verilen tapınaklar var. (mimari)
 • Rahip-kral anlayışı var. (Teokratik)
 1. Babiller:
 • İlk anayasa Hammurabi
 • Tanrı-kral anlayışı yok
 1. Akadlar
 • İlk imparatorluk siyasi birlik
 • İlk düzenli ordu
 1. Asurlular
 • Kara ticareti yaptılar. (Karum adı verilen ticari pazarlar)
 • Ninova kütüphanesi
 • Anadolu’ya yazıyı getirdiler. (Anadolu tarihi çağlara geçti)
 • Lidyalılarla kara yolu

Diğer Medeniyetler;

 1.        ÇİN
 • Budizmden dolayı mimari gelişmiştir.
 • İpek yolu buradan başlar ( Türk-Çin savaşının temeli)
 • Pusula, kâğıt,  matbaa,  barut,  mürekkep

(Coğrafi Keşifler)  (Rönesans, reform)  (Derebeyliğin sona ermesi)

 • Türkler, Çinlilere hayvansal ürünler satarken, Çinliler Türklere tahıl ürünleri ve ipeğe dayalı mallar satıyordu.(Türkler göçebe Çinliler Yerleşik yaşam)

6. MISIR

 • Güneş takvimi (astronomi)
 • Papirüs denilen kâğıt var.
 • Tanrı-kral anlayışı var (Hukuk gelişmez – Teokratik yapı)
 • Nom şehir devletleri var. (Siyasi birlik yok)
 • Mumyacılık var. (Ahiret, tıp, anatomi, eczane)
7. ROMA
 • Miladi takvim
 • Latin alfabesi
 • Cumhuriyet sistemi var
 • Partici ( siyası hak ve özgürlükler var )
 • Plep (siyasi hak yok ama özgürlükleri var )
 • Köle (her ikisi de yok )
 • Aspendos, Ayasofya Bozdoğan Kemeri, Çemberlitaş,  Augustus mabedi )