Lozan Barış Antlaşması

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

İtilaf devletleri konferansa hem Osmanlı Hükümeti hem de TBMM’yi aynı anda çağırdı. Amaç ikilik çıkarıp yararlanmaktı. Ama M. Kemal saltanatı kaldırdı.
 • Kapitülasyonlar kaldırıldı. (amaç ekonomik ve tam bağımsızlık)
 • Dış borçlar takside bağlandı(duyun-u umumiye kaldırıldı.)
 • Türklerle Rumlar arasında nüfus mübadelesi yapıldı. (Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki Bozcaada ve Gökçeada’daki Rumlar hariç)
 • Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. (İç işlerimize karışmaları engellendi)
 • Yabancı okullar MEB’e bağlandı. (İç işlerimize karışmaları engellendi)
 • Lozan Barış Antlaşmasını onaylayan II. TBMM İstanbul’u itilaflardan devraldı.
 • Fener Rum Patrikhanesi İstanbul’da kaldı. Dini kurum oldu (medeni kanun ile siyasetçileri alındı)
 • Karaağaç ve çevresi savaş tazminatı olarak Türkiye’ye bırakıldı.
 • Boğazların yönetimi Türk başkanlığında komisyona bırakıldı. Boğazların yakaları askerlerden arındırıldı. Ticaret gemilerine açık olacaktı. (Türkiye’nin egemenlik hakları zedelendi. II. Dünya Savaşı tehlikesi nedeniyle 1936’ da Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile tamamen egemen olundu)

Sınırlar:

Rus sınırı: Moskova ve Kars antlaşmalarına göre belirlendi.
İran sınırı: Kasrı şirin Antlaşması ile belirlendi
Suriye sınırı: Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması ile belirlendi.(1939’da Hatay, Anavatana katıldı.)
Irak sınırı: Musul- Kerkük sorunu yüzünden çözülemedi. (İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması ile belirlendi. Musul- Kerkük kaybedildi.
Yunanistan sınırı: Meriç nehri sınır kabul edildi. Mudanya Ateşkes Antlaşması gibi.
Adalar:
Bozcaada ve Gökçeada Türkiye ‘yemRodos, 12 ada ve Meis İtalya’ya
Diğer adalar Yunanistan’a bırakıldı. Ancak Anadolu’ya yakın adalarda silah yasak.
 
Lozan Antlaşmasının Önemi ve Özellikleri:
 • Yeni Türk Devletinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü tanındı.
 • Misak-ı milli sınırları büyük ölçüde gerçekleşti.
 • Osmanlı Devletinin resmen sonra erdiği belgelendi.
 • Uluslararası eşitlik ilkesine göre yapıldı. Sömürülen uluslara yol gösterici oldu.

Kazandıklarımız
İran sınırı
Bulgaristan sınırı
Kapitülasyonlar
Azınlıklar
Savaş tazminatı
İstanbul’un boşaltılması
Yabancı okullar
Dış borçlar

Kaybettiklerimiz

Yunan sınırı

Suriye sınırı

Boğazlar

Patrikhane

12 ada

Çözülemeyenler

Musul- Kerkük sorunu

(ırak sınırı)

Tekrar gündeme gelenler

Yabancı okullar

Nüfus mübadelesi

Boğazlar

Suriye sınırı