YKS Kaldırılan Konular

Coronavirüs nedeniyle okullar 30 Nisana kadar uzaktan eğitim almaya devam edecek. Bu zaman zarfında yapılacak olan sınavlarda ertelendi. Bu sınavlardan bir tanesi de YKS dediğimiz Üniversite giriş sınavı olan Yüksek Öğretim Sınavı olmuştur. Normal zamanda Haziran sonunda yapılması planlanan YKS, bir ay ertlenmiş olup 25-26 Temmuz 2020’de yapılacak.

Üniversitelere giriş sınavı ertelenmekle de kalmayıp bazı YKS konuları müfredattan kaldırılmıştır. Aşağıda YKS Sınavında, hangi derslerden hangi konuların kaldırıldığını liste halinde görebilirsiniz.

Matematik:

 • Türev,
 • İntegral,
 • Analitik Geometri

Fizik:

 • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite,
 • Modern Fizik,
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya:

 • Organik Bileşikler

Biyoloji:

 • itki Biyolojisi,
 • Canlılar ve Çevre

Coğrafya:

 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler,
 • Çevre ve Toplum

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük:

 • ki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya,
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, 
 • II. Dünya Savaşı Sonrasın Türkiye ve Dünya,
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye,
 • 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Türk Dili ve Edebiyatı: 

 • Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri,
 • Roman,
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1923-1950 Arası),
 • Cumhuriyet Dönemi (1950-1980 Arası) Türk Romanı,
 • 1980 Sonrası Türk Edebiyatında Roman,
 • Türk Dünyası Edebiyatında Roman,
 • Dünya Edebiyatında Roman,
 • Tiyatro, 1950 Sonrası Türk Tiyatrosu,
 • Dünya Edebiyatında Deneme,
 • Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1960 Arası) Deneme, Cumhuriyet Dönemi’nde (1960 Sonrası) Deneme,
 • Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev.
 • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev,
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev

İngilizce:

 • Psychology,
 • Favors,
 • News Stories,
 • Alternative Energy,
 • Technology,
 • 10 Manners

Din Kültürü: 

 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet,
 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu,
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu,
 • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet, Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke Ve Yöntemler,
 • İktisadi Hayatla İlgili Meseleler,
 • Gıda Maddeleri Ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler,
 • Sağlık Ve Tıpla İlgili Meseleler,
 • Kur’an’dan Mesajlar:En’âm Suresi 151-152. Ayetler,
 • Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm, Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
  – Yesevilik
  – Kadirilik
  – Rifailik
  – Mevlevilik
  – Nakşibendilik
  – Alevilik-Bektaşilik