Tüm Dersler YKS Konuları

TYT – AYT KONULARI

2020 haziran ayında yapılacak YKS; 2 basamaktan oluşmaktadır. İlk basamağını oluşturan TYT, yani Temel Yeterlilik Sınavı ile ikinci basamağını oluşturan AYT, yani Alanında Yeterlilik Testinin 2020 yılında çıkacak konuları aşağıda listelenmiştir. TYT toplam 120 sorudan oluşmaktadır. 40 soru Türkçe, 40 soru Matematik, 20 soru Sosyal Bilgiler, 20 soru da Fen Bilimlerinden gelmektedir. AYT kısmında ise alanına göre her bölüme toplam 80 soru gelmektedir. Aşağıda TYT ve AYT sınavlarından oluşan YKS’nin çıkacak 2020 güncel konularını bulabilirsiniz.

2020 TYT Türkçe Konuları

 • Sözcük Anlam
 • Cümle Anlam
 • Cümle Yorum
 • Paragraf
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcüğün Yapısı
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Öğeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

2020 TYT Matematik Konuları

 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı-Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • İşçi-Havuz Problemleri
 • Yüzde-Kar Problemleri
 • Hız Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Yetenek Problemleri
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • Polinomlar
2020 Matematik AYT Konuları
 • 2. Derece Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Mantık
 • 2. Derece Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler-Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral
 • Trigonometri

2020 YKS Geometri Konuları

 • Açılar
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay-Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen-Kare
 • Deltoid
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Katı Cisimler
 • Doğru Analitiği
 • Çember Analitiği
2020 YKS Tarih Konuları
 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi-Orta Çağda Avrupa
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 • Osmanlı Devleti Arayış Yılları
 • 18. yy da Avrupa ve Osmanlı Devleti
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • Mustafa Kemal’in Hayatı
 • 1. Dünya Savaşı
 • Milli Mücadele Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Cepheler
 • İlke ve İnkılaplar
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • 20. Yüzyılın Başlarında Dünya
 • 2. Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat
2020 YKS COĞRAFYA KONULARI
 • Doğa ve İnsan
 • Dünyanın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nemlilik ve Yağış
 • İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • İç Kuvvetler
 • Dış Kuvvetler
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Su Kaynakları ve Türkiye’nin Su Varlığı
 • Toprak ve Türkiye’de Toprak Türleri
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 • Bölge Kavramı ve Bölge Türleri
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • İnsan ve Toplum
 • Doğal Afetler
2020 YKS FELSEFE KONULARI
 • Felsefenin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
2020 AYT MANTIK-PSİKOLOJİ-SOSYOLOJİ KONULARI

A. Mantık Konuları

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

b. Psikoloji Konuları

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

C. Sosyoloji Konuları

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar
2020 YKS DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
 • Kuran ve Yorumu
 • Hz. Muhammed (SAV) Hayatı
 • İSlam Düşüncesinde Yorumlar
 • İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • İslamda Tasavvuf
 • Vahiy ve Akıl Kuran Yorumları
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler

2020 AYT EDEBİYAT KONULARI

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Şiir Bilgisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Öğretici Metinler
 • Sözlü Anlatım Türleri
 • Edebi Sanatlar
 • Nazım Biçimleri ve Türleri
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Edebi Akımlar- Batı Edebiyatı
 • Batı etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
 • Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Topl.
 • Milli Edebiyat Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
 • Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Dönemi Şiir
 • Cumhuriyet Dönemi Olay çerçevesinde Oluşan Edebi Metinler
 • Edebi Akımlar
 • Dünya Edebiyatı
 • Edebiyatımızda İlkler

2020 YKS FİZİK KONULARI

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör – Kuvvet ve Kuvvet D.
 • Tork
 • Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Bağlı Hareket
 • Dinamik
 • Atışlar
 • İş Enerji
 • Dönme Hareketi
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme-Momentum
 • Kütle Çekimi – Kepler Kanunu – B. Patl.
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Mercekler ve Aydınlanma
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Elektrik Alan – Elekt. Pot. ve İş
 • Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Elektrostatik
 • Manyetizma
 • Elektromanyetik İndüksüyon
 • Sığaçlar
 • Altematik Akım ve Transform.
 • Dalga Mekaniği
 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Fotoelektrik ve Com. Olayı
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları
 • Özel Görelilik
 • Atom Modelleri
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Modern Fiziğin Teknik Uygulamaları

2020 YKS KİMYA KONULARI

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Cetvel
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asitler ve Bazlar
 • Kimya Her Yerde
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Sıvı Çözeltiler de Denge
 • Elektrokimya
 • Karbon Kimyasına giriş
 • Organik Kimya
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
 • Nanoteknoloji
2020 YKS BİYOLOJİ KONULARI
 • Biyoloji Bilimi
 • İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • Protein Sentezi
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölümleri
 • Eşeyli – Eşeysiz Üreme
 • Üreme Sistemi
 • Kalıtım
 • Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği
 • Solunum
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Sinir Sistemi
 • Duyu Organları
 • Endokrin Sistem
 • Sindirim Sistemi
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Boşaltım Sistmei
 • Genden Proteine
 • Bitki
 • Canlılar ve Çevre

Yukarıda 2020 yılında YKS de çıkacak konular verilmiştir. MEB tarafından her yıl müfredat değiştirilmektedir. Öğrenciler, bundan sonraki müfredat değişikliklerini bu sayfada takip edebilirler. MEB tarafından güncellendiği an sayfamız da otomatikman güncellenecektir. Yukarı da 2020 yılında TYT ve AYT sınavlarında karşımıza gelecek tüm derslerin, çıkacak konuları sırası ile verilmiştir. 2020 da YKS’nin ilk basamağını oluşturan TYT sınavında; TYT Matematik, TYT Türkçe, TYT Geometri, TYT Tarih, TYT Edebiyat, TYT Fizik, TYT Kimya, TYT Biyoloji, TYT Coğrafya, TYT Felsefe, TYT Din, TYT Mantık ve TYT Psikoloji derslerinin karşımıza gelecek konuları başlıklar halinde eksiksiz olarak verilmiştir.

Karşımıza gelecek YKS’nin ikinci sınavı olan AYT’nin de tüm konuları yukarıda verilmiştir. Alanında Yeterlilik Testinin kısaltılması olan AYT Sınavında; AYT Matematik, AYT Türkçe, AYT Geometri, AYT Tarih, AYT Edebiyat, AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyoloji, AYT Coğrafya, AYT Felsefe, AYT Din, AYT Mantık ve AYT Psikoloji derslerinin karşımıza gelecek konuları başlıklar halinde eksiksiz olarak verilmiştir.

Sınav dönemlerinde öğrenciler sürekli değişen sınav sisteminde bu sene ne olacak, derslerin hangi konularından sorular gelecek arayışına giriyor. Her sene sınavlarda gelecek konular değişiyor. Sınavlarda çıkan derslerin bazı konuları kaldırılıyor iken bazı konuları ekleniyor. Sevgili öğrenciler, sınav sisteminde meydana gelecek konu değişikliklerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Üniversite adaylarına şimdiden başarılar diliyorum…

Bunlar da hoşunuza gidebilir...